WIGIERSKI PARK NARODOWY

  

  

Proszę chwilę zaczekać, ładuję zdjęcia ...

Wigierski Park Narodowy laureatem Ogólnopolskiego Konkursu

„Ścieżki dydaktyczne parków narodowych”

  


 

  

  

kliknij,
aby powiększyć

  

  

 

Wigierski Park Narodowy został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Ścieżki dydaktyczne parków narodowych”, zorganizowanego przez Polski Klub Ekologiczny Zarząd Główny w Krakowie.

  

  

Konkurs ogłoszono w październiku 2008 r. Celem konkursu był przegląd i ocena ofert edukacyjnych parków narodowych. PKE zwrócił się do wszystkich 23 polskich parków narodowych z prośbą o przesłanie na konkurs materiałów edukacyjnych adresowanych głównie do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Ocena nadesłanych przez parki materiałów odbywała się przez odwiedzających stronę projektu oraz przez powołanych przez PKE ekspertów:

Maria Staniszewska, prezes Zarządu Głównego

Polskiego Klubu Ekologicznego – przewodnicząca komisji

oceniającej

dr Elżbieta Roland, adiunkt na Wydziale Nauk

Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Barbara Mirek-Michalska, specjalista ds. ochrony

przyrody i edukacji leśnej z Regionalnej Dyrekcji Lasów

Państwowych w Krakowie

Tadeusz Ogorzałek, prezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony

Przyrody, konsultant w Małopolskim Centrum Doskonalenia

Nauczycieli w Nowym Sączu

dr Danuta Maciejowska-Mias, nauczyciel konsultant do

spraw biologii i przyrody w Małopolskim Centrum

Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

     

Do konkursu przystąpiło 14 parków narodowych (spośród 23): Kampinoski PN, Wielkopolski PN, Poleski PN, Białowieski PN, Magurski PN, Gorczański PN, PN Bory Tucholskie, Bieszczadzki PN, Pieniński PN, Tatrzański PN, Ojcowski PN, PN Gór Stołowych, Drawieński PN.

  

Wśród licznych i wszechstronnych kryteriów oceny jurorów, znalazły się następujące zagadnienia:

atrakcyjność oferty edukacyjnej,

możliwość wykorzystania ścieżki jako realizacji programu szkolnego

atrakcyjność i dostępność materiałów promujących ścieżkę i informacji o ofercie,

tematyka edukacji – preferowana będzie tematyka podnosząca i zwiększającą świadomość potrzeby ochrony przyrody i propagująca obowiązujące obecnie przepisy,

baza edukacyjna parku.

  

Wyniki oceny ofert edukacyjnych parków narodowych dokonanej przez jurorów:

I miejsce – Wigierski Park Narodowy – 167 punktów

II miejsce – Poleski Park Narodowy – 156,5 punktów

III miejsce – Białowieski Park Narodowy – 144 punktów

  

Ze względu na przesłane do oceny atrakcyjne, pomysłowe i praktyczne materiały dydaktyczne wyróżniono:

wyróżnienie 1. stopnia – Drawieński Park Narodowy

wyróżnienie 1. stopnia – Bieszczadzki Park Narodowy

wyróżnienie 2. stopnia – Ojcowski Park Narodowy

wyróżnienie 2. stopnia – Wielkopolski Park Narodowy

wyróżnienie 2. stopnia – Kampinoski Park Narodowy

  

Ze względu na przesłane materiały informacyjne, które mogą być wykorzystane przez nauczycieli do przygotowania lekcji na terenie parku wyróżniono:

Gorczański Park Narodowy

Tatrzański Park Narodowy

  

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło w sobotę 19 września 2009 r. w Hotelu Royal podczas konferencji zorganizowanej przez PKE, podsumowującej projekt „Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju we wrześniu br. podczas konferencji podsumowującej projekt "Edukacja dla zrównoważonego rozwoju". Wszystkie parki narodowe, które zgłosiły się do konkursu, otrzymały tytuł i piękną statuetkę: Krzewiciel edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Spotkaniu będzie towarzyszyła sesja posterowa prezentująca walory przyrodnicze parków narodowych, biorących udział w konkursie, oraz ich ofertę adresowaną do grup szkolnych. Dwa zwycięskie parki – Wigierski PN i Poleski PN pokazały swoją ofertę w formie prezentacji i wykładu.

  

Zainteresowanych dodatkowymi informacjami nt. konkursu oraz działalności Polskiego Klubu Ekologicznego zapraszamy do odwiedzenia strony:

http://www.pke-zg.org.pl/edukacja/konkurs_wyniki.html

  

  

Ogromnie nas cieszy to wyróżnienie, ale też jest ogromnym zobowiązaniem – zobowiązaniem, które z radością na siebie przyjmujemy. Zapewniamy gorąco, że nie zamierzamy spocząć na laurach, jesteśmy otwarci na Państwa sugestie, potrzeby, propozycje – każdy głos jest dla nas ważny, bo służy sprawie niebagatelnej – ochronie naszego wspólnego, przyrodniczego dziedzictwa.

  

  

  

W imieniu Działu Edukacji

Joanna Adamczewska

   

   

   

   

Powrót