Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

Konkurs

 

„Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”

 

wrzesień - listopad 2010 r.

  

  

  

  

We wrześniu ruszyła kolejna edycja konkursu „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”. Organizatorem konkursu był Białowieski Park Narodowy. Wigierski Park Narodowy był koordynatorem konkursu na etapie szkolnym i współ- organizatorem etapu wojewódzkiego. Do etapu szkolnego zgłosiło się piętnaście szkół i 130 uczniów. W konkursie uczestniczyli gimnazjaliści ze szkół współpracujących z parkiem.

 

Celem konkursu było poznanie form ochrony przyrody w Polsce, walorów przyrodniczych parków narodowych i krajobrazowych, uwrażliwienie na problemy ochrony środowiska i wszystkich jego elementów, uświadomienie różnorodności biologicznej Podlasia, podniesienie świadomości ekologicznej.

  

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Etap szkolny odbył się w szkołach, które zgłosiły chęć uczestnictwa w konkursie w dniu 7 października 2010 roku. Polegał na przystąpieniu do testu, będącego zestawem dwudziestu pięciu pytań o tematyce ekologicznej.

  

Do dalszego etapu zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy zdobyli trzy pierwsze miejsca poszczególnych szkołach. Zostali oni zaproszeni na szkolenie warsztatowe organizowane przez Białowieski Park Narodowy w dniu 19 października. Chcieli dowiedzieć się jak najwięcej o różnorodności biologicznej, ochronie przyrody w Polsce, zależnościach występujących w określonych ekosystemach. Wykłady prowadzili pracownicy z Białowieskiego Parku Narodowego oraz naukowcy z Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży.

  

Warsztaty w Białowieskim Parku Narodowym (zdjęcie ze strony BPN: http://bpn.com.pl/)

  

  

Lista laureatów konkursu szkolnego:

 

ZS nr 9 Suwałki - Natalia Cichocka, Marta Balcer, Michał Dubnicki,

ZS nr 3 Suwałki - Dominik Olszewski, Marta Wawrzyn, Justyna Chmielewska,

ZS nr 8 Suwałki - Diana Truchan, Ewelina Wysocka, Urszula Żukowska,

ZS w Słobódce - Bartłomiej Śmieja, Patrycja Staśkiewicz, Emilia Murawska

Gimnazjum Publiczne w Rutce Tartak - Daniel Jakowski, Marta Dębowska, Damian Kryścio

ZS nr 10 Suwałki - Radosław Lewoń, Karolina Poświatowska, Aleksandra Śniatkowska

ZSO w Przerośli - Wojciech Pszczółka, Paweł Woliński, Karol Radziszewski

Gimnazjum w Przebrodzie - Agnieszka Kotarska, Ewa Bogdan, Katarzyna Masiewicz,

ZSO Liceum i Gimnazjum nr 4 w Augustowie- Julia Jaśko, Martyna Kotarska

ZSS STO w Augustowie - Rafał Mateuszuk, Piotr Denert

ZSS w Augustowie -Patrycja Milewska, Izabela Prawdzik, Patrycja Milewska

Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Sejnach- Jolanta Koronkiewicz, Milena Kamińska, Natalia Chmielewska,

ZS w Kaletniku - Mariola Dargiewicz, Barbara Augustynowicz, Justyna Staśkiewicz

  

  

Etap wojewódzki odbył się 8 listopada 2010 roku w Białowieskim Parku Narodowym.

  

Finał konkursu składał się z części praktycznej i teoretycznej. Część praktyczna polegała na wykonaniu pracy badawczej, albumu lub prezentacji do wybranego tematu. Tematyka prac to: „Osobliwości przyrodnicze Podlasia”; „Gatunki inwazyjne a różno- rodność biologiczna”. Część teoretyczna polegała na przystąpieniu do testu, będącego zestawem pięćdziesięciu pytań. Pytania dotyczyły walorów przyrodniczych obszarów chronionych Podlasia oraz zagadnień ekologicznych. Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody rzeczowe.

  

Wśród dziesiątki laureatów znalazł się Rafał Mateuszuk z Zespołu Szkół Społecznych STO w Augustowie pod kierunkiem Pani Agnieszki Górskiej.

  

Serdecznie gratulujemy.

  

  

Tekst: Katarzyna Łukowska

 

 

 

 

Powrót