BIBLIOGRAFIA

obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska”

   i Wigierskiego Parku Narodowego

do 2011 r.

Strona główna WPN

Spis treści

  

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

  

BIBLIOGRAFIE

  

Bibliografia Geografii Polskiej od 1985 roku. Dostępna w: http://www.cbgios.pan.pl/bazy/bgp/

Bibliografia meteorologiczna Po1ski za lata 1940–1960. Warszawa: Wyd. Komunikacji i Łączności.

Bibliografia regionów Suwalszczyzny i Grodzieńszczyzny. 2005. Suwałki: Urząd Miejski.

Czeczuga B. 1979. Bibliografia Wigier i jezior przyległych. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 193–198.

Drozdowska E., Kołomecka E., Kurzyna B., Niewińska W., Piechowska B., Strynkowska A., Szachowicz M. 2009. Bibliografia województwa podlaskiego za lata 2003–2004. Białystok: Książnica Podlaska.

Drozdowska E., Kołomecka E., Kurzyna B., Niewińska W., Piechowska B., Strynkowska A., Szachowicz M., Zarzecka I. 2011. Bibliografia województwa podlaskiego za lata 2005–2006. Białystok: Książnica Podlaska.

Fałtynowicz W. 1983. Polska bibliografia lichenologiczna. Bibliografie Botaniczne 1: 1–184. Kraków–Wrocław: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN.

Grimes A.Z. 1962. An Annotated Bibliography on Climatic Maps of Poland. Washington: Weather Bureau.

Kamiński A. 1956. Materiały do bibliografii archeologicznej Jaćwieży od I do XIII wieku. Materiały Starożytne, tom 1, s. 193–221.

Lewicka U. 1983. Bibliografia regionu białostockiego. T. III. 1968–1974. Warszawa: PWN.

Lewicka U., Pochodowicz J. 1964. Bibliografia regionu białostockiego. Tom I. 1944–1962. Warszawa: PWN.

Lewicka U., Pochodowicz J. 1971. Bibliografia regionu białostockiego. Tom II. 1963–1967. Warszawa: PWN.

Matusiewicz A. 2005. Bibliografia Rocznika Augustowsko–Suwalskiego. Rocznik Augustowsko–Suwalski, tom 5, s. 14–16.

Matuszkiewicz A. 1967. Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Część 3: 1964–1966. Mater. Zakł. Fitosoc. Stos. UW, tom 19, s. 1–48.

Matuszkiewicz A. 1972. Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Część 4: 1967–1970 i suplement do części 1–3. Mater. Zakł. Fitosoc. Stos. UW, tom 28, s. 1–74 + 1–21.

Matuszkiewicz A. 1981. Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Część 5: 1971–1975. Phytocoenosis, Suppl. Bibliographiae, tom 1, s. 3–102.

Matuszkiewicz A. 1990. Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Część 6: 1976–1980. Phytocoenosis, Suppl. Bibliographiae Geobotanicae, tom 3, s. 1–67.

Matuszkiewicz A., Faliński J.B. 1964. Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Część 2: 1959–1963. Mater. Zakł. Fitosoc. Stos. UW, tom 5, s. 1–57.

Michalski J. Baza Bibliografii Entomologicznej. (zob. Mapa Bioróżnorodności - Baza Danych http://baza.biomap.pl/pl/db)

Siemińska J. 1990. Polska bibliografia fykologiczna. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN.

Siemińska J., Wołowski K. 2012. Polska bibliografia fykologiczna za lata 1991–2000. Kraków: W. Szafer Institute of Botany.

Skirgiełło A. 1988a. Polska bibliografia mikologiczna. Część I. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN.

Skirgiełło A. 1988b. Polska bibliografia mikologiczna. Część II. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN.

Skirgiełło A. 1988c. Polska bibliografia mikologiczna. Część III. Kraków: Inst. Bot. im. W. Szafera PAN.

Smith A.L. Jr 1970. A Selected Annotated Bibliography of Environmental Studies of Poland. Washington: Weather Bureau.

Traczyk H. 1960. Bibliografia fitosocjologiczna Polski. Część 1: do 1958 r. Mater. Zakł. Fitosoc. Stos. UW, tom 1, s. 1–33.

Tuszyńska-Rękawek H., Kawecka-Endrukajtis B., Sielużycka J. 1977. Bibliografia geografii polskiej 1973. Warszawa: IGiPZ PAN.

Walicka M., Kazanecki W. 2003. Bibliografia podmiotowo–przedmiotowa (1951–2001). Białystok: Książnica Podlaska.

Wodecka K. 2002. Bibliografia parków narodowych województwa podlaskiego. Druki z lat 1991–2001. Dostępne w: cen.suwalki.pl/index.php?option...id...parkow...

Zdanowska J. 1992. Bibliografia jezior Wigierskiego Parku Narodowego. W: B. Zdanowski (red.), Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Stan eutrofizacji i kierunki ochrony. Zesz. Nauk. „Człowiek i Środowisko”, tom 3, s. 199–221.

  

Powrót do SPISU TREŚCI

  

  

BIOGRAFIE. PAMIĘTNIKI. WSPOMNIENIA

  

Abramow-Newerly J. 2003. Odkrywanie Suwalszczyzny (21). Jaćwież, nr 21, s. 5–7.

Adamczewski P. 2005. Pół wieku z pszczołami. Wigry, nr 1, s. 20–21.

Alfred Lityński i jego dzieło. 1991. Krajobrazy, nr 34, s. 10.

Ambrosiewicz M. 2002. Działo się w Płocicznie. Wigry, nr 4, s. 20–22.

Ambrosiewicz M. 2009a. „...duże słomiane inwestycje są bardzo opłacalne...”, czyli relacja z pewnego spotkania w Muzeum Wigier. Wigry, nr 3, s. 20–22.

Ambrosiewicz M. 2009b. Badacz wsi polskiej – Marian Pokropek. Wigry, nr 4, s. 20–22.

Ambrosiewicz M., Łukowska K. 2011. Wójt też człowiek. Wigry, nr 1, s. 20–21.

Ambrosiewicz W. 2003. Profesor. Wigry, nr 4, s. 19–21.

Bacewicz J. 1991. Sam na sam z Suwalszczyzną. Suwałki: PTTK.

Bernatowicz S. 1984a. Alfred Lityński. Krajobrazy, tom 34, s. 10.

Bernatowicz S. 1984b. Zafascynowały go Wigry. Krajobrazy, tom 47, s. 10.

Borowski P. 1979. Doc. Alfred Lityński i jego osobowość. W: B. Czeczuga (red.), Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej. Warszawa: PWN, s. 7–12.

Brzęk G. 1963a. Ambroży Moszyński. Pol. Arch. Hydrobiol., tom 11, s. 47–55.

Brzęk G. 1963b. Jerzy Adamowicz. Pol. Arch. Hydrobiol., tom 11, s. 69–71.

Brzęk G. 1979. Kazimierz Demel (1889–1978). Przegl. Zool., tom 33, nr 3, s. 217–222.

Brzęk G. 1994. Alfred Lityński twórca nowoczesnej hydrobiologii polskiej. Suwałki: WEA.

Buczyński S., Bydelski W., Heybowicz K., Pożarowski A., Zawadzki J. 1958. Kronika Zjazdu Suwalczan, 29–30 czerwca 1957 r. Gdynia.

Budrewicz T. 1983. Pisarz znad Czarnej Hańczy. Krajobrazy, nr 2, s. 9.

Cabejszek I. 1968. Alfred Lityński – wielki polski hydrobiolog. Problemy, tom 26, nr 3, s. 264.

Daczyński W. 1973. Dwoje z Maćkowej Rudy. Kontrasty, tom 9, nr 6, s. 18–19.

Falk K.O. i jego zasługi dla kultury słowiańskiej. 1961. Roczn. Białost., nr 2, s. 9–17.

Fiedorowicz P. 2005a. Olszewscy ze Studzianego Lasu. Wigry, nr 4, s. 18–21.

Fiedorowicz P. 2005b. Praca w lesie jest najciekawsza. Wigry, nr 3, s. 19–21.

Fiedorowicz P. 2006a. Czesław Jurkun. Wigry, nr 4, s. 19–21.

Fiedorowicz P. 2006b. Wiór. Wigry, nr 2, s. 20–21.

Fiedorowicz P. 2006c. Wpisywać się w przeszłość. Wigry, nr 1, s. 19–21.

Gieysztor M. 1963a. Alfred Lityński. Pol. Arch. Hydrobiol., tom 11, nr 24, s. 7–14.

Gieysztor M. 1963b. Jerzy Wiśniewski. Pol. Arch. Hydrobiol., tom 11, nr 24, s. 25–33.

Gieysztor M. 1963c. Zygmunt Koźmiński. Pol. Arch. Hydrobiol., tom 11, nr 24, s. 15–24.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Lity%C5%84ski [Życiorys Alfreda Lityńskiego]

http://www.dziecionline.pl/Suwalki/ludzie/litynski.htm [Życiorys Alfreda Lityńskiego]

Jankowski S.M. 2002. Odkrywanie Suwalszczyzny (17). Jaćwież, nr 17, s. 5–8.

Kamiński M. 2009. Alfred Lityński. Wigry, nr 4, s. 14–17.

Klimko J. 1999. Opowieść o Kazimierzu Wiszniewskim – Bosmanie. Jaćwież, nr 5, s. 3–4.

Kot J. 2000. Odkrywanie Suwalszczyzny (11). Jaćwież, nr 11, s. 5–7.

Kowalik T. 1987. Orłowicz na Suwalszczyźnie i Mazurach. Jaćwież, nr 4, s. 2–3.

Kowalski W. 2006. Odkrywanie Suwalszczyzny (31). Jaćwież, nr 33, s. 6–9.

Kulwieć-Strumiłło W. 1999. Kazimierz Kulwieć. Jaćwież, nr 5, s. 32–34.

Laskowski L. 2005. Odkrywanie Suwalszczyzny (30). Jaćwież, nr 32, s. 6–8.

Łukowska K. 2005. Sztuka wędzenia. Wigry, nr 2, s. 19–21.

Łukowska K. 2010a. O leśniczym marzycielu i szczęściarzu. Wigry, nr 3, s. 19–21.

Łukowska K. 2010b. Stolarze od pokoleń. Wigry, nr 1, s. 20–22.

Łukowska K. 2011. Nigdy chyba nie chciałabym być kimś innym... Wigry, nr 2, s. 21–23.

Maciejewski S. 2002. Odkrywanie Suwalszczyzny (19). Jaćwież, nr 19, s. 9–11.

Matusiewicz A. 1998a. Odkrywanie Suwalszczyzny (2). Jaćwież, nr 2, s. 4–7.

Matusiewicz A. 1998b. Odkrywanie Suwalszczyzny (3). Jaćwież, nr 3, s. 6–9.

Matusiewicz A. 1999. Odkrywanie Suwalszczyzny (5). Jaćwież, nr 5, s. 5–7.

Matusiewicz A. 2011. Antoni Patla. Wigry, nr 3, s. 16–18.

Matuszewski R. 2005. Odkrywanie Suwalszczyzny (27). Jaćwież, nr 29, s. 4–9.

Michalski K. 1963. Kazimierz Henryk Passowicz. Pol. Arch. Hydrobiol., tom 11(24), s. 35–38.

Mierzejewski A. 2001. Odkrywanie Suwalszczyzny (14). Jaćwież, nr 14, s. 9–11.

Musiał J. 2005. Odkrywanie Suwalszczyzny (29). Jaćwież, nr 31, s. 6–8.

Najder Z. 2002. Odkrywanie Suwalszczyzny (18). Jaćwież, nr 18, s. 5–7.

Osewski M. 2004. Rybak. Wigry, nr 3, s. 19–21.

Pawłowska M. (red.) 1993. Biografie suwalskie. Część I i II. Suwałki: PTTK.

Perkowska E. 2006. Listonosze. Wigry, nr 3, s. 21–22.

Perkowska E. 2009. Ojcowizna. Wigry, nr 2, s. 20–22.

Perkowska E. 2010a. Niebo nad Wigrami. Wigry, nr 2, s. 19–21.

Perkowska E. 2010b. Pół żartem, pół serio – rozmowa z Alojzym Nawratem. Wigry, nr 4, s. 21022.

Perkowska E. 2011a. Małe jest piękne... rozmowa z Maciejem Romańskim o makrofotografii. Wigry, nr 4, s. 21–22.

Perkowska E. 2011b. Park z perspektywy bociana. Wigry, nr 3, s. 22–23.

Perkowska E., Sadkowska-Szkiruć E. 2004. Zygmunt Romatowski. Wigry, nr 1, s. 20–21.

Piekarczyk J. 2004. Odkrywanie Suwalszczyzny (25). Jaćwież, nr 25/26, 6–8.

Pietruszkiewicz E. 2003. Ostatni, co tak po Wigrach wodził: o Wiktorze Winikajtisie. Almanach Sejneński, tom 2, s. 450–455.

Rodzina Koców na Suwalszczyźnie. 2006. Jaćwież, nr 36, s. 35–37.

Romatowski Z. 2003. Ksiądz Romuald Jałbrzykowski. Jaćwież, nr 23, s. 44–45.

Rosłan J. 1983. Ludzie znad Wigier. Krajobrazy, nr 17, s. 7.

Rybak J.I. 1998. 90–lecie urodzin Profesora Gabriela Brzęka. Wiad. Ekol., tom 64, nr 4, s. 373–374.

Siemińska J. 1975. W stulecie urodzin Stanisława Wisłoucha (1875–1927). Wiad. Bot., tom 19, nr 4, s. 215–218.

Siemaszko J. 2003. Knut Olof Falk, wielki przyjaciel Polski. Wigry, nr 4, s. 13–15.

Skłodkowska D. (red.) 1999a. Alfred Lityński. Krajobrazy, nr 40, s. 8.

Skłodowska D. 2004. Tylko pamięć ... Wigry, nr 3, s. 11–15.

Strumiłło A. 2003. Moja przystań ostateczna. Kurier Poranny, nr 258, dodatek Kurier Mój Dom, nr 180, s. II–III.

Szkiruć E. 2003. Ród Huszczów. Wigry, nr 2, s. 19–21.

Szkiruć Z. 2004. Turystyczne wspomnienia. Wigry, nr 2, s. 20–21.

Szyszko A., Łaskowska J. 2003. O Luboszy Wesołowskiej opowieść. Jaćwież, nr 23, s. 3–4.

Wesołowska L. 2002a. Gawarcowskie wspomnienia. Wigry, nr 3, s. 21–23.

Wesołowska L. 2002b. Leśne życie. Wigry, nr 1, s. 20–22.

Wesołowska L. 2003. Mała ojczyzna. Wigry, nr 1, s. 20–21.

Wyszkowski A. 2001. Odkrywanie Suwalszczyzny (16). Jaćwież, nr 16, s. 8–12.

Zemła G. 2006. Odkrywanie Suwalszczyzny (34). Jaćwież, nr 36, s. 8–9.

   

Powrót do SPISU TREŚCI

  

Wiesław Fałtynowicz

Katedra Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław