Zamówienia publiczne

WYNIKI

 

Notatka z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki kosiarki bijakowej Minos TDSPH 185 do siedziby Wigierskiego Parku Narodowego.

 

2. Wartość szacunkowa zamówienia:14000 ,00 PLN netto

 

3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania: środki własne WPN

 

4. Rodzaj przeprowadzonej procedury: Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Wigierskiego Parku Narodowego (http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm) w dniu 25.05.2018 r.

 

Na zapytanie ofertowe, do dnia 4 czerwca 2018 roku do godz. 10:00 odpowiedział 1 podmiot

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Cena brutto

1

Kompania Leśna S.J. 96 – 115 Nowy Kawęczyn, Dwór Parcela21 18450,00

 

5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru oferty: Na wykonawcę zamówienia proponuję firmę Kompania Leśna S.J. 96 – 115 Nowy Kawęczyn, Dwór Parcela21 (cena 18450,00 PLN);

Oferta firmy w/w spełnia wymagania Zamawiającego.

 

Załączniki:

1. Skan podpisanego dokumentu (pdf)

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 04.06.2018 r.

Data udostępnienia: 

 04.06.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 04.06.2018 r., 12:56

  

Zawiadomienie o wyborze oferty

na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 00 euro

 

„Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową i rozbudową budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza oraz rozbudową i przebudową wiaty na działce nr geod. 648/5 położonej w miejscowości Krzywe, obręb Leszczewek, w gminie Suwałki” .

 

Na wykonanie powyższej dokumentacji ofertę złożyły dwie firmy:

1) Pracownia Projektowa Architekt Jowita Pietraszkiewicz na kwotę 21 000 złotych

2) EKO PROJECTS Sp. z o.o. na kwotę 43 222 złote

 

Jako, że kryterium wyboru oferty była najniższa cena brutto wybrana została Pracowania Projektowa Architekt Jowita Pietraszkiewicz

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Janina Kamińska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 04.06.2018 r.

Data udostępnienia: 

 04.06.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 04.06.2018 r., 12:56

  

 

Notatka z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 31 sztuk smartfonów My Phone Hummer Blade wraz z Ładowarkami do sziedziby Wigierskiego Parku Narodowego.

 

2. Wartość szacunkowa zamówienia:28500 ,00 PLN netto

 

3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania: środki własne WPN

 

4. Rodzaj przeprowadzonej procedury: Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Wigierskiego Parku Narodowego (http://www.wigry.org.pl/bip/index.htm) w dniu 17.05.2018 r.

 

Na zapytanie ofertowe, do dnia 25 maja 2018 roku do godz. 10:00 odpowiedziały 4 podmioty

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Cena brutto

1

TVPrzemysłowa.pl, Karol Nowak, 
61-141 Poznań, ul. Kórnicka 30
36425,59

2

Tele Magic Jacek Grqabczan Warszawa ul. Dunikowskiego 5/65 33363,75

3

P.H.Pro Hand S.C Sosnowiec. Ul. Wieczorka 2A/107 33096,84

4

Syriana Joanna Fischer Gdańsk, ul. Porębskiego 28/17 33554,40

 

5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru oferty: Na wykonawcę zamówienia proponuję firmę P.H.Pro Hand S.C Sosnowiec. Ul. Wieczorka 2A/107 (cena 33096,84 PLN);

Oferta firmy w/w spełnia wymagania Zamawiającego.

 

Załączniki:

1. Skan podpisanego dokumentu (pdf)

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 28.05.2018 r.

Data udostępnienia: 

 28.05.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 28.05.2018 r., 13:20

  

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Rozbiórka 3 budynków i uporządkowanie terenu osady leśnej Wiatrołuża położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gm. Suwałki na działce o nr 659

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 10.05.2018 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy roboty budowlanej zamawiający w dniu 18.05.2018 otrzymał niżej wyszczególnione oferty:

L p.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty brutto

1

Pracownia Projektowa Projbud Sp. z o.o. 40-562 Katowice, ul. Kredytowa 8/2

33 210,00

2

PRO-LAS Weremijewicz sp.j. 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 11/1

26 445,00

3

PRO-DUKT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech Rosłaniec 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 43 A

12 889,17

4

Jerzy Bogdanowicz 16-506 Gib,y Studziany Las 20

21 000,00

5

Daniłowicz Łukasz 16-402 Suwałki, Sobolewo 48

22 000,00

6

JANTRANS Transport Ciężarowy Roboty Ziemne Jankowski Grzegorz 16-400 Suwałki, ul. Konińska 8

44 280,00

7

Mega-KOP Emilia Radzewicz 16-400 Suwałki, ul. Daszyńskiego 3/2

19 500,00

 

Ofertę najkorzystniejszą cenowo złożył Wykonawca: PRO-DUKT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech Rosłaniec, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 43 A.

Cena ofertowa brutto 12 889,17 zł

 

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 21.05.2018 r.

Data udostępnienia: 

 21.05.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 21.05.2018 r., 09:51

  

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dzierżawę gruntów rolnych znajdujących się w użytkowaniu wieczystym WPN

Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego zgodnie z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U.2012 poz. 868) informuje, że ogłoszony w dniu 20 kwietnia 2018 r. ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych został zakończony.

Przetarg odbył się w dniu 8 maja 2018 r. W wyniku licytacji wyłoniono następujących dzierżawców poszczególnych nieruchomości rolnych.

Lp. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Cena

wywoławcza

(opłata roczna)- zł

Liczba

oferentów

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu Najwyższa wysokość rocznych opłat osiągnięta w przetargu Imię i nazwisko/nazwa

uczestnika przetargu, który wygrał przetarg

1 Obszar nr 1 – dz. nr 618, 649 obręb Nowa Wieś, gm. Suwałki – pow. 1,95 ha

488,00

2

2

555,00

Piotr

Żukowski

2 Obszar nr 2 – dz. nr 690 obręb Leszczewek, gm. Suwałki – pow. 0,21 ha

53,00

1

1

55,00

Andrzej

Maliszewski

3 Obszar nr 3 – dz. nr 570 obręb Sobolewo, gm. Suwałki – pow. 1,58 ha

395,00

2

2

400,00

Zbigniew

Bielawski

4 Obszar nr 4 – dz. nr 1/2 obręb Czerwony Folwark, gm. Suwałki – pow. 0,05 ha

13,00

1

1

14,00

Wiesław

Szuszko

5 Obszar nr 5 – dz. nr 18, 19 obręb Rosochaty Róg, gm. Krasnopol – pow. 2,50 ha

625,00

1

1

631,00

Antoni

Hołubowicz

6 Obszar nr 6 – dz. nr 89, 90, 91 obręb Rosochaty Róg, gm. Krasnopol – pow. 2,16 ha

540,00

1

1

550,00

Sławomir

Magda

7 Obszar nr 7 – dz. nr 207 obręb Mikołajewo i 111 obręb Czerwony Krzyż, gm. Krasnopol – pow. 3,37 ha

843,00

2

2

1 000,00

Jan

Milewski

8 Obszar nr 8 – dz. nr 129/5, gm. Krasnopol – pow. 0,98 ha

245,00

2

2

270,00

Tomasz

Huszcza

9 Obszar nr 9 – dz. 87 obręb Mikołajewo i 17 obręb Buda Ruska, gm. Krasnopol – pow. 4,25 ha

1 063,00

3

3

1 125,00

Tomasz

Huszcza

10 Obszar nr 10 – dz. nr 51/2 obręb Czerwony Krzyż , gm. Krasnopol – pow. 0,12 ha

30,00

1

1

32,00

Małgorzata Osewska
11 Obszar nr 11 – dz. nr 5/1, 5/2 obręb Sarnetki , gm. Giby – pow. 2,62 ha

655,00

1

1

662,00

Henryk

Lewkiewicz

12 Obszar nr 12 – dz. nr 5/1 obręb Sarnetki , gm. Giby – pow. 0,14 ha

35,00

1

1

36,00

Zdzisław Zaborowski
13 Obszar nr 13 – dz. nr 5/2 obręb Sarnetki , gm. Giby – pow. 0,50 ha

125,00

1

1

126,00

Teodora

Juchniewicz

14 Obszar nr 14 – dz. nr 5/2 obręb Sarnetki , gm. Giby, 2/1, 3/1, 21/1, 22/1 obręb Czerwony Krzyż, gm. Krasnopol – pow. 4,92 ha

1 230,00

1

1

1 243,00 Marek

Barszczewski

15 Obszar nr 15 – dz. nr 13 obręb Sarnetki , gm. Giby – pow. 4,95 ha 1 238,00

4

4

1 650,00

Leszek

Świacki

16 Obszar nr 16 – dz. nr 79/2, 79/3 obręb Wysoki Most, gm. Giby – pow. 1,25 ha

313,00

3

3

400,00

Zbigniew

Trocki

17 Obszar nr 17 – dz. nr 260 obręb Krusznik, gm. Nowinka – pow. 0,94 ha

235,00

1

1

237,00

Rafał

Wasilewski

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Dorota Zaborowska

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 17.05.2018 r.

Data udostępnienia: 

 17.05.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 17.05.2018 r., 13:23

  

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Remont klatki schodowej, pomieszczeń mieszkalnych i administracyjnych w budynku Krzywe 82

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 03.02.2018 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy roboty budowlanej zamawiający w dniu 12.03.2018 otrzymał niżej wyszczególnione oferty:

L p.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Nr części

Cena oferty brutto

1

Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Sitkowski 16-400 Suwałki ul. Pogodna 44

1

13 812,45

2

56 666,16

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Budowlane ARKADA 16-400 Suwałki ul. Kowalskiego 24/16

1

18 993,64

2

72 363,48

3

Dachtechnik Szymon Kopko 16-424 Filipów; Agrafinówka 1

1

20 959,94

2

57 794,96

4

AWRUK Sp. z o.o. 16-400 Suwałki ul. Kościuszki 73

1

16 168,03

 

1. W trakcie badania ofert ustalono, że oferta nr 4 złożona przez przedsiębiorstwo AWRUK Sp. z o. o. podlega odrzuceniu z następujących powodów:

a. Oferta nie zawiera wszystkich informacji wymaganych wg wzoru oferty dołączonej do SIWZ w tym okresu gwarancji, akceptacji SIWZ i projektu umowy.

b. W ofercie ustanowiono termin ważności oferty na 15 dni pomimo tego, że w pkt 10 SIWZ zamawiający określił tzo. na 30 dni.

c. Oferta zawiera żądanie wpłaty zaliczki. Możliwości takiej nie przewidywała SIWZ i projekt umowy.

d. W ofercie zawarto zastrzeżenie o możliwości zmiany ceny.

 

2 Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu ofertę najkorzystniejszą cenowo złożył Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Sitkowski; 16-400 Suwałki ul. Pogodna 44.

Cena ofertowa brutto za realizacje części 1 Wymiana drzwi 13 812,45 zł

Cena ofertowa brutto za realizacje części 2 Remont klatki schodowej i pomieszczeń mieszkalnych i administracyjnych 56 666,16 zł

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 13.03.2018 r.

Data udostępnienia: 

 13.03.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 13.03.2018 r., 08:33

  

 

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu kancelarii tajnej WPN

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 23.02.2018 na stronie internetowej WPN postępowania na wybór wykonawcy roboty budowlanej zamawiający w dniu 02.03.2018 otrzymał niżej wyszczególnione oferty:

L p.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty brutto wykonanie instalacji

Cena brutto serwis w okresie gwarancji

1

Tomtech Murawski Tomasz 16-300 Ełk Wityny 18/4

14 379,93

3 075,00

2

AB-Serwis Bartosz Urbanowicz 16-020 Czarna Białostocka, ul. Piłsudzkiego 52

9 946,63

1 107,00

3

Zakład Elektroniki SUWAR Sadowska Spółka Jawna 16-400 Suwałki;

ul. 1 Maja 24

12 792,00

1 845,00

4

Solid Group Sp. z o.o. 02-676 Warszawa;

ul. Postępu 17

14 874,39

7 380,00

 

 

Ofertę najkorzystniejszą cenowo złożył: AB-Serwis Bartosz Urbanowicz; 16-020 Czarna Białostocka, ul. Piłsudzkiego 52 za cenę brutto: montaż instalacji 9 946,63 zł plus 10 przeglądów instalacji w okresie gwarancji w cenie brutto 1 107, 00 zł wobec czego Zamawiający postanowił o udzieleniu zamówienia tej firmie.

 

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 05.03.2018 r.

Data udostępnienia: 

 05.03.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 05.03.2018 r., 08:37