Zamówienia publiczne

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

 

 

 

Informacja

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 ze zm.), Wigierski Park Narodowy przekazuje informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Wykonanie prac leśnych w Wigierskim Parku Narodowym w 2019 roku”:

Część zamówienia

Kwoty zamawiającego przewidziane na wykonanie zadania

Wykonawca

Cena oferty

l. os. zatrudnianych na umowę o pracę

doświadczenie – l. lat pracy przy pracach leśnych

Lipniak

168638,60 zł

Zakład Usług Leśnych Antoni Olszewski, ul. Lityńskiego 11/6, 16-400 Suwałki

168521,69 zł

3

18

Krzywe

255382,63 zł

Zakład Usług Leśnych Stanisław Hołubowicz, Nowa Wieś 42, 16-402 Suwałki

255190,50 zł

2

42

Leszczewek

295880,26 zł

Zakład Usług Leśnych i Remontowo – Budowlanych „SKOGEN” Jerzy Bogdanowicz, Studziany Las 20, 16-506 Giby

298809,65 zł

4

23

Gawarzec

252246,20 zł

Wszelkie Prace w Lesie Jarosław Kuźnicki, Podmacharce 11, 16-326 Płaska

248824,44 zł

4

20

Słupie

198076,54 zł

Zakład Usług Leśnych Antoni Olszewski, ul. Lityńskiego 11/6, 16-400 Suwałki

197957,95 zł

3

18

Powały

226850,11 zł

Usługi Leśne Marcin Stankiewicz, ul. Kościuszki 96/11, 16-400 Suwałki

220260,60 zł

3

2

Krusznik

127809,36 zł

Usługi Leśne Trocki Edward Andrzej, Krusznik 12, 16-304 Nowinka

111014,00 zł

3

24

Wszelkie Prace w Lesie Jarosław Kuźnicki, Podmacharce 11, 16-326 Płaska

120048,50 zł

4

20

Mikołajewo

241658,10 zł

Zakład Usług Leśnych Stanisław Barszczewski, Mikołajewo 34, 16-503 Krasnopol

241476,66 zł

1

20

Lipowe

109674,00 zł

Zakład Usług Leśnych i Remontowo – Budowlanych „SKOGEN” Jerzy Bogdanowicz, Studziany Las 20, 16-506 Giby

114359,58 zł

4

23

Wysoki Most

205841,95 zł

Zakład Usług Leśnych i Remontowo – Budowlanych „SKOGEN” Jerzy Bogdanowicz, Studziany Las 20, 16-506 Giby

206979,30 zł

4

23

Wigry – rozdrabnianie

69897,60 zł

Wszelkie Prace w Lesie Jarosław Kuźnicki, Podmacharce 11, 16-326 Płaska

69120,00 zł

4

20

M. Ruda - rozdrabnianie

59400,00 zł

Wszelkie Prace w Lesie Jarosław Kuźnicki, Podmacharce 11, 16-326 Płaska

59400,00 zł

4

20

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 30.11.2018 r.

Data udostępnienia: 

 30.11.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 30.11.2018 r., 10:27

 

 

 

 

Informacja

z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwieOcena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Wigierskim Parku Narodowym.

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 5 000,00 zł

2. Wykaz złożonych ofert:

Nr oferty Nazwa oferenta Cena oferty
1 SALUDY SEGURIDAD EN LA TRABAJA BHP – SZKOLENIA LESZEK ŁADZIŃSKI 
ul. Wieniecka 40/10, 87-800 Włocławek
1770,00 zł
2 BHP CONSULTING AGNIESZKA BRYKAŁA ul. Andrzeja Kmicica 28, 09-411 Biała 6150,00 zł
3 EKONS BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA STANISŁAW NALASKOWSKI 
ul. Balladyny 12, 87-100 Toruń
1107,00 zł
4 MOLTAR EWELINA SOBCZAK 
ul. Okrężna 10/8, 56-400 Oleśnica
3198,00 zł

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 29.11.2018 r.

Data udostępnienia: 

 29.11.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 29.11.2018 r., 09:36

 

 

 

Informacja

z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Budowa elementów infrastruktury na trasie zielonego szlaku turystycznego "Wokół Wigier" Remont sanitariatów na polu namiotowym Jastrzęby

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

a. Część 1 zamówienia 113 774,32 zł

b. Część 2 zamówienia 110 814,93 zł.

  1. Wykaz złożonych ofert

a. W zakresie części 1

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji/ilość

miesięcy

Termin wykonania

1

ELMAR” Marek Surażyński ul. Lityńskiego 13/10 16-400 Suwałki

104 595,52

60

30.11.2018

b. W zakresie części 2

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji/ilość

miesięcy

Termin wykonania

1

ELMAR” Marek Surażyński ul. Lityńskiego 13/10 16-400 Suwałki

102 521,58

72

30.11.2018

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wronai

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 18.09.2018 r.

Data udostępnienia: 

 18.09.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 18.09.2018 r., 07:04

 

 

 

Informacja

z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie obiektów infrastruktury turystycznej

 

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (opracowanie dokumentacji projektowych) wynosi: 36 900 zł

 

2. Wykaz złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto dokumentacji projektowej

Cena brutto nadzoru autorskiego

Termin wykonania

1

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Usługowe Inżynieria PRO-EKO Sp. z o.o. ul. Strażacka 37; 43-382 Bielsko Biała

37 900, 00

24 300,00

30.11.2018

2

Pracownia Projektowa Architekt Jowita Pietraszkiewicz ul. G. Narutowicza 10 A 16-400 Suwałki

28 000,00

2 000,00

30.11.2018

3

Socha Pracownie Inżynierskie Socha Sp. z o.o. ul. Jana Karola Chodkiewicza 15; 85-065 Bydgoszcz

116 235,00

6150,00

30.11.2018

4

Pracownia projektowa Darpol mgr inż. Zygmunt Dargiewicz; Gawrych Ruda 86 16-402 Suwałki

48 462,00

1107,00

30.11.2018

5

Eko Projects Sp. z o.o. ul. Parkowa 25; 51-616 Wrocław

69 495,00

2 460,00

120 dni tj. 03.01.2019 oferta nie spełnia wymogów IWZ –do odrzucenia

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wronai

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 06.09.2018 r.

Data udostępnienia: 

 06.09.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 00.09.2018 r., 11:00

 

 

Informacja

z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Budowa elementów infrastruktury na trasie zielonego szlaku turystycznego "Wokół Wigier"

Budowa i remonty elementów wyposażenia szlaku turystycznego

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Część 1 173 527,29 zł

Część 2 99 380,86 zł

2. Wykaz złożonych ofert

a. W zakresie części 1

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Okres gwarancji

/liczba miesięcy

Termin wykonania

/dni od podpisania

umowy

2

RICOLAND-DOM;

Papiernia 4 E

16-400 Suwałki;

172 200,00

60

Zgodnie z SIWZ

b. W zakresie części 2

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

oferty

brutto

Okres gwarancji

/liczba miesięcy

Termin wykonania

/dni od podpisania

umowy

1

Budownictwo Przyrodnicze

DANBUD

Aleksander Daniłowicz;

ul. Lipowa 41,

16-400 Suwałki

98 400,00

73

Zgodnie z SIWZ

 

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wronai

Wprowadził: 

 Maciej Kamiński

Data wytworzenia: 

 31.08.2018 r.

Data udostępnienia: 

 03.09.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 03.09.2018 r., 07:53

 

 

  

Informacja

z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego

o nazwie: Remont nawierzchni leśnych dróg pożarowych 2018

  

  

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Część 1: 489 693.57 zł

Część 2: 1 047 660 zł

 

2. Wykaz złożonych ofert

 

a. W zakresie części 1

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Okres

gwarancji

/liczba

miesięcy

Termin

wykonania

1

Publiczny Transport Ciężarowy Marian Kutyło;

Biała Woda 50 A; 16-402 Suwałki

346 169,97

72

30.11.2018

2

BUDIMAR Radosław Zięcina;

Krasnoborki 37; 16-310 Sztabin

580 000,00

78

30.11.2018

3

Budownictwo Przyrodnicze DANBUD

Aleksander Daniłowicz;

ul. Lipowa 41,16-400 Suwałki

413 789,10

60

30.11.2018

4

Roboty Drogowo Ziemne Bud-Drog

Marek Zieliński;

Olszanka 3; 16-304 Nowinka

443 457,33

72

30.11.2018

  

b. W zakresie części 2

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

Okres

gwarancji

/liczba

miesięcy

Termin

wykonania

1

Publiczny Transport Ciężarowy Marian Kutyło;

Biała Woda 50 A; 16-402 Suwałki

770 566,71

72

30.11.2018

2

BUDIMAR Radosław Zięcina;

Krasnoborki 37; 16-310 Sztabin

1 115 000,00

78

30.11.2018

3

Budownictwo Przyrodnicze DANBUD

Aleksander Daniłowicz;

ul. Lipowa 41,16-400 Suwałki

1 020 002,10

60

30.11.2018

4

Roboty Drogowo Ziemne Bud-Drog;

Marek Zieliński ;

Olszanka 3; 16-304 Nowinka

878 911,78

72

30.11.2018

  

   

Metryczka informacj:i:

 

Wytworzył:

 Marek Wronai

Wprowadził: 

 Maciej Kamiński

Data wytworzenia: 

 20.08.2018 r.

Data udostępnienia: 

 21.08.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 21.08.2018 r., 09:29