350-LECIE   PRZYBYCIA   KAMEDUŁÓW   NAD  WIGRY

ŚLADAMI KAMEDUŁÓW


Przystanki „kamedulskie” w Wigierskim Parku Narodowym i jego otulinie

Półwysep Wigierski (Klasztorny): główna siedziba kamedułów - klasztoru, użytków rolnych i zabudowy gospodarczej (m.in. browar i gorzelnia)
Poczytaj:
Dzieje wigierskiego klasztoru
Kameduli

Karczmisko: było zlokalizowane pomiędzy przesmykiem wigierskim a kanałem ściśle oddzielającym teren przyklasztorny; na tym terenie podróżni musieli spędzać noc w czasie podróży.
Poczytaj:
Wigry i Magdalenowo
Droga Suwałki-Sejny

Tartak; stawisko i kanał określany obecnie jako rzeczka Piertanka został zbudowany przez kamedułów do poruszania kołem młyńskim, które służyło do napędzania traka. W okresie międzywojennym w istniejącej do chwili obecnej wylęgarni ryb działał generator prądu z wodną turbiną (ten zabytek techniki znajduje się w budynku wylęgarni).
Poczytaj:
Młyny wodne nad Wigrami
Baśń  „O wodzie co drzewo cięło”

Wapienniki (Leszczewek); w tym miejscu są ruiny dwóch pieców do wypalania wapna.
Poczytaj:
Eksploatacja dóbr puszczańskich
Stanowiska archeologiczne
Działalność ekonomiczna kamedułów wigierskich

Sobolewo/Hamernia (poza WPN); było tutaj duże stawisko na rzece Czarnej Hańczy. Spiętrzona woda napędzała urządzenia młyńskie, jedno z nich służyło na potrzeby hamerni, czyli zakładu, w którym przetwarzano wytopione w rudni żelazo. Obecnie obok jednego ze stawisk stoi nieczynny młyn wodny, w którym mielono zboża na mąkę.
Poczytaj:
Młyny wodne nad Wigrami

Hutta (poza WPN); miejsce dawnego folwarku kamedulskiego, w tym miejscu była huta szkła.
Poczytaj:
Eksploatacja dóbr puszczańskich
Stanowiska archeologiczne
Działalność ekonomiczna kamedułów wigierskich

Gawrych Ruda; miejsce dawnej rudni, gdzie wytapiano żelazo.
Poczytaj:
Eksploatacja dóbr puszczańskich
Stanowiska archeologiczne
Działalność ekonomiczna kamedułów wigierskich
Młyny wodne nad Wigrami

Czerwony Krzyż; dawna wieś założona przez kamedułów, zniszczona przez Niemców wiosną 1944.
Poczytaj:
Nad Wigrami 1939-1944
Miejsca pamięci

Zakąty. Z brzegu jeziora Wigry widoczna jest Wyspa Kamień; w czasach kamedulskich był na niej dom krawca, który szył mnichom habity.
Poczytaj:
Baśń „O krawcu co szył mnichom habity”.

Czerwony Folwark; folwark założony przez kamedułów, w tym miejscu były dwie miejscowości – Nowy Folwark i Czerwony Dwór, z czasem połączono obie miejscowości i ich nazwy. Od początku XX wieku znajduje się tutaj baza rybacka; w dawnym rybackim magazynie jest wystawa poświęcona rybactwu.
Poczytaj:
Wieś Czerwony Folwark

  

    

© Wigierski Park Narodowy

webmaster