Logotyp Wigierskiego PN

PLAN DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ w 2017 roku

  

Lp.

Wydarzenie

Termin

Programy stałe, zajęcia edukacyjne, spotkania, warsztaty

1

Zajęcia edukacyjne na ścieżkach edukacyjnych i w siedzibie WPN w Krzywem

Program – Załącznik Nr 1

cały rok

2

Zajęcia w Ośrodku Edukacji Środowiskowej nad Zatoką Słupiańską

Program – Załącznik Nr 1

maj–wrzesień

3

Lekcje muzealne oraz prelekcje w Muzeum Wigier oraz na wodnych ścieżkach edukacyjnych

Program – Załącznik Nr 2

cały rok

(ścieżki wodne:

maj–

październik)

4

Zajęcia zamawiane (poza bazą dydaktyczną WPN): prelekcje i prezentacje

cały rok

5

Wolontariat dla Wigier – organizacja programu wolontariatu w WPN

(dla wszystkich zainteresowanych)

cały rok

6

Spotkania tematyczne z uczniami szkół z terenu parku i otuliny – 12 spotkań*

cały rok,

3 spotkania

w kwartale

7

Cykl zajęć dla dzieci niepełnosprawnych we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Suwałkach

cały rok,

1 spotkanie

w miesiącu

8

Cykl prelekcji w Bibliotece przy SP Nr 11 w Suwałkach

cały rok,

1 spotkanie

w kwartale

9

Zimowa Akademia Przyrody - cykl zajęć w czasie ferii zimowych

(dla dzieci z terenu WPN i otuliny)

Zadanie dofinansowane w ramach projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska” (LIFE11 NAT/PL/000431)

24-27 stycznia

10

Warsztaty dla przewodników turystycznych, 1 spotkanie we współpracy z Zespołem udostępniania parku (dla mieszkańców z terenu WPN i otuliny)

Zadanie dofinansowane w ramach projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska” (LIFE11 NAT/PL/000431)

II kwartał

11

Warsztaty dla nauczycieli i osób prowadzących edukację przyrodniczą – 1 spotkanie (dla nauczycieli z terenu WPN i otuliny)

Zadanie dofinansowane w ramach projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska” (LIFE11 NAT/PL/000431)

II kwartał

12

Warsztaty dla rolników i mieszkańców z terenu parku i otuliny – 1 spotkanie

Zadanie dofinansowane w ramach projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska” (LIFE11 NAT/PL/000431)

II kwartał

13

Warsztaty dla nauczycieli we współpracy z Biurem Edukacji m.st. Warszawy i WCIES w ramach projektu „Warszawsko-Wigierska Akademia Nauczycieli Przyrodników”, 5 spotkań

maj,

czerwiec,

wrzesień

14

Letnia Akademia Przyrody (cykl zajęć w czasie wakacji w Ośrodku Edukacji Środowiskowej, dla dzieci z terenu WPN i otuliny)

Zadanie dofinansowane w ramach projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska” (LIFE11 NAT/PL/000431)

lipiec

15

Spotkania dla osób dorosłych dotyczące różnorodności biologicznej *

IV kwartał

Imprezy, akcje, konferencje

16

Udział WPN w imprezach zewnętrznych (organizacja stoisk informacyjnych i promocja, we współpracy z lokalnymi samorządami, sołectwami, placówkami oświatowymi, kulturalnymi oraz organizacjami turystycznymi).

cały rok

17

„Noc Sów”

(impreza otwarta, dla wszystkich zainteresowanych)

marzec

18

Gra terenowa „Wśród mchów i paproci” z okazji Europejskiego Dnia Parków*

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

II kwartał

19

Noc muzeów w Muzeum Wigier*

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

20/21 maja

20

„Wielki Dzień Pszczół”

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

8 sierpnia

21

Regaty o Puchar Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego

(impreza otwarta, we współpracy z PTTK Oddział w Suwałkach)

15 sierpnia

22

Poznaj Wigierski Park Narodowy z przewodnikiem – cykl wycieczek pieszych i rowerowych*

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

II i III kwartał

23

Akcja „Sprzątanie Świata”

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

wrzesień

24

Akcja sprzątania rzeki Czarna Hańcza*

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

III kwartał

25

Rykowisko nad Wigrami

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

wrzesień

26

Cykl „Spotkania z podróżnikami” w Muzeum Wigier

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

cały rok

Konkursy

27

Konkurs wędkarski *

(impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych)

III kwartał

28

Konkurs wiedzy pt. „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce” (dla gimnazjów, we współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym)

wrzesień

–listopad

Muzea, wystawy stałe i okresowe

29

Wystawa stała w Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego w Starym Folwarku

cały rok

30

Stała wystawa w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem

pt. „Nad Wigrami”

cały rok

31

Stała wystawa etnograficzna „Ocalić od zapomnienia” w Krzywem

cały rok

32

Wystawa przenośna pt. „Wigierski Park Narodowy”, udostępniana na prośbę zainteresowanych instytucji i placówek edukacyjnych.

cały rok

33

Stała wystawa „Historia i tradycje rybołówstwa nad Wigrami” w Czerwonym Folwarku

czerwiec

- wrzesień

34

Wystawa czasowa w Muzeum Wigier „Co kryje las?”

styczeń

- wrzesień

35

Wystawa czasowa w Muzeum Wigier „Świat przyrody w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza”

od września

Wydawnictwa

36

Kwartalnik „Wigry”, cztery numery*

cały rok

37

Witryna internetowa: http://www.wigry.org.pl

cały rok

38

Przewodnik po wystawie „Nad Wigrami”*

marzec

39

Ulotki informacyjne (MW,CIT,OEŚ)*

kwiecień

*zadanie w ramach wniosku o dofinansowanie Nr POIS.02.04.00-00-062/16„Wigierski Park Narodowy – znam, rozumiem, wspieram – ZRYW 2017”, realizacja po podpisaniu umowy.

Załącznik Nr 1 – Oferta zajęć edukacyjnych w 2017 r.

Załącznik Nr 2 – Oferta zajęć edukacyjnych w Muzeum Wigier w 2017 r.