Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

★ ★ ★ ★


 

Centrum Informacji Turystycznej
Wigierskiego Parku Narodowego
jednym z najlepszych w Polsce!

  

  

Centrum Informacji Turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego zostało laureatem konkursu na najlepsze centrum „it", organizowanego przez Polską Organizację Turystyczną.

Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się podczas rozpoczęcia targów Tour Salon w Poznaniu. Nagrody wręczał pan Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Centrum Informacji Turystycznej WPN zajęło trzecie miejsce w najbardziej prestiżowej kategorii - informacji czterogwiazdkowych.

Kapituła konkursu oceniała aktywność na rynku lokalnym, oznakowanie dojścia i dojazdu do placówki, wygląd, funkcjonalność i estetykę jej wnętrza, dostępność dla turystów, w tym niepełnosprawnych, dni i godziny pracy, kwalifikacje pracowników, w tym znajomość języków obcych, jakość, zasięg i kompletność udzielanych informacji oraz zaopatrzenie w materiały informacyjno–promocyjne.

Wigierski Park Narodowy odwiedza rocznie około 110 tysięcy turystów, polskich i zagranicznych. Duża część z nich odwiedza Centrum Informacji Turystycznej w Krzywem, gdzie otrzymuje fachową informację nie tylko o terenie WPN, ale i o całej Suwalszczyźnie.

 

Paulina Pajer-Giełażys

 

Kliknij, aby powiększyć

    

  

   

★ ★ ★ ★

   

   

Powrót