BIELIK

fot.G.Leśniewski

dalej

strona wykonana na podstawie broszury "Bielik", 
wydanej przez Komitet Ochrony Orłów, Olsztyn 2002.
Przygotowanie i wydanie broszury sfinansował
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Tekst:  
Tadeusz Mizera
Zdjęcia:  
G.Bobrowicz , R.Czeraszkiewicz, M.Kalisiński, 
B.Kotlarz , G.Leśniewski, T.Mizera, 
M.Rodziewicz, R.Siek, A.Stachurski
Mapy:  
T.Mizera

Komitet Ochrony Orłów
Komitet Ochrony Orłów

opracowanie dla Internetu: KAJA Suwałki

strona główna Wigierskiego Parku Narodowego