Zarządzenia i decyzje dyrektora
Wigierskiego Parku Narodowego

ZARZĄDZENIA

Zarządzenie Nr 2/2022 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany regulaminu sprzedaży drewna w Wigierskim Parku Narodowym.

Zarządzenie Nr 1/2022 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie cennika detalicznego na sprzedaż surowca drzewnego.

Zarządzenie nr 33/2021 dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zasad wędkowania oraz opłat za wędkowanie w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego.

Zarządzenie Nr 31/2020 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie opłat za wstęp do Wigierskiego Parku Narodowego i jego udostępnianie oraz cen materiałów informacyjnych.

Zarządzenie Nr 30 /2021 dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 14.12.2021 r.
w sprawie udostępnienia obszaru Wigierskiego Parku Narodowego

Zarządzenie Nr 29/2021 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Wigierskiego Parku Narodowego.

Aneks nr 1 z dnia 21.05.2021 r. do Zarządzenie Nr 20/2020 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 04.12.2020 r. w sprawie udostępniania obszaru Wigierskiego Parku Narodowego.

Zarządzenie Nr 20/2020 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie udostępniania obszaru Wigierskiego Parku Narodowego.

Zarządzenie Nr 16/2020 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia regulaminu pracy w Wigierskim Parku Narodowym

Zarządzenie Nr 14/2020 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 26 czerwca 2020 w sprawie wprowadzenia nowego obszaru funkcjonowania monitoringu wizyjnego w WPN

Zarządzenie Nr 13/2020 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 4 maja 2020 r.
zmieniające Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego
z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu sprzedaży ryb oraz cennika na ryby

Zarządzenie Nr 12/2020 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu sprzedaży ryb oraz cennika na ryby

Zarządzenie Nr 11-2/2020 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania czasowego ograniczenia udostępnienia obszaru Wigierskiego Parku Narodowego

Zarządzenie Nr 11/2020 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia udostępnienia obszaru Wigierskiego Parku Narodowego

Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu sprzedaży detalicznej drewna w Wigierskim Parku Narodowym.

Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminów pokoi gościnnych w siedzibie parku i w leśniczówkach.

Zarządzenie nr 13/2019 dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie warunków i wymagań dotyczących używania bezzałogowych statków powietrznych w strefie ograniczeń lotów R - ((Restricted Area), obejmującej przestrzeń powietrzną znajdującą się nad Wigierskim Parkiem Narodowym.

Zarządzenie Nr 20/2017 dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego do przetargu na dzierżawę gruntów rolnych na terenie Wigierskiego parku Narodowego.

Zarządzenie Nr 18/2017 dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie udostępnienia obszaru Wigierskiego Parku Narodowego.

Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu wycieczek narciarskich organizowanych przez Wigierski Park Narodowy.

Zarządzenie Nr 2/2017 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży online biletów wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego.

Zarządzenie Nr 1/2016 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie w sprawie zasad wydatkowania środków publicznych w Wigierskim Parku Narodowym.

Zarządzenie Nr 16/2015 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu wypożyczalni rowerów w Wigierskim Parku Narodowym oraz regulaminu wycieczek rowerowych organizowanych przez Wigierski Park Narodowy.

Zarządzenie Nr 13/2015 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu pomostu WPN na jeziorze Wigry przy Muzeum Wigier w Starym Folwarku.

Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu parkingu przy Muzeum Wigier w Starym Folwarku.

Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wolontariatu.

Aneks z dnia 16 września 2014 roku do Zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia w życie Procedur wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego w Muzeum Wigier w Starym Folwarku.

Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 3 marca 2014 r.
w sprawie zasad wykorzystania fotopułapek na terenie Wigierskiego Parku Narodowego
.

Zarządzenie Nr 5/2012 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 10 stycznia 2012 r. w wprowadzenia w życie Procedur wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego w Muzeum Wigier w Starym Folwarku.

Zarządzenie Nr 14/2011 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie udostępnienia obszaru Wigierskiego Parku Narodowego do badań naukowych i monitoringu przyrodniczego.

Zarządzenie Nr 6/2011 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych Skarbu Państwa w celu użytkowania rolniczego na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.

    

        

   

DECYZJE

   

brak nowych decyzji

   

   

Metryczka informacji:
Wytworzył:  Dyrektor WPN
Wprowadził:  Maciej Kamiński,
Maciej Łapiński,
Paulina Pajer Giełażys
Data wytworzenia:  26.11.2003 r. 
Data udostępnienia:  26.11.2003 r. 
Ostatnia modyfikacja:  10.02.2022 r., 14:02