Jednostki organizacyjne
Wigierskiego Parku Narodowego
    

  • jednostki organizacyjne podległe bezpośrednio dyrektorowi parku

Zespół ds. finansowo-księgowych:
główny księgowy: Marta Kopiczko, tel. 87 563 25 47
starszy referent ds. administracyjnych Małgorzata Kowalewska, tel. 87 563 25 46
starszy księgowy Beata Koncewicz, tel. 87 563 25 48
starszy księgowy Małgorzata Jankowska, tel. 87 563 25 46

  

Samodzielne stanowisko ds. kadrowych:
specjalista ds. kadr i płac Alicja Sobota, tel. 87 563 25 53

  

Posterunek Straży Parku:
tel. 607 559 004
komendant straży: Karol Korsakowski, tel. 87 563 25 67, 607 559 003
strażnik Straży Parku Piotr Gwaj
strażnik Straży Parku Romuald Sznejder
strażnik Straży Parku Grzegorz Czarniecki

   

  • jednostki organizacyjne podległe bezpośrednio z-cy dyrektora ds. ekosystemów wodnych, nauki i edukacji

Pracownia Naukowo-Edukacyjna:
kierownik pracowni: Lech Krzysztofiak, tel. 87 563 25 61
adiunkt Anna Krzysztofiak, tel. 87 563 25 61
asystent Maciej Romański, tel. 87 563 25 78
starszy specjalista ds. ochrony przyrody Aleksandra Mackiewicz, tel. 87 563 25 60
starszy laborant Mariusz Szczęsny, tel. 87 563 25 60
specjalista
ds. ochrony przyrody Mateusz Danilczyk, tel. 87 563 25 78
         

   

Dział Edukacji:
tel. 510 992 696
kierownik działu: Joanna Adamczewska, tel. 87 563 25 45
starszy specjalista ds. edukacji Elżbieta Perkowska, tel. 87 563 25 54
starszy specjalista ds. edukacji Katarzyna Łukowska, tel. 87 563 25 54
starszy specjalista ds. edukacji Wojciech Misiukiewicz, tel. 87 563 25 63

Zespół Muzeum Wigier

tel. 87 563 01 52
p.o. kierownika ośrodka edukacyjno - muzealnego: Maciej Ambrosiewicz, tel. 510 992 695
starszy specjalista ds. edukacji Jacek Adamczewski
starszy specjalista ds. edukacji Wiesława Malinowska
starszy specjalista ds. edukacji Joanna Górecka
specjalista ds. edukacji Małgorzata Januszewicz
rob. gosp. Antoni Hołubowicz

   

Wodny Obręb Ochronny:
konserwator obwodu: Michał Osewski, tel. 87 563 25 65, 510 992 677
starszy strażnik Krzysztof Bulkowski, tel. 510 992 697
rybak jeziorowy Wiesław Szuszko
rybak jeziorowy Michał Warakomski
rybak hodowca Janusz Wasilewski
rybak hodowca Bożena Wasilewska
rybak hodowca Tomasz Mackiewicz

  • jednostki organizacyjne podległe bezpośrednio z-cy dyrektora ds. ekosystemów lądowych

Dział Ochrony Przyrody:
tel. 510 992 671
kierownik działu: Piotr Pieczyński, tel. 87 563 25 56
referent techniczny Dorota Zaborowska, tel. 87 563 25 57
starszy specjalista ds. ochrony przyrody Wojciech Kamiński, tel. 87 563 25 50
specjalista ds. ochrony przyrody Marcin Strug, tel. 87 563 25 71

specjalista ds. ochrony przyrody Sylwia Daniłowicz - Depka, tel. 87 563 25 69

specjalista - informatyk Maciej Łapiński, tel. 87 563 25 52
Zespół udostępniania parku:
tel. 87 56 32 568, 87 56 32 562, 510 992 672, 510992674
kierownik zespołu: Barbara Perkowska, tel. 510 992 672

starszy specjalista ds. udostępniania parku Adam Januszewicz, tel. 87 56 32 562
specjalista ds. udostępniania parku Krzysztof Steczkowski
referent techniczny Paulina Pajer-Giełażys

referent techniczny Aleksandra Siemiaszko-Skiendziul

   

Obręb Ochronny Wigry:
nadleśniczy: Zbigniew Bielawski, tel. 510 992 694
Obwód Ochronny Krzywe
   leśniczy: Józef Koncewicz, tel. 510 992 673
   podleśniczy Paweł Gwiazdowski, tel. 606 186 560
Obwód Ochronny Leszczewek
   leśniczy: Piotr Rogala, tel. 510 992 678
   podleśniczy Wojciech Wąsowicz, tel. 510 992 679
Obwód Ochronny Lipniak
   leśniczy: Marek Juszkiewicz, tel. 510 992 676
   podleśniczy Paweł Polakowski, tel. 510 992 675
Obwód Ochronny Gawarzec
   leśniczy: Zbigniew Terlecki, tel. 510 992 680
   podleśniczy Waldemar Aleksandrowicz, tel. 510 992 681
Obwód Ochronny Słupie
   leśniczy: Marek Jeromin, tel. 510 992 682
   podleśniczy Andrzej Butkiewicz, tel. 510 992 683

   

Obręb Ochronny Maćkowa Ruda:

nadleśniczy: Jacek Łoziński, tel. 609 568 434
Obwód Ochronny Mikołajewo
   leśniczy Łukasz Niedźwiecki, tel. 605 676 780
   podleśniczy Radosław Kisłowski, tel. 510 992 692
Obwód Ochronny Powały
   leśniczy: Marta Dobreńczyk-Maślak, tel. 507 168 864
   podleśniczy Jan Myszkowski, tel. 510 992 685
Obwód Ochronny Krusznik
   leśniczy: Leszek Świacki, tel. 510 992 686
   podleśniczy Joanna Bednarek, 510 992 687
Obwód Ochronny Lipowe
   leśniczy: Jerzy Bednarek, tel. 601 580 987
   starszy strażnik Marek Barszczewski, tel. 510 992 690
Obwód Ochronny Wysoki Most
   leśniczy: Zdzisław Zaborowski, tel. 510 992 688

   

Dział Administracyjno-Gospodarczy:
kierownik działu: Stefan Mackiewicz, tel. 87 563 25 64, 695 075 165
starszy inspektor ds. remontowo-budowlanych Marek Wrona, tel. 87 563 25 55, 601 917 567
sekretarka Danuta Makowska, tel. 87 563 25 40, 510 992 670
rob. gosp. Andrzej Daniłowicz
operator ciągnika Sławomir Chiliński
konserwator Andrzej Maliszewski
konserwator Adrian Podolewski
sprzątaczka Dorota Wąsowicz
sprzątaczka Barbara Budrowska

   

.   

Metryczka informacji:
Wytworzyła:  Maciej Kamiński 
Wprowadził:  Maciej Kamiński 
Data wytworzenia:  04.07.2003 r. 
Data udostępnienia:  04.07.2003 r. 
Ostatnia modyfikacja:  21.07.2021 r., 09:55