Opis projektu
 Aktualności
 Ogłoszenia
 Podstawy prawne
 Kalendarium
 Materiały
 do pobrania
 Konsultacje
 społeczne
 Archiwum
 Strona główna
 WPN-u
 Inne projekty

  

  

KALENDARIUM

  

Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego

i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska

   

   

   

17 czerwca 2016 r. opublikowano projekt zaktualizowanego Standardowego Formularza Danych - SDF ( 0,3 Mb)

        

    

19 maja 2016 r. opublikowano projekt załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego, w wersji przyjętej przez dyrektora WPN ( 6,1 Mb)

       

    

19 maja 2016 r. opublikowano kompletny rejestr uwag i wniosków do projektu planu ochrony (wersja 15.02.2016 r.) ( 1,2 Mb)

       

    

15 lutego 2016 r. opublikowano Komunikat o wyłożeniu w dniu 17 lutego 2016 roku do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego ( 121 kb)

       

    

24 czerwca 2015 r. opublikowano wnioski i uwagi do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego

      

    

11 lutego 2015 r. opublikowano protokół z piątego spotkania dyskusyjnego – warsztatów w dniu 21.11.2014 r., w ramach konsultacji społecznych dotyczących prac nad projektem planów ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska PLH200004 ( 200 kb).

  

    

12 listopada 2014 r. opublikowano zaproszenie do uczestnictwa w V spotkaniu dyskusyjnym – warsztatach w ramach konsultacji społecznych dotyczących prac nad projektem planów ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska PLH200004 ( 382 kb)

  

    

7 listopada 2014 r. opublikowano opracowanie "Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia ich użytkowania w strefie ochrony krajobrazowej WPN"
(1,64 Mb)
wraz z mapą (3,35 Mb)

  

    

24 października 2014 r. ogłoszono ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
Zamawiający – Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu nie podlegającym przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Nazwa: Recenzenci planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska – etap końcowy.
zob.: treść zaproszenia lub treść zaproszenia
        oraz załącznik lub załącznik

  

    

7 października 2014 r. zaktualizowano zestawienie wniosków i uwag do opracowania "Zagospodarowanie przestrzenne Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny" (gminy: Nowinka i Krasnopol)

  

    

29 sierpnia 2014 r. uzupełniono zestawienie wniosków i uwag do opracowania "Zagospodarowanie przestrzenne Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny"

  

    

1 lipca 2014 r. opublikowano do konsultacji społecznych nową mapę: "Stref ochronnych Wigierskiego Parku Narodowego" ( 3,1 Mb, zobacz »)

  

    

25 czerwca 2014 r. opublikowano do konsultacji społecznych mapę propozycji rozwoju zabudowy w obszarze ochrony krajobrazowej (, 2,5 Mb, zobacz ») wraz z objaśnieniami
(, 88 kb, zobacz »)

  

    

9 kwietnia 2014 r. opublikowano do konsultacji społecznych fragment projektu planu ochrony: "Strefy ochronne Wigierskiego Parku Narodowego" (, 176 kb, zobacz ») wraz z mapą (, 5,18 Mb, zobacz »)

  

    

28 listopada 2013 r. opublikowano protokół z IV spotkania dyskusyjnego – warsztatów z dnia 17.09.2013 r. w ramach konsultacji społecznych dotyczących prac nad projektem planów ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska PLH200004 zobacz »

  

    

28 października 2013 r. opublikowano protokół z III spotkania dyskusyjnego – warsztatów z dnia 20.06.2013 r. w ramach konsultacji społecznych dotyczących prac nad projektem planów ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska PLH200004 zobacz »

  

    

5 września 2013 r. opublikowano zaproszenie na IV spotkanie dyskusyjne – warsztaty w ramach konsultacji społecznych dotyczących prac nad projektem planów ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska PLH200004 w dniu 17 września 2013 r. zobacz »

  

    

7 czerwca 2013 r. opublikowano zaproszenie na III spotkanie dyskusyjne – warsztaty w ramach konsultacji społecznych dotyczących prac nad projektem planów ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska PLH200004 w dniu 20 czerwca 2013 r. zobacz »

  

    

28 maja 2013 r. opublikowano odpowiedzi wykonawcy planów na wnioski i uwagi o charakterze ogólnym, zgłoszone w konsultacjach społecznych zobacz »

  

    

17 kwietnia 2013 r. opublikowano protokół z drugiego spotkania dyskusyjnego – warsztatów z dnia 14.03.2013 r. w ramach konsultacji społecznych dotyczących prac nad projektem planów ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska PLH200004 zobacz »

  

    

1 lutego 2013 r. opublikowano sprawozdanie z V fazy prac (IV kwartał 2012 r.) nad projektami planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wigierska PLH200004.

  

  

5 stycznia 2013 r. opublikowano rejestr wniosków i uwag zgłoszonych do końca IV kwartału 2012 roku zobacz »

  

     

18 grudnia 2012 r. opublikowano protokół z pierwszego spotkania dyskusyjnego – warsztatów z dnia 28.11.2012 r. w ramach konsultacji społecznych dotyczących prac nad projektem planów ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska PLH200004 zobacz »

  

    

14 listopada 2012 r. opublikowano sprawozdanie z IV etapu prac (III kwartał 2012 r.) nad projektami planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wigierska PLH200004.

  

  

11 stycznia 2012 r. opublikowano sprawozdanie z II etapu prac (IV kwartał 2011 r.) nad projektami planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wigierska PLH200004.

  

  

20 września 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej WPN-u ukazało się ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi recenzenta projektów planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wigierska PLH200004 oraz planu zadań ochronnych obszaru specjalnej ochrony ptaków Puszcza Augustowska PLB200002.

  

3 czerwca 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej WPN-u ukazało się ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na Wykonanie projektów planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” oraz planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska”. WPN poinformował, że zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku dokonano wyboru następujących ofert:

  

Lp Nazwa i adres firmy Cena oferty

brutto w zł

Liczba punktów

w kryterium cena

1 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,

ul. E. Ciołka 13, 01 – 445 Warszawa.

Oferta na część I zamówienia

2 391 150,00 100
2 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział Białystok,

ul. Lipowa 51, 15 – 424 Białystok.

Oferta na część II zamówienia.

88 929,00 100

 

Z postępowania nie odrzucono ofert ani nie wykluczono wykonawców.

  

27 kwietnia 2011 r. ukazało się zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu nie podlegającym przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych pod nazwą "Opracowanie bibliografii obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska”. Wobec braku zgłoszeń w przewidzianym terminie (do dnia 6 maja 2011 r.) postępowanie unieważniono.

  

15 kwietnia 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej WPN-u ukazało się poprawione ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Wykonanie projektów planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” oraz planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska”. Oferty można było składać do dnia 23 maja 2011 r., do godz. 13.00.

31 marca 2011 r. Wigierski Park Narodowy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie projektów planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska oraz planu zadań ochronnych dla obszaru Puszcza Augustowska. Powodem unieważnienia postępowania były błędy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8 marca 2011 r. Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego ogłosił zawiadomienie o przystąpieniu do opracowywania projektu planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska”. Opublikowano także do konsultacji społecznych następujące dokumenty:

1. Założenia do opracowania planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska”.

2. Przedmioty ochrony specjalnego obszaru ochrony „Ostoja Wigierska”, w tym obszaru Wigierskiego Parku Narodowego.

3. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

23 lutego 2011 r. przygotowana została treść przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” oraz planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska”. Po publikacji zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 28 lutego 2011 r. umieszczono jego treść w BIP Wigierskiego Parku Narodowego.

25 stycznia 2011 r. w Jedlni-Letnisku została zawarta umowa pomiędzy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych a Wigierskim Parkiem Narodowym, dotycząca dofinansowania projektu "Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 'Ostoja Wigierska'" nr POIS.05.03.00-00-275/10 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.