FLORA ROŚLIN NACZYNIOWYCH
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

stan na dzień 20 XI 2003 roku    

strona główna

LEGENDA

OC - gatunek objęty całkowitą ochroną; OCz - gatunek objęty ochroną częściową; 

status gatunku wg polskiej Czerwonej Księgi:

LR - gatunek niższego ryzyka; VU - narażony; EN - zagrożony; CR - krytycznie zagrożony

status gatunku wg Listy Gatunków Rzadkich i Zagrożonych: 

R - rzadki; V - narażony; E - zagrożony; Ex - wymarły

  

  

GATUNKI (wg. nazw łacińskich)

cz.1.: Abies - Cichorium; cz.2.: Cicuta - Impatiens; cz.3.: Inula - Pulsatilla; cz.4.: Pyrola - Xanthium

 

  

499 Inula britannica L. Oman łąkowy (O. brytyjski)

500 Inula hirta L. Oman szorstki

501 Inula salicina L. Oman wierzbolistny

502 Iris pseudacorus L. Kosaciec żółty

503 Jasione montana L. Jasieniec piaskowy

504 Jovibarba sobolifera (SIMS) OPIZ Rojownik (Rojnik) pospolity OC

505 Juncus alpino-articulatus CHAIX Sit alpejski

506 Juncus articulatus L. em. K. RICHT. Sit członowaty

507 Juncus atratus KROCK. Sit czarny V

508 Juncus bufonius L. Sit dwudzielny

509 Juncus compressus JACQ. Sit ściśniony

510 Juncus conglomeratus L. em. LEERS Sit skupiony

511 Juncus effusus L. Sit rozpierzchły

512 Juncus filiformis L. Sit cienki

513 Juncus inflexus L. Sit siny

514 Juncus tenuis WILLD. Sit chudy

515 Juniperus communis L. Jałowiec pospolity

516 Knautia arvensis (L.) J. M. COULT. Świerzbnica polna

517 Koeleria glauca (SPRENG.) DC. Strzęplica sina

518 Koeleria grandis BESSER ex GORSKI Strzęplica polska

519 Koeleria macrantha (LEDEB.) SCHULT. Strzęplica nadobna (S. grzebieniasta)

520 Koeleria pyramidata (LAM.) P. BEAUV. Strzęplica piramidalna

521 Lactuca serriola L. Sałata kompasowa

522 Lamium album L. Jasnota biała

523 Lamium amplexicaule L. Jasnota różowa

524 Lamium purpureum L. Jasnota purpurowa

525 Lappula squarrosa (RETZ.) DUMORT. Lepnik zwyczajny

526 Lapsana communis L. s. s. Łoczyga pospolita

527 Larix decidua MILL. Modrzew europejski

528 Laserpitium latifolium L. Okrzyn szerokolistny

529 Laserpitium prutenicum L. Okrzyn łąkowy (O. pruski)

530 Lathraea squamaria L. Łuskiewnik różowy

531 Lathyrus laevigatus (WALDST. & KIT.) GREN. Groszek wschodniokarpacki OC

532 Lathyrus montanus BERNH. Groszek skrzydlasty (G. skrzydlaty)

533 Lathyrus niger (L.) BERNH. Groszek czerniejący

534 Lathyrus palustris L. Groszek błotny V

535 Lathyrus pisiformis L. Groszek wielkoprzylistkowy VU R

536 Lathyrus pratensis L. Groszek łąkowy (G. żółty)

537 Lathyrus sylvestris L. Groszek leśny

538 Lathyrus vernus (L.) BERNH. Groszek wiosenny

539 Ledum palustre L. Bagno zwyczajne OCz

540 Leersia oryzoides (L.) SW. Zamokrzyca ryżowa

541 Lemna minor L. Rzęsa drobna (Rz. mniejsza)

542 Lemna trisulca L Rzęsa trójrowkowa

543 Leontodon autumnalis L. Brodawnik jesienny

544 Leontodon hispidus L. Brodawnik zwyczajny

545 Leontodon hispidus L. subsp. hispidus Brodawnik zwyczajny typowy

546 Leonurus cardiaca L. Serdecznik pospolity

547 Lepidium campestre (L.) R. BR. Pieprzyca polna

548 Lepidium densiflorum SCHRAD. Pieprzyca gęstokwiatowa

549 Lepidium ruderale L. Pieprzyca gruzowa

550 Leucanthemum vulgare LAM. s. s. Jastrun (Złocień) właściwy

551 Ligustrum vulgare L. Ligustr pospolity

552 Lilium martagon L. Lilia złotogłów OC

553 Linaria vulgaris MILL. Lnica pospolita

554 Linnaea borealis L. Zimoziół (Linnea) północny OC

555 Linosyris vulgaris CASS. Ożota zwyczajna OC

556 Linum austriacum L. Len austriacki VU R

557 Linum catharticum L. Len przeczyszczający

558 Liparis loeselii (L.) RICH. Lipiennik Loesela OC VU V

559 Listera cordata (L.) R. BR. Listera sercowata OC

560 Listera ovata (L.) R. BR. Listera jajowata OC

561 Lithospermum arvense L. Nawrot polny

562 Lolium perenne L. Życica trwała

563 Lonicera xylosteum L. Wiciokrzew (Suchokrzew) suchodrzew

564 Lotus corniculatus L. Komonica zwyczajna

565 Lotus uliginosus SCHKUHR Komonica błotna

566 Lupinus polyphyllus LINDL. Łubin trwały

567 Luzula campestris (L.) DC. Kosmatka polna

568 Luzula multiflora (RETZ.) LEJ. Kosmatka licznokwiatowa

569 Luzula pilosa (L.) WILLD. Kosmatka owłosiona

570 Lychnis flos-cuculi L. Firletka poszarpana

571 Lycopodium annotinum L. Widłak jałowcowaty OC

572 Lycopodium clavatum L. Widłak goździsty OC

573 Lycopus europaeus L. Karbieniec pospolity

574 Lycopus exaltatus L. f. Karbieniec wyniosły

575 Lysimachia nummularia L. Tojeść rozesłana

576 Lysimachia thyrsiflora L. Tojeść bukietowa

577 Lysimachia vulgaris L. Tojeść pospolita (T. zwyczajna)

578 Lythrum salicaria L. Krwawnica pospolita

579 Maianthemum bifolium (L.) F. W. SCHMIDT Konwalijka dwulistna

580 Malaxis monophyllos (L.) SW. Wyblin jednolistny OC LR R

581 Malus domestica BORKH. Jabłoń domowa

582 Malus sylvestris MILL. Jabłoń dzika (J. płonka)

583 Malva alcea L. Ślaz zygmarek

584 Malva neglecta WALLR. Ślaz zaniedbany

585 Malva pusilla SM. Ślaz drobnokwiatowy

586 Matricaria maritima L. subsp. inodora (L.) DOSTÁL Maruna nadmorska bezwonna

587 Medicago falcata L. Lucerna sierpowata

588 Medicago lupulina L. Lucerna nerkowata

589 Medicago sativa L. Lucerna siewna

590 Melampyrum nemorosum L. Pszeniec gajowy

591 Melampyrum polonicum (P. BEAUV.) SOÓ Pszeniec polski

592 Melampyrum pratense L. Pszeniec zwyczajny

593 Melandrium album (MILL.) GARCKE Bniec biały

594 Melandrium noctiflorum (L.) FR. Bniec dwudzielny

595 Melandrium rubrum (WEIGEL) GARCKE Bniec czerwony

596 Melica nutans L. Perłówka zwisła (P. jednostronna)

597 Melilotus alba MEDIK. Nostrzyk biały

598 Melilotus officinalis (L.) PALL. Nostrzyk żółty

599 Mentha aquatica L. Mięta nadwodna (M. wodna)

600 Mentha arvensis L. Mięta polna

601 Mentha longifolia (L.) L.

602 Mentha x verticillata L. Mięta okręgowa

603 Menyanthes trifoliata L. Bobrek trójlistkowy OCz

604 Mercurialis perennis L. Szczyr trwały

605 Milium effusum L. Prosownica rozpierzchła

606 Moehringia trinervia (L.) CLAIRV. Możylinek trójnerwowy

607 Molinia caerulea (L.) MOENCH Trzęślica modra (T. jednokolankowa)

608 Moneses uniflora (L.) A. GRAY Gruszycznik (Gruszyczka) jednokwiatowy

609 Monotropa hypopitys L. s. s. Korzeniówka pospolita

610 Mycelis muralis (L.) DUMORT. Sałatnik leśny

611 Myosotis arvensis (L.) HILL Niezapominajka polna

612 Myosotis caespitosa SCHULTZ Niezapominajka darniowa

613 Myosotis palustris (L.) L. em. RCHB. Niezapominajka błotna

614 Myosotis stricta LINK ex ROEM. & SCHULT. Niezapominajka piaskowa

615 Myosotis sylvatica EHRH. ex HOFFM. Niezapominajka leśna

616 Myosoton aquaticum (L.) MOENCH Kościenica (Kościeniec) wodna

617 Myriophyllum alterniflorum DC. Wywłócznik skrętoległy EN

618 Myriophyllum spicatum L. Wywłócznik kłosowy

619 Myriophyllum verticillatum L. Wywłócznik okółkowy

620 Najas marina L. Jezierza morska

621 Nardus stricta L. Bliźniczka psia trawka (B. wyprostowana)

622 Neottia nidus-avis (L.) RICH. Gnieźnik leśny OC

623 Neottianthe cucullata (L.) SCHLTR. Kukuczka kapturkowata OC EN V

624 Nepeta cataria L. Kocimiętka właściwa

625 Neslia paniculata (L.) DESV. Ożędka (Orzędka) groniasta

626 Nicotiana tabacum L. Tytoń szlachetny

627 Nuphar lutea (L.) SIBTH. & SM. Grążel żółty OC

628 Nuphar pumila (TIMM) DC. Grążel drobny OC VU

629 Nymphaea alba L. Grzybienie białe OC

630 Nymphaea candida C. PRESL Grzybienie północne (G. zapoznane) OC VU

631 Odontites serotina (LAM.) RCHB. s. s. Zagorzałek późny

632 Odontites verna (BELLARDI) DUMORT. Zagorzałek wiosenny

633 Oenanthe aquatica (L.) POIR. Kropidło wodne

634 Oenothera biennis L. s. s. Wiesiołek dwuletni

635 Oenothera rubricaulis KLEB. Wiesiołek czerwonołodygowy

636 Oenothera salicifolia DESF. ex G. DON Wiesiołek wierzbolistny

637 Oenothera subterminalis R. R. GATES Wiesiołek śląski

638 Onobrychis arenaria (KIT.) DC. Sparceta piaskowa

639 Onobrychis viciifolia SCOP. Sparceta siewna

640 Ononis arvensis L. Wilżyna bezbronna

641 Ophioglossum vulgatum L. Nasięźrzał pospolity

642 Origanum vulgare L. Lebiodka pospolita

643 Ornithopus perpusillus L. Seradela drobna

644 Orthilia secunda (L.) HOUSE Gruszkówka (Gruszyczka) jednostronna

645 Ostericum palustre BESSER Starodub łąkowy OC EN E

646 Oxalis acetosella L. Szczawik zajęczy

647 Oxycoccus microcarpus TURCZ. ex RUPR. Żurawina drobnolistkowa V

648 Oxycoccus palustris PERS. Żurawina błotna

649 Oxytropis pilosa (L.) DC. Ostrołódka kosmata OC

650 Padus avium MILL. Czeremcha zwyczajna

651 Padus serotina (EHRH.) BORKH. Czeremcha amerykańska

652 Papaver argemone L. Mak piaskowy

653 Papaver dubium L. Mak wątpliwy

654 Papaver rhoeas L. Mak polny

655 Paris quadrifolia L. Czworolist pospolity

656 Parnassia palustris L. Dziewięciornik błotny

657 Parthenocissus inserata (A. KERN.) FRITSCH Winobluszcz pięciolistkowy (Dzikie wino)

658 Pastinaca sativa L. Pasternak zwyczajny

659 Pedicularis palustris L. Gnidosz błotny

660 Pedicularis sceptrum-carolinum L. Gnidosz królewski OC V

661 Pedicularis sylvatica L. Gnidosz rozesłany OC

662 Petasites hybridus (L.) GAERTN., B. MEY. & SCHERB. Lepiężnik różowy

663 Petasites spurius (RETZ.) RCHB. Lepiężnik kutnerowaty

664 Peucedanum oreoselinum (L.) MOENCH Gorysz pagórkowy

665 Peucedanum palustre (L.) MOENCH Gorysz błotny

666 Phalaris arundinacea L. Mozga trzcinowata

667 Phalaris arundinacea L. var. arundinacea Mozga trzcinowata typowa

668 Phegopteris connectilis (MICHX.) WATT Zachyłka oszczepowata

669 Phleum hubbardii D. KOVÁTS Tymotka kolankowata

670 Phleum pratense L. Tymotka łąkowa (Brzanka pastewna)

671 Phragmites australis (CAV.) TRIN. ex STEUD. Trzcina pospolita

672 Physalis alkekengi L. Miechunka rozdęta

673 Phyteuma spicatum L. Zerwa kłosowa

674 Picea abies (L.) H. KARST. Świerk pospolity

675 Picris echioides L. Goryczel żmijowcowy

676 Picris hieracioides L. Goryczel jastrzębcowaty (G. jastrzębcowy)

677 Pimpinella major (L.) HUDS. Biedrzeniec wielki

678 Pimpinella saxifraga L. Biedrzeniec mniejszy

679 Pinguicula vulgaris L. Tłustosz pospolity OC

680 Pinus sylvestris L. Sosna zwyczajna

681 Pisum sativum L. Groch zwyczajny

682 Plantago altissima L. Babka wyniosła

683 Plantago lanceolata L. Babka lancetowata

684 Plantago major L. Babka zwyczajna

685 Plantago media L. Babka średnia

686 Platanthera bifolia (L.) RICH. Podkolan biały OC

687 Platanthera chlorantha (CUSTER) RCHB. Podkolan zielonawy OC

688 Poa angustifolia L. Wiechlina (Wyklina) wąskolistna

689 Poa annua L. Wiechlina (Wyklina) roczna

690 Poa compressa L. Wiechlina (Wyklina) spłaszczona

691 Poa nemoralis L. Wiechlina (Wyklina) gajowa

692 Poa palustris L. Wiechlina (Wyklina) błotna

693 Poa pratensis L. Wiechlina (Wyklina) łąkowa

694 Poa remota FORSELLES Wiechlina (Wyklina) odległokłosa

695 Poa trivialis L. Wiechlina (Wyklina) zwyczajna

696 Polemonium coeruleum L. Wielosił błękitny OC VU

697 Polygala amarella CRANTZ Krzyżownica gorzkawa

698 Polygala comosa SCHKUHR Krzyżownica czubata

699 Polygala comosa SCHKUHR var. podolica (D. C.) Aschers. et Gr.

700 Polygala comosa SCHKUHR var. stricta Chod.

701 Polygala vulgaris L. Krzyżownica zwyczajna (K. pospolita)

702 Polygonatum multiflorum (L.) ALL. Kokoryczka wielokwiatowa

703 Polygonatum odoratum (MILL.) DRUCE Kokoryczka wonna

704 Polygonum amphibium L. Rdest ziemnowodny

705 Polygonum aviculare L. Rdest ptasi

706 Polygonum bistorta L. Rdest wężownik

707 Polygonum hydropiper L. Rdest ostrogorzki

708 Polygonum lapathifolium L. subsp. lapathifolium Rdest szczawiolistny typowy (R. kolankowy)

709 Polygonum lapathifolium L. subsp. pallidum (WITH.) FR. Rdest szczawiolistny gruczołowaty

710 Polygonum minus HUDS. Rdest mniejszy

711 Polygonum mite SCHRANK Rdest łagodny (R. wielkokwiatowy)

712 Polygonum persicaria L. Rdest plamisty

713 Polypodium vulgare L. Paprotka zwyczajna OC

714 Polystichum aculeatum (L.) ROTH Paprotnik kolczysty

715 Populus alba L. Topola biała (Białodrzew)

716 Populus nigra L. Topola czarna (T. nadwiślańska; Sokora)

717 Populus tremula L. Topola osika (Osika)

718 Potamogeton alpinus BALB. Rdestnica alpejska

719 Potamogeton compressus L. Rdestnica ściśniona

720 Potamogeton crispus L. Rdestnica kędzierzawa

721 Potamogeton filiformis PERS. Rdestnica nitkowata CR

722 Potamogeton friesii RUPR. Rdestnica szczeciolistna

723 Potamogeton gramineus L. Rdestnica trawiasta

724 Potamogeton lucens L. Rdestnica połyskująca

725 Potamogeton natans L. Rdestnica pływająca

726 Potamogeton pectinatus L. Rdestnica grzebieniasta

727 Potamogeton perfoliatus L. Rdestnica przeszyta

728 Potamogeton pusillus L. Rdestnica drobna

729 Potamogeton x nitens WEBER Rdestnica lśniąca

730 Potentilla alba L. Pięciornik biały

731 Potentilla anserina L. Pięciornik gęsi

732 Potentilla arenaria BORKH. Pięciornik piaskowy

733 Potentilla argentea L. s. s. Pięciornik srebrny

734 Potentilla erecta (L.) RAEUSCH. Pięciornik kurze ziele

735 Potentilla neumanniana RCHB. Pięciornik wiosenny

736 Potentilla norvegica L. Pięciornik norweski

737 Potentilla reptans L. Pięciornik rozłogowy

738 Primula elatior (L.) HILL Pierwiosnek (Pierwiosnka) wyniosły OCz

739 Primula veris L. Pierwiosnek (Pierwiosnka) lekarski OCz

740 Prunella grandiflora (L.) SCHOLLER Głowienka wielkokwiatowa

741 Prunella vulgaris L. Głowienka pospolita

742 Prunus domestica L. Śliwa domowa

743 Prunus spinosa L. Śliwa tarnina (Tarnina)

744 Ptelea trifoliata L. Parczelina trójlistkowa

745 Pteridium aquilinum (L.) KUHN Orlica pospolita

746 Pulmonaria angustifolia L. Miodunka wąskolistna

747 Pulmonaria obscura DUMORT. Miodunka ćma

748 Pulsatilla patens (L.) MILL. Sasanka otwarta (S. dzwonkowata) OC LR V

749 Pulsatilla pratensis (L.) MILL. Sasanka łąkowa OC

  

    

cz.1.: Abies - Cichorium; cz.2.: Cicuta - Impatiens; cz.3.: Inula - Pulsatilla; cz.4.: Pyrola - Xanthium