Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

  


 

Akademia Turystyki Wigierskiej

Muzeum Wigier w Starym Folwarku, 28 września 2009 roku

 

 

 

kliknij,
aby powiększyć

  

  

  

  

  

Dnia 28 września 2009 roku w Muzeum Wigier w Starym Folwarku odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Akademii Turystyki Wigierskiej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnej społeczności organizujący agroturystykę, turystykę lądową i wodną, kluby żeglarskie, lokalne władze samorządowe oraz stowarzyszenia.

  

Podczas spotkania poruszone zostały sprawy związane z:

• tematyką artykułów zamieszczanych w kwartalniku Wigry,

• sezonem turystycznym na obszarze WPN,

• infrastrukturą turystyczną,

• propozycją nowej ścieżki edukacyjnej,

• obszarem Natura 2000 i ochroną bobra europejskiego.

  

Zebranych gości powitał Dyrektor WPN Jacek Łoziński. Dokonał krótkiego wprowadzenia w program spotkania, a następnie przekazał głos Jarkowi Borejszo, który przedstawił co udało się zrobić w ramach rozbudowy infrastruktury turystycznej parku, jak wyglądało natężenie ruchu turystów na wodzie i lądzie, jak funkcjonowało nowo otwarte Muzeum Wigier oraz plany na następny sezon.

  

W dalszej części potkania głos zabierali kolejno:

• Mirosław Miszkiel - Dyrektor PTTK o/Suwałki, który przedstawił jak wyglądał sezon letni w PTTK, plany związane z odbudową schroniska i pola namiotowego w Starym Folwarku, propozycje realizacji wspólnych imprez zimowych i letnich z WPN oraz zaproponował ustawienie dodatkowego oznakowania Muzeum Wigier,

• Paweł Bogdanowicz - Prezes Suwalskiej Organizacji Turystycznej, który przedstawił krótko funkcjonowanie organizacji, jej udział w organizowaniu turystyki przybliżył losy trzech produktów turystycznych naszego regionu i projektowany katalog perełek Suwalszczyzny,

• Marek Rowiński - Prezes Wigierskiego Stowarzyszenia Turystycznego, który przybliżył funkcjonowanie prowadzonego przez nich punktu informacji turystycznej w Starym Folwarku, jak przedstawiła się współpraca z turystami, zaapelował o wydłużenie godzin pracy Muzeum Wigier oraz przedstawił propozycje nowej ścieżki edukacyjnej dookoła jeziora Leszczewek,

• Zbigniew Jan Wisiecki - Dyrektor OSIR w Suwałkach, który przybliżył nowo zrealizowaną inwestycję – slip dla łodzi żaglowych w Starym Folwarku – jego rolę i zasady korzystania,

• Ewa Warakomska - Urząd Gminy Suwałki, która przybliżyła losy zaprojektowanej ścieżki rowerowej Suwałki – Gawrych Ruda.

  

Głos zabierali także przedstawiciele klubów żeglarskich, organizatorów turystyki wodnej i lądowej oraz właściciele pensjonatów. Poruszany został także temat oznakowania płycizn na jeziorze Wigry, wytyczenia szlaku żeglownego i wzmożenia akcji sprzątania brzegów Wigier.

Dyrektor WPN Jacek Łoziński odnosił się do poszczególnych kwestii podnoszonych przez uczestników. Poruszył także kwestię aktywnego angażowania się lokalnych instytucji i osób prywatnych w tworzenie tematyki kwartalnika Wigry.

Na zakończenie odbyła się prelekcja odnośnie bobra europejskiego jako gatunku chronionego na obszarze Natura 2000 oraz pokaz filmu o odłowach bobra.

Po zakończonym spotkaniu niektórzy uczestnicy pozostali aby pod fachowym okiem przewodnika zapoznać się bliżej z tym co oferuje Muzeum Wigier swoim gościom.

  

  

Adam Januszewicz

 

 

 

Powrót