Zamówienia publiczne

ZAWIADOMIENIA O KWOCIE


Zawiadomienie
o wysokości kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia


Zgodnie z treścią art. 222 ust.4 informuję, że na sfinansowanie zamówienia o nazwie Restauracja budynku stodoły na terenie kompleksu leśnego Krzywe - przebudowa i rozbudowa budynku, zagospodarowanie terenu. Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 410 481,42 zł brutto.


.  

Metryczka informacji:
Wytworzył:  Marek Wrona
Wprowadził:  Adam Januszewicz 
Data wytworzenia:  27.04.2021 r. 
Data udostępnienia:  27.04.2021 r. 
Ostatnia modyfikacja:  27.04.2021 r., 9:50

  

Zawiadomienie
o wysokości kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia


Zgodnie z treścią art. 222 ust.4 informuję, że na sfinansowanie zamówienia o nazwie Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego Wysoki Most 5 Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 280 063,23 zł brutto.


.  

Metryczka informacji:
Wytworzył:  Marek Wrona
Wprowadził:  Adam Januszewicz 
Data wytworzenia:  31.03.2021 r. 
Data udostępnienia:  31.03.2021 r. 
Ostatnia modyfikacja:  31.03.2021 r., 9:00