Zamówienia publiczne

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

 

Informacja

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 ze zm.), Wigierski Park Narodowy przekazuje informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu mającym na celu udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac leśnych w Wigierskim Parku Narodowym w 2018 roku”:

  

Część

zamówienia

Kwoty

zamawiającego

przewidziane

na wykonanie

zadania

Wykonawca

Cena oferty

Termin

wykonania

zamówienia

Warunki

płatności

(termin

płatności)

Lipniak

179561,88 zł

Zakład Usług Leśnych

Antoni Olszewski,

ul. Lityńskiego 11/6,

16-400 Suwałki

179691,26 zł

2018

30 dni

Krzywe

249592,64 zł

Zakład Usług Leśnych

Stanisław Hołubowicz,

Nowa Wieś 42,

16-402 Suwałki

240397,10 zł

2018

30 dni

Leszczewek

356017,03 zł

Zakład Usług Leśnych

i Remontowo – Budowlanych

„SKOGEN”

Jerzy Bogdanowicz,

Studziany Las 20, 16-506 Giby

354797,17 zł

2018

30 dni

Gawarzec

289153,48 zł

Wszelkie Prace w Lesie

Jarosław Kuźnicki,

Podmacharce 11, 16-326 Płaska

287388,43 zł

2018

30 dni

Słupie

178529,94 zł

Zakład Usług Leśnych

Antoni Olszewski,

ul. Lityńskiego 11/6,

16-400 Suwałki

178629,30 zł

2018

30 dni

Powały

282070,62 zł

Usługi Leśne

Marcin Stankiewicz,

ul. Kościuszki 96/11,

16-400 Suwałki

278005,78 zł

2018

30 dni

Krusznik

110927,77 zł

Usługi Leśne

Trocki Edward Andrzej,

Krusznik 12, 16-304 Nowinka

102383,00 zł

2018

30 dni

Wszelkie Prace w Lesie

Jarosław Kuźnicki,

Podmacharce 11, 16-326 Płaska

110593,08 zł

2018

30 dni

Mikołajewo

263153,99 zł

Zakład Usług Leśnych

Stanisław Barszczewski,
Mikołajewo 34, 16-503 Krasnopol

262498,64 zł

2018

30 dni

Lipowe

156686,72 zł

Zakład Usług Leśnych

i Remontowo – Budowlanych

„SKOGEN”

Jerzy Bogdanowicz,

Studziany Las 20, 16-506 Giby

155491,81 zł

2018

30 dni

Wysoki Most

278695,08 zł

Zakład Usług Leśnych

i Remontowo – Budowlanych

„SKOGEN”
Jerzy Bogdanowicz,

Studziany Las 20, 16-506 Giby

277470,58 zł

2018

30 dni

Sporządził: Wojciech Kamiński

 

 

Metryczka informacj:i:

Wytworzył:

 Wojciech Kamiński

Wprowadził: 

 Maciej Kamiński

Data wytworzenia: 

 29.12.2017 r.

Data udostępnienia: 

 29.12.2017 r.

Ostatnia modyfikacja: 

 29.12.2017 r., 11:47