Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

  

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Delegatury w Suwałkach

  

W dniu 01.08.2018 r. przeanalizowano wstępne wyniki badań rzeki Czarnej Hańczy w punkcie Sobolewo (poniżej oczyszczalni w Suwałkach) oraz jeziora Wigry w punktach: Zatoka Hańczańska, Ploso Wigierskie i Zatoka Zadworze (przy PTTK). Próbki wody zostały pobrane 30.07.2018 r.

Wyniki analiz próbek nie odbiegają w istotny sposób od wyników badań tych wód prowadzonych w analogicznych okresach lat poprzednich (jezioro Wigry) oraz w roku bieżącym (Czarna Hańcza – Sobolewo), o czym świadczą wskaźniki fizykochemiczne, w tym koncentracja tlenu rozpuszczonego, odczyn wody, stężenia fosforu i azotu.

Osoby zaniepokojone stanem czystości rzeki Czarnej Hańczy i jeziora Wigry informujemy, iż nie nastąpiło istotne pogorszenie jakości wód jeziora Wigry oraz rzeki Czarnej Hańczy poniżej oczyszczalni ścieków.

Odnośnie występowania sinic w jeziorze Wigry odsyłamy Państwa na stronę internetową Wigierskiego Parku Narodowego (Sinice w Wigrach?).

Rzeka Czarna Hańcza będzie objęta monitoringiem badawczym w punkcie Sobolewo także w następnych miesiącach.

   

 

Powrót

    

Strona główna Wigierskiego Parku Narodowego