Majątek
Wigierskiego Parku Narodowego

 

  

Na dzień 31 grudnia 2011 r. Wigierski Park Narodowy dysponował następującym majątkiem:

   

środki trwałe

28 527 293,44 zł

pozostałe środki trwałe 1 397 531,80 zł

wartości niematerialne i prawne

28 966,82 zł

pozostałe wartości niematerialne i prawne 194 245,24 zł
RAZEM 30 148 037,30 zł

   

   

 

Metryczka informacji:
Wytworzyła:  Beata Koncewicz 
Wprowadził:  Maciej Kamiński 
Data wytworzenia:  16.01.2013 r.
Data udostępnienia:  16.01.2013 r. 
Ostatnia modyfikacja:  16.01.2013 r., 13:29