Zarządzenia i decyzje dyrektora
Wigierskiego Parku Narodowego

ZARZĄDZENIA

 

Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie cennika detalicznego na sprzedaż surowca drzewnego.

Aneks nr 1 z dnia 2 stycznia 2019 r. do Zarządzenia Nr 17/2017 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie opłat za wstęp do Wigierskiego Parku Narodowego i jego udostępnianie oraz cen materiałów informacyjnych.

Zarządzenie Nr 9/2018 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu sprzedaży drewna w Wigierskim Parku Narodowym.

Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie cennika na ryby.

Zarządzenie nr 21/2017 dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wędkowania oraz opłat za wędkowanie w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego.

Zarządzenie nr 19/2017 dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie warunków i wymagań dotyczących używania bezzałogowych statków powietrznych w strefie ograniczeń lotów R - (Restricted Area), obejmującej przestrzeń powietrzną znajdującą się nad Wigierskim Parkiem Narodowym.

Zarządzenie Nr 18/2017 dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie udostępnienia obszaru Wigierskiego Parku Narodowego.

Zarządzenie Nr 17/2017 dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie opłat za wstęp do Wigierskiego Parku Narodowego i jego udostępnianie oraz cen materiałów informacyjnych.

Zarządzenie Nr 9/2017 p. o. Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Wigierskiego Parku Narodowego.

Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu wycieczek narciarskich organizowanych przez Wigierski Park Narodowy.

Zarządzenie Nr 2/2017 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży online biletów wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego.

Zarządzenie Nr 1/2016 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie w sprawie zasad wydatkowania środków publicznych w Wigierskim Parku Narodowym.

Zarządzenie Nr 16/2015 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu wypożyczalni rowerów w Wigierskim Parku Narodowym oraz regulaminu wycieczek rowerowych organizowanych przez Wigierski Park Narodowy.

Zarządzenie Nr 15/2015 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu sprzedaży drewna w Wigierskim Parku Narodowym.

Zarządzenie Nr 13/2015 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu pomostu WPN na jeziorze Wigry przy Muzeum Wigier w Starym Folwarku.

Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu parkingu przy Muzeum Wigier w Starym Folwarku.

Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wolontariatu.

Aneks z dnia 16 września 2014 roku do Zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia w życie Procedur wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego w Muzeum Wigier w Starym Folwarku.

Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 3 marca 2014 r.
w sprawie zasad wykorzystania fotopułapek na terenie Wigierskiego Parku Narodowego
.

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia Regulaminu Organizacyjnego Wigierskiego Parku Narodowego.

Zarządzenie Nr 18/2012 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 10 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego do przetargu na dzierżawę gruntów rolnych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.

Zarządzenie Nr 5/2012 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 10 stycznia 2012 r. w wprowadzenia w życie Procedur wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego w Muzeum Wigier w Starym Folwarku.

Zarządzenie Nr 14/2011 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie udostępnienia obszaru Wigierskiego Parku Narodowego do badań naukowych i monitoringu przyrodniczego.

Zarządzenie Nr 6/2011 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych Skarbu Państwa w celu użytkowania rolniczego na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.

Zarządzenie Nr 11/2008 Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wigierskim Parku Narodowym.

    

        

   

DECYZJE

   

brak nowych decyzji

   

   

Metryczka informacji:
Wytworzył:  dyrektor WPN
Wprowadził:  Maciej Kamiński 
Data wytworzenia:  29.07.2003 r. 
Data udostępnienia:  29.07.2003 r. 
Ostatnia modyfikacja:  05.02.2019 r., 13:57