Konferencja "XX lecie WPN"

  

  

Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

                 

  


 

KONFERENCJA POPULARNO-NAUKOWA

  

„XX lecie Wigierskiego Parku Narodowego.

Ochrona przyrody na terenach wdrażania lokalnych strategii rozwoju”

 

 

  

  

kliknij,
aby powiększyć

  

  

  

   W dniach 16-17 listopada 2009 roku odbyła się konferencja popularno-naukowa pt. „XX lecie Wigierskiego Parku Narodowego. Ochrona przyrody na terenach wdrażania lokalnych strategii rozwoju”.

  

W konferencji wzięli udział dotychczasowi dyrektorzy WPN, przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, lokalnych, współpracujących z parkiem instytucji i organizacji, służby mundurowe, członkowie Rady Naukowej WPN, przedstawiciele parków narodowych i krajobrazowych, osoby prywatne.

  

Pierwszego dnia konferencji w Muzeum Wigier w Starym Folwarku odbyła się sesja naukowa podsumowująca 20 lat istnienia WPN. Konferencję otworzył wiceprzewodniczący Rady Naukowej WPN – Mieczysław Bagiński. Dyrektor WPN – Jacek Łoziński opowiedział o historii parku. Janusz Zaleski – Główny Konserwator Przyrody, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska uhonorował odznakami „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” Andrzeja Strumiłło – artystę mieszkającego w Maćkowej Rudzie, wieloletniego członka Rady Naukowej i przyjaciela WPN, Macieja Ambrosiewicza – kierownika Muzeum Wigier WPN, Joannę Adamczewską – kierownika Działu Edukacji WPN.

  

Wystąpili również zaproszeni goście: Jarosław Zieliński – poseł na sejm RP, Janusz Zaleski - Główny Konserwator Przyrody, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Lech Magrel – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Tadeusz Chołko – wójt Gminy Suwałki, Maciej Suchocki – przewodniczący Rady Gminy Suwałki, Czesław Renkiewicz – wiceprezydent miasta Suwałki, Henryk Grabowski – prezes Zarządu PTTK Oddział Suwałki, Krzysztof Wolfram – prezes Fundacji Zielone Płuca Polski, Józef Stankiewicz – wójt Gminy Krasnopol, Marek Dmuchowski – wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Jerzy Brzozowski – dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Marek Pęksa – Tatrzański Park Narodowy, Ryszard Modzelewski – Narwiański Park Narodowy, Małgorzata Karaś – Białowieski Park Narodowy, Wojciech Dudziuk – Biebrzański Park Narodowy, Elżbieta Hołubczat – Drawieński Park Narodowy, Dariusz Piasecki – Poleski Park Narodowy, Grzegorz Okołów – Kampinoski Park Narodowy oraz Zdzisław Szkiruć – RDLP w Białymstoku, wieloletni dyrektor WPN-u.

  

Listy gratulacyjne z okazji XX-lecia Wigierskiego Parku Narodowego złożyli: Wojciech Dudziuk - dyrektor Biebrzańskiego PN, Mariusz Klimczyk - dyrektor ROKiS w Suwałkach, Tadeusz Radziwonowicz - dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach, Lech Magrel - dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Ryszard Ziemblicki - dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Adam Kaczmarek - dyrektor Wielkopolskiego PN, Mirosław Chudzik - dyrektor Zespołu Szkół w Urszulinie, Michał Sokołowski - dyrektor Pienińskiego PN, Janusz Tomasiewicz - dyrektor Gorczańskiego PN, Małgorzata Karaś - dyrektor Białowieskiego PN, Henryk Grabowski – prezes Zarządu PTTK Oddział Suwałki, Zbigniew Krzan - wicedyrektor Tatrzańskiego PN, Dariusz Piasecki - dyrektor Poleskiego PN, Jerzy Misiak - dyrektor Kampinoskiego PN, pracownicy i dyrektor Narwiańskiego PN, Józef Gajewski - Prezydent Miasta Suwałk, Krzysztof Wolfram - prezes Zarządu Fundacji Zielone Płuca Polski, Tadeusz Chołko - wójt Gminy Suwałki i Maciej Suschocki - przewodniczący Rady Gminy Suwałki, Józef Ryszard Stankiewicz - wójt Gminy Krasnopol, Ryszard Grzybowski - Starosta Sejneński, Jerzy Brzozowski - dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

  

Umieszczoną przy Muzeum Wigier pamiątkową tablicę ku czci Alfreda Lityńskiego - hydrobiologa, inicjatora ochrony jeziora Wigry odsłoniła jego wnuczka Katarzyna Mitros. Zdzisław Szkiruć opowiedział o nagrodzie im. Alfreda Lityńskiego.

  

W części referatowej została podsumowana 20 letnia działalność parku w zakresie ochrony wód i lasów, ochrony roślin i zwierząt, nauki i monitoringu, edukacji oraz turystyki. Prezentacje przedstawili pracownicy WPN zajmujący się poszczególnymi zagadnieniami.

  

Następnie uczestnicy konferencji zwiedzili Muzeum Wigier, obejrzeli sesję posterową poświeconą 20- leciu funkcjonowania WPN i przejechali do pokamedulskiego zespołu klasztornego na Wigrach, gdzie odbył się koncert suwalskiego zespołu „OTAKO”.

  

Drugiego dnia konferencji uczestnicy zwiedzili wylęgarnię ryb w Tartaku, wystawę rybołówstwa i wystawę militariów w Czerwonym Folwarku. Zobaczyli prace przy pozyskaniu materiału zarybieniowego sielawy oraz przemieścili się zaprzęgami konnymi, a niektórzy pieszo z Muzeum Wigier w Starym Folwarku, przez Czarną Hańczę do Płociczna, gdzie odbyło się uroczyste zakończenie konferencji. Wzięła w nim udział oprócz zaproszonych gości większość pracowników Wigierskiego Parku Narodowego.

  

Konferencja odbyła się dzięki dofinansowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Stowarzyszenie LGD „Nasza Suwalszczyzna”.   

     

     

     

     

Opracowanie: Elżbieta Perkowska  

Zdjęcia: Wojciech Misiukiewicz, Elżbieta Perkowska, Jan Życzkowski  

   

   

   

   

Powrót