Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

 

CENTRUM INFORMACJI NATURA 2000


 

       

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie informuje, że w październiku 2012 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Misja Natura”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt powstał z myślą o zwiększeniu świadomości społecznej w zakresie funkcjonowania sieci Natura 2000 oraz poprawie jakości wdrażania prawodawstwa europejskiego dotyczącego wspólnotowych działań ochronnych na terenie całej Polski.

  

Jednym z działań projektu jest utworzenie Centrum Informacji Natura 2000 (CIN). Celem CIN-u jest zapewnienie informacji dotyczących praw i zasad obowiązujących na terenach objętych siecią Natura 2000. Pełni rolę edukacyjną, informacyjną, doradczą oraz konsultacyjną.

  

  

  

Powrót