Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

  


 

Warsztaty z cyklu AKADEMIA PRZYRODY

30 września 2009 roku

 

 

 

kliknij,
aby powiększyć
 

  

  

  

  

Dnia 30 września 2009 roku odbyły się w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego warsztaty z cyklu „Akademia Przyrody”. Wzięło w nich udział 35 osób. Warsztaty trwały od godziny 9.00 do1 4.30. Celem spotkania była prezentacja walorów przyrodniczych terenu parku oraz zachęcenie nauczycieli do organizowania i korzystania z terenowych zajęć edukacyjnych. Chcieliśmy również zachęcić nauczycieli do samodzielnego tworzenia scenariuszy zajęć oraz do określenia zakresu tematycznego, jaki można będzie realizować w ramach tzw. „zielonych lekcji” w przyszłości.

  

W programie warsztatów znalazła się :

Prezentacja projektu Kwartalnik Wigry jako narzędzie edukacji mieszkańców Wigierskiego PN i jego okolic, aktualnej oferty edukacyjnej WPN-u, w tym wydawnictwa – Pakiet edukacyjny „Dary natury” – Joanna Adamczewska, Katarzyna Łukowska, Wigierski Park Narodowy

Prezentacja aktualnego wydania kwartalnika Wigry i dodatku pt. Wigierek, propozycje do kolejnych numerów – dyskusja dotycząca możliwości wykorzystania ww. wydawnictw w edukacji ekologicznej i regionalnej

– Joanna Adamczewska, Wigierski Park Narodowy

  

oraz bardzo interesujące i wysoko ocenione pod względem przydatności w procesie edukacji przyrodniczej wykłady:

Współczesne ogrody wiejskie – Hanna Werblan Jakubiec, Ogród Botaniczny UW, Warszawa;

Nietoperze i ich ochrona – Marek Kowalski, Towarzystwo Przyrodnicze Bocian

Ślady i tropy zwierząt – w praktyce – Wojciech Misiukiewicz, Wigierski Park Narodowy,

Gatunki obce w Polsce północno-wschodniej oraz rola edukacji przyrodniczej w celu zachowania gatunków rodzimych - Lubosza Krystyna Wesołowska

Grzyby, śluzowce Wigierskiego Parku Narodowego - ochrona i możliwości wykorzystania w edukacji przyrodniczej - Maciej Romański, Wigierski Park Narodowy.

  

Część teoretyczną wzbogaciła również wycieczka terenowa po ścieżce edukacyjnej „Las”, gdzie w praktyce nauczyciele mogli spróbować swoich sił w określaniu gatunków grzybów i śluzowców. Dla zainteresowanych został zorganizowany wyjazd i zwiedzanie Muzeum Wigier w Starym Folwarku.

  

Każdy z uczestniczących nauczycieli otrzymał materiały warsztatowe oraz zaświadczenia o udziale w warsztatach.

  

Spotkanie to było jednym z wydarzeń projektu Kwartalnik Wigry jako narzędzie edukacji mieszkańców parku i jego okolic. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

  

  

Opracowała: Katarzyna Łukowska

Zdjęcia: Elżbieta Perkowska

 

 

 

 

Powrót