Zamówienia publiczne

WYNIKI

 

 

INFORMACJA

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 ze zm.), Wigierski Park Narodowy przekazuje informację 
o wyborze najkorzystniejszych ofert złożonych w przetargu na „ Wykonanie prac leśnych w Wigierskim Parku Narodowym w 2018 roku”, a także punktację przyznaną poszczególnym ofertom (w załączeniu).

Część

Nazwa części

Wykonawca (uzasadnienie wyboru)

Adres

Cena /brutto/

1 LIPNIAK Zakład Usług Leśnych Antoni Olszewski

(jedna oferta)

16-400 Suwałki

ul. Lityńskiego 11/6

179691,26 zł

2 KRZYWE Zakład Usług Leśnych Stanisław Hołubowicz

(jedna oferta)

16-402 Suwałki

Nowa Wieś 42

240247,10 zł

3 LESZCZEWEK Zakład Usług Leśnych i Remontowo Budowlanych „Skogen” Jerzy Bogdanowicz

(jedna oferta)

16-506 Giby

Studziany Las 20

354797,17 zł

4 GAWARZEC Wszelkie Prace w Lesie Jarosław Kuźnicki

(jedna oferta)

16-402 Suwałki Krzywe 68

287347,50 zł

5 SŁUPIE Zakład Usług Leśnych Antoni Olszewski

(jedna oferta)

16-400 Suwałki

ul. Lityńskiego 11/6

178629,30 zł

6 POWAŁY Usługi Leśne – Marcin Stankiewicz

(jedna oferta)

16-400 Suwałki

ul. Kościuszki 96/11

278005,78 zł

7 KRUSZNIK Usługi Leśne Trocki Edward Andrzej 16-304 Nowinka

Krusznik 12

102383,00 zł

8 MIKOŁAJEWO Zakład Usług Leśnych – Stanisław Barszczewski

(jedna oferta)

16-503 Krasnopol

MIkołajewo

262498,64 zł

9 LIPOWE Zakład Usług Leśnych i Remontowo Budowlanych „Skogen” Jerzy Bogdanowicz

(jedna oferta)

16-506 Giby

Studziany Las 20

155491,81 zł

10 WYSOKI MOST Zakład Usług Leśnych i Remontowo Budowlanych „Skogen” Jerzy Bogdanowicz

(jedna oferta)

16-506 Giby

Studziany Las 20

277470,58 zł

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Punktacja ( 166 kb)

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 10.01.2017 r.

Data udostępnienia: 

 10.01.2017 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 10.01.2017 r., 13:27

  

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DREWNA W 2018 ROKU

 

Wigierski Park Narodowy zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono nabywców drewna planowanego do pozyskania i sprzedaży w 2018 r. Listę nabywców z określeniem przyznanych im mas drewna przedstawia tabela załączona do niniejszego zawiadomienia.

 

Umowy określające warunki cenowe przedstawione w złożonych przez nabywców ofertach i przyjęte przez sprzedającego, zostaną zawarte w terminie do dnia 19.01.2018r, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym dokładnej daty.

 

Niesprzedana w przetargu masa 5349 m3 wraz z obecnym zapasem magazynowym będą stanowiły przedmiot kolejnej procedury przetargowej, która zgodnie z regulaminem sprzedaży drewna w WPN, zostanie ogłoszona w ciągu 30 dni od opublikowania wyników pierwszego przetargu.

 

Jednocześnie informujemy wyłonionych nabywców drewna, że obowiązujący w WPN regulamin sprzedaży drewna nie ogranicza ich udziału w kolejnym postępowaniu, a zatem ich ewentualne uczestnictwo w nim, odbywać się będzie na takich samych zasadach jak w procedurze obecnie rozstrzyganej.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Zestawienie przyznanych mas ( 185 kb)

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 09.01.2017 r.

Data udostępnienia: 

 09.01.2017 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 09.01.2017 r., 09:28

  

 

 

Brak nowych wyników postępowań

 

 

    

Metryczka informacji:i:

Wytworzył:

 Maciej Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Kamiński

Data wytworzenia: 

 28.12.2017 r.

Data udostępnienia: 

 28.12.2017 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 28.12.2017 r., 08:15