Konferencja naukowa pt.

„Rola funduszu leśnego w rozwoju badań naukowych w parkach narodowych”

 

 

W dniach 24-25 października 2019 roku odbyła się konferencja naukowa pt. „Rola funduszu leśnego w rozwoju badań naukowych w parkach narodowych”. Organizatorami Konferencji oraz jej sponsorami były: Wigierski Park Narodowy, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych oraz Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych.

 

W Konferencji wzięło udział ponad 80 osób, w tym przedstawiciele 20 parków narodowych. Podczas obrad wygłoszono 16 referatów i przedstawiono 12 posterów.

 

Pierwszego dnia Konferencji - 24 października, obrady rozpoczęto o godzinie 10:30. Otwarcia Sympozjum i powitania przybyłych gości dokonał dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego mgr inż. Tomasz Huszcza. Następnie głos zabrał dr Lech Krzysztofiak, który wyjaśnił okoliczności zorganizowania Konferencji. W sesji przedpołudniowej, której przewodniczył prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, wygłoszono następujące referaty:

 

 

Wkład Lasów Państwowych w rozwój badań naukowych w parkach narodowych. Jan Tabor - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

 

Badania naukowe realizowane w Gorczańskim Parku Narodowym ze środków funduszu leśnego w latach 2016-2019. Paweł Czarnota, Jan Loch, Paweł Armatys - Gorczański Park Narodowy, Robert Rutkowski - Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Izabela Wierzbowska - Instytut Nauk o Środowisku, UJ

 

Badania naukowe w Kampinoskim Parku Narodowym finansowane ze środków funduszu leśnego. Łukasz Tyburski - Kampinoski Park Narodowy

 

Po przerwie kawowej dalszym obradom przewodniczył prof. dr hab. Czesław Hołdyński. W tej części Konferencji wygłoszone zostały dwa referaty:

 

 

Drzewa centrami różnorodności biologicznej organizmów zarodnikowych w lasach. Wiesław Fałtynowicz - Uniwersytet Wrocławski, Katarzyna Patejuk - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Możliwości praktycznego wykorzystania wyników badań nad grzybami mikroskopowymi na przykładzie wybranych parków narodowych. Wojciech Pusz - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Fot. 1. Uczestnicy Konferencji podczas sesji referatowej

 

Następnie odbyła się dyskusja, po której uczestnicy Konferencji udali się na obiad. W sesji popołudniowej, prowadzonej przez dr hab. Wojciecha Pusza, uczestnicy wysłuchali następujących wystąpień:

 

 

System Monitoringu ruchu turystycznego (SMrt) w Parku Narodowym Gór Stołowych. Aplikacyjność danych w badaniach przestrzeni turystycznej. Mateusz Rogowski -Katedra Turystyki i Rekreacji UAM

 

Ekologia przestrzenna bielików z Wigierskiego Parku Narodowego. Paweł Mirski - Komitet Ochrony Orłów, Uniwersytet w Białymstoku; Dariusz Anderwald - Komitet Ochrony Orłów, SGGW; Piotr Pieczyński - Wigierski Park Narodowy, Dorota Zawadzka - Komitet Ochrony Orłów, Uniwersytet Łódzki; Stefan Lewandowski - Komitet Ochrony Orłów

 

Fotopułapki jako narzędzie badania różnorodności biologicznej w lasach Wigierskiego Parku Narodowego. Maciej Romański - Wigierski Park Narodowy

 

Różanecznik alpejski w Karkonoszach - pochodzenie i ekologia. Marek Malicki - Karkonoski Park Narodowy

 

Fot. 2. Uczestnicy Konferencji podczas sesji referatowej

 

Po przerwie kawowej odbyła się sesja posterowa. Uczestnicy Konferencji mogli zapoznać się z 12 posterami oraz zadawać pytania ich autorom. Zaraz po sesji posterowej odbył się panel dyskusyjny „Rola funduszu leśnego w rozwoju badań naukowych w parkach narodowych”, którego moderatorami byli dr Andrzej Raj oraz dr Lech Krzysztofiak. W dyskusji udział brali zarówno przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, jak i przedstawiciele parków narodowych oraz instytucji naukowych współpracujących z parkami.

 

Drugiego dnia sympozjum – 25 października, odbyła się tylko jedna sesja referatowa, której przewodniczył dr Lech Krzysztofiak. Wygłoszono następujące referaty:

 

 

Czynna ochrona borów chrobotkowych w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”. Agnieszka Turowska - Park Narodowy „Bory Tucholskie”

 

Motyle Wigierskiego Parku Narodowego – bioróżnorodność i ochrona. Jarosław Buszko - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Presja jelenia europejskiego wywierana na florę naczyniową w Słowińskim Parku Narodowym. Czesław Hołdyński, Justyna Święczkowska, Jakub Borkowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Bóbr w Wigierskim Parku Narodowym. Wojciech Misiukiewicz - Wigierski Park Narodowy

 

Projekty badawcze realizowane w Świętokrzyskim Parku Narodowym ze środków funduszu leśnego. Lech Buchholz - Świętokrzyski Park Narodowy

 

Różnorodność grzybów makroskopijnych zasiedlających korę i drewno żywych okazów dębów Quercus robur w wybranych zbiorowiskach leśnych Wigierskiego Parku Narodowego. Marek Halama - Uniwersytet Wrocławski

 

Po wysłuchaniu wystąpień uczestnicy przystąpili do dyskusji i podsumowania całej Konferencji. Głos zabrali m.in.: Pani Agata Lichocka - przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz Tomasz Huszcza - dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego.

 

W materiałach konferencyjnych, na płycie CD, znalazło się opracowanie pt. „Prace naukowo-badawcze realizowane w latach 2012–2018 w polskich parkach narodowych współfinansowane ze środków funduszu leśnego przekazanych przez Lasy Państwowe”, zawierające streszczenia 127 projektów badawczych.

 

Poniżej znajdują się prezentacje referatów wygłoszonych podczas dwóch dni konferencji oraz opracowanie zawierające streszczenia 127 projektów badawczych zrealizowanych na terenie parków narodowych ze środków funduszu leśnego.

 

 

Opracowania:

Prezentacje:

 

 

 

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego