Zamówienia publiczne

WYNIKI

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Remont klatki schodowej, pomieszczeń mieszkalnych i administracyjnych w budynku Krzywe 82

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 03.02.2018 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy roboty budowlanej zamawiający w dniu 12.03.2018 otrzymał niżej wyszczególnione oferty:

L p.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Nr części

Cena oferty brutto

1

Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Sitkowski 16-400 Suwałki ul. Pogodna 44

1

13 812,45

2

56 666,16

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Budowlane ARKADA 16-400 Suwałki ul. Kowalskiego 24/16

1

18 993,64

2

72 363,48

3

Dachtechnik Szymon Kopko 16-424 Filipów; Agrafinówka 1

1

20 959,94

2

57 794,96

4

AWRUK Sp. z o.o. 16-400 Suwałki ul. Kościuszki 73

1

16 168,03

 

1. W trakcie badania ofert ustalono, że oferta nr 4 złożona przez przedsiębiorstwo AWRUK Sp. z o. o. podlega odrzuceniu z następujących powodów:

a. Oferta nie zawiera wszystkich informacji wymaganych wg wzoru oferty dołączonej do SIWZ w tym okresu gwarancji, akceptacji SIWZ i projektu umowy.

b. W ofercie ustanowiono termin ważności oferty na 15 dni pomimo tego, że w pkt 10 SIWZ zamawiający określił tzo. na 30 dni.

c. Oferta zawiera żądanie wpłaty zaliczki. Możliwości takiej nie przewidywała SIWZ i projekt umowy.

d. W ofercie zawarto zastrzeżenie o możliwości zmiany ceny.

 

2 Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu ofertę najkorzystniejszą cenowo złożył Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Sitkowski; 16-400 Suwałki ul. Pogodna 44.

Cena ofertowa brutto za realizacje części 1 Wymiana drzwi 13 812,45 zł

Cena ofertowa brutto za realizacje części 2 Remont klatki schodowej i pomieszczeń mieszkalnych i administracyjnych 56 666,16 zł

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 13.03.2018 r.

Data udostępnienia: 

 13.03.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 13.03.2018 r., 08:33

  

 

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu kancelarii tajnej WPN

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 23.02.2018 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy roboty budowlanej zamawiający w dniu 02.03.2018 otrzymał niżej wyszczególnione oferty:

L p.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty brutto wykonanie instalacji

Cena brutto serwis w okresie gwarancji

1

Tomtech Murawski Tomasz 16-300 Ełk Wityny 18/4

14 379,93

3 075,00

2

AB-Serwis Bartosz Urbanowicz 16-020 Czarna Białostocka, ul. Piłsudzkiego 52

9 946,63

1 107,00

3

Zakład Elektroniki SUWAR Sadowska Spółka Jawna 16-400 Suwałki;

ul. 1 Maja 24

12 792,00

1 845,00

4

Solid Group Sp. z o.o. 02-676 Warszawa;

ul. Postępu 17

14 874,39

7 380,00

 

 

Ofertę najkorzystniejszą cenowo złożył: AB-Serwis Bartosz Urbanowicz; 16-020 Czarna Białostocka, ul. Piłsudzkiego 52 za cenę brutto: montaż instalacji 9 946,63 zł plus 10 przeglądów instalacji w okresie gwarancji w cenie brutto 1 107, 00 zł wobec czego Zamawiający postanowił o udzieleniu zamówienia tej firmie.

 

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 05.03.2018 r.

Data udostępnienia: 

 05.03.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 05.03.2018 r., 08:37