Konkurs ŚLADAMI ZWIERZĄT

rozpoznaj tropy i inne ślady obecności zwierząt przedstawione na zdjęciach,

które publikujemy na ostatniej stronie - okładce kwartalnika Wigry w roku 2021.

 

Regulamin

 

§ 1 Informacje ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Wigierski Park Narodowy.

2. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy przyrodniczej uczestników – czytelników kwartalnika Wigry.

3. Konkurs trwa cały rok. Udział w konkursie może wziąć każdy czytelnik kwartalnika Wigry.

 

§ 2 Organizacja konkursu:

1. W każdym z czterech numerów kwartalnika Wigry w roku 2021 na ostatniej stronie publikowane będą fotografie tropów i/lub śladów pozostawionych przez zwierzęta. Zadaniem konkursowym jest rozpoznanie, jakiego gatunku są zwierzęta, których ślady przedstawiono na zdjęciach.

2. Odpowiedzi należy przesłać e-mailem na adres: goreckaj@wigry.org.pl. Jedna osoba może nadesłać jedną odpowiedź. Terminy nadsyłania odpowiedzi - do końca kolejnego miesiąca po ukazaniu się kwartalnika Wigry na stronie internetowej WPN.

3. Spośród osób, które prześlą prawidłowe odpowiedzi zostanie wyłoniony zwycięzca w drodze losowania. Adresy mailowe uczestników zostaną wydrukowane na małych karteczkach, a następnie włożone do jednego pojemnika, z którego jeden z członków zespołu redakcyjnego w obecności dwóch innych członków tego zespołu wybierze jedną karteczkę z adresem mailowym.

4. Nagrodą jest bilet rodzinny do Muzeum Wigier do zrealizowania do końca marca 2022 roku.

5. Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Klauzula informacyjna znajduje się na stronie Wigierskiego Parku Narodowego http://www.wigry.org.pl/rodo.htm .

6. Wyniki konkursu będą publikowane co kwartał na stronie internetowej WPN oraz w kwartalniku Wigry.

7. Informacja o nagrodzie zostanie wysłana e-mailem do każdego ze zwycięzców.

8. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Joanna Górecka (tel. 87 563 01 52, Muzeum Wigier).

Zapraszamy!

 


 

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego