BIBLIOGRAFIA

obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska”

   i Wigierskiego Parku Narodowego

do 2011 r.

Strona główna WPN

Spis treści

  

MIKOLOGIA. MIKROBIOLOGIA

  

(M.Ch) 1939. Rozmieszczenie pionowe bakterii w jeziorze Wigry. Wszechświat, nr 1, s. 23–24.

Adamkiewicz D., Łęska J. 2008a. Maworek pomarszczony. Dzika Polska. Film dostępny w: http://www.tvp.pl/vod/audycje/wiedza/dzika-polska/wideo/maworek-pomarszczony/226159

Adamkiewicz D., Łęska J. 2008b. Dyskretny urok śluzowca. Dzika Polska. Film dostępny w: http://www.tvp.pl/vod/audycje/wiedza/dzika-polska/wideo/dyskretny-urok-sluzowca/64987

Adamkiewicz D., Łęska J. 2010. Gdy grzyb z glonem w jednym domu staną. Dzika Polska. Film dostępny w: http://www.tvp.pl/vod/audycje/wiedza/dzika-polska/wideo/lasy-pelne-zycia-gdy-grzyb-z-glonem-w-jednym-domu-stana/3839093 .

Ankudowicz A. 2000. Niektóre bakterie czynne w przemianach związków węgla, fosforu i siarki w wodzie jezior śródleśnych Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Maszynopis.

Bielczyk U., Cieśliński S., Fałtynowicz W. (eds.) 2002. Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland. Part 3. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

Bielczyk U., Cieśliński S., Fałtynowicz W. (eds.) 2004. Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland. Part 4 Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

Bień P. 2001. Drobnoustroje cyklu azotowego w wodzie jezior śródleśnych typu „suchar” Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Maszynopis.

Bobińska A., Rogalska M. 1996. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód południowej części jeziora Wigry. Praca magisterska. Olsztyn: Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego ART. Maszynopis.

Budzbon E., Bylińska E., Cieśliński S., Czyżewska K., Fałtynowicz W., Glazik N., Izydorek I., Kiss T., Kiszka J., Kozik R., Lipnicki L., Nowak J., Olech M. 1994. Porosty Wigierskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. przyr., tom 13, nr 3, s. 9–28.

Bystrek J. 1964. Przyczynek do poznania porostów Suwalszczyzny. Ann. UMCS, sec. C, tom 19, nr 15, s. 261–272.

Bystrek J., Matwiejuk A. 1994. Porosty rezerwatu Monkinie w Wigierskim Parku Narodowym. Ann. UMCS, sec. C, tom 49, nr 3, s. 31–42.

Bystrek J., Matwiejuk A. 1999. Porosty obszarów chronionych i proponowanych do ochrony w lasach wigierskich. Ann. UMCS, sec. C, tom 54, s. 93–124.

Bystrek J., Przepiórkowska A. 1994. Porosty rezerwatu Sernetki w Wigierskim Parku Narodowym. Ann. UMCS, sec. C, tom 49, nr 4, s. 43–58.

Cieśliński S. 2003a. Atlas rozmieszczenia porostów (Lichenes) w Polsce Północno–Wschodniej. Phytocoenosis (N.S.), Suppl. Cartogr. Geobot., tom 15, s. 1–426.

Cieśliński S. 2003b. Czerwona lista porostów zagrożonych w Polsce Północno–Wschodniej. Monogr. Bot., tom 91, s. 91–106.

Cieśliński S., Fałtynowicz W. (eds.) 1993. Atlas of geographical distribution of lichens in Poland. Part 1. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

Cieśliński S., Fałtynowicz W. (eds.) 1999. Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland. Part 2. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

Czarnota P. 2002. Micarea melaena (Nyl.) Hedl. In: Bielczyk U., Cieśliński S., Fałtynowicz W. (eds), Atlas of geographical distribution of lichens in Poland vol. 3, p. 51–57. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

Czarnota P. 2007. The lichen genus Micarea (Lecanorales, Ascomycota) in Poland. Polish Bot. Stud., vol. 23, p. 1–199.

Czarnota P., Krzewicka B. 2004. Schismatomma pericleum (Ach.) Branth & Rostrup. In: Bielczyk U., Cieśliński S., Fałtynowicz W. (eds), Atlas of geographical distribution of lichens in Poland, vol. 4, p. 89–94. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

Czeczuga B. 1968. Primary production of the purple sulphuric bacteria Thiopedia rosea Wingr. (Thiorhodaceae). Photosynthetica, vol. 2, no. 3, 161–166.

Czeczuga B. 1975. Sheroidenone – a dominating carotenoid in purple bacteria Thiopedia rosea Wingor. (Thiorodaceae). Bull. Acad. Pol., Sc. Biol., vol. 23, no. 3, 181–184.

Czeczuga B. 1979a. Chlorobium limicola Nads. (Chlorobacteriaceae) in dystrophic Lake Wądołek (Suwałki Region). Bull. Acad. Pol., Sc. Biol., vol. 27, no. 8, p. 635–645.

Czeczuga B. 1979b. Total content of iron bacteria at different depths of the dystrophic lake Wądołek (Suwałki Region). Bull. Acad. Pol., Sc. Biol., vol. 27, no. 12, p. 1021–1028.

Czeczuga B. 1991. Studies of aquatic fungi. The mycoflora of Lake Wigry and seven adjacent lakes. Arch. Hydrobiol., vol. 4, p. 495–510.

Czeczuga B. 1995. Hydromycoflora fungi of small forest lakes „Suchary” in the Wigry National Park. Acta Mycol., vol. 30, no. 2, p. 167–180.

Czeczuga B. 1996. Aquatic fungi in the Lake Sejny complex. Acta Mycol., vol. 31, no. 1, p. 33–34.

Czeczuga B., Brzozowska K., Woronowicz K. 1990. Studies of Aquatic Fungi. XIII. Mycoflora of the River Czarna Hańcza and its Triburitary, the River Marycha. Int. Rev. ges. Hydrobiol., vol. 75, no. 2, p. 145–255.

Czeczuga B., Czerpak R. 1968. Studies on dynes found in Chlorobium limicola Nads. (Chlorobacteriaceae) from the Wądołek Lake. Hydrobiologia, vol. 31, no. 3–4, p. 561–571.

Czeczuga B., Czerpak R. 1974. Chromatographic analysis of pigments in a photosynthetic bacteria Chlorobium limicola Nads. (Chlorobacteriaceae). Bull. Acad. Pol., Sc. Biol., vol. 22, no. 7–8, p. 527–530.

Czeczuga B., Godlewska A., Kozłowska M. 2000. Zoosporic fungi growing on the carapaces of dead zooplankton organisms. Limnologica, vol. 30, p. 37–43.

Czeczuga B., Kiziewicz B., Gruszka P. 2004. Pallasea quadrispinosa G.O. Sars specimens as vectors of aquatic zoosporic fungi parasiting on fish. Pol. J. Environ. Stud., vol. 13, no. 4, p. 361–366.

Czeczuga B., Kozłowska M., Kiziewicz B. 2003. Hyphomycetes of a deep, oligo–mesotrophic Lake Hancza (North East Poland). Ecohydrol. Hydrobiol., vol. 3, no. 4, p. 435–443.

Czeczuga B., Mazalska B., Orłowska M. 2000. New aquatic sites of the fungus Sommerstorffia spinosa. Acta Mycol., vol. 35, no. 2, p. 261–268.

Czeczuga B., Muszyńska E. 1998. Aquatic fungi growing on coregonid fish eggs. Acta Hydrobiol., vol. 40, no. 4, p. 239–264.

Czeczuga B., Orłowska M., Kozłowska M. 2001. Hyphomycetes of lakes of varied trophic state in the Wigry National Park (North–Eastern Poland). Pol. J. Ecol., vol. 49, p. 201–213.

Czeczuga B., Orłowska M., Woronowicz L. 1997. Fungi in water reservoirs of the western Suwałki Lake District and in some adjacent water basins. Roczn. Akademii Medycznej w Białymstoku, vol. 42, no. 1, p. 41–61.

Czeczuga B., Snarska A. 2001. Phytium species in 13 various types of water bodies of N–E Poland. Acta Soc. Bot. Pol., vol. 70, no. 1, p. 61–69.

Czereszewska B. 1999. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód wybranych przekrojów jeziora Wigry w 1997 roku. Praca magisterska. Olsztyn: ART. Maszynopis.

Dobrzeniecka A. 1999. Ocena sanitarno–bakteriologiczna Zatoki Hańczańskiej jeziora Wigry w okresie od maja do lipca 1997 roku. Praca magisterska. Olsztyn: Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego ART. Maszynopis.

Durska B. 1969. Rozmieszczenie w Polsce kilku gatunków grzybów pasożytniczych trzciny. Acta Mycol., tom 5, s. 117–133.

Durska B. 1979. Stan zdrowotny trzciny z jeziora Wigry. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 145–151.

Efron D. 1938. Rozmieszczenie pionowe bakterii w Jeziorze Wigry. Arch. Ryb. Pol., tom 11, 3–4, s. 383–412.

Fałtynowicz W. 1984. Porosty Wigierskiego Parku Krajobrazowego (Sprawozdanie z wstępnego etapu opracowywania wyników). Gdańsk, Uniwersytet Gdański. Maszynopis.

Fałtynowicz W. 1996. Wykaz gatunków porostów chronionych stwierdzonych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Opracowanie na zlecenie Wigierskiego PN. Gdańsk. Maszynopis.

Fałtynowicz W. 1998. Opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu środowiska z wykorzystaniem porostów w Wigierskiej Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Gdańsk. Maszynopis.

Fałtynowicz W., Krzysztofiak L. 2010. Grzyby lichenizowane – porosty Ascomycota lichenisati. W: L. Krzysztofiak (red.), Śluzowce Myxomycetes, grzyby Fungi i mszaki Bryophyta Wigierskiego Parku Narodowego. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, s. 206–228.

Gawrońska M. 1999. Ocena sanitarno–bakteriologiczna Zatoki Hańczańskiej jeziora Wigry w okresie od sierpnia do listopada 1997 roku. Praca magisterska. Olsztyn: Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego ART. Maszynopis.

Głodowska J., Lewicka M. 1997. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód północnej części jeziora Wigry w 1995/96 r. Praca magisterska. Olsztyn: Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego ART. Maszynopis.

Grzmil T. 1998. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód powierzchniowych zlewni rzeki Wiatrołuży. Praca magisterska. Olsztyn: ART. Maszynopis.

Iwulski K., Sadowska K. 1998. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód południowej części jeziora Wigry w 1996 roku. Praca magisterska. Olsztyn: ART. Maszynopis.

Jakubus B. 1996. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód podziemnych Wigierskiego Parku Narodowego (studnie). Praca magisterska. Olsztyn: Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego ART. Maszynopis.

Kamiński M. 2001. Fotoreportaż. Wigry, nr 4, s. 8–9.

Kiziewicz B. 2004. Grzyby wodne występujące w Jeziorze Wigry Wigierskiego Parku Narodowego. W: R. Wiśniewski, J. Jankowski (red.), Ochrona i rekultywacja jezior. V konferencja naukowo–techniczna. Materiały konferencyjne. Grudziądz–Toruń: Pol. Zrzesz. Inż. i Techn. San.

Korzeniewska E. 2000. Sanitarno–bakteriologiczny aspekt zanieczyszczenia jeziora Wigry. Praca doktorska. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko–Mazurski. Maszynopis.

Korzeniewska E. 2005. Escherichia coli and other groups of opportunistically pathogenic and pathogenic bacteria in the offshore water of the Lake Wigry. Arch. Environ. Prot., vol. 31, nr 2, s. 69–83.

Korzeniewska E., Gotkowska-Płachta A. 2004. Pionowe rozmieszczenie drobnoustrojów wskaźnikowych oraz stosunki termiczno–tlenowe w wodzie pelagialu i profundalu jeziora Wigry. Arch. Ochr. Środ., tom 30, nr 3, s. 13–25.

Korzeniewska E., Niewolak S. 1999. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód przybrzeżnych jeziora Wigry. W: S. Radwan, R. Kornijow (red.), Problemy aktywnej ochrony ekosystemów wodnych i torfowiskowych w polskich parkach narodowych. Lublin: Akademia Rolnicza, s. 232–236.

Korzeniewska E., Niewolak S., Filipkowska Z. 2001. Bakterie z rodziny Enterobacteriaceae w wodach przybrzeżnych jeziora Wigry w latach 1995–1999. Inżynieria i Ochrona Środowiska, nr 1, s. 61–72.

Korzeniewska E., Niewolak S., Wiśniewska H. 2000. Sanitary and bacteriological condition of public bath waters of Wigry lake. W: XXIV Congress of the Polish Society of Microbiologists, September 12–15, 2000, Białystok, p. 135.

Kowalewska A. 2001. Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr. (Ascomycota lichenisati) w Wigierskim Parku Narodowym. Parki nar. Rez. przyr., tom 20, s. 35–37.

Krajewska D., Szczepkowska A. 1997. Ocena sanitarno–bakteriologiczna rzeki Czarnej Hańczy i Zatoki Hańczańskiej w 1995 r. Praca magisterska. Olsztyn: Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego ART. Maszynopis.

Kraszewska M., Sobieraj M. 1997. Ocena sanitarno–bakteriologiczna jezior na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego w systemie monitoringowym latem 1995 r. Praca magisterska. Olsztyn: Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego ART. Maszynopis.

Krzewicka B. 2012. A revision of Verrucaria s.l. (Verrucariaceae) in Poland. Polish Bot. Stud., vol. 27, p. 3–143.

Krzewicka B., Czarnota P. 2004. Arthonia byssacea (Weigel) Almq. In: U. Bielczyk, S. Cieśliński, W. Fałtynowicz (eds), Atlas of geographical distribution of lichens in Poland, vol. 4, p. 7–12. Kraków: W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences.

Krzysztofiak A. 2006. Porosty – ani rośliny, ani zwierzęta. Wigierek, nr 6, s. 6–7.

Krzysztofiak A. 2010. Śluzowce – stworzenia nie z tej ziemi. Wigierek, nr 11, s. 7–8.

Krzysztofiak A. 2011. Świat grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego. Wigierek, nr 12, s. 8–9.

Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000a. Porosty – Monitoring porostów. Poznaj przyrodę WPN. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000b. Porosty – Porosty nadrzewne i naziemne. Poznaj przyrodę WPN. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000c. Porosty – Porosty naskalne i wielośrodowiskowe. Poznaj przyrodę WPN. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000d. Porosty – Wiadomości ogólne o porostach. Poznaj przyrodę WPN. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 2000e. Porosty – Znaczenie porostów. Poznaj przyrodę WPN. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Krzysztofiak A., Krzysztofiak L., Romański M. 2010. Nowe gatunki śluzowców, grzybów i mszaków. Wigry, nr 2, s. 5–7.

Krzysztofiak L. (red.) 2010. Śluzowce Myxomycetes, grzyby Fungi i mszaki Bryophyta Wigierskiego Parku Narodowego. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”.

Krzysztofiak L. 2003. Monitoring porostów w Wigierskim Parku Narodowym. W: W. Bochenek, E. Gil. (red.), Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Szymbark: Wyd. Stacja Naukowo–Badawcza IGiPZ PAN, s. 79–87.

Krzysztofiak L. 2004. Porosty. Wigry, nr 4, s. 6–9.

Krzysztofiak L., Krzysztofiak A., Romański M. (red.) 2010. Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”.

Kuczyńska A. 2002. Mikrobiologiczna charakterystyka wybranych jezior dystroficznych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Praca doktorska. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Maszynopis.

Kuczyńska A., Niewolak S. 2004a. Bakterie celulolityczne, mineralizujące lecytynę, rozpuszczające fosforan trójwapniowy i redukujące siarczany w wodzie jezior dystroficznych na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 175–185.

Kuczyńska A., Niewolak S. 2004b. Ocena stopnia zanieczyszczenia i stanu sanitarno–bakteriologicznego wody jezior dystroficznych na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 205–216.

Kuczyńska A., Niewolak S. 2004c. Sezonowe zmiany liczebności bakterii czynnych w obiegu azotu w wodzie jezior dystroficznych na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego. Roczik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 187–203.

Kuczyńska A., Niewolak S. 2004d. Występowanie bakterii heterotroficznych w wodzie jezior dystroficznych na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 161–174.

Kuczyńska A., Otolińska B. 1997. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód podziemnych Wigierskiego Parku Narodowego (studnie). Praca magisterska. Olsztyn: Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego ART. Maszynopis.

Kuczyńska E., Niewolak S., Gotkowska-Płachta A. 2000. Sanitary and bacteriological condition of dystrophic lakes in Wigry National Park. In: XXIV Congress of the Polish Society of Microbiologists, September 12–15, 2000, Białystok, p. 135.

Kukwa M. 2011. The lichen genus Ochrolechia in Europe. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Kukwa M., Zalewska A., Czarnota P. 2000. New records of three species of the genus Micarea (lichenized Ascomycota) in Poland. Acta Mycol., vol. 35, no. 1, p. 125–133.

Leśniański G. 2002. Acarospora glaucocarpa (Ach.) Koerb. In: U. Bielczyk, S. Cieśliński, W. Fałtynowicz (eds), Atlas of geographical distribution of lichens in Poland, vol. 3, p. 7–14. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

Lewandowska B. 2000. Ocena sanitarno–bakteriologiczna osadów dennych jeziora Wigry. Praca magisterska. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko–Mazurski. Maszynopis.

Ławreszuk D. 1998. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód podziemnych Wigierskiego Parku Narodowego (studnie). Praca magisterska. Olsztyn: ART. Maszynopis.

Majewski T. 1994. The Laboulbeniales of Poland. Polish Bot. Stud., vol. 7, p. 3–466.

Majewski T. 1997. Laboulbeniales. In: J.B. Faliński, W. Mułenko (eds), Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża national park. Ecological atlas (Project CRYPTO 4). Phytocoenosis (N.S.), Suppl. Cartogr. Geobot., vol. 7, p. 262–274.

Majewski T. 2008. Laboulbeniales. Atlas of the geographical dostribution of fungi in Poland, vol. 4, p. 5–240.

Makowska J. 1998. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód rzeki Czarnej Hańczy i Zatoki Hańczańskiej w 1996 roku. Praca magisterska. Olsztyn: ART. Maszynopis.

Maksimiuk J. 2003. Letni bakterioplankton jeziora Wigry. Praca licencjacka. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku. Maszynopis.

Marcinkowska Ż. 1998. Ocena stanu sanitarno–bakteriologicznego osadów dennych rzeki Czarnej Hańczy w 1996 roku. Praca magisterska. Olsztyn: ART. Maszynopis.

Matwiejuk A. 2010. Stan bioty porostów Studzianego Lasu w Wigierskim Parku Narodowym (Polska północno–wschodnia). Parki nar. Rez. przyr., tom 29, nr 1, s. 37–49.

Nakielska K., Treszczotko A. 1997. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód podziemnych na obdszarze Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Olsztyn: ART. Maszynopis.

Niewolak S. 1997. Stan sanitarno–bakteriologiczny rzeki Czarnej Hańczy w rejonie Suwałk, w latach 1994–1996. W: L. Krzysztofiak (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa Wigry (Wigierski Park Narodowy). Warszawa: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 58–75.

Niewolak S. 1998a. Assessement of hygenic and sanitary states of well and spring waters in Wigry National Park, Poland. Pol. J. Environ. Stud., vol. 7, no. 2, p. 99–110.

Niewolak S. 1998b. The evaluation of the contamination degree and the sanitary and bacteriological state of the waters in the Czarna Hańcza river in the region of Suwałki and Wigry National Park. Pol. J. Environ. Stud., vol. 7, no. 4, p. 229–241.

Niewolak S. 1998c. Total viable count and concentration of enteric bacteria in bottom sediments from the Czarna Hańcza river, Northeast Poland. Pol. J. Environ. Stud., vol. 7, no. 5, p. 295–306.

Niewolak S. 1999a. Bacteriological monitoring of Lake Wigry in Wigry National Park in the summer. Pol. J. Environ. Stud., vol. 8, no. 4, p. 231–249.

Niewolak S. 1999b. Evaluation of pollution and the sanitrary–bacteriological state of Lake Wigry, Poland. Part I. Pelagic waters of Lake Wigry. Pol. J. Environ. Stud., vol. 8, no. 2, p. 89–100.

Niewolak S. 1999c. Evaluation of pollution and the sanitary–bacteriological state of Lake Wigry, Poland. Part II. Near–shore waters of Lake Wigry. Pol. J. Environ. Stud., vol. 8, no. 3, p. 169–177.

Niewolak S. 1999d. Ocena stopnia zanieczyszczenia i stanu sanitarno–bakteriologicznego wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego w latach 1994–1995. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 231–259.

Niewolak S. 2000. Bacteriological Monitoring of River Water Quality in the North Area of Wigry National Park. Pol. J. Environ. Stud., vol. 9, pp. 291–299.

Niewolak S. 2001a. The evaluation of the degree of pollution and sanitary–bacteriological state of surface water in Wigry Lake, North-East Poland. Part III. Waters of Hańczańska Bay and the areas adjoing Wigry Lake. Pol. J. Environ. Stud., vol. 10, no. 3, p. 167–174.

Niewolak S. 2001b. The use of Clostridium perfringens spores in the bottom sediments of Hańczańska bay and the areas close to Wigry lake as tracers of direction and range of the movement of the pollutants carried by the Czarna Hańcza River. Słupskie Pr. Przyr., vol. 1, p. 119–138.

Niewolak S., Korzeniewska E., Gotkowska-Płachta A. 2000. Attempt to define direction and extent of the Czarna Hańcza river water flow in the Hańcza Bay and areas adjacent to Wigry lake on the basis of heterotrophic bacterial density in the bottoms. W: XXIV Congress of the Polish Society of Microbiologists, September 12–15, 2000, Białystok, p. 135.

Niewolak S., Korzeniewska E., Gotkowska-Płachta A. 2009. Grzyby nitkowate i drożdżoidalne w wodzie i osadach dennych Czarnej Hańczy jako bioindykatory zanieczyszczeń antropogenicznych. Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie, tom 9, nr 3, s. 107–122.

Niewolak S., Korzeniewska E., Staszewska J., Krzysztofiak L. 2005a. Collected under Crowns and Flowing Down Tree of Pines and Spruces in Wigry National Park. Arch. Environ. Prot., vol. 31, no. 4, p. 69.

Niewolak S., Korzeniewska E., Staszewska J., Krzysztofiak L. 2005b. Bacteria active in the conversion of nitrogen and sulphur compounds in rainfall collected under crowns and flowing down tree of pines and spruces in Wigry National Park. Arch. Environ. Prot., vol. 31, no. 4, p. 59–68.

Niewolak S., Opieka A. 2000. Potentially pathogenic microorganisms in water and bottom sediments in the Czarna Hańcza River. Pol. J. Environ. Stud., vol. 9, no. 3, p. 183–194.

Nowoczyńska A., Żbik S. 1996. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód północnej części jeziora Wigry. Praca magisterska. Olsztyn: Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego ART. Maszynopis.

Obidzińska A. 2001. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód pelagialu i profundalu jeziora Wigry w 1999 roku. Praca magisterska. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Maszynopis.

Panek E., Romański M. 2010. Śluzowce północno–wschodniej Polski. Suwałki: Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”.

Przenajkowska A. 2001. Badania sanitarno–bakteriologiczne wód przybrzeżnych jeziora Wigry w 1999 roku. Praca magisterska. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko–Mazurski. Maszynopis.

Romański M. 2005. Nowe stanowisko niezwykłego grzyba. Wigry, nr 4, s. 8.

Romański M. 2009a. Grzyby zimą. Wigry, nr 1, s. 7–9.

Romański M. 2009b. Przedziwny świat śluzowców. Wigry, nr 2, s. 8–11.

Ryś A. 2005. Granicznik płucnik Lobaria pulmonaria w Lasach Państwowych i jego ochrona. Olsztyn: Studio AVALON.

Sękowska E., Zawadzka A. 2000. Drobnoustroje cyklu azotowego w wodzie jezior śródleśnych Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko–Mazurski. Maszynopis.

Sierocka B., Surus M. 1998. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód północnej części jeziora Wigry. Praca magisterska. Olsztyn, ART. Maszynopis.

Smolińska A., Sigillewski P. 1997. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód południowej części jeziora Wigry w 1995/96 r. Praca magisterska. Olsztyn: Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego ART. Maszynopis.

Staszewska J. 2001. Bakterie czynne w przemianach związków azotu i siarki w opadach podkoronowych i spływie po pniach sosen i świerków w Wigierskim Parku Narodowym. Praca magisterska. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko–Mazurski. Maszynopis.

Stryżko M. 1996. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód rzeki Czarnej Hańczy i Zatoki Hańczańskiej. Praca magisterska. Olsztyn: Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego ART. Maszynopis.

Szyszko M. 1973. Badanie nad liczebnością i czasem generacji bakterioplanktonu w jeziorze Mulicznym. W: Materiały IX Zjazdu Hydrobiologów Polskich, Poznań 3–8 września 1973 r., s. 57–58.

Świątecki A., Górniak D. 1997. Bakterioplankton systemu rzeczno–jeziornego Czarnej Hańczy i jego rola w procesach samooczyszczania wód. W: L. Krzysztofiak (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa Wigry (Wigierski Park Narodowy). Warszawa: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 48–57.

Tobolewski Z. 1966. Rodzina Caliciaceae (Lichenes) w Polsce. Pr. Komisji Biol. PTPN, tom 24, no. 5, s. 1–101.

Tobolewski Z. 1971. Porosty (Lichenes). 1. Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce, ser. III. Poznań: PTPN.

Tobolewski Z. 1979. Porosty (Lichenes). 5. Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce, ser. III. Warszawa–Poznań: PTPN.

Tobolewski Z. 1980. Porosty (Lichenes). 6. Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce, ser. III. Warszawa–Poznań: PTPN.

Tobolewski Z. 1981. Porosty (Lichenes). 7. Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce, ser. III. Warszawa–Poznań: PWN.

Tobolewski Z. 1983. Porosty (Lichenes). 8. Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce, ser. III. Warszawa–Poznań: PWN.

Tobolewski Z. 1988. Porosty (Lichenes). 9. Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce, ser. III. Warszawa–Poznań: PWN.

Tobolewski Z., Kupczyk B. 1974. Porosty (Lichenes). 2. Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce, ser. III. Warszawa–Poznań: PWN.

Tobolewski Z., Kupczyk B. 1976. Porosty (Lichenes). 3. Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce, ser. III. Warszawa–Poznań: PWN.

Tobolewski Z., Kupczyk B. 1977. Porosty (Lichenes). 4. Atlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce, ser. III. Poznań: PWN.

Treszczotko A., Nakielska K. 1997. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód podziemnych na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Olsztyn: Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego ART. Maszynopis.

Wisłouch S. [?]. Drobnoustroje osadów dennych i rodzaje mułów w jeziorach Wigierskich. Maszynopis.

Wiśniewska H. 2003. Mikrobiologiczne wskaźniki jakości wody Jeziora Długiego Wigierskiego. Praca doktorska. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko–Mazurski. Maszynopis.

Wiśniewska H., Niewolak S., Korzeniewska E. 2000. Sanitary and micrbiological assesment of Długie Wigierskie lake. In: XXIV Congress of the Polish Society of Microbiologists, September 12–15, 2000. Białystok, p. 136.

Wiśniewska H., Niewolak S., Korzeniewska E. 2007. Opportunistic pathogenic bacteria Pseudomonas, Aeromonas and Staphylococcus in the water of a Lake Długie Wigierskie in the presence of cormorants (Phalocrocorax carbo). Limnol. Pap., vol. 2, p. 91–100.

Zieliński P., Górniak A., Maksimiuk J. 2004. Letni bakterioplankton jeziora Wigry. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 151–160.

Żurek K. 2001. Ocena sanitarno–bakteriologiczna wód jeziora Wigry w 1998 roku. Praca magisterska. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko–Mazurski. Maszynopis.

  

Powrót do SPISU TREŚCI

  

  

OCHRONA PRZYRODY I ŚRODOWISKA

  

(jn) 1988. Czy powstanie park narodowy ? Gazeta Współ., nr 114, s. 3.

(PAP) 1987. Wigierski Park Narodowy: nadzieje i niepokoje. Gazeta Współ., nr 147, s. 1–2.

(stk) 1985. Rozruch oczyszczalni w Suwałkach. Na odsiecz Czarnej Hańczy i Wigrom. Gazeta Współ., nr 221,
s. 1–3.

(TK) 2005. Przyroda ważniejsza niż ludzie. Kurier Poranny, nr 162, s. 5.

(W.St.) 1954. Postępy w organizacji ochrony przyrody z Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Przyrody w Białymstoku. Chrońmy Przyr. Ojcz., nr 1, s. 47.

1 stycznia 1989 r. rozpoczął działalność Wigierski Park Narodowy. 1989. Gazeta Współ., nr 39, s. 6.

19 rezerwatów nad Wigrami. 1985. Gazeta Współ., nr 194, s. 4.

Adamczewska J. 2003. Konwencja Ramsarska. Wigry, nr 1, s. 6–7.

Adamczewski J., Malinowska W. 2006. Fotoreportaż. Sprzątanie świata. Wigry, nr 3, s. 11–13.

Alarm. 1990. Wigry zagrożone. Kurier Poranny, nr 23, s. 6.

Aleksandrowicz Z., Kućmierz A., Urban J., Otęska-Budzyn J. 1992. Waloryzacja przyrody nieożywionej obszarów i obiektów chronionych w Polsce. Mapa (skala: 1 : 750 000). Warszawa: PIG.

Ambrosiewicz M. (red.) 2004. Wigierski Park Narodowy. Krzywe–Suwałki: Wigierski Park Narodowy. 2004.

Ambrosiewicz M. (red.) 2009. Wigierski Park Narodowy. Wyd. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Ambrosiewicz M. 2003. European Forest Week in Suwalki Region. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Analiza działalności parków narodowych za 1993 rok. 1994. Warszawa: Krajowy Zarząd Parków Narodowych. Maszynopis.

Analiza działalności parków narodowych za 1995 rok. 1996. Warszawa: Krajowy Zarząd Parków Narodowych. Maszynopis.

Analiza działalności parków narodowych za 1997 rok. 1998. Warszawa: Krajowy Zarząd Parków Narodowych. Maszynopis.

Analiza działalności parków narodowych za 1998 rok. 1999. Warszawa: Krajowy Zarząd Parków Narodowych. Maszynopis.

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 1989 rok. 1990. Wigierski Park Narodowy, Krzywe. Maszynopis.

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 1990 rok. 1991. Wigierski Park Narodowy, Krzywe. Maszynopis.

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 1991 rok. 1992. Wigierski Park Narodowy, Krzywe. Maszynopis.

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 1992 rok. 1993. Wigierski Park Narodowy, Krzywe. Maszynopis.

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 1993 rok. 1994. Wigierski Park Narodowy, Krzywe. Maszynopis.

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 1994 rok. 1995. Wigierski Park Narodowy, Krzywe. Maszynopis.

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 1995 rok. 1996. Wigierski Park Narodowy, Krzywe. Maszynopis.

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 1996 rok. 1997. Wigierski Park Narodowy, Krzywe. Maszynopis.

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 1997 rok. 1998. Wigierski Park Narodowy, Krzywe. Maszynopis.

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 1998 rok. 1999. Wigierski Park Narodowy, Krzywe. Maszynopis.

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 1999 rok. 2000. Wigierski Park Narodowy, Krzywe. Maszynopis.

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 2000 rok. 2001. Wigierski Park Narodowy, Krzywe. Maszynopis.

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 2001 rok. 2002. Wigierski Park Narodowy, Krzywe. Maszynopis.

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 2002 rok. 2003. Wigierski Park Narodowy, Krzywe. Maszynopis.

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 2003 rok. 2004. Wigierski Park Narodowy, Krzywe. Maszynopis.

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 2004 rok. 2005. Wigierski Park Narodowy, Krzywe. Maszynopis.

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 2005 rok. 2006. Wigierski Park Narodowy, Krzywe. Maszynopis.

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 2006 rok. 2007. Wigierski Park Narodowy, Krzywe. Maszynopis.

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 2007 rok. 2008. Wigierski Park Narodowy, Krzywe. Maszynopis.

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 2008 rok. 2009. Wigierski Park Narodowy, Krzywe. Maszynopis.

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 2009 rok. 2010. Wigierski Park Narodowy, Krzywe. Maszynopis.

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 2010 rok. 2011. Wigierski Park Narodowy, Krzywe. Maszynopis.

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za 2011 rok. 2012. Wigierski Park Narodowy, Krzywe. Maszynopis.

Andruczyk E. 1993. Stan zagrożenia środowiska przyrodniczego Wigierskiego Parku Narodowego. Gdańsk: Praca magisterska. Uniwersytet Gdański. Maszynopis.

Andrzejewski R., Baranowski M. (red.) 1993. Stan środowiska w Polsce. Warszawa: PIOŚ, GRID.

Andrzejewski R., Lubczyński L. 1992. Granice parków narodowych. Parki Nar., nr 3, s. 3–4.

Andrzejewski R., Weigle A. (red.) 1991. Polskie studium różnorodności biologicznej. Warszawa: Nar. Fund. Ochr. Środ.

Apel LOP – ratujmy Wigry. 1992. Tyg. Pół., nr 15, s. 6.

Baluta J. 2006. Znaczenie i udział Wigierskiego Parku Narodowego w Państwowym Monitoringu Środowiska. Praca inżynierska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii. Maszynopis.

Bernatowicz S., Wróblewska H. 1985. Próba ustalenia klas czystości jezior. Suwałki: Suwalskie Tow. Kultury.

Bieroń W. 1975. Nie tylko jeziora i lasy. Aura, nr 10, s. 31–32.

Bobrowski D., Bogusławski Z. 1994. Ochrona parków narodowych. W: L. Lubczyński, A. Antczak (red.), Ochrona parków narodowych. Prace dyplomowe absolwentów studium podyplomowego SGGW w Warszawie – rok akademicki 1991–1992. Warszawa: KZPN, s. 32–43.

Bochenek W., Gil E. 2003. Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. Szymbark: Inspekcja Ochrony Środowiska, Instytut Geografi i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Stacja Naukowo–Badawcza IGiPZ PAN.

Bogdanowski J. 1996. Projekt standardowego opracowania problematyki ochrony wartości kulturowego krajobrazu i środowiska, studium do planu i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W: Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego, tom 12, nr 24, s. 13–85.

Bogusławski Z. 1999a. Ochrona lasu i lądowych ekosystemów nieleśnych. Biul. Inf. Rady Programowej Porozumienia ZPP, tom 6, nr 15, s. 17–19.

Bogusławski Z. 1999b. Ochrona lasu i lądowych ekosystemów nieleśnych. W: Materiały pokonferencyjne „10 lat Wigerskiego Parku Narodowego”, 14–15 października 1999. Suwałki. Maszynopis.

Bogusławski Z., Kamiński M. 2001. Ochrona lasów. Wigry, nr 2, s. 6–7.

Bok G., Godula A., Dorochowicz A. 2000. Stan środowiska województwa podlaskiego w 1999 roku. Białystok: Biblioteka Monitoringu Środowiska.

Borecki T., Lubczyński L., Miściski S., Nowakowska J., Wójcik R. 1995. Stan drzewostanów parków narodowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa: PIOŚ.

Borecki T., Wójcik R., Miścicki S., Nowakowska J., Nowak M., Sadowska E. 1994. Inwentaryzacja stopnia uszkodzenia drzewostanów Wigierskiego Parku Narodowego na podstawie ubytku aparatu asymilacyjnego. Dokumentacja wykonana na zlecenie Krajowego Zarządu Parków Narodowych. Warszawa: SGGW. Maszynopis.

Borecki T., Wójcik R., Miściski S., Nowakowska J. 1995. Inwentaryzacja stanu uszkodzeń drzewostanów parków narodowych. Parki nar. Rez. przyr., tom 14, nr 4, s. 3–21.

Borejszo J. 1992. Suchary Suwalskie. Przyr. Pol., nr 8, s. 8.

Borejszo J. 1999a. Rzeki Jaćwieży. Jaćwież, nr 6, s. 16–18.

Borejszo J. 1999b. Więcej niż jedno dziesięciolecie. Jaćwież, nr 5, s. 23–27.

Borejszo J. 2004. Ochrona ścisła. Wigry, nr 1, s. 8–15.

Borkowska R. 1992. Kwestia ekonomizacji ochrony przyrody w odniesieniu do Wigierskiego Parku Narodowego. Białystok: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Borowy R.L. 1991. Wigierski Park Narodowy. Głos Lasu, nr 1, s. 12–14.

Borowy R.L., Lubczyński L. 1989. Parki narodowe w Polsce. Warszawa: KZPN.

Broniewicz E., Poskrobko B., Sadowski A. 1993. Proekologiczne zachowania jednostek gospodarczych w Polsce w warunkach wdrażania reformy gospodarczej (synteza i raporty z badań). Białystok: BBiWE. Maszynopis.

Brykowicz-Waksmudzka K., Studnicka K. 1979a. Parki krajobrazowe północno–wschodniej Polski. Gościniec, tom 11, nr 4–5, s. 14–15.

Brykowicz-Waksmudzka K., Studnicka K. 1979b. Walory przyrodnicze Wigierskiego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Ziemia, s. 62–73.

Brzeziński A. (red.) 1998. Rady na odpady, czyli jak przeżyć inwazję śmieci. Scenariusze zajęć z edukacji ekologicznej. Warszawa: Wyd. Ekonomia i Środowisko.

Chmielewski S. 1988c. Potencjalne obciążenie jeziora Wigry związkami chemicznymi pochodzącymi z bezpośredniej zlewni jeziora. W: A.S. Kostrowicki (red.), Studium geoekologiczne rejonu jezior wigierskich. Pr. Geogr. IGiPZ PAN, tom 147, s. 45–48.

Chmielewski T.J. 1993. Plany ochrony parków narodowych. T III. Ochrona przyrody w parkach narodowych (przegląd wybranych zagadnień dla potrzeb sporządzania planów ochrony parków narodowych). Warszawa: KZPN.

Choroszucha I. 1976. O Wigrach historia z morałem. Środowisko człowieka. Gazeta Współ., nr 111, s. 5.

Chroniąc środowisko – chronimy siebie. 1987. Gazeta Współ., nr 90, s. 6.

Chwojka M., Liwińska A., Wawrzoniak J. 1993. Zanieczyszczenia powietrza w lasach. Okres zimowy 1992/1993. Warszawa: IBL.

Chwojka M., Liwińska A., Wawrzoniak J. 1994. Zanieczyszczenia powietrza w lasach. Okres zimowy 1993/1994 – zanieczyszczenia gazowe. Rok 1993 – zanieczyszczenia pyłowe. Warszawa: IBL.

Ciecierska H. 2003. Ocena stanu jezior Wigierskiego Parku Narodowego metodą makrofitoindykacji (MFI). W: M. Kejna, J. Uscka (red.), Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji. Streszczenia referatów. XIV ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Toruń–Koniczynka, 3–5 września 2003 r. Toruń: UMK, s. 35–37.

Ciecierska H. 2004. Ocena stanu ekologicznego jezior Wigierskiego Parku Narodowego metodą makrofitoindykacji (MFI). W: M. Kejna, J. Uscka (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji. Toruń: Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 301–309.

Cilulko J. 1988. Nie ochroni się bez pieniędzy. Jaćwież, nr 1, s. 12–13.

Cydzik D., Kudelska D., Soszka H. 1995. Atlas stanu czystości jezior Polski badanych w latach 1985–1993. Warszawa: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska.

Cydzik D., Soszka A. 1983. Ocena stanu czystości jezior w Polsce na podstawie badań przeprowadzonych w latach 1974–1980. W: „Materiały z konferencji CK SD i IKŚ w Bydgoszczy”, Bydgoszcz.

Czarnow S. 1992. Wigierski Park Narodowy. Najważniejsze ograniczenia prawa własności powstałe po jego utworzeniu na tle uprawnień i działań administracji publicznej. Białystok: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Czeczuga B., Bobiatyńska E. 1976. Wigierski Park Krajobrazowy. Przyr. Pol., nr 6, s. 6–7.

Czeczuga B., Szymczuk M. 1970. Stan zanieczyszczenia wód otwartych w województwie białostockim. Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 26, nr 4, s. 5–9.

Czubiński Z., Gawłowska J., Zabierowski K. 1977. Rezerwaty przyrody w Polsce. Warszawa: PWN.

Daniłowicz Z. 1985. Ocena stanu środowiska naturalnego w województwie suwalskim. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Inst. Gospodarki Miejskiej i Polityki Mieszkaniowej, SGPiS. Maszynopis.

Dąbrowska J. 2000. Europejski Dzień Parków w województwie podlaskim. Parki Nar., nr 4, s. 20–21.

Dąmbska I. 1985. Zagrożenia polskich parków narodowych. W: K. Grodzińska, R. Olaczek (red.), Zagrożenie parków narodowych w Polsce. Warszawa: PWN, s. 13–21.

Denisiuk Z. 1990. Zmiany w liczbie, nazwie lub powierzchni parków narodowych i rezerwatów przyrody wprowadzone w 1989: roku. Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 46, nr 4–5, s. 63–70.

Denisiuk Z. 1991a. Najcenniejsze zasoby przyrodnicze polskich parków narodowych. Parki Nar., nr 1, s. 10–11.

Denisiuk Z. 1991b. Parki narodowe krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 47, nr 6, s. 5–18.

Denisiuk Z. 1992. Walory przyrodniczo–krajobrazowe parków narodowych w Polsce. Parki nar. Rez. przyr., tom 11, nr 2–3, s. 5–15.

Denisiuk Z. i in. 1991. Rola parków narodowych w ochronie szaty roślinnej i krajobrazu Polski. Kraków: Zakład Ochr. Przyr. i Zasobów Naturalnych PAN.

Denisiuk Z., Głowaciński Z. 1971. Ostoje bobrów w Polsce oraz niektóre aspekty ich ochrony. Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 27, nr 6, s. 26–35.

Denisiuk Z., Pioterek G. 1990. Jeziora wigierskie parkiem narodowym. Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 46, nr 1, s. 9–25.

Dębski A. 2003. Stan i perspektywy ochrony przyrody w Nadleśnictwie Suwałki. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii. Maszynopis.

Dmochowski A. 1959. Projektowane rezerwaty w Puszczy Augustowsko–Suwalskiej. Las Polski, tom 33, nr 3, s. 21–22.

Dmochowski A. 1960. Sieć rezerwatów w Puszczy Augustowsko–Suwalskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 16, nr 4, s. 11–17.

Dni Ochrony Przyrody, październik 1989. Prezydium Zarządu Głównego LOP. 1989. Przyr. Pol., nr 10–11, s. 3.

Dobrzyn P. 1996. Chemizm i plankton wybranych jezior dystroficznych Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Dołęga J.M., Grott E., Krysiak M.P. (red.) 2005. Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna w regionie: Gmina Turośl i Wigierski Park Narodowy. Olecko: Wszechnica Mazurska.

Dorochowicz A. 1999. O czystości rzek. Jaćwież, nr 7, s. 43–44.

Drewniak S. 1988. Zielone płuca Polski. Przyr. Pol., nr 8, s. 22–23.

Dunat B. 1991. Skazane na zagładę. Krajobrazy, nr 30, s. 5.

Dyduch A., Kaźmierczakowa R. 1999. Ostoje przyrody w Polsce. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN.

Dylematy ochrony czynnej w parkach narodowych. 2003. Materiały konferencyjne, Osowiec–Twierdza 17–18.06.2003. Osowiec–Twierdza: Biebrzański Park Narodowy.

Dzień Ziemi na Suwalszczyźnie. 1998. Krajobrazy, nr 19, s. II–III.

Dziewański J. (red.) 1993. Encyklopedyczny słownik sozologiczny (ochrony środowiska). Warszawa: CPPGSM i E PAN.

Ekologiczny szlagier. 1992. Kurier Podlaski, nr 40, s. 2.

Europe? European Bulletin Nature and National Parks, vol. 27, p. 26–34.

Fabijanski P. 2003. Parki narodowe w Polsce. Wigierski Park Narodowy. Łowiec Polski, tom 6, s. 29–31.

Fabijański P. 2004a. Cuda Polski. Parki narodowe. Poznań: Wyd. Publicat.

Fabijański P. 2004b. Polska. 23 parki narodowe. Poznań: Wyd. Podsiedlik, Raniowski i Spółka.

Florczyk H., Gołowin S., Solski A. 1976. Stan czystości wód jeziorowych Polski badanych w latach 1969–1972. Mat. Bad. IMGW, Ser. Gosp. Wod. i Ochr. Wód, tom 8, s. 1–58.

Frelichowski M. 1986. Nowe nadleśnictwo – Wigierski Park. Tryb. Leś., nr 8, s. 1–3.

Gacyk T. 1989. Na Suwalszczyźnie na razie bez zmian. Przyr. Pol., nr 1, s. 15.

Gałuszka A., Migaszewski Z.M., Pasławski P. 2004. Żelazo i mangan w wybranych biowskaźnikach roślinnych Magurskiego, Świętokrzyskiego i Wigierskiego Parku Narodowego. Roczn. PZH, tom 55, s. 149–154.

Gaweł Ł., Doboszewska A., Kosecka B., Pluta M. (red.) 2012. Polska i świat. Parki Narodowe. Warszawa: Wydawnictwo Kluszczyński.

Gawęcka E. 1993. Święto Ziemi – święto radości. Tyg. Suw., nr 18, s. 8–9.

Gawłowska J., Gawłowska M. 1973. Parki narodowe, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty i pomniki przyrody żywej w Polsce (z uwzględnieniem ich opracowania naukowego). W: Ochrona przyrodniczego środowiska człowieka. Warszawa: s. 683–703.

Gierasimiuk A., Karczewski A., Kurzawa M., Schmidt H., Szymura M., GrygorukA., Bielonko M., Pruszyński M. 2005. Podlaskie parki narodowe i krajobrazowe. Białystok: Urząd Marsz. Woj. Podlaskiego.

Głowaciński Z. (red.) 1992. Polska Czerwona Księga Zwierząt. Warszawa: PWRiL.

Głowaciński Z. 1996. Wnioski i rekomendacje wynikające z konferencji naukowej "Ochrona i sterowanie populacjami ssaków kopytnych i dużych drapieżników w parkach narodowych oraz ich otoczeniu". Roczn. Bieszczadzkie, tom 5, s. 13–17.

Głowacka I. 1988. Ekologiczny system obszarów chronionych jako podstawa koncepcji ochrony walorów środowiska przyrodniczego Suwalszczyzny. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 12, nr 1–2, s. 27–40.

Głowacka I., Jakubowski W., Matuszkiewicz A., Myśliński G. 2004. Możliwości wykorzystania geoinformacji do rozwiązywania konfliktów przestrzennych na obszarach chronionych. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 28, s. 107–135.

Górecka J. 2005a. Pakiety rolnośrodowiskowe: ochrona przyrody w gospodarstwie rolnym. Wigry, nr 1, s. 9–14.

Górecka J. 2005b. The Conservation of Agricultural Biodiversity in Wigry National Park. Report of the International Workshop “Opportunities of EU Agricultural Policy Instruments for Biodiversity Conservation and Integrated Rural Development in Protected Areas of the New Member States”.

Górecka J. 2009. Projekt ochrony różnorodności biologicznej w rolnictwie Stowarzyszenia KSOPZPP. Na Miedzy, nr 2/2009, s. 4–5.

Górniak A. 2009. Aktualny stan czystości jeziora Wigry. Wigry, nr 4, s. 6–8.

Grabowski K., Maciejewski S. 1998. Wigry: klejnot przyrody i krajobrazu. Suwałki: Wyd. Relax.

Grazzini G. 1993. Parki narodowe świata. Warszawa: Muza S.A.

Grodzińska K., Olaczek R., (red.) 1985. Zagrożenie parków narodowych w Polsce. Warszawa: PWN.

Grudziński T. i in. 1991. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w lasach. Okres letni 1990. Warszawa: IBL.

Grzegorzecka J. 1997. Jak wielki jest zasób parków narodowych. Środowisko, nr 19, s. 34–35.

Gustaw E. 1987. Nadleśnictwo „Wigierski Park”. Przyr. Pol., nr 2, s. 5.

Gut S. 1961. Bóbr uratowany od zagłady. Przyr. Pol., nr 3, s. 6.

Helios-Rybicka E., Kostka A. 2007a. Distribution of Fe, Mn and Zn in bottom sediments of Wigierskie Basin – Wigry Lake (NE Poland). W: Ochrona i inżynieria środowiska: zrównoważony rozwój: konferencja, Kraków, 21–23 czerwca 2007 r., s. 37–38.

Helios-Rybicka E., Kostka A. 2007b. Distribution of Fe, Mn and Zn in bottom sediments of Wigierskie Basin – Wigry Lake (NE Poland). Pol. J. Environ. Stud., vol. 5, no. 16, p. 162–167.

Hillbricht-Ilkowska A. 1999. Jezioro a krajobraz: związki ekologiczne, wnioski dla ochrony. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 19–40.

Hillbricht-Ilkowska A. 2000. Ekosystemy wodne i ich przyroda w planach ochrony parków narodowych: założenia, realizacja, potrzeby. Szczeliniec, tom 4, s. 121–136.

Hillbricht-Ilkowska A. 2005. Ochrona jezior i krajobrazu pojeziernego: problemy, procesy, perspektywy. Kosmos, nr 2/3, s. 286–302.

Hillbricht-Ilkowska A., Zdanowski B. 1992. Kierunki ochrony jezior Wigierskiego Parku Narodowego oraz sposoby zabezpieczania przed ich dalszą eutrofizacją i degradacją. W: B. Zdanowski (red.), Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Stan eutrofizacji i kierunki ochrony. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, nr 3, s. 191–199.

Hryniewicz R. 1970. Z badań nad związkami siarki w atmosferze. Pr. PIHM, nr 100.

Hryniewicz R., Przybylska G. 1993. Actual and predicted air pollution and deposition rates of pollutants in north–eastern Poland. Ekol. pol., vol. 41, no. 1–2, p. 75–104.

Hryniewiecki B., Lityński A. 1924. Plan utworzenia rezerwatu na Jeziorze Wigierskim. Ochr. Przyr., tom 4, s. 18–35.

http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/e7da7aee89713a06c1256b6e0044f66b/3ec75e26bf23b8c9c1256b720051bd97?OpenDocument

Imielski S., Kozarkiewicz B. 1997. Raport o stanie środowiska w województwie suwalskim w 1996 roku. Suwałki: Biblioteka Monitoringu Środowiska.

Imielski S., Kozarkiewicz B. 1998. Raport o stanie środowiska w województwie suwalskim w 1997 roku. Suwałki: Biblioteka Monitoringu Środowiska.

Jabłońska D., Koszałka J. 1998. Wstępna ocena wpływu zanieczyszczeń niesionych rzeką Czarną Hańczą na skład makrozoobentosu jeziora Wigry. V Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Bromierzyk, 4–7 czerwca. Maszynopis.

Jabłońska W. 1983. Kopalnia nad Czarną Hańczą. Przyr. Pol., nr 7, s. 35.

Jacyna I. 1973. Żyć – znaczy niszczyć? Białystok: LSW.

Jacyna I. 1986. „Wróbel w garści”. Życie Warszawy, nr 165, s. 3.

Jagusiewicz A. 1981: Powietrze–człowiek–środowisko. Warszawa: LSW.

Jankowski W. 1994a. Elementy monitoringu krajobrazu na przykładzie woj. suwalskiego. Warszawa: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska.

Jankowski W. 1994b. Zastosowanie bioindykacji w praktyce monitoringu środowiska na przykładzie północno–wschodniej Polski. Warszawa: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska.

Janota K. 1980. Jeziora czy osadniki? Co zostawimy następnym pokoleniom? Gazeta Współ., nr 197, s. 5.

Jarosz S. 1991. Parki narodowe i rezerwaty przyrody. Warszawa: Wyd. PTTK „Kraj”.

Jasiewicz K. 1981. Teren Wigierskiego Parku Krajobrazowego w przeszłości i dziś. Aura, nr 9, s. 12–13.

Jasiewicz K. 1982. Plan zagospodarowania przestrzennego Wigierskiego Parku Krajobrazowego. Aura, nr 1–4, s. 15–17.

Jasiewicz K. 1983. Rzadki skarb – Wigry. Krajobrazy, nr 7, s. 11.

Jasiewicz K. 1984a. Batalia o Suwalszczyznę. Prz. Tyg., nr 18, s. 3.

Jasiewicz K. 1984b. Dymy nad Wigrami. Prz. Tyg., nr 1, s. 3.

Jasińska Z. i in. 2009. Puszcza Augustowska. Prosto z Lasu. Film dostępny w: http://www.tvp.pl/vod/audycje/wiedza/prosto-z-lasu/wideo/puszcza-augustowska-odc-28/710363

Juda J., Chróściel S. 1974. Ochrona powietrza atmosferycznego. Warszawa: WKiL.

Kamieński Z. (red.) 1998. Raport Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. Stan środowiska w Polsce. Warszawa: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska.

Kamińska J. 1997. Ludność, zabudowania i gospodarka wodno–ściekowa w zlewni eksperymentalnej. W: L. Krzysztofiak (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa Wigry (Wigierski Park Narodowy). Warszawa: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 131–134.

Kamińska J. 2001a. Ochrona krajobrazu. Wigry, nr 4, s. 4–5.

Kamińska J. 2001b. Struktura zagospodarowania terenu i zasady gospodarowania przestrzenią WPN. W: A. Richling, J. Solon (red.), Struktura i funkcjonowanie Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, s. 235–248.

Kamińska J. 2001c. Struktura zagospodarowania terenu i zasady gospodarowania przestrzenią Wigierskiego Parku Narodowego. W: A. Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 235–248.

Kamińska J. 2003. Śmieci. Wigry, nr 2, s. 10–11.

Kamiński M. 1993. Użytkowanie wód na terenach chronionych. W: Wykorzystanie ekosystemów wodnych w warunkach gospodarki rynkowej, Gołdap 29.10.1993 r., Gołdap: Wojewoda Suwalski, s. 47–56.

Kamiński M. 1994. Le Parc National de Wigry, Pologne, et ses eaux. In: Proceedings of 19th workshop „The management of water levels and quality in and around conservation areas”, National Park „De Weerribben”, Nederland, p. 64–68.

Kamiński M. 2001. Czynna ochrona ryb. Wigry, nr 1, s. 3–4.

Kamiński M. 2003. Zanieczyszczenie wód. Wigry, nr 3, s. 9–10.

Kamiński M., Krzysztofiak A., Krzysztofiak L. 1997. Ścieżka edukacyjna „Suchary” –przewodnik. Wigierski Park Narodowy, Krzywe.

Kamiński M., Serafin R., Kostka M. 1992. Balancing conservation and development in Wigry National Park, north–east Poland. In: Proceedings of wetland workshop held in the Broads October 9–13 1992 „Assessing and monitoring changes in wetland parks and protected areas”. North Yorkshire: Leading Edge Press & Publishing, p. 33–39.

Kamiński M., Zdanowski B. 1999. Ochrona ekosystemów wodnych Wigierskiego Parku Narodowego. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 85–98.

Kamiński M., Zdanowski B. 2000. Ekosystemy wodne Wigierskiego Parku Narodowego: walory, zagrożenia. Komunikaty Ryb., s. 1–6.

Karolczuk-Kędzierska M. 2009. Atlas parków narodowych. Warszawa: Wydawnictwo Kluszczyński.

Kasina S. 1981. Procesy przemieszczania, transformacji oraz usuwania związków siarki z atmosfery. Warszawa: Instytut Kształtowania Środowiska.

Kassenberg A. (red.) 1992. Strategia zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”. Warszawa.

Kassenberg A. 1992. Zielone Płuca Europy – Część Północno Wschodnia. W: „Środowisko i Rozwój”. Warszawa: KCEE, s. 40–43.

Kawiecki G. 2004. Zagrożenie przyrody w Wigierskim Parku Narodowym. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Maszynopis.

Kędzierzawski M. i in. 1998. Stan czystości wód powierzchniowych obszaru Zielonych Płuc Polski. Warszawa: Biblioteka Monitoringu Środowiska. PIOŚ.

Kiedy powstaną nowe parki narodowe: Biebrzański, Suwalski, Wigierski, Szczeciński ...? 1981. Przyr. Pol., nr 11, s. 16–17.

Kiełczewski D. 1992. Prawne uwarunkowania gospodarki na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Białystok: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Kołodziejczyk A. 1998. Ogólnopolska konferencja „Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych” (Wigry, 11–13 V 1998 r.). Wiad. Ekol., tom 44, nr 4, s. 374–376.

Komarowski S., Kozłowski P. 1998. Zespół kornika drukarza zasiedlający świerki w Wigierskim Parku Narodowym. Praca magisterska. Poznań: Wydział Leśny, AR. Maszynopis.

Koreywo M. 1976. Wigry w niebezpieczeństwie. Przyr. Pol., nr 1, s. 14–15.

Kostrzewski A. 1995. Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stan geoekosystemów Polski w 1994 roku. Warszawa: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska.

Kostrzewski A. 1998. Cele i zadania Stacji Bazowych w realizacji programu PMŚ. W: A. Kostrzewski (red.), Materiały z IX Sympozjum ZMŚP – Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski, Storkowo, 2–4 września 1998. Warszawa: Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 9–14.

Kot J. 1993. Ochrona zasobów przyrodniczych. W: Wykorzystanie ekosystemów wodnych w warunkach gospodarki rynkowej, Gołdap 29.10.1993 r. Gołdap: Wojewoda Suwalski, s. 57–63.

Kowalewska I. 2005. Próba oceny wpływu kopalni odkrywkowej na zamieranie drzewostanów świerkowych w leśnictwie Szkółka, Nadleśnictwo Suwałki. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii.

Kowalewska M. 2009. Wpływ zabudowy na roślinność krajobrazu jeziornego w Wigierskim Parku Narodowym. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW, Katedra Ochrony Środowiska.

Kowalik T. 1984. Czy Wigry będą szambem. Krajobrazy, nr 14, s. 3–4.

Kowalik T. 1994. Rezerwaty biosfery w Polsce. Środowisko, nr 14, s. 16.

Kowalik T. 1997a. Doskonalenie ochrony przyrody w parkach narodowych. Środowisko, nr 16, s. 12–14.

Kowalik T. 1997b. Lokalna ochrona biologicznej różnorodności. Środowisko, nr 19, s. 21–23.

Kowalik T. 1999. Ochrona przyrody nad Wigrami. Biul. PKE, nr 12, s. 18.

Kowalik T., Świątkowski P., Cieślik T. (red.) 1996. Parki narodowe. Informator Europejskiego Centrum Ekologicznego. Warszawa: Wyd. Europejskiego Centrum Ekologicznego.

Kozarkiewicz B. 1997: Priorytety w ochronie wód. Krajobrazy, nr 18, s. II.

Kozłowski J.K., Kozłowski S.K. (red.) 1983. Człowiek i środowisko w pradziejach. Warszawa: PWN.

Kozłowski S. 1979. Parki krajobrazowe. Przyr. Pol., nr 7/8, s. 14–15.

Kozłowski S. 1983a. „Krzemianka” w impasie. Krajobrazy, nr 51, s. 11.

Kozłowski S. 1983b. Suwalszczyzna na razie uratowana. Przyr. Pol., nr 2, s. 15.

Kozłowski S. 1973. Problem zagospodarowania zasobów przyrody regionu Suwalsko–Augustowskiego. W: Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalsko–Augustowskiej, 9–11 września 1973. Warszawa: Wyd. Geol., s. 138–147.

Kozłowski S. 1993. Gospodarowanie środowiskiem przyrodniczym na Suwalszczyźnie (trzy koncepcje). W: Przewodnik LXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalskiej 9–12 września 1993. Warszawa: PIG, s. 100–107.

Kruszyk R. (red.) 2006. Stan, przemiany i funkcjonowanie geoekosystemów Polski w latach 1994-2004 na podstawie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska.

Kruszyk R. 2003. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w 2002 roku. W: M. Kejna, J. Uscka (red.), Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji. Streszczenia referatów. XIV ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Toruń–Koniczynka, 3–5 września 2003 r. Toruń: UMK, s. 18–20.

Kruszyk R. 2004. Stan geoekosystemów Polski w roku 2002. W: M. Kejna, J. Uscka (red.), Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji. Toruń: Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 37–49.

Kruszyk R. 2005. Stan geoekosystemów Polski w roku 2003. W: A. Kostrzewski, R. Kolander (red.), Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. Poznań: Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 55–66.

Kruszyk R. 2011. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w 2009 roku. W: A. Kostrzewski, M. Samołyk (red.), „Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji”. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Biała Góra: Wyd. Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM w Białej Górze, s. 17–30.

Kruszyk R. 2011. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w roku 2009 na podstawie badań w Stacjach Bazowych ZMŚP. W: XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski”, Borne-Sulinowo, 11–13 kwietnia 2011. Poznań–Storkowo: Wyd. Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie, s. 21–23.

Krzemiński J. 1987. Czekamy na Wigierski Park Narodowy. Przyr. Pol., nr 10, s. 12.

Krzysztofiak L. (red.) 1997. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Sprawozdanie za rok hydrologiczny 1996. Krzywe: Wigierski Park Narodowy. Maszynopis.

Krzysztofiak L. (red.) 2007. Ocena stanu środowiska Stacji Bazowej Wigry za rok 2006 – raport. Krzywe: Biblioteka Wigierskiego Parku Narodowego. Maszynopis.

Krzysztofiak L. (red.) 2008. Ocena stanu środowiska Stacji Bazowej Wigry za rok 2007 – raport. Krzywe: Biblioteka Wigierskiego Parku Narodowego. Maszynopis.

Krzysztofiak L. 1993. Monitoring jakości wód Wigierskiego Parku Narodowego. Prądnik. Pr. Muz. Szafera, nr 7–8: 171–174.

Krzysztofiak L. 1995a. Stacja Bazowa WIGRY. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego.:.w1997. Warszawa: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska.

Krzysztofiak L. 1995b. Wigierska Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. W: A. Kostrzewski (red.), Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stan geoekosystemów Polski w 1994 roku. Warszawa: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska. s. 69–78.

Krzysztofiak L. 1995c. Ocena stanu środowiska zlewni eksperymentalnej i strefy buforowej Wigierskiej Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. W: A. Kostrzewski (red.), Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stan geoekosystemów Polski w 1994 roku. Warszawa: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 159–171.

Krzysztofiak L. 1996a. Wigierska Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Krzysztofiak L. 1996b. Wigierski Park Narodowy. W: Parki narodowe w Polsce. Warszawa: Sport i Turystyka MUZA S.A.

Krzysztofiak L. 1997a. Stacja Bazowa Wigry – jej struktura i główne zadania. W: Krzysztofiak L (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa Wigry (Wigierski Park Narodowy). Warszawa: Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 14–17.

Krzysztofiak L. 1997b. Charakterystyka zmian właściwości fizycznych i chemicznych wód Czarnej Hańczy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. W: L. Krzysztofiak, M. Romański (red.), Materiały z VIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych, Wigry 10–11 września 1997. Suwałki, s. 80–83.

Krzysztofiak L. 1997c. Stacja Bazowa Wigry – jej struktura i główne zadania. W: L. Krzysztofiak (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa Wigry (Wigierski Park Narodowy). Warszawa: Biblioteka Monitoringu Środowiska, PIOŚ.

Krzysztofiak L. 1998a. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Wigierskiego Parku Narodowego (Krzywe) za lata hydrologiczne 1994-1997. W: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997. Warszawa: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 103–122.

Krzysztofiak L. 1998b. Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Wigierskiego Parku Narodowego za lata hydrologiczne 1994–1997. W: A. Kostrzewski (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997. Warszawa: Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 103–122.

Krzysztofiak L. 1999a. Osobliwości przyrodnicze Wigierskiego Parku Narodowego. Biul. Inf. Rady Programowej Porozumienia ZPP, nr 6, s. 13.

Krzysztofiak L. 1999b. Wigierska Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Krzysztofiak L. 2000. Zintegrowany monitoring środowiska. W: Stan środowiska województwa podlaskiego w 1999 roku. Białystok: Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 223–236.

Krzysztofiak L. 2001. Ocena jakości środowiska przyrodniczego Stacji Bazowej " Wigry" (Wigierski Park Narodowy) w 2000 r. Biul. Monitoringu Przyr., nr 1, s. 57–58.

Krzysztofiak L. 2002. Monitoring przyrody. Wigry, nr 2, s. 5–7.

Krzysztofiak L. 2003. Zanieczyszczenia powietrza. Wigry, nr 4, s. 8–10.

Krzysztofiak L. 2006a. Stacja Bazowa Wigry. Jaćwież, nr 34, s. 45–46.

Krzysztofiak L. 2006b. Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego WIGRY. W: L. Krzysztofiak (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji. Warszawa: Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 59–92.

Krzysztofiak L. 2010. Metale ciężkie w środowisku Parku. Wigry, nr 2, s. 8–9.

Krzysztofiak L., Krzysztofiak A. 2008. Czynna ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt w Wigierskim Parku Narodowym. Warszawa: LOP.

Krzysztofiak L., Romański M. (red.) 1997. Materiały z VIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych”, Wigry 10–11 września 1997. Suwałki.

Kucharski W. 1976. Pierwsze parki krajobrazowe. Przyr. Pol., nr 1, s. 20–21.

Kufel L. 2003. Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. przyr., tom 22, nr 4, s. 631–633.

Kulikowiak M. 1995. Zagrożenia i sukcesy. Środowisko, nr 16, s. 4–7.

Kulikowski S. 1986. Ziemi nie dostajemy na zawsze. Gazeta Współ., nr 213, s. 4.

Kulikowski S. 1987. Czy uda się uratować szlak Czarnej Hańczy. Gazeta Współ., nr 210, s. 6.

Kwiatkowski W. 1980. Waloryzacja przyrodnicza projektowanego zwiększenia rezerwatu przyrody „Ostoja Bobrów Stary Folwark”. Białystok: Maszynopis.

Lenar L. 1968. Białostocki Komitet Ochrony Przyrody. Przyr. Pol., nr 11/12, s. 15.

Leśniak A. 1999. Z Wigierskiego Parku Narodowego. Parki Nar., nr 4, s. II.

Liro A., Teisseyre M. 1988. Elementy diagnozy stanu i wstępnej prognozy zmian środowiska przyrodniczego Suwalszczyzny. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 12, nr 1, s. 99–122.

Lityński A. 1924. Jezioro Wigry jako rezerwat. Ochr. Przyr., tom 4, s. 27–35.

Lubczynski L. 1994. Parki Narodowe w Polsce. Kosmos, tom 43, s. 49–86.

Lubczyński L. 1997a. Czynniki zagrażające przyrodzie parków narodowych i ich ocena (1986–1995). Sylwan, tom 12, s. 95–104.

Lubczyński L. 1997b. Parki narodowe w Polsce (sprawozdanie roczne 1996). Warszawa–Białowieża: KZPN.

Lubicz-Lubiński S. 1980. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Wigierskiego Parku Narodowego. Suwałki: Woj. Biuro Planowania Przestrzennego. Maszynopis.

Lubicz-Lubiński S. 1988. Wpływ wartości przyrodniczych na plany zagospodarowania przestrzennego Wigierskiego Parku Narodowego. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, nr 12, s. 203–218.

Lubicz-Lubiński S., Tokarski J. 1985. Problemy gospodarowania przestrzenią Wigierskiego Parku Krajobrazowego. Problemy gospodarki przestrzennej w parkach krajobrazowych. Materiały z konferencji TUP, Tuczno, październik 1983 rok. Warszawa: Towarzystwo Urbanistów Polskich, Instytut Kształtowania Środowiska, Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

Luto R. 2000a. Obszary ochronne w województwie podlaskim. Jaćwież, nr 10, s. 43–45.

Luto R. 2000b. Ochrona walorów przyrodniczych województwa podlaskiego. Biul. Inf. Rady Programowej Porozumienia ZPP, nr 17, s. 32–34.

Łapiński W. 1980. Wigierski Park Krajobrazowy. Poznaj Swój Kraj, nr 23(3), s. 14–17.

Łapiński W., Szkiruć Z. 1997. Wigierski Park Narodowy. Suwałki:Wyd. W. Łapiński.

Maciejewski S. 1988. Saga o ginących i uratowanych. Kraków: KAW.

Maciejewski S. 1992. Podzwonne dla Parku? Czas ogłosić na całą Polskę alarm dla Wigier. Krajobrazy, nr 13, s. 6.

Maciejewski S. 1995a. Charakterystyka przyrody. W: J. Kopciał (red.), Województwo suwalskie: przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 39–54.

Maciejewski S. 1995b. Raport o stanie środowiska. Krajobrazy, nr 12, s. 8.

Major M. 2009. Stan i funkcjonowanie geoekosystemów Polski w roku hydrologicznym 2006. W: W. Bochenek, M. Kijowska (red.), Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Szymbark: Stacja Naukowo–Badawcza IGiPZ PAN, s. 17–41.

Malinowska W. 1996. Formy ochrony przyrody w Polsce część I i II. Ulotka. Krzywe: WPN.

Malinowska W. 1998. Odpady. Ulotka. Krzywe: WPN.

Malzahn E., Rachwald H. 1995. Analiza zanieczyszczeń powietrza w makroregionie północno–wschodniej Polski w latach 1986–1992. Pr. IBL, Seria A, tom 791, s. 45–66.

Marks J. 1987. Między ekologią a gospodarką. Konfliktów nie da się uniknąć. Gazeta Współ., nr 253, s. 4.

Matusiak D. 2004. Ciemne chmury nad Wigrami. Dzikie Życie, nr 3, s. 1–2.

Mazurek M. 2001. Funkcjonowanie wybranych geoekosystemów Polski w roku hydrologicznym 2000. W: M. Jóźwiak, A. Kowalkowski (red.), Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Kielce: Wyd. Stacja Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej, s. 17–25.

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania Wigierskiego Parku Krajobrazowego. Opis planu. 1990. Suwałki: Woj. Biuro Planowania Przestrzennego. Maszynopis.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wigierskiego Parku Narodowego. 1980. Suwałki: Woj. Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich, Woj. Biuro Planowania Przestrzennego. Maszynopis.

Mikołajczyk M. 1995. Wigierski Park Narodowy – charakterystyka przyrodnicza i zagrożenia. Lithuania, nr 2, s. 28–33.

Milanowska J., 1999: Sposoby gospodarowania środowiska WPN. Praca magisterska. Białystok: Wydział Ochrony Środowiska, Politechnika Białostocka. Maszynopis.

Milewski W. 1977. Ochrona środowiska przyrodniczego w makroregionie północno–wschodnim. Przyr. Pol., nr 9, s. 10.

Milewski W. 1982. Plan zagospodarowania przestrzennego Wigierskiego Parku Krajobrazowego. Przyr. Pol., nr 12, s. 16–19.

Mizera A. 1988. Problemy ochrony środowiska przyrodniczego związane z projektowanym zagospodarowaniem rud polimetalicznych na Suwalszczyźnie. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 12, nr 1, s. 161–177.

Na odsiecz Czarnej Hańczy i Wigrom. Rozruch oczyszczalni w Suwałkach. 1985. Gazeta Współ., nr 221, s. 1–3.

Nowakowski A. (red.) 1994. Polskie parki narodowe. Kraków: Oficyna Wyd. PAROL.

Nowikowska A. 2005. Wigierski Park Narodowy – charakterystyka i aktualne problemy. Praca magisterska. Warszawa: Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Obszary prawnie chronione. 1994. Gazeta Wyborcza, Gazeta na Targi, dod. specjalny do „Gazety w Białymstoku”, nr 114, s. 5.

Ocena oddziaływania na środowisko Zakładu Górniczego Sobolewo Suwalskich Kopalń Surowców Mineralnych w Sobolewie k/Suwałk. 1995. Suwałki: Zakład Usług Projektowych Eko-Geo. Maszynopis.

Ocena stanu czystości rzek woj. suwalskiego w 1995 r. 1995. Komunikat nr 2/96. Suwałki: WIOŚ.

Ocena stanu jakości wód jeziornych badanych w 1992 r. 1993. Komunikat nr 6/93. Suwałki: WIOŚ.

Ocena stanu jakości wód rzek województwa suwalskiego w 1992 r. 1993. Komunikat nr 3/93. Suwałki: WIOŚ.

Ocena stanu środowiska obszarów przygranicznych Polski i Litwy w latach 1994–2003. 2005. Suwałki-Wilno: Biblioteka Ochrony Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska.

Ocena stanu wód rzek województwa suwalskiego w 1993 r. 1993. Komunikat nr 1/94. Suwałki: WIOŚ.

Ochrona środowiska 1989. Statystyka Polski. 1989. Warszawa: GUS,

Ochrona środowiska 1991. Informacje i opracowania statystyczne. 1991. Warszawa: US.

Ochrona środowiska 1992. Informacje i opracowania statystyczne. 1992. Warszawa: US.

Ochrona środowiska 1993. Informacje i opracowania statystyczne. 1993. Warszawa: US.

Ochrona środowiska 1994. Informacje i opracowania statystyczne. 1994. Warszawa: US.

Ochrona środowiska w województwie suwalskim. 1980. Przyr. Pol., nr 10, s. 7–9.

Okołów Cz. 1998. Chronione gatunki roślin i zwierząt w polskich parkach narodowych. Białowieża: Białowieski Park Narodowy.

Olaczek R. (red.) 1985. Zagrożenie parków narodowych w Polsce. Warszawa: PWN.

Olaczek R. (red.) 2007. Prawdziwa Polska. Parki Narodowe. Warszawa: MULTICO.

Opis przebiegu granicy strefy ochronnej Wigierskiego Parku Narodowego. Załącznik nr 7. 1992: W: Z. Szkiruć, M. Sieniawski (red.), Element zagospodarowania przestrzennego Wigierskiego Parku Narodowego i otuliny dla potrzeb Planu Ochrony Parku. Suwałki: Zakład Usług proj. EKO-G. Maszynopis.

Osewski M. 1999. Poznaj Wigierski Park Narodowy. Ryby. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Osiniak T. 1991. Wigierski Park Narodowy. Tyg. Suw., nr 42, s. 12–13.

Osiński S. 1990. Dla Wigier ciągle SOS. Głos Pojezierza, nr 13, s. 1, 4.

Pajer P. 2009. Natura 2000. Na Miedzy, nr 1/2009, s. 2–4.

Parczewski W. 1969. Pogoda a zanieczyszczenia przemysłowe atmosfery. Warszawa: WKiL.

Parki krajobrazowe. 1979. Gazeta Współ., nr 158, s. 5.

Parki krajobrazowe. Na półmetku. 1988. Gościniec, nr 20(5), s. 7–8.

Parki narodowe i krajobrazowe. 2008. Warszawa: Carta Blanca.

Parki narodowe w liczbach. 1993. Prz. Leśniczy, nr 7–8, s. 20–21.

Parki narodowe w Polsce. Informator turystyczny. 1993. Warszawa: KZPN.

Parki narodowe w Polsce. Sprawozdanie roczne 1991. 1992. Warszawa: KZPN.

Parki narodowe w Polsce. Sprawozdanie roczne 1998. 1999. Warszawa–Białowieża: KZPN.

Parki narodowe. 1992. Przyr. Pol., nr 2, s. 4–7.

Parki narodowe. Polska Wschodnia. Przewodnik kieszonkowy. 2007. Bielsko-Biała: Pascal.

Parki, ludzie i rozwój zrównoważony. 1993. Bryzgiel: Inst. Letni, Wigierski Park Narodowy, Fundacja „Wigry”.

Patla A. 1956. W sprawie Parku narodowego na Suwalszczyźnie. Turysta, nr 4(4), s. 10.

Patla A. 1973. Rys regionalny, geograficzny i historyczny Suwalszczyzny. W: Przewodnik XLV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalsko–Augustowskiej, 9–11 września 1973. Warszawa: Wyd. Geol., s. 5–10.

Patla A. 1973. Akcje ochrony przyrody w regionie Suwalsko–Augustowskim. W: Przewodnik XLV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalsko–Augustowskiej, 9–11 września 1973. Warszawa:Wyd. Geol., s. 148–154.

Peter W., Ledziński J. 1977. Ochrona i kształtowanie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki zasobami wodnymi na tle planu gospodarczego rozwoju makroregionu północno-wschodniego.Materiały na sesję naukową. Cz.1. Suwałki. Maszynopis.

Pietruszkiewicz E. 1986. Wigierski jeszcze nie narodowy. Krajobrazy, nr 33, s. 3.

Pietruszkiewicz E. 1989. Narodowy ... – rozmowa z dyrektorem Wigierskiego Parku Narodowego. Krajobrazy, nr 31, s. 4–5.

Pilipowicz W. 1986. Rezerwaty przyrody utworzone w okresie od 1 lipca 1977 r do 1 stycznia 1986 r. Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 42, nr 3, s. 43–56.

Pinowski J., Spodniewska I. 1978. Sesja naukowa „Ochrona i kształtowanie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki zasobami wodnymi na tle planu gospodarczego rozwoju makroregionu północno–wschodniego” (Suwałki, 25–26 V 1977 r.). Wiad. Ekol., tom 24, nr 1, s. 75–80.

Pioruńska K., Teisseyre M. 1988. Waloryzacja środowiska przyrodniczego Suwalszczyzny. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 12, nr 1, s. 123–137.

Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego. 2000. Operat ochrony zasobów i ekosystemów wodnych, Archiwum Wigierskiego Parku Narodowego (maszynopis).

Plan urządzania lasu rezerwatu przyrody „Ostoja Bobrów Stary Folwark” na okres 1.01.1980 – 31.12.1989. 1983. Białystok: BULiGL. Maszynopis.

Plan urządzania rezerwatu przyrody „Wądołek” na okres 1.01.1980 31.12.1989. 1979. Białystok: BULiGL. Maszynopis.

Plan urządzania rezerwatu przyrody „Wądołek” w Nadleśnictwie Wigry na okres od 1.10.1972 r. do 30.09.1982 r. 1971. Białystok: BULiGL. Maszynopis.

Plany ochrony parków narodowych. Instrukcja ogólna sporządzania planów ochrony parków narodowych. 1994. Warszawa: KZPN.

Pluciak M. 1992. Zanieczyszczenia powietrza w lasach. Okres zimowy 1991/1992. Warszawa: IBL.

Polakowski R. 1982. Gdzie woda jeszcze czysta ... . Krajobrazy, nr 34, s. 7.

Poland. The natural choice. 1999. Warszawa: Sport i Turystyka MUZA SA.

Polskie parki narodowe. 2009. Pascal, Bielsko-Biała.

Pongratz E. 1989. Green Lungs of Poland. Opportunities and prospects for nature conservation in Europe. European Bulletin Nature and National Parks, vol. 27(102), p. 26–34.

Powstaje kolejny (Wigierski) park narodowy. 1982. Głos Lasu, nr 6, s. 30.

Półtorzycka-Kozłowska H., Surowiec K. 1997. Zielone Płuca Polski w liczbach. Informacje i opracowania statystyczne. Białystok: Urząd Statystyczny w Białymstoku.

Priorytety w ochronie wód. 1997. Krajobrazy, nr 18, s. II–III.

Program ochrony środowiska województwa podlaskiego na lata 2003–2006. 2003. Białystok: Zarząd Województwa Podlaskiego.

Pruski R. 1992. Szlachtowanie krajobrazu w Wigierskim Parku Narodowym. Gazeta Współ., nr 174, s. 3.

Rady na odpady. 1999. Krajobrazy, 3, s. 11.

Radziejowski J., Walczak M. 1994. Obszary chronione w Polsce. Warszawa, IOŚ.

Rams B. 1971. Zarządzenie z roku 1970 dotyczące rezerwatów przyrody. Wszechświat, nr 6, s. 168.

Raport o stanie środowiska w województwie suwalskim w 1996 r. 1997. Suwałki: PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska.

Raport o stanie środowiska województwa podlaskiego w latach 2002–2003. 2004. Białystok: Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Raport o stanie, zagrożeniu i ochronie środowiska 1990. Studia i analizy statystyczne, 1990. Warszawa: GUS.

Raport o stężeniach zanieczyszczeń powietrza w Polsce w 1993 roku na podstawie pomiarów w sieci podstawowej. 1994. Warszawa: PIOŚ, Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Raport o stężeniach zanieczyszczeń powietrza w Polsce w 1996 roku na podstawie pomiarów w sieci podstawowej. 1997. Warszawa: PIOŚ, Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Ratajczyk A. 1988. Wigierski Park Narodowy. Przyr. Pol., nr 11, s. 7.

Ratujmy Wigry! Apel Ligi Ochrony Przyrody do władz woj. suwalskiego. 1992. Gazeta Współ., nr 108, s. 3.

Rąkowski G. (red.) 2005. Rezerwaty przyrody w Polsce Północnej. Warszawa: Inst. Ochr. Środ.

Richling A. 1985. Ocena warunków przyrodniczych w granicach mikroregionów. W: K. Święcicka (red.), Województwo Suwalskie. Studia i materiały. Białystok: Ośrodek Bad. Nauk., tom 1, s. 205–213.

Richling A., Solon J. (red.) 2001. Struktura i funkcjonowanie Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski.

Richling A., Solon J. 2001. Główne kierunki i cele ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych Wigierskiego Parku Narodowego. W: A. Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 28–33.

Roo-Zielińska E., Solon J., Degórski M. 2007. Ocena stanu i przekształceń środowiska przyrodniczego na podstawie wskaźników geobotanicznych, krajobrazowych i glebowych. Inst. Geogr. i Przestrz. Zagospodarowania PAN, Monogr., tom 9, s. 5–317.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Wigierskiemu Parkowi Narodowemu. 2003. Warszawa: Dziennik Ustaw, nr 136, poz. 1297.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego. 2003. Warszawa: Dziennik Ustaw, nr 214, poz. 2113.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego. 2003. Warszawa: Dziennik Ustaw, nr 82, poz. 756.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. w sprawie utworzenia Wigierskiego Parku Narodowego. 1988. Dziennik Ustaw, Nr 25, poz. 173.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie Wigierskiego Parku Narodowego. 1997. Dziennik Ustaw, Nr 24, poz. 124.

Russel E. 2012. Parki narodowe. Polska. Warszawa: Matrax.

Rutkiewicz I. 1973. Osobliwości Suwalszczyzny i ich ochrona. Przyr. Pol., nr 11, s. 18–19.

Sadkowska-Szkiruć E. 1998: Zróżnicowany rozwój polskich i litewskich parków chronionych. Praca podyplomowa. Toruń: Uniwersytet Toruński. Maszynopis.

Sandnes H. 1993. Calculated Budgets for Airborne Acidyfying Components in Europe; EMEP/MSC–W Report 1/93. Oslo.

Sawicka-Kapusta K., Rakowska A. 1993. Heavy metal contamination in Polish national parks. The Science of the Total Enviroment, Supplement 1993, p. 161–166.

Sawicka-Kapusta K., Zakrzewska M. 2003. Ocena zanieczyszczenia powietrza na Stacjach Bazowych Zintegrowanego MonitoringuŚrodowiska Przyrodniczego w 2001 roku. W: W. Bochenek, E. Gil (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. Szymbark: Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 20–29.

Sawicka-Kapusta K., Zakrzewska M., Bydłoń G. 2003. Koncentracja metali ciężkich i siarki w porostach transplantowanych w sezonie zimowym 2002/2003 na terenie wybranych stacji bazowych ZMŚP. W: M. Kejna, J. Uscka (red.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji. Toruń: Biblioteka Monitoringu Środowiska. Wyd. UMK, s. 366–372.

Sawicka-Kapusta K., Zakrzewska M., Bydłoń G., Hajduk J. 2010a. Ocena zanieczyszczenia powietrza na terenie Stacji Bazowych ZMŚP w latach 2001–2009 na podstawie koncentracji metali ciężkich i siarki w plechach porostu Hypogymnia physodes. W: XIX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji”, Międzyzdroje 14–16 kwietnia 2010. Poznań: Wyd. UAM, s. 66–67.

Sawicka-Kapusta K., Zakrzewska M., Bydłoń G., Hajduk J. 2010b. Ocena zanieczyszczenia powietrza Stacji Bazowych ZMŚP metalami ciężkimi i dwutlenkiem siarki w latach 2001-2009 z wykorzystaniem porostu Hypogymnia physodes. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, tom 11, s. 63–71.

Sawicka-Kapusta K., Zakrzewska M., Bydłoń G., Pizło A., Marek A. 2008. Zanieczyszczenie powietrza na terenie Stacji Bazowych ZMŚP w 2007 roku na podstawie koncentracji metali ciężkich i siarki w plechach porostu Hypogymnia physodes. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, tom 9, s. 71–77.

Sawicka-Kapusta K., Zakrzewska M., Gdula-Arasińska J., Bydłoń G. 2005. Air pollution in the base station of the environmental integrated monitoring system in Poland. Air Pollution, vol. 12, p. 465–475.

Sawicka-Kapusta K., Zakrzewska M., Gdula-Argasińska J., Stochmal M. 2005. Ocena narażenia środowiska obszarów chronionych. Zanieczyszczenie metalami i SO 2 parków narodowych. Kraków: Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński.

Sawicka-Kapusta K., Zakrzewska M., Gdula-Argasińska J.,Bydłoń G. 2004. Ocena zanieczyszczenia powietrza w rejonie Stacji Bazowych ZMŚP na podstawie stężenia metali ciężkich i siarki w plechach porostu Hypogymnia physodes w 2003 roku. W: A. Kostrzewski, R. Kolander (red.), Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. Poznań: Biblioteka Monitoringu Środowiska, s. 73–81.

Sawicka-Kapusta K., Zakrzewska M., Idzi E., Jasińska K., Budka D., Adamek M., Gdula-Agrasińska J. 1999. Ocena zanieczyszczenia Wigierskiego Parku Narodowego metalami ciężkimi przy pomocy porostu Hypogymnia physodes jako biowskaźnika. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Maszynopis.

Sieniawski M., Wojtych-Kowalewska A., Grygo W., Rowińska J. 1997. Program realizacyjny ekorozwoju obszaru Zielone Płuca Polski. Analiza i wstępna diagnoza stanu istniejącego zagospodarowania turystycznego, gospodarki ściekowej i odpadowej na terenie mezoregionów 4,5,6 Obszaru Funkcjonalnego Zielone Płuca Polski. Warszawa: NFOŚ. Maszynopis.

Skłodkowska D. (red.) 1999a. Sprzątanie świata ‘99. Krajobrazy, nr 40, s. 9.

Skłodkowska D. (red.) 1999b. Rady na odpady. Krajobrazy, nr 3, s. 11.

Skłodkowska D. (red.) 1999c . Święto ziemi. Krajobrazy, nr 20, s. 10.

Sobecka G. 1992. Wigierski Park Narodowy. Tyg. Suw., nr 6, s. 4.

Sobecka G. 1993. Park do parku. Krajobrazy, nr 8, s. 7.

Socha A.J. 1993. Tęcza nad zamierającymi jeziorami. Zielone płuca Polski. Rzeczpospolita, nr 11, s. 3.

Sokołowski A.W. 1973. Pięćdziesiąt lat starań o utworzenie rezerwatu dla ochrony jeziora Wigry. Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 29, nr 1, s. 74–76.

Sokołowski A.W. 1974. Projekt racjonalnej sieci rezerwatów przyrody w województwie białostockim. Ochr. Przyr., tom 39, s. 154–172.

Sokołowski A.W. 1977. Rezerwaty przyrody: białostockie, łomżyńskie i suwalskie. Warszawa: KAW.

Sokołowski A.W. 1981. Wigierski Park Krajobrazowy. Warszawa: Wyd. LOP, s. 24.

Sokołowski A.W. 1982. Zapowiedź utworzenia Wigierskiego Parku Narodowego. Las Polski, nr 4, s. 37–38.

Sokołowski A.W. 1989a. Powstał Wigierski Park Narodowy. Przyr. Pol., nr 1, s. 10–11.

Sokołowski A.W. 1989b. Wigierski Park Narodowy. Parki nar. Rez. przyr., tom 9, nr 2–3, s. 91–97.

Sokołowski A.W. 1991a. Polskie parki narodowe. Parki Nar., nr 1, s. 5.

Sokołowski A.W. 1991b. Projektowany rezerwat „Czarna Hańcza” na Suwalszczyźnie. Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 47, nr 6, s. 63–68.

Sokołowski A.W. 1993. Wigierski Park Narodowy. Parki nar. Rez. przyr., tom 12, s. 103–109.

Sokołowski A.W. 1995. Wigry National Park. Parki nar. Rez. przyr., nr 1, s. 105–111.

Sokołowski A.W. 1996. Wigierski Park Narodowy. W: R. Olaczek (red.), Ochrona przyrody w Polsce. Warszawa: Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody, s. 62–63.

Sokołowski A.W. 2006. Przyroda województwa podlaskiego i jej ochrona. Łomża: Łomż. Tow. Nauk. im. Wagów.

Sokołowski A.W., Kot J. 1996. Przyroda województwa suwalskiego. Suwałki: Wyd. Urząd Wojewódzki.

Sokołowski A.W., Strumiłło A. 1988. Wigierski Park Krajobrazowy. Warszawa: LSW.

Solon J. 2001. Funkcje Wigierskiego Parku Narodowego w systemie ochrony środowiska. W: A. Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 21–26

Solon J., Sikorski P. 2006. Możliwości zmian użytkowania ziemi na gruntach prywatnych, podlegających ochronie krajobrazowej w Wigierskim Parku Narodowym. Ekspertyza dotycząca południowego otoczenia jeziora Pierty. Maszynopis.

Solon J., Sikorski P. 2007. Zasady ochrony krajobrazowej na gruntach prywatnych w parkach narodowych (na przykładzie obrębow ewidencyjnych Bryzgiel i Krusznik w Wigierskim Parku Narodowym). Parki nar. Rez. przyr., tom 26, s. 123–134.

Sprawa całego kraju – „Zielone Płuca Polski”. 1991. Gazeta Współ., nr 114, s. 3.

Stach A. 1995. Najważniejsze wyniki pomiarów monitoringowych na Stacjach Bazowych ZMŚP w roku hydrologicznym 1994 – synteza. W: A. Kostrzewski (red.), Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stan geoekosystemów Polski w 1994 roku. PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, s. 183–214.

Stan czystości wód podziemnych w oparciu o badania w okresie 1992/1993. 1993. Komunikat nr 7/93. Suwałki: WIOŚ.

Stan Środowiska Województwa Podlaskiego w 1999 roku. 2000. Białystok: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Inspekcja Ochrony Środowiska.

Stan zanieczyszczenia atmosfery w Polsce w 1987 roku. 1990. Warszawa: Instytut Kształtowania Środowiska.

Statut Wigierskiego Parku Narodowego. 1992. Załącznik do Zarządzenia nr 35 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 lipca 1992 roku.

Stempień-Sałek M. 2003. Wigierski Park Narodowy. Przyr. Pol., nr 9, s. 20–22.

Strumiłło A. (red.) 1999. X lat Wigierskiego Parku Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński.

Szafrański M. 2000. Parki narodowe – powód bólu wielu głów. Środowisko, nr 15, s. 20–22.

Szczęsny T. 1976. Powstają parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu. Chrońmy Przyr. Ojcz., tom 32, nr 3, s. 44–46.

Szczęsny R. 2009. Natura 2000 w programie rolno–środowiskowym. Na Miedzy, nr 1/2009, s. 4–8.

Szelachowski M. 2005. Wigierski Park Narodowy. Film dokumentalny. Warszawa: Agencja Artystyczna Nr 1.

Szkiruć Z. 1982. Waloryzacja przyrodnicza Wigierskiego Parku Narodowego i zasady gospodarki terenem. Olsztyn: ART. Maszynopis.

Szkiruć Z. 1989. Wigierski Park Narodowy. Krajobrazy, nr 7, s. 5–7.

Szkiruć Z. 1999a. Wigierski Park Narodowy po dziesięciu latach. W: A. Strumiłło (red.), X lat Wigierskiego Parku Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 41–52.

Szkiruć Z. 1999b. 10 lat Wigierskiego Parku Narodowego. W: Materiały pokonferencyjne „10 lat Wigerskiego Parku Narodowego”, 14–15 października 1999. Suwałki: Maszynopis.

Szkiruć Z. 1999c. Kronika ochrony obszarów wokół jeziora Wigry (wybór). Jaćwież, nr 5, s. 48.

Szkiruć Z. 1999d. Plan ochrony i perspektywy Wigierskiego Parku Narodowego. W: Materiały pokonferencyjne „10 lat Wigerskiego Parku Narodowego”, 14–15 października 1999. Suwałki. Maszynopis.

Szkiruć Z. 2000. Doświadczenia Wigierskiego Parku Narodowego w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego, nr 3, s. 31–36.

Szkiruć Z. 2001. Historia Parku. Wigry, nr 1, s. 2.

Szkiruć Z. 2003a. Programy rolnośrodowiskowe. Wigry, nr 1, s. 4–5.

Szkiruć Z. 2003b. Problemy gospodarki przestrzennej i ochrony krajobrazu w parkach narodowych. W: Dylematy ochrony czynnej w parkach narodowych. Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza, 17–18.06.2003. Osowiec–Twierdza: Biebrzański Park Narodowy, s. 49–63.

Szkiruć Z. 2005a. Problemy gospodarki przestrzennej w Wigierskim Parku Narodowym. W: J.M. Dołęga, E. Grott, M.P. Krysiak (red.), Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna w regionie. Gmina Turośl i Wigierski Park Narodowy. Olecko: Wyd. Wszechnicy Mazurskiej, s. 83–94.

Szkiruć Z. 2005b. Natura 2000. Jaćwież, nr 29, s. 42–43.

Szkiruć Z. 2007. Planowanie przestrzenne w Wigierskim Parku Narodowym. W: S. Kozłowski, P. Legutko-Kobus (red.), Planowanie przestrzenne – szanse i zagrożenia społeczno–środowiskowe. Lublin: KUL, s. 367–378

Szkiruć Z., Ambrosiewicz M., Bogusławski Z., Kamiński M. 2001. Zagrożenia zasobów Wigierskiego Parku Narodowego oraz ich ochrona. W: A. Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 291–301.

Szkiruć Z., Sieniawski M. (red) 1993. Elementy zagospodarowania przestrzennego Wigierskiego Parku Narodowego i otuliny dla potrzeb Planu Ochrony Parku. Suwałki: Zakład Usług Ekologicznych „Zielone Płuca Polski”. Maszynopis.

Szkiruć Z., Wolfram K. 1993. Zielone Płuca Polski. Białystok: Centrum Fotografii i Promocji „Classic Studio”.

Sznajder M. 2010. Obszar chroniony jako bariera lub stymulator zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego. Praca licencjacka. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Szumiło J. 1976. Ambitny program ochrony. Przyr. Pol., nr 4, s. 3–4.

Taraszkiewicz B. 1994. Strategia przestrzennego zagospodarowania obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”. Streszczenie. Suwałki: Zakład Usług Ekologicznych „Zielone Płuca Polski”. Maszynopis.

Tarwid K. 1979. Uwagi o drogach eutrofizacji jez. Wigry. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 139–143.

The Green Lungs of Poland: the landscape of United Europe. 2004. Białystok: Nar. Fund. Ochr. Środ.

To inwestycja na miarę stulecia – suwalskie brudy. 1992. Tyg. Półn., nr 6, s. 3.

Toksyczność wybranych metali ciężkich oraz ich zawartość w oparciu o badania z terenu woj. suwalskiego. 1993. Komunikat nr 2/93. Suwałki: WIOŚ.

Trawiński K. 1990. Pamiętajmy o parkach narodowych. Tryb. Leś., nr 4, s. 15.

Trzaskowski S. 2002. Zielone płuca... Europy. Echa Leśne, s. 7–9.

Trzy parki. Krajobrazy chronione. 1978. IMT Światowid, nr 6, s. 20–21.

Tumidajewicz S. 1995. Ochrona środowiska kulturowego. W: J. Kopciał (red.), Województwo suwalskie: przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 233–242.

Uchwała Nr 137/1058/68 PWRN w Białymstoku z dnia 19.12.1968 w sprawie zatwierdzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obszaru turystyczno–wypoczynkowego jeziora Wigry. 1969. Białystok: Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej, Nr 2, poz. 3.

Uchwała Nr IV/16/80 Woj. Rady Narodowej w Suwałkach w sprawie zatwierdzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Wigierskiego Parku Krajobrazowego. 1980. Suwałki: Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej, Nr 8, poz. 34.

Wajrak A. 1992. Papierowe płuca. Czy w północno–wschodniej Polsce powstanie specjalna strefa ekologiczna? Gazeta Wyborcza, nr 297, s. 4.

Walczak M., Kloss M., Sienkiewicz J., Nowicki W., Krukowska-Szopa I., Smogorzewska M. 2000. Propozycja objęcia ochroną nowych obszarów wodno–błotnych w ramach Konwencji Ramsarskiej. Część II. Ostoje ze śródlądowymi zbiornikami wodnymi. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, s. 89–100.

Walczuk B. 1965. Rośnie ranga Wigier. Gazeta Biał., nr 150, s. 5.

Walery M. 2003. Ocena stanu czystości wód rzek województwa podlaskiego. Zesz. Nauk. Polit. Biał., Inż. Środ., tom 16, nr 1, s. 243–253.

Waloryzacja przyrodnicza Wigierskiego Parku Narodowego i zasady gospodarki terenem. 1982. Suwałki: Urząd Woj. w Suwałkach, Wydz. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Maszynopis.

Wawrzoniak J. 1991a. Pomiar zanieczyszczeń powietrza w lasach. Okres zimowy 1990/1991. Warszawa: IBL.

Wawrzoniak J. 1991b. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w lasach. Okres letni 1990. Warszawa: IBL.

Wawrzoniak J. 1992. Pomiar zanieczyszczeń powietrza w lasach. Okres letni 1991. Warszawa: IBL.

Wesołowska L., Kamiński M. 2004. Natura 2000. Wigry, nr 2, s. 4–7.

Wigierska Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. 1996. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Wigierski Park Krajobrazowy pod patronatem ZG LOP. 1980. Przyr. Pol., nr 11, s. 5–7.

Wigierski Park Krajobrazowy. 1980. Przyr. Pol., nr 11, s. 16–17.

Wigierski Park Narodowy. 1988. Krajobrazy, nr 28, s. 22.

Wigierski Park Narodowy. 1994: W: Zielone wyprawy. Przewodnik edukacyjny po parkach krajobrazowych i narodowych. Warszawa: Fundacja Na Rzecz Parków Krajobrazowych, Narodowych i Lasów Polskich – Terra Sana, s. 85–88.

Wiśniewski R, Jankowski J. (red.). 2004. Ochrona i rekultywacja jezior. V konferencja naukowo–techniczna. Materiały konferencyjne.: Pol. Zrzesz. Inż. i Techn. San., Grudziądz–Toruń, ss 268.

Włostowska L. (red.) 1996. Parki narodowe w Polsce. Warszawa: Sport i Turystyka – MUZA S.A.

Wojtych-Kowalewska A. 1992. Analiza stanu zainwestowania terenu i waloryzacji krajobrazu Wigierskiego Parku Narodowego i jego strefy ochronnej w oparciu o ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin. Załącznik nr 4. W: Z. Szkiruć, M. Sieniawski (red.), Element zagospodarowania przestrzennego Wigierskiego Parku Narodowego i otuliny dla potrzeb Planu Ochrony Parku. Suwałki: Zakład Usług proj. EKO–G. Maszynopis.

Wolfram K. 1984. Zielone płuca Polski. Krajobrazy, nr 15, s. 5.

Wolfram K. 1985. Zielone Płuca Polski. Przyr. Pol., nr 5–6, s. 9–11.

Wolfram K. 1987. Parki narodowe w „Zielonych Płucach Polski”. Przyr. Pol., nr 11, s. 3–5.

Wolfram K. 1994. Historia tworzenia Wigierskiego Parku Narodowego. Las Polski, nr 1, s. 8–10.

Wolfram K. 1998. Nasz europejski skarb. Ekoprofit, nr 10, s. 40–46.

Wolfram K. 2010. Historyczny i współczesny wymiar Zielonych Płuc Polski. Dostępne w: http://www.fzpp.ehost.pl/assets/files/HISTORYCZNY%20I%20WSPOLCZESNY%20WYMIAR%20ZPP.pdf

Woźnica J. 1997. Chemizm opadów podkoronowych oraz spływów po pniach. W: VIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych, Wigry 10–11 września 1997 – streszczenia. Krzywe: Wigierski Park Narodowy. Maszynopis.

Wstępne badania nad występowaniem ekspansywnych gatunków obcych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. 1993. Warszawa: Wydział Leśny SGGW. Maszynopis.

Zalewska B. 1977. Charakterystyka warunków termicznych w północno-wschodniej części Polski. Praca magisterska. Warszawa: Zakład Klimatologii WGiSR UW. Maszynopis.

Założenia polityki regionalnej obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”. 1991. Rada Programowo–Naukowa Porozumienia ZPP, nr 16.

Załuska W. 1992. Rezerwat Wigry. Gazeta Współ., nr 221, s. 5–7.

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w 1993 roku. 1994. Warszawa: PIOŚ. Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w 1994 roku. 1995. Warszawa: PIOŚ. Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce w 1995 roku. 1997. Warszawa: PIOŚ. Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Zarządzenie Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 V 1985 roku w sprawie uznania za rezerwat. 1985. Warszawa: Monitor Polski z dnia 17 VII 1985 r., Nr 17, poz. 134.

Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 7 grudnia 1989 r. w sprawie zniesienia ochrony obszarów uznanych za rezerwaty przyrody. 1989. Warszawa: Mon. Pol. 1989, nr 42, poz. 337.

Zarządzenie nr 113 Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 VII 1970 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 1970. Warszawa: Monitor Polski z dnia 15 VIII 1970 r., Nr 25, poz. 209.

Zarządzenie Nr 13 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 1 lipca 1986 roku w sprawie utworzenia Nadleśnictwa Wigierski Park oraz zmiany zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Suwałki. 1986. Warszawa.

Zarządzenie nr 236 Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 XII 1961 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 1962. Warszawa: Monitor Polski z dnia 9 II 1962 r., Nr 12, poz. 46.

Zarządzenie nr 236 Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 V 1985 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 1985. Warszawa: Na podstawie art.13 ustawy z dnia 7 IV 1949 r. o ochronie przyrody, Nr 25, poz. 180.

Zarządzenie nr 35/59 Prezydium WRN w Białymstoku z dnia 5 IX 1959 r. w sprawie ochrony bobrów na jeziorze Zakąty. 1959. Białystok.

Zawadzka D., Zawadzki J. 1990. Wigierski Park Narodowy. Las Polski, nr 19, s. 11.

Zielone Płuca Polski: kraina turystyczna zjednoczonej Europy: the landscape of United Europe; The Green Lungs of Poland. 2006. Białystok: Fund. ZPP.

Zwoliński Z. 1997. Stan geoekosystemów Polski w roku hydrologicznym 1996. W: L. Krzysztofiak, M. Romański (red.), Materiały z VIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych, Wigry 10–11 września 1997, Suwałki, s. 8–21.

Zyśk A. 2005. Tę ziemię warto chronić. Środowisko, tom 13, nr 10, s. 18–20.

Żyliński W. 1998. Analiza funkcjonalnego systemu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego na stacji bazowej Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Warszawa: Politechnika Warszawska. Maszynopis.

Żyła-Pietkiewicz G. (red.) 1994. Raport o stanie środowiska w województwie suwalskim w 1993 roku. PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Suwałki.

Żyła-Pietkiewicz G. 1993. Zasoby wód powierzchniowych i wiodące funkcje ich wykorzystania w woj. suwalskim. W: Wykorzystanie ekosystemów wodnych w warunkach gospodarki rynkowej, Gołdap 29.10.1993 r. Gołdap: Wojewoda Suwalski.

Żyła-Pietkiewicz G., Jankowski W. 1995. Ochrona środowiska naturalnego. W: J. Kopciał (red.), Województwo suwalskie: przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Suwałki: Hańcza, s. 280–293.

 

Powrót do SPISU TREŚCI

 

 

LEŚNICTWO

 

Bielawski Z. 2011. Zagrożenia lasów Wigierskiego Parku Narodowego. Wigry, nr 3, s. 8–10.

Bogusławski Z. 1999. Drzewostany. W: A. Strumiłło (red.), X lat Wigierskiego Parku Narodowego. Bryzgiel: Wyd. Włodzimierz Łapiński, s. 123–126.

Bogusławski Z. 2003. Lasy naturalne – historia, stan obecny i przyszłość lasów Parku. Wigry, nr 3.

Borejszo J. 2011. Poznawanie lasów Parku. Wigry, nr 2, s. 18–20.

Dobreńczyk M. 2007. Wpływ żerowania foliofagów na stan drzewostanów liściastych w Nadleśnictwie Suwałki. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii.

Gątkiewicz T. 1995. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku. Biul. Inf. Rady Programowej ZPP, 12–13.

Gątkiewicz T., Bielecki G., Zbrożek P. 1999. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku. Położenie. Przyroda. Gospodarka. Ochrona. Supraśl: Współczesna Oficyna Supraska.

Głowacki S. 1998. Badania wybranych właściwości cetyny i igliwia świerka pospolitego (Picea abies Karst.) z Wigierskiego Parku Narodowego. Sylwan, tom 142, s. 53–60.

Gumna R. 2000. Oszacowanie dla urządzania lasu przyrostu miąższości drzewostanów na przykładzie wybranych drzewostanów Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Warszawa: SGGW. Maszynopis.

Kamiński M. 2006. Siedliska leśne. Wigry, nr 3, s. 5–9.

Kamiński M., Romański M., Stojanowski H. 2011. Fotoreportaż. Lasy WPN-u. Wigry, nr 1, s. 12–13.

Kobrzycka K. 1987: Stan zdrowotny drzewostanów Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Maszynopis. Warszawa: SGGW, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii.

Krasuska M. 2000a. Inwentaryzacja podszytu w Wigierskim Parku Narodowym. Szczeliniec, nr 4, s. 355–357.

Krasuska M. 2000b. Inwentaryzacja podszytu w wybranych drzewostanach Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Warszawa: SGGW. Maszynopis.

Krawczyk T. 2005. Inwentaryzacja stanu uszkodzeń drzewostanów Obrębu Suwałki (Nadleśnictwo Suwałki) metodą oceny ubytku aparatu asymilacyjnego. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Katedra Urządzania Lasu i Geodezji. Maszynopis.

Leśnictwo 1994. Informacje i opracowania statystyczne. 1994. Warszawa: GUS.

Lityński M. 1988. Lasy i gospodarka leśna. W: A.S. Kostrowicki (red.), Studium geoekologiczne rejonu jezior wigierskich. Pr. Geogr. IGiPZ PAN, tom 147, s. 75–86.

Lityński M. 1991. Lasy wigierskie. W: A.S. Kostrowicki (red.), Wigierski Park Narodowy. Warszawa: LOP, s. 93–99.

Łozińska A. 2011. Proces inwentaryzacji geodezyjnej wybranych drzew na potrzeby Systemu Informacji Przestrzennej Wigierskiego Parku Narodowego. Praca inżynierska. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.

Łozińska A., Łoziński J. 1991. Przerzedzenie koron a opór elektryczny i wilgotność względna tkanek przykambialnych sosny i świerka w Puszczy Augustowskiej. Sylwan, nr 8, s. 59–66.

Łoziński J. 1993a. Analiza opadu cetyny w Wigierskim Parku Narodowym w latach 1989 i 1990. Pr. IBL, nr 755, s. 49–63.

Łoziński J. 1993b. Przyczynek do rozmieszczenia cetyny pod koronami sosen. Sylwan, tom 137, s. 81–84.

Łoziński J. 1995a. Możliwość wykorzystania opadu cetyny do oceny stanu sanitarnego drzewostanów sosnowych. Sylwan, nr 4, s. 65–71.

Łoziński J. 1995b. Wybrane zagadnienia ochrony ekosystemów leśnych na terenie obrębu ochronnego Maćkowa Ruda w Wigierskim Parku Narodowym. Praca dyplomowa. Warszawa: SGGW: Studium Podyplomowe „Ochrona parków narodowych”. Maszynopis.

Łoziński J. 1996. Analiza odłowów kornika drukarza w pułapki feromonowe na terenie obrębu Maćkowa Ruda. Maszynopis.

Łoziński J. 2002. Analiza opadu cetyny – efektu żeru cetyńców Tomicus piniperda (L.) i Tomicus minor (Hrtg.), (Col., Scolytidae) w koronach sosen, jako metoda oceny stanu zdrowotnego drzewostanów sosnowych. Rozprawa doktorska. Poznań: Akademia Rolnicza, Wydział Leśny. Maszynopis.

Michalak K. 1970. Wzrost i przyrost wysokości w drzewostanie sosnowym z puszczy Augustowsko–Suwalskiej w zależności od stanowiska biosocjalnego drzew. Zesz. Nauk. SGGW, nr 15, s. 91–115.

Opis taksacyjny lasu, stan na 1.01.1996 r. Wigierski Park Narodowy, Obręb Ochronny Wigry. 1997. Warszawa: BULiGL. Maszynopis.

Ossendowski F.A. 1938. Puszcze polskie. Poznań: Wyd. Polskie.

Pieczyński P. 1996. Zagrożenia pożarowe w Wigierskim Parku Narodowym. Praca dyplomowa Studium Podyplomowego „Ochrona parków narodowych”. Warszawa: SGGW, s. 1–14.

Pieczyński P. 2003. O ochronie lasu przed pożarami. Wigry, nr 2, s. 9.

Plany urządzeniowe gospodarstw leśnych Suwałki i Głęboki Bród. 1980. Białystok: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Maszynopis.

Plany urządzeniowe gospodarstw leśnych Suwałki, Wigry, Maćkowa Ruda. 1968. Białystok: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Maszynopis.

Połujański A. 1854. Opisanie lasów Królestwa Polskiego i zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskiego pod względem historycznym, statystycznym i gospodarczym. I. Warszawa.

Sierpiński A. 1994. Zagrożenie drzewostanów parków narodowych. Głos Lasu, nr 6, s. 13–15.

Stan drzewostanów w parkach narodowych. Wigierski Park Narodowy. Środowisko, nr 2(98), s. 27–28.

Twaróg J. 1989. Opracowanie zasad postępowania odnowieniowego w częściowych rezerwatach przyrody regionu północno–wschodniego. Sprawozdanie końcowe. Krzywe: IBL. Maszynopis.

Twaróg J. 1990. Charakterystyka siedlisk Puszczy Augustowskiej jako odniesienia dla oceny zmian w środowisku leśnym pod wpływem skażeń przemysłowych. Sprawozdanie końcowe. Krzywe: IBL. Maszynopis.

Twaróg J. 1991. Doskonalenie metod technicznych i biologicznych oceny stanu środowiska leśnego w strefie małych zagrożeń. Prace dendrometryczne. Sprawozdanie etapowe. Krzywe: IBL. Maszynopis.

Twaróg J. 1994. Fazy rozwojowe starodrzewu rezerwatu „Walik” w Wigierskim Parku Narodowym. Pr. IBL, tom 20, s. 29–55.

Twaróg J. 1998a. Ogólna charakterystyka przyrodniczo–leśna Puszczy Augustowskiej. W: Stosunki wodne Puszczy Augustowskiej. Materiały seminarium naukowo–technicznego w Augustowie, 15–16.X.1998. RDLP Białystok. Maszynopis.

Twaróg J. 1998b. Zarys historii Puszczy Augustowskiej. W: Stosunki wodne Puszczy Augustowskiej. Materiały seminarium naukowo–technicznego w Augustowie, 15–16.X.1998. RDLP Białystok. Maszynopis.

Twaróg K. 1995. Waloryzacja wybranych elementów przyrody rezerwatu "Walik" w Wigierskim Parku Narodowym. Praca magisterska. Białystok: Inst. Biol. UW, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Wasilewski Z. 2010. Analiza rozwoju prywatnego sektora usług leśnych w Nadleśnictwie Suwałki. Praca inżynierska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Katedra Użytkowania Lasu. Maszynopis.

Wilczyński T, 1997. Ocena realizacji planu cięć użytków rębnych i przedrębnych w Nadleśnictwie Suwałki. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Katedra Urządzania Lasu i Geodezji. Maszynopis.

Wróblewski L. 1976. Niektóre zagadnienia kulminacji bieżącego przyrostu wysokości drzew w drzewostanach sosnowych. Folia Forestalia Polonica, Ser. A, nr 22, s. 211–221.

Zróżnicowanie budowy anatomicznej słoja drewna wybranych gatunków drzew w zależności od warunków środowiskowych w Wigierskim Parku Narodowym. 1993. Warszawa: Wydział Leśny SGGW. Maszynopis.

Żybura H. 1990. Lasotwórcza rola świerka pospolitego [Picea abies (L.) Karst.] w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem obszaru nizinnego. Warszawa: Wyd. SGGW–AR.

  

Powrót do SPISU TREŚCI

  

  

HODOWLA. ŁOWIECTWO. RYBACTWO. WĘDKARSTWO

  

(KP) 2005. Z brzegu, na wędkę. Tyg. Półn., nr 1, s. 4.

Adamczewski J. 2009. Tarliska ryb. Wigry, nr 2, s. 14–15.

Akta i papiery dotyczące rybołówstwa w dobrach wigierskich XVIII wieku. Arch. Skarb., Warszawa.

Ambrosiewicz M. 2002. Wigierskie serwituty. Wigry, nr 1, s. 3–5.

Bernatowicz S. 1979. Ichtiofauna jeziora Wigry i niektóre aspekty gospodarki rybnej. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. PWN, Warszawa, s. 157–162.

Bernatowicz S. 1986. Z dziejów rybactwa. Białostocczyzna, tom 1, s. 28–32.

Borejszo J., Kamiński M. 2002. Fogtoreportaż. Wigry, nr 1, s. 12–13.

Borejszo J., Misiukiewicz W. 2006. Fotoreportaż. Połów ryb niewodem spod lodu. Wigry, nr 4, s. 12–13.

Bujkowski W. 1992. Ocena stanu troficznego i stopnia zakłócenia ekosystemu jeziora Wigry na podstawie analizy odłowów gospodarczych i wędkarskich. Praca magisterska. Olsztyn: ART. Maszynopis.

Dąbrowski B., Eichler M. 1972. Wpływ przebiegu temperatur na wahania produkcji sielawy (Coregonus albula Linnaeus). Roczn. Nauk. Rol., tom 94, nr 2, s. 59–74.

Dixon B. 1923. W sprawie aklimatyzacji siei. Ryb. Pol., tom 4, nr 5, s. 92–97.

Dixon B. 1924. Uwagi do artykułu „Sielawa w jeziorach województwa białostockiego”. Ryb. Pol., tom 5, nr 3, s. 97–100.

Dixon B. 1925. Pierwsza kompania sielawowa w roku 1924. Arch. Ryb. Pol., tom 1, nr 1–2, s. 74–85.

Domagalski M. 2004. Karpik znacjonalizowany: brzegowe nad Wigrami, czyli uwłaszczeniowa służebność rolników. Rzeczpospolita, nr 300, s. 2.

Domagalski M. 2005. Carskie serwituty się bronią: o prawie połowu brzegowego przed Trybunałem Konstytucyjnym. Rzeczpospolita, nr 68, s. C2.

Dorosz L. 1967a. Założenia do projektu rybackiego zagospodarowania jeziora Krusznik w PGRyb. Wigry. Suwałki: Urząd Wojewódzki. Maszynopis.

Dorosz L. 1967b. Założenia do projektu rybackiego zagospodaarowania jeziora Muliczne w PGRyb. Wigry. Suwałki: Urząd Wojewódzki. Maszynopis.

Dorosz L. 1967c. Założenia do projektu rybackiego zagospodarowania jeziora Perty Wigierskie w PGRyb. Wigry. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.

Dorosz L. 1967d. Założenia do projektu rybackiego zagospodarowania jeziora Białego Wigierskiego. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.

Dorosz L. 1967e. Założenia do projektu rybackiego zagospodarowania jeziora Wigry. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.

Dorosz L. 1967f. Założenia do projektu rybackiego zagospodarowania jeziora Długiego Wigierskiego. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.

Eglit P.I. 1912. Neskolko slov o sostojanii promysla seljady i sei na kazennom ozere Vigry za poslednee dvanadcatiletje. Vestnik Rybopromyšlen., vol. 27, no. 4–5, p. 121–135.

Eglit P.I. 1913. Obzor sowremiennago sostojanij promysła rakow w Suwalskoj gubernii. [?]

Eglit P.I. 1914. Opytnoje oziero Perty. Trudy Sow. po ryb. sozw. pri Depart. Ziemledielja, vol. 2, no. 1.

Falk K.O. 1979. Z przeszłości i teraźniejszości wód wigierskich. Obrazy z życia rybaków augustowskich. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 25–91.

Gejneman B.A. 1902a. Issledovanie ozera Vigry v biologičeskom i rybolovnom otnošenijach. Izv. Nikolsk. Rybovod. Zav., vol. 7, no. 6, p. 1–39.

Gejneman B.A. 1902b. Pišča nekotorych vidov ryb v različnych vozrastach. Izv. Nikolsk. Rybovod. Zav., vol. 7, no. 6, p. 39–59.

Gliszczyński P. 1971. Gospodarka rybacka w warunkach spiętrzenia jeziora Wigry. Gosp. Ryb., tom 23, nr 5, s. 15–16.

Heineman V.A. 1902. Issledovanije ozero Wigry v biologičskom i rybolovnom otnośenijach iz Nikolskogo Rybovodnogo zavoda. St. Peterburg.

Heyneman B. 1902. Untersuchungen des Wigry–Sees in Gouvernement Suwalky hinsichtlich der Biologie und Fischerei im Jahre 1900. Izv. Nikolsk. Rybowod. Zav., B. 6, S. 1–39.

Jagiełło K. 1978. Tajemnice rybaków. Kontrasty, nr 11, s. 19–22.

Jankowski W. 1993a. Ocena pozaprodukcyjnych form wykorzystania wód w województwie suwalskim. W: M. Brylińska (red.), Ryby słodkowodne Polski. Warszawa: PWN. s. 73–86.

Jankowski W. 1993b. Ocena pozaprodukcyjnych form wykorzystania wód w woj. suwalskim. Konflikty i zagrożenia powstające na tle różnych funkcji użytkowych zależnie od formy ich własności. W: Wykorzystanie ekosystemów wodnych w warunkach gospodarki rynkowej, Gołdap 29.10.1993 r. Gołdap: Wojewoda Suwalski.

Kamiński M. 2011. Fotoreportaż. Tarło sielawy. Wigry, nr 4, s. 12–13.

Kiestanis-Studzińska B. 1965. Rybołówstwo Suwalszczyzny oraz niektóre dane o sprzęcie, technice połowów oraz wiedzy zawodowej rybaków. Studia i Materiały do dziejów Suwalszczyzny, Białystok, s. 529–559.

Korzeniewska E., Krzysztofiak L., Gotkowska-Płachta A. 2004. Gospodarka rybacka a stan sanitarno–bakteriologiczny zatoki Uklei jeziora Wigry. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 141–150.

Krzywosz T., Białokoz W., Bryliński E. 1988. Studium limnologiczno–rybackie. Zasady ochrony i rybackiego użytkowania wód Wigierskiego Parku Narodowego. Część V. Wytyczne prowadzenia gospodarki rybackiej. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.

Książka gospodarcza jeziora Białe k. Piert na lata 1967–1981. Państwowe Przedsiębiorstwo Rybackie „Wigry”. Maszynopis.

Książka gospodarcza jeziora Białe Wigierskie na lata 1967–1982. Państwowe Przedsiębiorstwo Rybackie „Wigry”. Maszynopis.

Książka gospodarcza jeziora Czarne k. Bryzgla na lata 1967–1982. Państwowe Przedsiębiorstwo Rybackie „Wigry”. Maszynopis.

Książka gospodarcza jeziora Długie Wigierskie na lata 1967–1991. Państwowe Przedsiębiorstwo Rybackie „Wigry”. Maszynopis.

Książka gospodarcza jeziora Gałęziste na lata 1967–1982. Państwowe Przedsiębiorstwo Rybackie „Wigry”. Maszynopis.

Książka gospodarcza jeziora Klonek na lata 1967–1983. Państwowe Przedsiębiorstwo Rybackie „Wigry”. Maszynopis.

Książka gospodarcza jeziora Królówek na lata 1967–1982. Państwowe Przedsiębiorstwo Rybackie „Wigry”. Maszynopis.

Książka gospodarcza jeziora Krusznik na lata 1967–1991. Państwowe Przedsiębiorstwo Rybackie „Wigry”. Maszynopis.

Książka gospodarcza jeziora Leszczewek na lata 1967–1991. Państwowe Przedsiębiorstwo Rybackie „Wigry”. Maszynopis.

Książka gospodarcza jeziora Mulaczysko na lata 1967–1991. Państwowe Przedsiębiorstwo Rybackie „Wigry”. Maszynopis.

Książka gospodarcza jeziora Muliczne na lata 1967–1991. Państwowe Przedsiębiorstwo Rybackie „Wigry”. Maszynopis.

Książka gospodarcza jeziora Omułówek na lata 1967–1991. Państwowe Przedsiębiorstwo Rybackie „Wigry”. Maszynopis.

Książka gospodarcza jeziora Pierty na lata 1967–1993. Państwowe Przedsiębiorstwo Rybackie „Wigry”. Maszynopis.

Książka gospodarcza jeziora Postaw na lata 1967–1991. Państwowe Przedsiębiorstwo Rybackie „Wigry”. Maszynopis.

Książka gospodarcza jeziora Suchar Wielki na lata 1973–1983. Państwowe Przedsiębiorstwo Rybackie „Wigry”. Maszynopis.

Książka gospodarcza jeziora Wigry na lata 1967–1981. Państwowe Przedsiębiorstwo Rybackie „Wigry”. Maszynopis.

Książka gospodarcza jeziora Wigry na lata 1981–1993. Państwowe Przedsiębiorstwo Rybackie „Wigry”. Maszynopis.

Kulmatycki W.J. 1926. Próba szkicu fizjografii rybackiej Polski. Roczn. Nauk Roln. i Leśn., tom 15, nr 1, s. 102–149.

Leopold M., Bnińska M., Wołos A. 1988a. Gospodarka rybacka w jeziorach Wigierskiego Parku Narodowego na tle stanu ich środowiska. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.

Leopold M., Bnińska M., Wołos A. 1988b. Studium limnologiczno–rybackie. Zasady ochrony i rybackiego użytkowania wód Wigierskiego Parku Narodowego. Część III. Gospodarka rybacka w jeziorach. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.

Mackiewicz J. 1924. Sprawozdanie o sielawie. Ryb. Pol., tom 5, nr 11, s. 439–440.

Misiukiewicz W. 2006. Fotoreportaż. Otwarcie wystawy „Historia i tradycja rybołówstwa nad Wigrami”. Wigry, nr 2, s. 12–13.

Mnich M., Chmielewski H. 1988. Studium limnologiczno–rybackie. Zasady ochrony i rybackiego użytkowania wód Wigierskiego Parku Narodowego. Część IV. Eksploatacja zasobów rybnych. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.

Olecki K. 2004. Ryby pod carskim zaborem. Newsweek Polska, nr 17, s. 88–89.

Operat urządzeniowy jeziora Wigry. 1986. Białostocczyzna, nr 1, s. 30.

Operat zagospodarowania jeziora Wigry. 1960. Wigry: PGRyb. Maszynopis.

Osewski M. 2001a. A może by NA RYBY. Wigry, nr 2, s. 13.

Osewski M. 2001b. Ryby. Wędkowanie. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, s. 1–6.

Osewski M. 2002. Przewodnik wędkarski. Wigry, nr 2, s. 14–16.

Osewski M. 2005. Z wędką na Wigry. Wigry, nr 1, s. 17–19.

Osewski M. 2006. Wędkarstwo podlodowe. Wigry, nr 4.

Ostrowski K. 1981. Wędkarstwo na jeziorze Wigry. Wiad. Wędkarskie, nr 6, s. 4.

Pionkowska M. 2004. Jezioro Wigry znacjonalizowane: serwituty z XIX wieku. Gazeta Prawna, nr 250, s. 21.

Połowy ryb na jeziorach Suwalskich, Augustowskich i Sejneńskich w styczniu i lutym 1925 roku. 1925. Ryb. Pol., nr 6(11), s. 169–172.

Połowy ryb na jeziorach Suwalskich, Sejneńskich i Augustowskich w marcu i kwietniu 1925 roku. 1925. Ryb. Pol., nr 6(15), s. 229–232.

Połów ryb na jeziorach Suwalskich i Sejneńskich w roku 1923. 1925. Ryb. Pol., nr 6(9), s. 140.

Próba określenia kosztów połowu na jeziorach Suwalskich. 1925. Ryb. Pol., tom 6, nr 5, s. 72–73.

Radaszkiewicz A. 2005. Jezioro Staw Płociczno. Węd. Pol., nr 11, s. 64–65.

Radecki W. 1991. Rybactwo w parku narodowym. Aura, nr 3, s. 27.

Remiesz A. 1973. Wigry – Mekka wędkarzy. Wiad. Wędkarskie, nr 288, s. 8.

Remiesz A. 1993. Na ryby z wędkami i plecakiem. Białystok: KAW.

Sakowicz S.K., Kozłowski A. 1930. Materiały do charakterystyki stosunków rybackich w Polsce. Rozmiar, rozmieszczenie jezior i sztucznych gospodarstw rybnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich charakterystyka. Roczn. Ichtiobiol., tom 21.

Szczerbowski J.A. (red.) 1993. Rybactwo śródlądowe. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego.

Szkiruć Z., Ambrosiewicz M. 2004. Korzystanie z carskich serwitutów brzegowych w XXI wieku. Gosp. Wod., nr 3, s. 99–102.

Świerzowski A. 1999. Lokalizacja i szacowanie zasobów ryb pelagicznych metodą akustyczno-połowową w wybranych jeziorach Wigierskiego Parku Narodowego. W: B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak (red.), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego, s. 535–555.

Tykiel B. 1858. O rybach w guberni augustowskiej poławiających się pod nazwą: sieje, sielawy i stynki. Bibl. Warsz., tom 2, s. 58–65.

Wołos A. 1989. Wytyczne wędkarskiego zagospodarowania jezior Wigierskiego Parku Narodowego. Aneks nr 2 do: "Studium limnologiczno–rybackie. Zasady ochrony i rybackiego użytkowania wód Wigierskiego Parku Narodowego". Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.

Wołos A., Grabowska K. 1990. Ocena eksploatacji wędkarskiej wód suwalskiego okręgu PZW na podstawie rejestrów połowów z 1988 roku. Analiza gospodarki rybacko–wędkarskiej, stan wód i wytyczne ich zagospodarowania. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.

Wytyczne ochrony i rybackiego zagospodarowania wód Wigierskiego Parku Narodowego. 1989. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.

Wziątek B., Kozłowski J. 2006. Wykorzystanie metody znakowania – zwroty do oceny efektów zarybień. Mag. Przem. Ryb., nr 5, s. 48–49.

Wziątek B., Martyniak A., Hliwa P., Kozłowski J., Krzywosz T., Osewski M., Sobocki M., Szymańska U., Gomułka P. 2007. Great cormorant predation on coregonid fishes at seven sites in Poland. Adv. Limnol., vol. 60, p. 285–297.

Wziątek B., Martyniak A., Kozłowski J., Osewski M., Mierzejewska K. 2004. Wzrost siei w jeziorze Wigry przed i po utworzeniu Wigierskiego Parku Narodowego. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 4, s. 137–140.

Zacharczyk K. 2007. Gdzie te sieje? Wiad. Wędkarskie, nr 2, s. 18–19.

Założenia do projektu rybackiego zagospodarowania jeziora Białe Wigierskie w PGRyb. Wigry (1963–1967). 1967. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.

Założenia do projektu rybackiego zagospodarowania jeziora Długie Wigierskie w PGRyb. Wigry (1963–1967). 1967. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.

Założenia do projektu rybackiego zagospodarowania jeziora Wigry w PGRyb. Wigry (1963–1967). 1967. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.

Zarybianie jezior suwalskich. 1925. Ryb. Pol., nr 6(8), s. 125.

Zdanowski B. (red.) 1988. Studium limnologiczno–rybackie. Zasady ochrony i rybackiego użytkowania wód Wigierskiego Parku Narodowego. Część I. Przyrodnicze podstawy gospodarki rybackiej, warunki siedliskowe i biotyczne jezior. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.

Zdziennicki H. 1935. Sielawa w jeziorach Suwalszczyzny. Prz. Ryb., nr 11, s. 108–111.

  

Powrót do SPISU TREŚCI

  

  

TURYSTYKA. KRAJOZNAWSTWO

  

(rs) 1980. Zimowy wypoczynek nad Wigrami. W murach starego klasztoru... Dziennik Lud., nr 18, s. 2.

(sk) 1980. Turystyka. Krajobrazy, nr 4, s. 2.

(Z.F., M.P.) 1999. Krajoznawstwo – pamięć dla przyszłości. Jaćwież, nr 6, s. 41–42.

(zon.) 1995. Wigierski Park Narodowy, Ogólnopolski Rajd „Wigry ‘95”. Krajobrazy, nr 22, s. 5.

50. Regaty o Błękitną wstęgę Wigier. 2006. Jaćwież, nr 35, s. 40.

51. Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK. Jaćwież, nr 17, s. 40.

Adamczewska J. i in. 2005. Wigierski Park Narodowy zaprasza. Suwałki: Wigierski Park Narodowy.

Ambrosiewicz M. 2009. Muzeum Wigier. Wigry, nr 1, s. 16–19.

Ambrosiewicz M. 2011. Wodne ścieżki edukacyjne Wigierskiego Parku Narodowego. Wigry, nr 2, s. 17.

Ambrosiewicz M., Borejszo J. 2011a. Miejsca pamięci. Cz. 1. Wigry, nr 4, s. 17–19.

Ambrosiewicz M., Borejszo J. 2011b. Miejsca pamięci. Wigry, nr 3, s. 19–21.

Bacewicz J. 1988. Przepłynęło z wiatrem. Jaćwież, nr 1, s. 19.

Bacewicz J. 1993. Suwalszczyzna. Suwałki: „UNI-COM”.

Bacewicz J. 1994. Suwałki. Suwałki: Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES”.

Bacewicz J. 2001. Suwałki i ziemia suwalska, przełom wieków. Suwałki: Wyd. Wigry.

Bacewicz J. 2002. Podstawy wiedzy regionalnej. Ziemia suwalska. Słobódka: Wyd. Siew.

Bacewicz J., Furmanik I. 1992. Suwalskie zaprasza. Olsztyn: COIT.

Bacewicz J., Furmanik I. 1994. Das Gebiet Suwałki Lädt Ein. Olsztyn: COIT.

Bacewicz J., Matusiewicz A. 1992. Suwałki i okolice. Olsztyn: COIT.

Bajda-Gołębiewska M., Kużelewski D. 2005. Wczoraj i dziś przewodnictwa turystycznego. Białystok: „Libra”.

Bałdowski J. 1996. Przewodnik Warmia, Mazury, Suwalszczyzna. Warszawa: Muza S.A.

Bańkowska I. 1974. Nad Wigrami otwarcie sezonu. Życie Warszawy, nr 122, s. 1–2.

Baranowska-Janota M. 1995. Ku ekoturystyce w polskich parkach narodowych. Parki nar. Rez. przyr., tom 14, nr 4, s. 119–127.

Baranowski J., Kucharski J.E. 1977. Pojezierze Suwalsko–Augustowskie. Warszawa: Wyd. Sport i Turystyka.

Bednarczuk-Rzepko W., Darski W.M. 2003. Pojezierze Suwalskie i Puszcza Augustowska. Pascal, Bielsko-Biała. Wyd. 3.

Bernarczuk-Rzepko W. 1999. Pojezierze Suwalskie i Puszcza Augustowska. Praktyczny przewodnik. Bielsko-Biała.

Bielawska A. 1992. Problemy gospodarki turystycznej w Wigierskim Parku Narodowym. Białystok: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Biskupski Z. 1983. Turysta jak artysta. Krajobrazy, nr 32, s. 3–5.

Bogusławski Z. 2000. Turystyka w Wigierskim Parku Narodowym. W: Z. Wnuk i in. (red.), Turystyka w parkach narodowych. Materiały IV Krajowej Konferencji "Ochrona przyrody a turystyka", Rzeszów, 20–22 IX 2000 r. Rzeszów: Atrium, s. 117–121.

Bohdan W., Jędrzejewski R., Wyszkowski A. 1963. Augustów i okolice. Olsztyn: Wyd. Pojezierze.

Borecka H.. 2005. Turystyka w obszarach chronionych na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Ekonomiczno–Rolniczy SGGW, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu.

Borejszo J. 1990. Parki dla ludzi. Tyg. Półn., nr 4, s. 9.

Borejszo J. 1999a. Turystyka i rekreacja w Wigierskim Parku Narodowym. W: Materiały pokonferencyjne „10 lat Wigierskiego Parku Narodowego”, 14–15 października 1999. Suwałki. Maszynopis.

Borejszo J. 1999b. Turystyka i rekreacja. Biul. Inf. Rady Programowej Porozumienia ZPP, nr 6, s. 22–24.

Borejszo J. 2001a. Turyści mile widziani. Wigry, nr 1, s. 11–12.

Borejszo J. 2001b. Rowerem po Parku. Wigry, nr 2, s. 12–13.

Borejszo J. 2001c. Na zielonym szlaku. Wigry, nr 3, s. 13.

Borejszo J. 2001d. Z Suwałk do Parku. Wigry, nr 4, s. 10–11.

Borejszo J. 2002. Czerwonym szlakiem wokół Wysokiego Mostu. Wigry, nr 1, s. 16–18.

Borejszo J. 2003. Park dla niepełnosprawnych. Wigry, nr 2.

Borejszo J. 2004a. Nowe szlaki rowerowe. Wigry, nr 1, s. 18–19.

Borejszo J. 2004b. Zimowa turystyka. Wigry, nr 4, s. 16–18.

Borejszo J. 2005a. Na czarnym szlaku. Wigry, nr 3, s. 17–18.

Borejszo J. 2005b. Szlaki rowerowe Suwalszczyzny. Jaćwież, nr 30, s. 24–28.

Borejszo J. 2006a. Bocianim szlakiem. Wigry, nr 2, s. 18–19.

Borejszo J. 2006b. Poradnik turysty czyli ... o czym każdy turysta powinien wiedzieć. Wigry, nr 3.

Borejszo J. 2009a. Nowa infrastruktura turystyczna na wigierskich szlakach. Wigry, nr 2, s. 17–19.

Borejszo J. 2009b. Szlakiem Lityńskiego. Wigry, nr 3, s. 18–19.

Borejszo J. i in. 2000. Wigierski Park Narodowy. Przewodnik kieszonkowy. Warszawa: Multico.

Borejszo J. i in. 2003. Wigierski Park Narodowy. Warszawa: „Multico”.

Borejszo J., Pawłowska M. 2006. Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze nad Wigrami. Wigry, nr 1,
s. 17–18.

Borejszo J., Perkowska B. 2005. Noclegi, dobra kuchnia i ... Wigry, nr 2, s. 17–18.

Brzósko-Zielińska M., Łojewski M. 1933. Przewodnik po Wigrach. Sejny: Drukarnia Diecezjalna.

Buchowski S. 2004. Ziemia Sejneńsko–Suwalska: 1918–1920. Sejny: Stow. Samorz. Ziemi Sejn.

Budzyński T. 1962. Suwalszczyzna. Nasza Ojczyzna, nr 7, s. 12–13.

Burak S. 1980. Fizjograficzne podstawy kształtowania infrastruktury turystycznej terenu w rejonie jezior Czarne, Krzywe i Koleśne k/Suwałk. Nauka i Praktyka, nr 2, s. 219–236.

Burzyński A., Gałązka K. 2002. Wigierski Park Narodowy w ocenie turystów. W: Sadowski A. (red.) 2002. Obszary chronione – wybrane problemy rozwoju. Białystok: Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, s. 93–101.

Cimoszewicz W. 2001. Wigierski. Poznaj Świat, nr 12, s. 66–74.

Co może turysta w Wigierskim Parku Narodowym. 1992. Tyg. Półn., nr 12, s. 5.

Dąbrowska J. 2001a. Pracowita wiosna. Wigry, nr 2, s. 1–3.

Dąbrowska J. 2001b. Lato w Parku. Wigry, nr 3, s. 1–3.

Dedo E., Dąbrowska D. 2003. Dwa dni we dwoje: przewodnik turystyczny. 25 pomysłów na weekend w uroczych zakątkach Polski. Wyd. 2. Bielsko-Biała: Pascal.

Dołubizno D.R. 2001 Wsiąść do pociągu wąskotorowego. Jaćwież, nr 14, s. 55–57.

Dzidziewicz U., Malinowski A. 2003. Charakterystyka działalności agroturystycznej na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego. W: A. Sadowski (red.), Turystyka. Wybrane problemy rozwoju. Białystok: Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, s. 71–82.

Figiel J., Filipowicz Z. 1980. Suwalszczyzna. Panorama turystyczna. Warszawa.

Filipowicz R., Sokołowski A.W., Wolfram K. 1977. Wzbogacenie walorów rekreacyjnych oraz turystyczne zagospodarowanie lasów północno–wschodniego regionu Polski. Sylwan, nr 1, s. 55–56.

Filipowicz Z. 1984. Suwałki i okolice. Warszawa: Wyd. Sport i Turystyka.

Gałązka J. 1992. Cmentarze wojenne z okresu pierwszej wojny światowej w województwie suwalskim. Informator turystyczny. Suwałki.

Gałązka J. 1994. Turystyka: Mazury. Suwalszczyzna. Ziemia Augustowska. Suwałki: Agencja Rozwoju Regionalnego „Ares”.

Głembocka B. 2005. Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii. Maszynopis.

Halicki S. 2000. Polska Amazonia: przewodnik po Wigierskim Parku Narodowym. Białystok: Miejsko–Gminne Centrum Kultury.

Heinrich A. 1932. Szlaki wodne Polski. Oficjalny przewodnik Polskiego Związku Kajakowców. Warszawa.

Herz L. 1980. Puszcza Augustowska. Szlaki turystyczne. Warszawa: Wyd. PTTK „Kraj”.

Herz L. 1983. Pojezierze Suwalskie. Szlaki turystyczne. Warszawa: Wyd. PTTK „Kraj”.

Herz L. 1990. W Wigierskim Parku Narodowym. Gościniec, nr 22, s. 6–7.

Hoffman K. 1907. Nieznane zakątki kraju.(Suwalszczyzna). Warszawa: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.

Huszcza M. 2001a. Rusza kolejka. Wigry, nr 1, s. 14.

Huszcza M. 2001b. U Jawora. Wigry, nr 2, s. 14.

Informator turystyczny województwa suwalskiego. 1992. Suwałki: Woj. Centrum Informacji Turystycznej.

Jabłońska D. 1999. Agroturystyka na terenie Wigierskiego Parku Narodowego szansą rozwoju wsi. Praca licencjacka. Olecko: Wszechnica Mazurska. Maszynopis.

Jankowski M. 2003. O zastosowaniu narzędzi Systemów Informacji Przestrzennej do opisu i ewidencji niektórych elementów turystycznego zagospodarowania w Wigierskim Parku Narodowym. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa. Maszynopis.

Jankowski W. 1994a. Ścieżki przyrodnicze wokół Suwałk. Suwałki–Białystok.

Jankowski W. 1994b. Wigry i okolice. Suwałki: WEA.

Jodkowski J. 1934. Grodno i okolice. Jeziora augustowskie. Suwalszczyzna. Przewodnik turystyczny. Grodno.

Kalinowski A. (red.) 2010. Wigierski Park Narodowy. Przewodnik. Szlaki turystyczne, scieżki edukacyjne, przyroda, historia. Białystok: Fundacja Sąsiedzi.

Kamiński M. 2002. Fotoreportaż. Wigry, nr 2, s. 12–13.

Kamiński M. 2004. Fotoreportaż. Dzień siei. Wigry, nr 4, s. 12–13.

Kamiński S. 1987. Na turystycznych szlakach. Wigierski klasztor. Gazeta Współ., nr 181, s. 6.

Kamiński W. 2010. Bezpieczeństwo na spływie kajakowym. Wigry, nr 2, s. 18.

Kasprzycki J. 1965. Wokół Suwałk. Turystyka i życie codzienne. Życie Warszawy, nr 169, s. 3.

Klimko J. 1982. Szlak Czarnej Hańczy. Białystok: KAW.

Klimko J., Klimko J. 2010. Wigierscy wodniacy. Wigry, nr 2, s. 15–17.

Kołodziejczyk J. 1935. Polska północno–wschodnia. T. I. Przewodnik po Polsce. Warszawa: Związek Polskich Towarzystw Turystycznych.

Kopciał J. 1995. Turystyka. W: J. Kopciał (red.), Województwo suwalskie: przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Suwałki: Wyd. Hańcza, s. 204–213.

Kordysz M. 1991. Zagospodarowanie turystyczne Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska. Poznań: AR. Maszynopis.

Kowalski W. 1954. Pojezierze Suwalskie. Warszawa: Sport i Turystyka.

Krzymowska-Kostrowicka A. 1980a. Jezioro Wigry jako rejon turystyczny. Olsztyn: Instytut Rybactwa Śródlądowego. Maszynopis.

Krzymowska-Kostrowicka A. 1980b. Metodyka optymalizacji rozwoju usług rekreacyjnych na przykładzie terytorialnego systemu rekreacyjnego Wigry (woj. suwalskie). W: Rozwój zagospodarowania turystycznego w Polsce w świetle badań. Stan i perspektywy. Warszawa: s. 223–237.

Krzymowska-Kostrowicka A. 1980c. Terytorialny system rekreacyjny. Analiza struktury i charakteru powiązań (studium teoretyczno–metodyczne). Pr. Geogr. IGiPZ PAN, nr 138.

Krzymowska-Kostrowicka A. 1982. Wigry Landscape Park as a tourist region. In: Development of rural areas. Proceedings of the 4th Hungarian–Polish Seminar, Gołdap, Poland 20–30 May 1980. Warszawa, p. 111–125.

Krzymowska-Kostrowicka A. 1985. Przestrzenno–funkcjonalna struktura rekreacji w rejonie jeziora Wigry. W: Stosunki ludnościowe i infrastruktura województwa suwalskiego. Pr. i Studia Geogr. UW, nr. 6, s. 135–159.

Krzymowska-Kostrowicka A. 1988. Zagospodarowanie i ruch turystyczny. W: A.S. Kostrowicki (red.), Studium geoekologiczne rejonu jezior wigierskich. Pr. Geogr. IGiPZ PAN, tom 147, s. 87–107.

Krzymowska-Kostrowicka A. 1997. Geoekologia turystyki i wypoczynku. Warszawa: PWN.

Krzysztofiak L. 1990. Wigierski Park Narodowy. Informator turystyczny. Olsztyn: COIT.

Krzysztofiak L. 1992. Szlak wodny Czarnej Hańczy. Olsztyn.

Krzysztofiak L. 1996a. Turystyka w Wigierskim Parku Narodowym. Szlaki wodne. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Krzysztofiak L. 1996b. Turystyka w Wigierskim Parku Narodowym. Szlaki lądowe. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Kuczyńska J. 2010. Specyfika działań marketingowych w turystyce Suwalszczyzny. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Maszynopis.

Kulbacka M. 1999. Gospodarstwo groturystyczne Ireny i Wacława Kulbackich ze wsi Bryzgiel. Wiadomości Rolnicze. Woj. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, s. 39.

Kuran J. 1955. Na jeziorach augustowskich i suwalskich. Warszawa: Wyd. Sport i Turystyka.

Kuran J. 1972. Wigrami, Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim. Poznaj Swój Kraj, tom 6, nr 15, s. 14–17.

Kuran J. 1976. Kajakiem po jeziorach augustowskich i suwalskich. Warszawa: Wyd. Sport i Turystyka.

Lasiota Z. 1979. Turystyczno-rekreacyjne walory okolic jeziora Wigry. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 187–191.

Letnisko na Ziemiach Wschodnich, 1938. Warszawa: Liga Popierania Turystyki, Polskie Koleje Państwowe.

Lubczyński L. 1991. Turystyka w parkach narodowych. Parki Nar., nr 1, s. 13–14.

Łaptaś A. 1999. Czarną Hańczą. Jaćwież, nr 6, s. 19–21.

Łecki W. (red.) 2000. Kanon Krajoznawczy Polski, Warszawa: Wydawnictwo PTTK "Kraj".

Łoziński J. 2002. Czarną Hańczą od Wigier do Sernetek. Wigry, nr 3, s. 15–18.

Łuczyn A. 1998. Turystyka kwalifikowana w Wigierskim Parku Narodowym. Praca magisterska. Kraków: AWF. Maszynopis.

Łukowska K. 2005. Wigierskie Stowarzyszenie Turystyczne. Wigry, nr 4, s. 14–17.

Maciejewski S. 1994. Po ziemi suwalskiej: przewodnik turystyczny. Suwałki: Wyd. Hańcza.

Maciejewski S. 1995. Rowerem po Suwalszczyźnie. Suwałki: Fundacja Wigry.

Maciejewski S. 1998. Wigry. Przewodnik ilustrowany. Suwałki: Wyd. Relax.

Majcher H. 1969. Nad Wigry po odpoczynek. Kontrasty, nr 2(8), s. 6–7.

Majewski S. 1998a. Po ziemi suwalskiej: przewodnik turystyczny. Wyd. 2, popr. i uzupełn. Suwałki: Wyd. Hańcza.

Majewski S. 1998b. Wigry: przewodnik ilustrowany. Suwałki: Wyd. Relax.

Majka T. 2003. Audyt turystyczny Pojezierza Suwalsko–Augustowskiego i Ziemi Sejneńskiej. Suwałki: Suw. Izba Roln.–Turyst.; Warszawa: Pol. Ag. Rozw. Turyst.

Marson E., Borejszo J. 1999. Rowerem po Wigierskim Parku Narodowym. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Matusiewicz A. 2004. Początki wigierskiego krajoznawstwa. Wigry, nr 2, s. 8–14.

Matusiewicz A. 2006. Suwalski Oddział PTTK 1928-1939. Jaćwież, nr 36, s. 41–46.

Mielnicka B. 1991. Ruch turystyczny w polskich parkach narodowych i jego przyrodnicze konsekwencje. Ochr. Przyr., tom 49, nr 2, s. 163–174.

Międzynarodowy 51. Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK. 2002. Jaćwież, nr 18, s. 38.

Międzynarodowy 51. Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK. 2002. Jaćwież, nr 19, s. 39–40.

Mileska M.I. 1963. Regiony turystyczne Polski. Stan obecny i potencjalne warunki rozwoju. Warszawa: PWN.

Miłaszewska W. 1929–1931. Czarna Hańcza. Szlak „Bobra” od Augustowa do Augustowa. Poznań.

Miłaszewska W. 1997. Czarna Hańcza. Suwałki: Wyd. Hańcza.

Niedźwiedzka A., Pacewicz G., Sołomianko W.J. 2002. Agroturystyka jako alternatywne źrodło dochodów mieszkańców Wigierskiego Parku Narodowego. W: Sadowski A. (red.) 2002. Obszary chronione – wybrane problemy rozwoju. Białystok: Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, s. 71–79.

Nieloch J. 1998. Baza noclegowa na terenie parków narodowych w Polsce. Praca magisterska. Poznań: AWF. Maszynopis.

Osewski M. 2002. „Papieski” statek. Wigry, nr 1, s. 18–20.

Ożga W. 2007. Zagospodarowanie turystyczne otoczenia Wigierskiego Parku Narodowego i jego znaczenie w promocji turystyki leśnej. W: Z.J. Przychodzeń (red.), Problemy rozwoju turystyki edukacyjno–kulturowej w Polsce i na świecie. Roczn. Wydz. Nauk Humanistycznych SGGW, nr 9, s. 179–184.

Pacewicz G., Sołomianko W.J. 2002. Rozwój turystyki jako szansa dla północno–wschodniej Polski. W: Sadowski A. (red.) 2002. Obszary chronione – wybrane problemy rozwoju. Białystok: Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, s. 48–51.

Paradowska J. 1979. Wypoczynek w bieli. Nad Wigrami i pod Babią Górą. Kurier Polski, B, nr 257, s. 3.

Perkowska B. 2010. Przewodnicy Wigierskiego Parku Narodowego. Wigry, nr 1, s. 18–19.

Perkowska B. 2011. Modernizacja infrastruktury turystycznej. Na Miedzy, nr 2/2011, s. 6.

Perkowska B., Januszewicz A. 2009. WPN w oczach turystów. Wigry, nr 1, s. 20–22.

Perkowska E. 2010. Atrakcje turystyczne pogranicza polsko–litewskiego. Wigry, nr 4, s. 17–19.

Pieńkos K. (red.) 2004. Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki, rekreacji i sportu w lasach. Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Pietrzak M., Borejszo J. 2001. Ruch turystyczny w Wigierskim Parku Narodowym. W: A. Richling, J. Solon (red.), Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Warszawa: Wyd. Akademickie "Dialog", s. 267–274.

Piotrowski J.P. 1991. Wigierski Park Narodowy. Zielona turystyka. Rzeczpospolita, nr 132, s. 1.

Pojezierze Suwalsko–Augustowskie. Przewodnik krajoznawczy i turystyczno–letniskowy. 1937. Augustów: Nasz Głos.

Program Rozwoju Produktu Turystycznego Pojezierza Suwalsko–Augustowskiego oraz Ziemi Sejneńskiej. Suwałki: Suw. Izba Roln.–Turyst.; Warszawa: Pol. Ag. Rozw. Turyst.

Pruszyński J.P. 1976. Relaks eremity (wigierski zespół klasztorny). Tyg. Demokr., nr 20, s. 12.

Przychodzeń Z.J. (red.) 2003. Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na Wileńszczyźnie, Mazowszu i Podlasiu. Roczn. Wydz. Nauk Humanistycznych SGGW; tom 5, 299 ss.

Rajd po Wigierskim Parku Narodowym. 2005. Gościniec, nr 4, s. 101–102.

Rajd wigierski. 1992. Tyg. Półn., nr 15, s. 2.

Rąkowski G. 1992. Koncepcja systemu Transgranicznych Obszarów Chronionych o wiodącej funkcji turystycznej w rejonie wschodniej granicy Polski. Ochr. Środ. i Zasobów Nat., nr 4, s. 119–129.

Rąkowski G. 1994. Polska egzotyczna. Przewodnik. Pruszków: Oficyna Wyd. „Rewasz”.

Rąkowski G., Pisarski Z., Smogorzewska M. 1995. Augustowsko–Druskiennicki Transgraniczny Obszar Chroniony. Koncepcja ochrony i możliwości rozwoju funkcji turystycznych. Warszawa: IOŚ. Maszynopis.

Rodziewicz H. 2005. Z Wigier do Jurborka łodzią. Jaćwież, nr 32, s. 27–35.

Różane A. 1983. Zagospodarowanie turystyczne północnej części jeziora Wigry. Praca dyplomowa. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Rutkowska E.S. 1994. Od "inwazji" turystycznej do ekoturystyki. Praca magisterska. Białystok: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku. Maszynopis.

Rutkowski A. 2002. Konno przez Puszcze. Echa Leśne, s. 25–27.

Rutkowski Z., [?]. Spływ kajakowy. Czarna Hańcza–Kanał Augustowski. Informator turystyczny. Augustów: PTTK.

Sadkowska-Szkiruć E. 2004a. Wakacyjna oferta. Wigry, nr 2, s. 17–18.

Sadkowska-Szkiruć E. 2004b. Z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym za pan brat: oferta agroturystyczna na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego: II miejsce w konkursie „Regionalny produkt turystyczny 2004”podczas Targów POLAGRA – Farm 2004. Krzywe: Wigierski Park Narodowy.

Sadkowska-Szkiruć E., Szkiruć Z. 2003. Lokalny produkt turystyczny na obszarze Wigierskiego parku Narodowego adresowany do dzieci, młodzieży i miłośników Suwalszczyzny. Krzywe: Stowarzyszenie „Konferencja Służb Ochrony Przyrody Zielonych Płuc Polski”.

Sadkowska-Szkiruć E., Wróblewska B. 1999. Ruch turystyczny. Biul. Inf. Rady Programowej Porozumienia ZPP, nr 6(15), s. 24–25.

Sadowski A. (red.) 2002. Obszary chronione – wybrane problemy rozwoju. Białystok: Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia.

Sikorska-Wolak I., Juszkiewicz R. 2003. Swoiste cechy turystyki na terenie parków narodowych (na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego). W: Z.J. Przychodzeń (red.), Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na Wileńszczyźnie, Mazowszu i Podlasiu. Roczn. Katedry Nauk Humanistycznych SGGW, nr 5, s. 193–202.

Skłodkowska D. 1999a. Czar Starego Folwarku. Krajobrazy, nr 30, s. 5.

Skłodkowska D. 1999b. Turysta zadowolony. Krajobrazy, nr 39, s. 5.

Skłodkowska D. 1999c. W gościnnym Płocicznie i gościnnej Gawrych Rudzie. Krajobrazy, nr 28, s. 6.

Skurzyński P. 2004. Warmia, Mazury, Suwalszczyzna. Warszawa: Sport i Turystyka – Muza SA.

Sokołowski Z. 1972. Województwo Białostockie. Przewodnik. Warszawa: Wyd. Sport i Turystyka.

Solon J. 1991. Najciekawsze szlaki wędrówek po Wigierskim Parku Narodowym. W: A.S. Kostrowicki (red.), Wigierski Park Narodowy. Warszawa: Wyd. LOP, s. 104–112.

Sołek B. 1999. Rozwój ruchu turystycznego w Wigierskim Parku Narodowym. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Leśny SGGW, Katedra Użytkowania Lasu i Inżynierii Leśnej.

Stalski M. 1979. Program rozwoju turystyki w województwie suwalskim do roku 1990. Synteza. Warszawa: Instytut Turystyki.

Staniorowski C. 1984. Urlop nad Wigrami? Krajobrazy, nr 35, s. 11.

Stankiewicz J. 2000. Znaczenie i perspektywy rozwoju turystyki w powiecie suwalskim. Praca magisterska. Warszawa: Wydział Ekonomiczno–Rolniczy SGGW, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej. Maszynopis.

Suwałki i Suwalszczyzna zapraszają: informator turystyczny. 2005. Warszawa: Ag. „TD”.

Szanse w turystyce. 1997. Krajobrazy, nr 51, s. I–II.

Szkiruć E. 2002a. Agroturystyka. Wigry, nr 2, s. 21–22.

Szkiruć E. 2002b. Smacznie zjeść. Wigry, nr 3, s. 19–21.

Szkiruć E. 2002c. Sezon turystyczny. Wigry, nr 4, s. 17–19.

Ślęzak D. (red.) 2005. Społeczne i organizacyjne aspekty aktywności turystyczno–rekreacyjnej osób niepełnosprawnych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze. Zarząd Główny.

Tomczyk E., Bednarczuk-Rzepko W., Skurzyński P., Buczyński A., Muszczynko R., Krzywicki T. 2005. Mazury, Warmia i Suwalszczyzna na weekend: przewodnik turystyczny. Bielsko-Biała: „Pascal”.

Tomczyk E., Bednarczuk-Rzepko W., Skurzyński P., Kędracki M. 2003. Mazury na weekend: przewodnik turystyczny: 12 tras po najpiękniejszych zakątkach Warmii, Mazur i Suwalszczyzny. Pascal, Bielsko-Biała. Wyd. 3.

Urlop u rolników na Suwalszczyźnie. 1993. Suwałki: Suwalska Izba Turystyczno–Rolnicza.

Wawrzyniak S. 1985. Turystyka i rekreacja. W: K. Święcicka (red.), Województwo Suwalskie. Studia i materiały. Białystok: Ośrodek Bad. Nauk., tom 1, s. 217–289.

Witek J., Chudzik B., Figiel J., Karp A., Kodź H., Koffler L. 1937. Pojezierze Suwalsko–Augustowskie. Przewodnik krajoznawczy i turystyczno–letniskowy. Suwałki: Nasz Głos.

Wnorowska M. 1990. Zagospodarowanie turystyczne południowej części jeziora Wigry. Praca dyplomowa. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Wrobel J. 1993. Parki zapraszaja. Parki Nar., s. 2–4.

Wróblewska B. 1997. Rozwój turystyki w Wigierskim Parku Narodowym. Praca dyplomowa Studium Podyplomowego „Ochrona parków narodowych”. Warszawa: SGGW.

Wróblewska B. 2001. Zadowolić gościa. Wigry, nr 1, s. 13.

Wyszkowski A. 1980a. Wigry – jezioro siedem razy proste. Wędrówki po Suwalszczyźnie. Warmia i Mazury, nr 26(8), s. 8–9.

Wyszkowski A. 1980b. Z biegiem Czarnej Hańczy. Wędrówki po Suwalszczyźnie. Panor. Półn., nr 24(20), s. 5.

Wyszkowski A. 1980c. Z Necka nad Wigry. Wędrówki po Suwalszczyźnie. Panor. Półn., nr 24(19), s. 4–6.

Zarządzenie Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego dnia 27 maja 1991r. w sprawie sposobu poruszania się na obszarach wodnych Wigierskiego Parku Narodowego. 1991. Dz. Urz. Woj. Suwalskiego 1991 nr 21 poz. 202.

Zarządzenie nr 43/82 Wojewody Suwalskiego z dnia 14 czerwca 1982 r. w sprawie uściślenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Wigierskiego Parku Krajobrazowego. 1982. Suwałki: Dz. Urz. WRN Suwałki 1982, nr 7, poz. 29.

Zarządzenie Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 1 maja 1992 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. 1992. Suwałki: Dziennik Urzędowy Województwa Suwalskiego, 1992, nr 29, poz. 194.

Zarządzenie Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego z dnia 24 lipca 1992 r. w sprawie uprawiania turystyki lądowej na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. 1992. Suwałki: Dziennik Urzędowy Województwa Suwalskiego, 1992, nr 39, poz. 233.

Zawadzka D. 2008. Papieskie szlaki w Puszczy Augustowskiej. Parki Nar., nr 3, s. 2–4.

Zdzienicki M. 2004. Wakacyjne propozycje – Suwalszczyzna. Przyr. Pol., s. 30–33.

   

Powrót do SPISU TREŚCI

  

Wiesław Fałtynowicz

Katedra Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław