Wigierski Park Narodowy

KONTAKTY

Wigierski Park Narodowy
Krzywe 82, 16-402 Suwałki
e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl
tel.: 87 563 25 40
fax: 87 563 25 41

Nr konta: 82 1130 1059 0017 3397 6820 0001
Bank account number / IBAN: PL 82 1130 1059 0017 3397 6820 0001
SWIFT: GOSKPLPW

  

  

Dyrektor
mgr inż. Tomasz Huszcza
e-mail: thuszcza@wigry.org.pl
tel. 87 563 25 40 (sekretariat)

Z-ca dyrektora
do spraw Edukacji, Nauki, Udostępniania i Ekosystemów Wodnych

mgr inż. Jarosław Borejszo
e-mail: jarek.borejszo@wigry.org.pl
tel. 87 563 25 40 (sekretariat); 604 655 321

Z-ca dyrektora
do spraw Ekosystemów Lądowych
mgr inż. Piotr Pieczyński
e-mail: piotr.pieczynski@wigry.org.pl
tel. 87 563 25 40 (sekretariat)

Główna księgowa
mgr Marta Kopiczko
tel. 87 563 25 47

p.o. Kierownik Pracowni Naukowo-Edukacyjnej
Aleksandra Mackiewicz
tel. 87 563 25 60

Kierownik Działu Edukacji
Joanna Adamczewska
tel. 87 563 25 45

p.o. Kierownik Muzeum Wigier
Maciej Ambrosiewicz
tel. 87 563 01 52

Kierownik Zespołu Udostępniania Parku
Barbara Perkowska
tel. 87 563 25 62; 510 992 672

Nadleśniczy Obrębu Ochronnego Wigry
Jacek Łoziński
tel. 609 568 434

Nadleśniczy Obrębu Ochronnego Maćkowa Ruda
Jacek Łoziński
tel. 609 568 434

Kierownik Działu Ochrony Przyrody
Wojciech Kamiński
tel. 87 563 25 50

Konserwator Wodnego Obwodu Ochronnego
Michał Osewski
tel. 87 563 25 65

Komendant Straży Parku
Piotr Gwaj
tel. 87 563 25 67; 607 559 004

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
Stefan Mackiewicz
tel. 87 563 25 64; 695 075 165

Samodzielne stanowisko ds. kadrowych
Alicja Sobota
tel. 87 563 25 53