BIBLIOGRAFIA

obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska”

   i Wigierskiego Parku Narodowego

do 2011 r.

Strona główna WPN

Spis treści

  

SPIS TREŚCI

  

1. Wstęp

2. Wykaz czasopism i wydawnictw oraz skrótów ich nazw

3. Bibliografia

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

Bibliografie

Biografie. Pamiętniki. Wspomnienia

 

II. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Mapy. Plany

Geologia. Gleby. Geomorfologia

Meteorologia. Klimatologia

Hydrologia

Botanika

Zoologia

Mikologia. Mikrobiologia

Ochrona przyrody i środowiska

Leśnictwo

Hodowla. Łowiectwo. Rybactwo. Wędkarstwo

Turystyka. Krajoznawstwo

 

III. LUDNOŚĆ

IV. HISTORIA

V. ETNOGRAFIA

VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE

VII. BUDOWNICTWO. ARCHITEKTURA

VIII. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE

IX. NAUKA. OŚWIATA. KULTURA

X. JĘZYKOZNAWSTWO

XI. LITERATURA PIĘKNA i SZTUKA

XII. INNE

4. Aneks

  

Bibliografia wraz z indeksami: tematycznym i autorów w formacie *.pdf ( 1.8 Mb)

  

Wiesław Fałtynowicz

Katedra Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław