Zamówienia publiczne

 

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

 

 

Informacja

 

z otwarcia ofert złożonych w dniu 22.03.2022 w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Remont schodów wejściowych do budynku mieszkalnego jednorodzinnego Bryzgiel 41 – PKOB 1110

 1. Kwota brutto, jaką Zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 10 095,35 zł

 2. Zamawiający w dniu 22.03.2022 do godziny 10:00 otrzymał 1 ofertę

 3. Oferty otwarto w dniu 22.03.2022 o godzinie 11:05

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji

Okres Gwarancji

1

Remonty Wykończenia Zakład Usług Komunalnych Szymon Suchocki ul. Klasztorna 40 16-400 Suwałki

15 155,37

30 dni

36 miesięcy

 


 

Metryczka informacji

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 22.03.2022 r.

Data udostępnienia: 

 22.03.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 22.03.2022 r., 13:55

 

 

 

 

Informacja

 

z otwarcia ofert złożonych w dniu 22.03.2022 w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „Montaż na wieży widokowej w m. Krusznik kamery video wraz
z jej podłączeniem i konfiguracją do pracy w sieci GSM i videostreamingu i wykonanie autonomicznego źródła zasilania energię elektryczną ”

 1. Kwota brutto, jaką Zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 19 999,80 zł

 2. Zamawiający w dniu 22.03.2022 do godziny 10:00 otrzymał 2 oferty

 3. Oferty otwarto w dniu 22.03.2022 o godzinie 10:05

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji

Okres Gwarancji

1

NEO TECHNIK Sp z o.o. ul. Stanisława Bąka 16, 54-701 Wrocław

51 660,00

60 dni

36 miesięcy

2

Zakład Elektroniczny ALFA Krzysztof Filipkowski ul. Minkiewicza 38, 16-400 Suwałki

22 878,00

60 dni

36 miesięcy

 


 

Metryczka informacjii

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

22.03.2022 r.

Data udostępnienia: ;

22.03.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: ;

22.03.2022 r., 13:55

 

 

 

 

 

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu o nazwie


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi nie wymagającymi uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w 2022 r.


Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena i wskaźnik % za sprawowanie nadzoru w branży:

Konstrukcyjno budowlanej

Instalacyjna elektryczna

Instalacyjna sanitarna

Drogowa

1

EUROENERGIA Mirosław Polens, Konińska 2,

16-400 Suwałki

%

%

%

%

19 000

3,8

8 8000

8,8

8 800

8,8

8 250

5,5

2

Usługi Inżynierskie w Budownictwie Rafał Stankiewicz

Ul. Raginisa 8

13-300 Augustów

11 250

2,25

2 000

2,0

2 000

2,0

3 450

2,3

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 09.02.2022 r.

Data udostępnienia: 

 09.02.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 09.02.2022 r., 12:25Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o nazwie

Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku dyrekcji WPN w m. Krzywe

 

W dniu 08.02.2022 Zamawiający otrzymał 3 oferty.

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena łączna za koncepcję, projekt i nadzór autorski

Uwagi

1

Solarwat Jacek Chancewicz,

16-100 Sokółka

ul.Wschodnia 6

8 364,00

Oferta złożona elektronicznie. Prawidłowo podpisana

2

Exergon Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 4,

44-100 Gliwice

67 650,00

Oferta złożona elektronicznie. Prawidłowo podpisana

3

4Technology Sp. z o.o.

ul. Lniana 41

15-665 Białystok

Oferta niemożliwa do otwarcia

Brak możliwości zapoznania się z treścią oferty i weryfikacji podpisu elektronicznego

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadziła: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 08.02.2022 r.

Data udostępnienia: 

 08.02.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 08.02.2022 r., 12:49

 

Informacja

 

z otwarcia ofert złożonych w dniu 21.09.2021 w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Wymiana pokryć dachowych na budynkach gospodarczych w osadzie leśnej Wysoki Most

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
116 000,00 zł

2. Zamawiający w dniu 21.09.2021 do godziny 10:00 otrzymał 2 oferty

3. Oferty otwarto w dniu 21.09.2021 o godzinie 10:05

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji

Okres Gwarancji

1

Dach-Pol ul. Gen.Wł. Sikorskiego 2

16-400 Suwałki

131 889,75

30.11.2021

60 miesięcy

2

Dachtechnik Szymon Kopko

Wychodne 24 B; 16-402 Suwałki

117 033,13

30.11.2021

60 miesięcy

 


   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadziła: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 21.09.2021 r.

Data udostępnienia: 

 21.09.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 21.09.2021 r., 11:10

 

Informacja

 

z otwarcia ofert złożonych w dniu 31.03.2021 w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego Wysoki Most 5

 1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 280 063,23 zł brutto
 2. Zamawiający w dniu 31.03.2021 o godzinie 10:15 dokonał otwarcia ofert.
 3. Wykaz otrzymanych i otwartych ofert zawiera poniższa tabela
Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty brutto Okres gwarancji w miesiącach

1

Usługi Remontowo Budowlane

Zbigniew Dariusz Kopko,

ul Partyzantów 22

16-400 Suwałki

248 950,00

96

2

Usługi Remontowo Budowlane Mariusz Piasecki

Ul. E. Młynarskiego 14 lok. 97

16-400 Suwałki

256 724,60

96

 


   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Marek Wrona

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 31.03.2021 r.

Data udostępnienia: 

 31.03.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 31.03.2021 r., 12:10

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nazwa zamówienia: Wykonanie prac leśnych w WPN w 2021 roku cz.2

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2021/S 040-099415

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2020 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zm.), zawiadamia o ofertach złożony w postępowaniu.

 

Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

nr

część zamówienia

KWOTY ZAMAWIAJACEGO

WYKONAWCA

CENA OFERTY

1

LIPNIAK

151169,54 zł

Zakład Usług Leśnych Antoni Olszewski, ul. Lityńskiego 11/6, 16-400 Suwałki

151169,54 zł

2

KRZYWE

186848,21 zł

Zakład Usług Leśnych Stanisław Hołubowicz, Nowa Wieś 42, 16-402 Suwałki

186848,21 zł

5

SLUPIE

120501,63 zł

Zakład Usług Leśnych Antoni Olszewski, ul. Lityńskiego 11/6, 16-400 Suwałki

120501,63 zł

9

WYSOKI MOST

221705,86 zł

Zakład Usług Leśnych i Remontowo – Budowlanych SKOGEN Jerzy Bogdanowicz, Studziany Las 20, 16-506 Giby

221705,86 zł

Razem:

680225,23 zł


686766,17 zł

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Sprostowanie do Informacji z Otwarcia Ofert
 

Informacja z zestawienia ofert na zamówienie:
Wykonanie prac leśnych w WPN w 2021 roku
cz.2  została poprawiona. W pierwotnej wersji omyłkowo, zamiast cen złożonych ofert w kolumnie "Cena oferty" podano kwoty zamawiającego. Błąd ten został skorygowany. Poniżej została zamieszczona tabela z prawidłowymi cenami ofert.

 

NR

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

KWOTY ZAMAWIAJĄCEGO

WYKONAWCA

CENA OFERTY

1

LIPNIAK

151169,54 zł

Zakład Usług Leśnych Antoni Olszewski, ul. Lityńskiego 11/6, 16-400 Suwałki

151339,54 zł

2

KRZYWE

186848,21 zł

Zakład Usług Leśnych Stanisław Hołubowicz, Nowa Wieś 42, 16-402 Suwałki

188966,74 zł

5

SLUPIE

120501,63 zł

Zakład Usług Leśnych Antoni Olszewski, ul. Lityńskiego 11/6, 16-400 Suwałki

125001,79 zł

9

WYSOKI MOST

221705,86 zł

Zakład Usług Leśnych i Remontowo – Budowlanych SKOGEN Jerzy Bogdanowicz, Studziany Las 20, 16-506 Giby

221458,10 zł

Razem:

680225,23 zł


686766,17 zł


   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 31.03.2021 r.

Data udostępnienia: 

 31.03.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 02.04.2021 r., 11:00

 

 

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA KOPERT Z OFERTAMI

dotyczącymi wykonania usługi pn.

„Zarządzanie PPK oraz prowadzenie PPK w Wigierskim Parku Narodowym”

 

W dniu 24-02-2021 r. o godzinie 10.15 niżej podpisani pracownicy, dokonali otwarcia kopert z ofertami i załącznikami na realizację zadania publicznego „Zarządzanie PPK oraz prowadzenie PPK w Wigierskim Parku Narodowym”

 

Łącznie wpłynęło 5 ofert:

Oferta nr 1 – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Oferta nr 2 – PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

Oferta nr 3 – Compesa Towarzystwo Ubezpieczeń nażycie S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Oferta nr 4 – PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Marynarska 15, bud. New City, 02-674 Warszawa

Oferta nr 5 – Bank Polskiej Spółdzielczości Towarzystwo funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa

 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Marta Kopiczko

Wprowadził: 

 Paulina Pajer-Giełażys

Data wytworzenia: 

 25.02.2021 r.

Data udostępnienia: 

 25.02.2021 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 25.02.2021 r., 11:30

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nazwa zamówienia: Wykonanie prac leśnych w WPN w 2021 roku

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2020/S 252-636500

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zawiadamia o kwotach przewidzianych na realizację poszczególnych części oraz o ofertach złożony w postępowaniu.

 

Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

nr

część zamówienia

KWOTY ZAMAWIAJACEGO

WYKONAWCA

CENA OFERTY

1

LIPNIAK

155921,54 zł

Zakład Usług Leśnych Antoni Olszewski, ul. Lityńskiego 11/6, 16-400 Suwałki

155909,23 zł

2

KRZYWE

200738,63 zł

Zakład Usług Leśnych Stanisław Hołubowicz, Nowa Wieś 42, 16-402 Suwałki

207498,46 zł

3

LESZCZEWEK

200600,17 zł

Zakład Usług Leśnych i Remontowo - Budowlanych SKOGEN Jerzy Bogdanowicz, Studziany Las 20, 16 - 506 Giby

199577,09 zł

4

GAWARZEC

180897,30 zł

Wszelkie Prace w Lesie Jarosław Kuźnicki, Macharce 11, 16-326 Płaska

180589,60 zł

5

SLUPIE

122634,63 zł

Zakład Usług Leśnych Antoni Olszewski, ul. Lityńskiego 11/6, 16-400 Suwałki

130095,51 zł

6

POWAŁY + Krusznik

363308,65 zł

Wszelkie Prace w Lesie Jarosław Kuźnicki, Macharce 11, 16-326 Płaska i

362026,69 zł

7

MIKOLAJEWO

227809,80 zł

Zakład Usług Leśnych Stanisław Barszczewski, Mikołajewo 34, 16-503 Krasnopol

227799,00 zł

8

LIPOWE

147222,79 zł

Brak ofert

-

9

WYSOKI MOST

226430,86 zł

Brak ofert

-

10

zrębkowanie

141955,20 zł

Wszelkie Prace w Lesie Jarosław Kuźnicki, Macharce 11, 16-326 Płaska

141955,20 zł

Razem:

1967519,57 zł

1605450,78 zł

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej łapiński

Data wytworzenia: 

 28.12.2020 r.

Data udostępnienia: 

 28.12.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 29.12.2020 r., 11:47

 

 

Informacja

z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym dostawy energii elektrycznej
do 19 obiektów WPN w 20201 roku

 1.  Kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 85 000 zł
 2. Zamawiający w dniu 4.12.2020 do godziny 9:00 otrzymał następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

1

Eniga Edward Zdrojek, ul. Nowowiejska 6, 76 – 200 Słupsk

72025,33

2

AudaxEnergia spzoo, ul Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa

73246,54

3

RENPRO spzoo, ul Małopolska 43, 70-515 Szczecin

72759,67

4

Entrade sp zoo,ul. Poznańska 86/88 05-850 Jawczyce

83938,18

5

Orange Energia sp. Zoo Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

72773,00

6

Green S.A. w restrukturyzacji, ul. Antoniego Słonimskiego 6,
50-304 Wrocław

75763,67

7

PGE Obrót S.A, ul. 8 marca 6, 35-959 Rzeszów

74629,57

8

Energa Obrót S.A. Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

72748,09

 

Zamawiający informuje, że w postepowaniu wystąpił błąd, który polegał na różnicy w szacowanej ilości energii zamieszczonej w dokumentach postępowania. Zamawiający oszacował zamawianą wartość energii na 203000 kwh. W formularzu cenowym po przeliczeniu wartości w poszczególnych grupach taryfowych ilość zapotrzebowanej energii wynosiła 202620 kwh. Różnica wynikała z faktu dodania 2 obiektów w taryfie G11 i tym samym zwiększenia zapotrzebowanej ilości energii o 380 kwh. 7 oferentów kalkulując wartość oferty przyjęła ilość 202620 kwh.

Firma PGE Obrót S.A, ul. 8 marca 6, 35-959 Rzeszów kalkulując wartość oferty przyjęła ilość 203000 kwh. Zamawiający zwrócił się zatem do Firmy PGE Obrót S.A, ul. 8 marca 6, 35-959 Rzeszów o wyrażenie zgody na zmniejszenie ilości zapotrzebowanej energii o 380 kwh w grupie taryfowej G11 i ponowne przeliczenie wartości oferty. Firma PGE Obrót S.A. wyraziła zgodę na ponowne przeliczenie oferty.

 

   

Metryczka informacji:

 

Wytworzył:

 Stefan Mackiewicz

Wprowadził: 

 Adam Januszewicz

Data wytworzenia: 

 04.12.2020 r.

Data udostępnienia: 

 04.12.2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 04.12.2020 r., 12:45

 

 

ARCHIWUM OFERT