Opis projektu
 Aktualności
 Ogłoszenia
 Podstawy prawne
 Kalendarium
 Materiały
 do pobrania
 Konsultacje
 społeczne
 Archiwum
 Strona główna
 WPN-u
 Inne projekty

  

  

PODSTAWY PRAWNE

  

Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego

i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska

  

  

  

Podstawy sporządzenia projektów planów ochrony

    

1. Projekt planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego będzie wykonany zgodnie z:

a) art. 20 ust. 1, 2, 3, 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.)

 Ustawa o ochronie przyrody (546 kb),

  

b) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku, w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody
(Dz. U. z 2005 r. nr 94, poz. 794).

 Rozporządzenie MŚ z dnia 12.05.2005 roku (55 kb)

  

  

2. Projekt planu ochrony dla obszaru PLH 200004 "Ostoja Wigierska" będzie wykonany zgodnie z:

a) art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.)

 Ustawa o ochronie przyrody (546 kb),

  

b) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. nr 64, poz. 401)

 Rozporządzenie MŚ z dnia 30.03.2010 roku (41 kb).

  

c) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 507)

 Rozporządzenie MŚ z dnia 17.04.2012 roku (171 kb).