WIGIERSKI PARK NARODOWY

  

  

Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

Dofinansowano ze środków

Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej

  


 

AKCJA "MOJA OKOLICA BEZ DZIKICH WYSYPISK"

 

 

  

  

kliknij,
aby powiększyć

   Akcja składała się z kilku etapów. Wiosną zorganizowano w lokalnych szkołach cykl prelekcji poświęconych problemom związanych z odpadami, oraz wspólne poszukiwanie i porządkowania tzw. „dzikich wysypisk”  sprzątania szlaków i ścieżek edukacyjnych. W szkołach z terenu gmin Suwałki, Krasnopol, oraz z terenu miasta Suwałki przeprowadzono 10 prelekcji na temat gospodarowania odpadami, połączonych z prezentacją multimedialną, grami i zabawami edukacyjnymi, oraz konkursami o tej tematyce.

  

Część akcji polegająca na porządkowaniu „dzikich wysypisk” przebiegała w dwojaki sposób. Uczniowie, którzy przyjechali do siedziby WPN brali udział w prelekcjach, pokazach filmów oraz zbieraniu śmieci na trasach zakończonym wspólnym spotkaniem połączonym z grami i zabawami rekreacyjnymi.

  

Część szkół samodzielnie przeprowadziła akcję sprzątania, po tym jak pracownicy WPN przeprowadzili prelekcję i instruktaż związany z poszukiwaniem „dzikich wysypisk”. Szkoły te sporządziły sprawozdania z przeprowadzonych działań oraz mapy z zaznaczonymi miejscami „dzikich wysypisk”, które zostaną opracowane i przekazane lokalnym samorządom.

  

Drugim etapem akcji była kampania zatytułowana: „Zakupy bez torebek foliowych”.

  

Działania związane z kampanią przeprowadzono dniach 7-11 września w szkołach w Nowej Wsi, Kaletniku, Maćkowej Rudzie, Płocicznie, Starym Folwarku, Mikołajewie oraz w siedzibie WPN w Krzywem. Podczas prelekcji młodzież poznawała tematykę związaną z ustawą opakowaniową i produktową, ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat recyklingu odpadów opakowaniowych oraz selektywnej zbiórki odpadów. Uczniowie zapoznali się z cyklem obiegu opakowań od momentu zakupu, poprzez zbiórkę selektywną aż do ich przetworzenia i ponownego wykorzystania. W szkołach z terenu parku i otuliny ogłoszono konkurs na zbiórkę makulatury.

  

Podczas zajęć edukacyjnych prowadzono dyskusje na temat świadomych zakupów oraz przeprowadzano konkursy o tej tematyce. Uczestnicy otrzymywali też bawełniane torby na zakupy z logo WPN.

  

Prelekcje i spotkania w szkołach zorganizował i przeprowadził zespół w składzie: Katarzyna Łukowska, Elżbieta Perkowska, Paulina Pajer i Joanna Adamczewska.

  

Trzecim etapem tego przedsięwzięcia była akcja „Sprzątanie Świata”, którą przeprowadzono w dniach 17 - 18 września br.

  

  

Opracowanie: Paulina Pajer

Zdjęcia: Joanna Admaczewska, E.Perkowska, K.Łukowska

   

   

   

   

Powrót