Nabytki biblioteki Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem

w roku 2012

  


 

Sygna-
tura

Tytuł Autor Rok

wyd.

Wydawca
7077 Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz Radecki W.

2012

DIFIN
7078 Storczykowate w Polsce. Biologia i ochrona Red. Brzosko E. i inni

2011

 
7079 Przewodnik po ścieżce turystycznej "Dolina Wilczego Potoku" Przewoźnik L. i inni

2011

Karkonoski Park Narodowy
7080 Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków. Praktyczny podręcznik  

2006

Polska Zielona Sieć
7081 Ochrona torfowisk bałtyckich Pawlaczyk P. i inni

2005

Klub Przyrodników
7082 50 lat badań naukowych w Karkonoskim Parku Narodowym Red. Knapik R. i inni

2011

Karkonoski Park Narodowy
7083 O motylach Słowińskiego Parku Narodowego Jędro G.

2010

Słowiński Park Narodowy
7084 O płazach, ich biologii i występowaniu w Słowińskim Parku Narodowym Goc M.

2010

Słowiński Park Narodowy
7085 Wybrane gatunki roślin szczególnej troski w Słowińskim Parku Narodowym Braun M.

2010

Słowiński Park Narodowy
7086 O ptakach, które można spotkać podczas wędrówek po Słowińskim Parku Narodowym Kulwas A.

2011

Słowiński Park Narodowy
7087 Informator. Edukacja przyrodnicza Red. Sobocka B.

2011

Słowiński Park Narodowy
7088 Ochrona jezior przybrzeżnych Łebsko i Gardno Czajkowski Ł.

2011

Słowiński Park Narodowy
7089 Nieleśne siedliska sieci Natura 2000 na wydmach nadmorskich Słowińskiego Parku Narodowego Izydorek I., Braun M.

2011

Słowiński Park Narodowy
7090 Minerały polskich Karkonoszy Knapik R. i inni

2011

Karkonoski Park Narodowy
7091 Atlas georóżnorodność i atrakcje geoturystyczne Karkonoskiego Parku Narodowego i otuliny Knapik R., Migoń P.

2011

Karkonoski Park Narodowy
7092 Jeziora Słowińskiego Parku Narodowego Mizancew P.

2011

Słowiński Park Narodowy
7093 Słowiński Park Narodowy. Inspiracje Red. Sobocka B.

2011

Słowiński Park Narodowy
7094 Raport sezonowy dla WPN przygotowany na podstawie prac poszukiwawczych przez "Penetrator"

04.2007-01.2008

 

2008

 
7095 Sprawozdanie z prac poszukiwawczych suwalskiego stowarzyszenia "Penetrator" na terenie WPN w roku 2008  

2008

 
7096 Sprawozdanie z prac poszukiwawczych suwalskiego stowarzyszenia "Penetrator" na terenie WPN w roku 2009  

2009

 
7097 Sprawozdanie z prac poszukiwawczych suwalskiego stowarzyszenia "Penetrator" na terenie WPN w roku 2010  

2010

 
7098 Sprawozdanie z prac poszukiwawczych suwalskiego stowarzyszenia "Penetrator" na terenie WPN w roku 2011  

2011

 
7099 W krainie jodły, buka i tarpana. Informator o wystawie stałej w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego.  

2011

Roztoczański Park Narodowy
7100 Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie podlaskim w 2010 roku Red. Kamińska-Gawryluk E.

2011

GUS
7101 Las wyłonił się zza drzew Red. Milewski W.

2011

DGLP
7102 Możliwości wykorzystania programów rolno-środowiskowych wśród producentów rolnych Śnieg S.

2007

SGGW
7103 XXXV lat Suwalskiego Parku Krajobrazowego Red. Świerubska T., Rant-Tanajewska M.

2012

Suwalski Park Krajobrazowy
7104 Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za rok 2012  

2012

Krzywe
7105 Kampinoski Park Narodowy. Pakiet edukacyjny Red. Lubański A.,

2010

Kampinoski Park Narodowy
7106 Niech nasz krąg trwa. Izbiccy znad Wigier Izbicki T.

2012

Wyd. Hańcza
7107 Nowy leksykon VAT 2012 Maruchin W. i inni

2012

ODiDK
7108 Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2012 Red. Nykiel W.

2012

ODiDK
7109 Twoja rzeka. Brzeg twojej rzeki cz.2  

1996

OPN
7110 Twoja rzeka. Brzeg twojej rzeki cz.3  

1996

OPN
7111 Ocena efektów renaturalizacji strefy buforowej Narwiańskiego Parku Narodowego  

2012

PTOP
7112 Pracowałem w tatrzańskich lasach Marchlewski M.

2009

TPN
7113 Parki narodowe i rezerwaty Alaski. Od Aleutów po bezdroża Arktyki Bielak S.

2012

Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu
7114 Atlas i klucz. Rośliny zielne i krzewinki Urbisz A., Urbisz A.

2010

Wyd. Kubajak
7115 Atlas i klucz. Paprotniki Polski Tlałka D., Rostański A.

2012

Wyd. Kubajak
7116 Systemy krajobrazowe Chmielewski T.

2012

WN PWN
7117 Motyle nocne Polski. Macrolepidoptera. część I. Buszko J., Masłowski J.

2011

Koliber
7118 Przewodnik po ścieżce przyrodniczej Folusz Red. Gładysz K.

2011

Magurski Park Narodowy
7119 Przewodnik po ścieżce przyrodniczej Hałków - Kamień Red. Gładysz K.

2011

Magurski Park Narodowy
7120 Magurski Park Narodowy i okolice. Przewodnik turystyczny Gładysz K.

2011

Magurski Park Narodowy
7121

7122

Niemnowie Siekierko J.

2012

 
7123 Cuda natury Kustelik M.

2012

Wydawnictwo SBM
7124 Piękno kresów Czarnowski J.

2009

Arystoteles
7125 Ilustrowana encyklopedia owadów i pajęczaków Polski Grabowski M., Jaskula R., Pabis K.

2012

Carta Blanca
7126 Ochrona pachnicy w Polsce Red. Oleksa A.

2012

Fundacja EkoRozwój
7127 Aleje skarbnice przyrody. Praktyczny podręcznik ochrony alej i ich mieszkańców Red. Tyszko-Chmielowiec P.

2012

Fundacja EkoRozwój
7128 Natura 2000 w Województwie Podlaskim płyta CD     Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
7129 Atlas historyczny wsi w Polsce Szulc H.

2002

PAN IGiPZ
7130 Ekologiczne znaczenie roślin. Encyklopedia multimedialna     Instytut Edukacyjnych Technologii Informatycznych
7131 Gatunki obce w faunie Polski. I przegląd i ocena stanu Red. Głowaciński Z. i inni

2011

IOP PAN
7132 Monitoring gatunków zwierząt cz.2 Red. Makomska-Juchiewicz M., Baran P.

2012

GIOŚ
7133 Monitoring gatunków zwierząt cz.3 Red. Makomska-Juchiewicz M., Baran P.

2012

GIOŚ
7134 Monitoring gatunków roślin cz.2 Red. Perzanowska J.

2012

GIOŚ
7135 Monitoring gatunków roślin cz.3 Red. Perzanowska J.

2012

GIOŚ
7136 Monitoring siedlisk przyrodniczych cz.2 Red. Mróz W.

2012

GIOŚ
7137 Monitoring siedlisk przyrodniczych cz.3 Red. Mróz W.

2012

GIOŚ
7138-

7147

Monitoring gatunków roślin cz.2 Red. Perzanowska J.

2012

GIOŚ
7148-

7158

Monitoring gatunków roślin cz.3 Red. Perzanowska J.

2012

GIOŚ
7159-

7169

Monitoring gatunków zwierząt cz.2 Red. Makomska-Juchiewicz M., Baran P.

2012

GIOŚ
7170-

7180

Monitoring gatunków zwierząt cz.3 Red. Makomska-Juchiewicz M., Baran P.

2012

GIOŚ
7181-

7191

Monitoring siedlisk przyrodniczych cz.2 Red. Mróz W.

2012

GIOŚ
7192-

7202

Monitoring siedlisk przyrodniczych cz.3 Red. Mróz W.

2012

GIOŚ
7203 Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce Red. Słomka T.

2012

AGH
7204 Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych Red. Witkowski A. i inni

2008

PN Gór Stołowych
7205 Przyroda Wolińskiego Parku Narodowego Red. Grzegorczyk K.

2010

Woliński Park Narodowy
7206 Natura 2000 w Wolińskim Parku Narodowym Kudej A.   Woliński Park Narodowy
7207 Ekosystemy nieleśne Wolińskiego Parku Narodowego. Nieprzebyte bagna Bajor T.   Woliński Park Narodowy
7208 Ekosystemy leśne Wolińskiego Parku Narodowego. W poszukiwaniu króla buków Grzegorczyk K.   Woliński Park Narodowy
7209 Fauna Wolińskiego Parku Narodowego Grzegorczyk K.   Woliński Park Narodowy
7210 Niezwykłe sekrety przyrody  

2009

Readers Digest
7211 70 wielkich tajemnic świata przyrody Red. Benton M.

2010

Bellona
7212 Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku Red. Mickiewicz M.

2011

IRŚ
7213 Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2011 roku Red. Mickiewicz M.

2012

IRŚ

  

Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów!

  


 

Powrót