Rejestr zmian  BIP

Wigierskiego Parku Narodowego

Nazwa strony

Data i czas zmiany

Użytkownik
dokonujący zmiany

Opis zdarzenia

 Zamówienia Publiczne
 Wyniki
 21.09.2021 r., 13:49  Maciej Łapiński  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Zestawienie Ofert
 21.09.2021 r., 11:10  Paulina Pajer-Giełażys  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Wyniki
 20.09.2021 r., 10:55  Paulina Pajer-Giełażys  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 13.09.2021 r., 07:35  Maciej Łapiński  zmieniono treść 3 Ogłoszeń
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 10.09.2021 r., 11:00  Paulina Pajer-Giełażys  Dodano 4 Ogłoszenia
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 03.09.2021 r., 11:14  Maciej Łapiński  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 27.08.2021 r., 11:26  Maciej Łapiński  Dodano 2 Ogłoszenia
 Zarządzenia i decyzje  26.07.2021 r., 10:35  Paulina Pajer-Giełażys  Dodano załącznik
 Struktura Organizacyjna
 Jednostki Organizacyjne
 21.07.2021 r., 09:55  Maciej Łapiński  Uaktualniono dane
 Prawo
 Zarządzenia i decyzje
 05.07.2021 r., 11:35  Maciej Łapiński  Dodano zarządzenie 22/2021
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 02.07.2021 r., 12:40  Maciej Łapiński  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 29.06.2021 r., 14:20  Adam Januszewicz  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 23.06.2021 r., 09:21  Maciej Łapiński  Dodano Ogłoszenie
 Usunięto nieaktualne ogłoszenia
 Informacje ogólne
 Oferty pracy
 23.06.2021 r., 09:10  Maciej Łapiński  Usunięto nieaktualne ogłoszenia
 Zamówienia Publiczne
 Wyniki
 16.06.2021 r., 07:32  Maciej Łapiński  Poprawiono błędnie wpisaną cenę wykonawcy
 e-Tech” Jacek Sójka Spółka Jawna
 ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź
 (omyłkowa, nie obejmująca oprogramowania
 Office była 35 232,12 zł, poprawna obejmująca
 cała ofertę to 38 506,87 zł)
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 15.06.2021 r., 7:55  Paulina Pajer-Giełażys  Dodano Sprostowanie do Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 14.06.2021 r., 14:50  Paulina Pajer-Giełażys  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Wyniki
 11.06.2021 r., 07:35  Maciej Łapiński  Dodano Ogłoszenie o unieważnieniu
 postępowania.
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 09.06.2021 r., 10:58  Maciej Łapiński  Dodano Ogłoszenie
 Informacje ogólne
 Oferty pracy
 07.06.2021 r., 08:20  Maciej Łapiński  Dodano Informacja o wyniku naboru na
 stanowisko podleśniczego
 Informacje ogólne
 Analiza działalności
 31.05.2021 r., 08:20  Maciej Łapiński  Dodano Analizę działalności za 2020 r.
 Zamówienia Publiczne
 Wyniki
 28.05.2021 r., 14:12  Maciej Łapiński  Dodano 2 Ogłoszenia
 Zamówienia Publiczne
 Zarządzenia i decyzje
 25.05.2021 r., 11:30  Adam Januszewicz  Dodano Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 20/2020
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 24.05.2021 r., 13:31  Maciej Łapiński  Dodano odpowiedź na zapytanie do ogłoszenia
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 21.05.2021 r., 14:08  Maciej Łapiński  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 21.05.2021 r., 14:01  Maciej Łapiński  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Wyniki
 21.05.2021 r., 13:54  Maciej Łapiński  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Wyniki
 20.05.2021 r., 13:22  Maciej Łapiński  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 18.05.2021 r., 10:24  Maciej Łapiński  Dodano odpowiedź do ogłoszenia
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 18.05.2021 r., 07:32  Maciej Łapiński  Dodano odpowiedź do ogłoszenia
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 13.05.2021 r., 13:06  Maciej Łapiński  Dodano Ogłoszenie
 Prawo
 Zarządzenia i decyzje
 12.05.2021 r., 14:35  Adam Januszewicz  Dodano Aneks nr 2 i zmieniono załącznik nr 1 do
 Zarządzenia nr 19/2020
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 07.05.2021 r., 10:45  Maciej Łapiński  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 06.05.2021 r., 13:45  Paulina Pajer-Giełażys  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Zawiadomienia
 27.04.2021 r., 9:50  Adam Januszewicz  Dodano Zawiadomienie o kwocie
 Informacje ogólne
 Oferty pracy
 26.04.2021 r., 13:45  Adam Januszewicz  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 13.04.2021 r., 09:54  Maciej Łapiński  Aktualizacja ogłoszeń
 dodano link do wcześniejszych ogłoszeń
 Informacje ogólne
 Oferty pracy
 12.04.2021 r., 10:17  Maciej Łapiński  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 12.04.2021 r., 08:02  Maciej Łapiński  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Wyniki
 14.04.2021 r., 07:52  Maciej Łapiński  Dodano 2 Ogłoszenia
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 07.04.2021 r., 10:40  Adam Januszewicz  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Wyniki
 02.04.2021 r., 11:00  Adam Januszewicz  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Zestawienie ofert
 02.04.2021 r., 11:00  Adam Januszewicz  Dodano Sprostowanie do Informacji z
 Otwarcia  Ofert
 Zamówienia Publiczne
 Zestawienie ofert
 31.03.2021 r., 12:10  Adam Januszewicz  Dodano Informację z otwarcia ofert
 Uaktualniono zestawienie ofert
 Zamówienia Publiczne
 Zestawienie
 31.03.2021 r., 11:00  Paulina Pajer-Giełażys  Dodano Informację z otwarcia ofert
 Zamówienia Publiczne
 Zawiadomienia
 31.03.2021 r., 9:00  Adam Januszewicz  Utworzono zakładkę Zawiadomienia
 oraz dodano Zawiadomienie o kwocie
 Informacje Ogólne
 Raporty
 30.03.2021 r., 12:10  Adam Januszewicz  Utworzono zakładkę Raporty oraz dodano Raport
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 29.03.2021 r., 15:07  Adam Januszewicz  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 19.03.2021 r., 10:07  Paulina Pajer-Giełażys  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 16.03.2021 r., 10:27  Adam Januszewicz  Dodano Ogłoszenie
 Prawo
 Zarządzenia i decyzje
 12.03.2021 r., 14:30  Paulina Pajer-Giełażys  Dodano Aneks do Zarządzenia
 Zamówienia Publiczne
 Wyniki
 02.03.2021 r., 12:00  Paulina Pajer-Giełażys  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Wyniki
 26.02.2021 r., 14:45  Adam Januszewicz  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 26.02.2021 r., 9:25  Adam Januszewicz  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Zestawienie
 25.02.2021 r., 11:30  Paulina Pajer-Giełażys  Dodano Protokół z otwarcia ofert
 Zamówienia Publiczne
 Wyniki
 24.02.2021 r., 9:50  Adam Januszewicz  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenie
 19.02.2021 r., 09:50  Paulina Pajer-Giełażys  Poprawiono błędy w ogłoszeniu
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenie
 18.02.2021 r., 14:22  Adam Januszewicz  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Wyniki
 18.02.2021 r., 11:00  Adam Januszewicz  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Wyniki
 15.02.2021 r., 11:55  Adam Januszewicz  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 15.02.2021 r., 10:55  Adam Januszewicz  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 10.02.2021 r., 10:19  Maciej Łapiński  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 10.02.2021 r., 10:09  Maciej Łapiński  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Zestawienie Ofert
 29.01.2021 r., 11:47  Maciej Łapiński  Poprawiono błędy w ogłoszeniu
 Zamówienia Publiczne
 Zestawienie Ofert
 28.01.2021 r., 11:31  Maciej Łapiński  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 27.01.2021 r., 11:06  Maciej Łapiński  Aktualizacja zarządzeń Dyrektora WPN
 Aktualizacja Struktury organizacyjnej WPN
 Aktualizacja zadań ochronnych na 2021 r.
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 21.01.2021 r., 9:40  Adam Januszewicz  Dodano Ogłoszenie
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 19.01.2021 r., 13:20  Maciej Łapiński  Dodano Ogłoszenie
 Prawo
 Zarządzenia i Decyzje
 18.01.2021 r., 10:43  Maciej Łapiński  Dodano załącznik (cennik) do Zarządzenia 3/2021
 Zamówienia Publiczne
 Plan zamówień
 18.01.2021 r., 08:03  Maciej Łapiński  Dodano plan zamówień na 2021 r.
 Prawo
 Zarządzenia i Decyzje
 14.01.2021 r., 13:08  Maciej Łapiński  Dodano Zarządzenie 3/2021
 Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia
 13.01.2021 r., 09:30  Maciej Łapiński  Dodano zmiany w Ogłoszeniu
 Rejestr zmian
 BIP WPN-u
 11.01.2021 r., 09:33  Maciej Łapiński  Usunięto i zarchiwizowano rejestr
 zmian dokonanych w 2020 r.
 Prawo
 Zarządzenia i Decyzje
 11.01.2021 r., 09:30  Maciej Łapiński  Dodano Zarządzenie 2/2021
 Prawo
 Zarządzenia i Decyzje
 04.01.2021 r., 13:15  Maciej Łapiński  Dodano Zarządzenie
 Ministra Środowiska i Klimatu
 Prawo
 Zarządzenia i Decyzje
 04.01.2021 r., 12:50  Maciej Łapiński  Poprawiono błędy

  

  

archiwum: zmiany w 2020 roku

archiwum: zmiany w 2019 roku

archiwum: zmiany w 2018 roku

archiwum: zmiany w 2017 roku

archiwum: zmiany w 2016 roku

archiwum: zmiany w 2015 roku

archiwum: zmiany w 2014 roku

archiwum: zmiany w 2013 roku

archiwum: zmiany w 2012 roku

archiwum: zmiany w 2011 roku

archiwum: zmiany w 2010 roku
archiwum: zmiany w 2009 roku
archiwum: zmiany w 2008 roku
archiwum: zmiany w 2007 roku
archiwum: zmiany w 2006 roku
archiwum: zmiany w 2005 roku
archiwum: zmiany w 2004 roku
archiwum: zmiany w 2003 roku

  

  

Metryczka informacji:
Wytworzył:  Maciej Łapiński 
Wprowadził:  Maciej Łapiński 
Data wytworzenia:  11.01.2021 r. 
Data udostępnienia:  11.01.2021 r. 
Ostatnia modyfikacja:  21.09.2021 r., 13:49