.

.

.  
SPIS TREŚCI
   

1. Wstęp

1.1 Podział administracyjny

1.2 Powierzchnia Parku

1.3 Wykupy gruntów i budynków

1.4 Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego

1.5 Plany zagospodarowania przestrzennego

1.6 Kronika Parku

1.7 Bibliografia

1.8 Łączność

1.9 Przejmowanie nieruchomości Skarbu Państwa

1.10 Regulacja stanu prawnego gruntów położonych na terenie Parku

1.11 Projekt powiększenia Parku

2. Zagrożenia wypełniania podstawowych funkcji parku

.

3. Analiza i ocena wypełniania podstawowych funkcji parku

3.1 Ochrona przyrody

3.2 Działalność naukowa

3.3 Działalność edukacyjna

3.4 Turystyka

4. Informatyka

.

5. Analiza i ocena działalności przyrodniczej i ochronnej

5.1. Ochrona ścisła

5.2. Ochrona przyrody nieożywionej

5.3. Czynna ochrona ekosystemów leśnych

5.3.1. Ochrona lasu

5.3.2. Hodowla lasu

5.3.3. Ochrona przeciwpożarowa

5.4. Czynna ochrona lądowych ekosystemów nieleśnych 

5.5. Czynna ochrona ekosystemów wodnych

5.6. Ochrona fauny

5.7. Zagospodarowanie przestrzenne

5.8. Ochrona wartości kulturowych

5.9. Analiza stanu BHP

5.10. Ochrona przed szkodnictwem

5.11. Infrastruktura gospodarcza

5.12. Zatrudnienie, wynagrodzenia, szkolenia

6. Zagadnienia ekonomiczno-finansowe

6.1 Budżet

6.2 Gospodarstwo pomocnicze

6.3 Środek specjalny

6.4 Fundusze celowe

7. Rada Wigierskiego Parku Narodowego

.

8. Kontrole

.

9. Współpraca

9.1 Współpraca krajowa

9.2 Współpraca zagraniczna

10. Realizacja wniosków z 2001 roku

.

11. Wnioski

.

12. Załączniki

 

.