Konkurs o Nagrodę im. Alfreda Lityńskiego

  

Alfred Lityński  Cel i zakres oraz historia Konkursu  Organizatorzy, patronat i kapituła   Procedura   Laureaci

Organizatorzy, patronat i kapituła Konkursu

  

  

Organizatorzy:

  

1. Suwalska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

    SRFSNT NOT »

2. Wigierski Park Narodowy

    WPN »

3. Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach

    PZW w Suwałkach »

4. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

    Samorząd województwa podlaskiego »

5. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

    Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego »

6. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

    RDOŚ w Białymstoku »

7. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

    RDOŚ w Olsztynie »

8. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

   WIOŚ w Białymstoku »

  

9. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

   WIOŚ w Olsztynie »

10. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

    WFOŚiGW w Białymstoku »

11. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

    WFOŚiGW w Olsztynie »

12. Rady FSNT NOT w Białymstoku, Elblągu, Łomży i Olsztynie.

  

  

  

Patronat nad konkursem obejmowali:

  

W roku 1997  – Marszałek Województwa Suwalskiego,
w roku 1998  – Wojewoda Suwalski,
od roku 1999  – Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT,

 – Marszałek Województwa Podlaskiego,

 – Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego

  

  

  

Kapituła:

  

1. Kapitułę Konkursu tworzą laureaci poprzednich edycji Konkursu oraz osoby uhonorowane członkostwem.

2. Przewodniczącego Kapituły wybierają spośród siebie członkowie Kapituły.  

  

  

  

  


Alfred Lityński   Cel i zakres oraz historia Konkursu   Organizatorzy, patronat i kapituła   Procedura   Laureaci