Rejestr zmian  BIP
Wigierskiego Parku Narodowego
  

Nazwa strony

Data i czas zmiany

Użytkownik
dokonujący zmiany

Opis zdarzenia

 Podstawy prawne
 działalności WPN
 14.01.2019 r., 10:30  Maciej Kamiński  Zaktualizowano wykaz
 aktów prawnych
 Rejestr zmian
 BIP WPN-u
 14.01.2019 r., 10:17  Maciej Kamiński  Usunięto i zarchiwizowano rejestr
 zmian dokonanych w 2018 r.
 Zamówienia publiczne:
 Ogłoszenia
 10.01.2019 r., 09:59  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne:
 Wyniki
 10.01.2019 r., 09:59  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne:
 Wyniki
 09.01.2019 r., 12:39  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie
 Zarządzenia i decyzje
 dyrektora WPN
 09.01.2019 r., 10:52  Maciej Łapiński  Aneks nr 1 z dnia 2 stycznia 2019 r. 
 do Zarządzenia Nr 17/2017
 Zamówienia publiczne:
 Ogłoszenia
 07.01.2019 r., 15:10  Maciej Łapiński  Dodano ogłoszenie

  

  

archiwum: zmiany w 2018 roku

archiwum: zmiany w 2017 roku

archiwum: zmiany w 2016 roku

archiwum: zmiany w 2015 roku

archiwum: zmiany w 2014 roku

archiwum: zmiany w 2013 roku

archiwum: zmiany w 2012 roku

archiwum: zmiany w 2011 roku

archiwum: zmiany w 2010 roku
archiwum: zmiany w 2009 roku
archiwum: zmiany w 2008 roku
archiwum: zmiany w 2007 roku
archiwum: zmiany w 2006 roku
archiwum: zmiany w 2005 roku
archiwum: zmiany w 2004 roku
archiwum: zmiany w 2003 roku

  

  

Metryczka informacji:
Wytworzył:  Maciej Kamiński 
Wprowadził:  Maciej Kamiński 
Data wytworzenia:  13.07.2003 r. 
Data udostępnienia:  13.07.2003 r. 
Ostatnia modyfikacja:  14.01.2019 r., 10:30