Zamówienia publiczne

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

 

 

Informacja

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 ze zm.), Wigierski Park Narodowy przekazuje informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozdrabnianie gałęzi WPN w 2018 roku”.

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 513327-N-2018 z dnia 05/02/2018 r.

1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

a) cz. I „Wigry” – 62586,00 zł (l. godz. 520)

b) cz. II „Maćkowa Ruda” - 74196,00 zł (l. godz. 620)

Kwota łączna: 136782,00 zł (l. godz. 1140)

2. Wykaz złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

cz. I „Wigry”

cena oferty

cz. II „Maćkowa Ruda”

wydajność urządzeń zrębkujących, umożliwiających rozdrabnianie gałęzi o średnicy do 15 cm włącznie

Liczba osob zatrudnionych do wykonania zadania na umowę o pracę

2

Wszelkie Prace w Lesie Jarosław Kuźnicki

Podmacharce 11, 16-326 Płaska

62056,80 zł

73548,00 zł

1 – 10-20m3/h (przeciętnie 15 m3/h) - BANDIT 90 - średnica gałęzi do 25 cm włącznie

2 – 10-20 m3/h (przeciętnie 15 m3/h) – FARMI FOREST CH180 – średnica gałęzi do 18 cm włącznie

1

 

 

Metryczka informacj:i:

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Łapiński

Data wytworzenia: 

 13.02.2018 r.

Data udostępnienia: 

 13.02.2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 13.02.2018 r., 10:25

 

Informacja

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 ze zm.), Wigierski Park Narodowy przekazuje informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac leśnych w Wigierskim Parku Narodowym w 2018 roku”:

  

Część

zamówienia

Kwoty

zamawiającego

przewidziane

na wykonanie

zadania

Wykonawca

Cena oferty

Termin

wykonania

zamówienia

Warunki

płatności

(termin

płatności)

Lipniak

179561,88 zł

Zakład Usług Leśnych

Antoni Olszewski,

ul. Lityńskiego 11/6,

16-400 Suwałki

179691,26 zł

2018

30 dni

Krzywe

249592,64 zł

Zakład Usług Leśnych

Stanisław Hołubowicz,

Nowa Wieś 42,

16-402 Suwałki

240397,10 zł

2018

30 dni

Leszczewek

356017,03 zł

Zakład Usług Leśnych

i Remontowo – Budowlanych

„SKOGEN”

Jerzy Bogdanowicz,

Studziany Las 20, 16-506 Giby

354797,17 zł

2018

30 dni

Gawarzec

289153,48 zł

Wszelkie Prace w Lesie

Jarosław Kuźnicki,

Podmacharce 11, 16-326 Płaska

287388,43 zł

2018

30 dni

Słupie

178529,94 zł

Zakład Usług Leśnych

Antoni Olszewski,

ul. Lityńskiego 11/6,

16-400 Suwałki

178629,30 zł

2018

30 dni

Powały

282070,62 zł

Usługi Leśne

Marcin Stankiewicz,

ul. Kościuszki 96/11,

16-400 Suwałki

278005,78 zł

2018

30 dni

Krusznik

110927,77 zł

Usługi Leśne

Trocki Edward Andrzej,

Krusznik 12, 16-304 Nowinka

102383,00 zł

2018

30 dni

Wszelkie Prace w Lesie

Jarosław Kuźnicki,

Podmacharce 11, 16-326 Płaska

110593,08 zł

2018

30 dni

Mikołajewo

263153,99 zł

Zakład Usług Leśnych

Stanisław Barszczewski,
Mikołajewo 34, 16-503 Krasnopol

262498,64 zł

2018

30 dni

Lipowe

156686,72 zł

Zakład Usług Leśnych

i Remontowo – Budowlanych

„SKOGEN”

Jerzy Bogdanowicz,

Studziany Las 20, 16-506 Giby

155491,81 zł

2018

30 dni

Wysoki Most

278695,08 zł

Zakład Usług Leśnych

i Remontowo – Budowlanych

„SKOGEN”
Jerzy Bogdanowicz,

Studziany Las 20, 16-506 Giby

277470,58 zł

2018

30 dni

Sporządził: Wojciech Kamiński

 

 

Metryczka informacj:i:

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Kamiński

Data wytworzenia: 

 29.12.2017 r.

Data udostępnienia: 

 29.12.2017 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 29.12.2017 r., 11:47