ZAŁĄCZNIK I

 

ZDJĘCIA FOTOGRAFICZNE STANOWISK BADAWCZYCH

 

A. (FOT. 1-8) – CZARNA HAŃCZA, PIERTANKA, KAMIONKA I WIATROŁUŻA
(lokalizacja stanowisk – vide ryc. 1)

Fot. 1. Czarna Hańcza 1 (Wysoki Most) Fot. 2.Czarna Hańcza 2 (Czerwony Folwark)
(N54o01’34.6” E23o13’12.0”) (N54o04’10.9” E23o07’02.1”)

 

Fot. 3.Czarna Hańcza 3 (Sobolewo) Fot. 4. Czarna Hańcza 4 (Suwałki - wiadukt)
(N54o03’35.4” E23o00’24.6”) (N54o05’52.2”E22o57’12.1”)

Fot. 5. Czarna Hańcza 5 (Bród Stary) Fot. 6. Piertanka 6
(N54o08’03.8” E22o52’50.0”) (N54o05’19.1” E23o05’39.1”)

 

Fot. 7. Kamionka 7 Fot. 8. Czarny mostek 8
(N54o05’48.3” E23o03’45.4”) (N54o07’25.0” E23o04’16.4”)

 

B. (FOT. 9-18) – WIDOKI Z MIEJSC OPRÓBOWANIA OSADÓW JEZIORA WIGRY
(lokalizacja stanowisk – vide ryc. 1) 

Punkty
opróbowania

Współrzędne GPS

1.

N 54o03’41.7”

E 023o04’55.7”

2.

N 54o02’31.4”

E 023o07’19.0”

3.

N 54o01’29.5”

E 023o06’36.7”

4.

N 54o00’38.2”

E 023o03’48.8”

5.

N 54o01’00.2”

E 023o01’04.6”

 

Fot. 9-10. Widok ze stanowiska 1

 

Fot. 11. Rdzeń osadu ze stanowiska 1 Fot. 12. Widok ze stanowisk 2-3

Fot. 13. Widok ze stanowisk 2-3 Fot. 14. Widok ze stanowiska 4 (Płycizny Górki)

 

Fot. 15-16. Widok ze stanowiska 5 (Głębiny Jawor)

Fot. 17. Widok na Gawrych Rudę    Fot. 18. Osady w próbnikach rurowych