ANALIZA DZIAŁALNOŚCI WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO W 2017 ROKU

KRZYWE 2018

3.7. Udostępnianie Parku

3.7.1. Liczba turystów na terenie WPN

Barbara Perkowska

Na podstawie liczby obsłużonych grup zorganizowanych, liczby turystów indywidualnych, sprzedanych kart wstępu, licencji wędkarskich, danych z liczników turystów oraz danych uzyskanych od podmiotów prywatnych obsługujących turystów na terenie parku szacujemy, że Wigierski Park Narodowy odwiedziło około 125 tys. turystów czyli liczba podobna jak w roku ubiegłym. Trudno jest określić rzeczywistą liczbę odwiedzających Park ze względu na fakt, że przez teren parku przebiega wiele dróg. Niektórzy turyści mogli być policzeni wielokrotnie, jeśli korzystali z kilku atrakcji np. statku i kolejki, przebywali na szlaku turystycznym i byli jednocześnie zliczeni przez automatyczne liczniki.

Zespół ds. Udostępniania Parku wraz z przewodnikami obsłużył w 2017 r. 225 grup zorganizowanych (8 005 osób), które korzystały z różnych atrakcji oferowanych przez WPN oraz około 9 700 turystów indywidualnych. Zarówno grupy zorganizowane jak i turyści indywidualni korzystali z sześciu ścieżek edukacyjnych, szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, tras narciarskich, Muzeum Wigier, wystaw: przyrodniczej „Nad Wigrami”, etnograficznej „Ocalić od zapomnienia” oraz rybackiej „Historia i tradycje rybołówstwa nad Wigrami”, ognisk, bezpłatnych projekcji filmów o Wigierskim Parku Narodowym i innych parkach narodowych Polski oraz z audio przewodników. Podobnie jak w roku 2016 r. Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo był atrakcją, która wpłynęła w dużym stopniu na wielkość ruchu turystycznego w regionie.

Ruch turystyczny na terenie parku charakteryzował się zróżnicowaniem sezonowym i przestrzennym. Na początku roku odnotowaliśmy niewielki ruch turystyczny, gdyż zabrakło śnieżnej pogody. W miesiącach maj–czerwiec oraz wrzesień–październik dominowały wycieczki szkolne, które realizowały w parku tzw. zielone lekcje. Najwięcej wycieczek szkolnych przyjechało z województw: podlaskiego, warmińsko mazurskiego i mazowieckiego. Zdecydowana większość grup szkolnych korzystała z noclegów w Młodzieżowym Ośrodku Edukacyjno-Wypoczynkowym „Zatoka Uklei” w Gawrych Rudzie. Zorganizowane grupy dorosłych stanowiły około 30% wszystkich grup i odwiedziły park zazwyczaj latem i podczas tzw. długich weekendów. Zdecydowana większość grup przebywała w parku jeden dzień, około 25% grup – ponad 3 dni. Pośród zagranicznych turystów przeważali Niemcy, Belgowie, Szwajcarzy, Francuzi, Włosi, Finowie, Łotysze, Estończycy. Znacznie więcej niż w latach ubiegłych było Litwinów, którzy przy okazji robienia zakupów Suwałkach, odwiedzali też park.

Zanotowaliśmy nieznacznie większą w porównaniu do 2016 r. liczbę turystów indywidualnych, zwłaszcza rodzin wielodzietnych. Przyczyny tego stanu rzeczy dopatrujemy się w rządowych programach wsparcia rodzin: program „500+” i Karta Dużej Rodziny. Posiadacze takiej karty nie płacili za wstęp do parków narodowych. Pogoda podczas lata również nie rozpieszczała, więc nad jeziorami było tłoczno jedynie w sierpniu. Turyści wybierali aktywne formy wypoczynku: wycieczki piesze, rowerowe. Rejsy łodzią z przeszklonym dnem „Leptodora II” i statkiem „Tryton” podobnie jak w latach ubiegłych też cieszyły się dużym zainteresowaniem. Łodzią „Leptodora II” pływało 2 367 osób, a statkiem około 4 500 osób. Podobnie spływy kajakowe rzeką Czarną Hańczą cieszą się od lat niesłabnącym zainteresowaniem. W sierpniu, kiedy pogoda dopisała rzeką spływało do 658 osób dziennie; średnio w okresie od 24.06.2017 r. do 30.08.2017 r. – około 179 osób dziennie. Podobnie jak w latach ubiegłych, jezioro Wigry przyciągnęło też wielu żeglarzy. Odbyły się tu XXV Regaty o Puchar Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego (29 jednostek), LXI Regaty „O Błękitną Wstęgę Wigier” (48 jednostek) oraz kilka innych. Również wędkowanie znalazło wielu amatorów, w tym roku sprzedano 3 995 licencji wędkarskich. Nad bezpieczeństwem wodniaków w okresie od 15.06 do 15.09. czuwało Suwalskie WOPR, które na terenie parku przeprowadziło 25 akcji, podczas których udzieliło pomocy 47 osobom.

Kiedy pogoda była mniej „plażowa”, wówczas tłoczniej było na ścieżkach i szlakach turystycznych. Potwierdzają to dane z automatycznych liczników turystów. Analiza ruchu turystycznego w 6 punktach na szlakach turystycznych parku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. przedstawiała się następująco:

Tabela 15. Ruch turystyczny na szlakach WPN (na podstawie odczytów z liczników) w roku 2017.

Lokalizacja

licznika

ruchu

Liczba osób

zarejestrowanych

w 2017 roku

Średnia dzienna/

średnia miesięczna

Najbardziej

ruchliwy

dzień

tygodnia

Maksimum ruchu:

data (liczba osób)

Bartny Dół

25 833

71/2 154

niedziela

15 sierpnia (441)

Kładka na

Czarnej Hańczy

10 300

28/858

niedziela

1 maja (178)

Piaski

8 685

24/724

sobota

19 sierpnia (306)

Słupie

5 427

15/453

niedziela

1 maja (103)

Suchary

8 485

23/708

niedziela

10 września (455)

Las

2 121

58/1 769

wtorek

23 maja (312)

Tabela 16. Liczba godzin przewodnictwa po WPN w 2016 i 2017 r.

Lp.

Rodzaj

Rok

2016

2017

1

Przewodnictwo w języku polskim

91

50

2

Przewodnictwo w języku obcym (niemiecki, angielski, rosyjski)

-

-

3

Ogółem

91

50

Tabela 17. Zestawienie wyników kontroli kajakarzy podczas dyżurów na wodzie w latach 2006-2017.

Rok

Liczba

dni

Liczba

osób

skontro-

lowanych

% osób

bez

kart

wstępu

Liczba

sprzeda-

nych

kart

ogółem

Wartość

(zł)

Liczba

sprzeda-

nych

kart

pełno-

płatnych

Wartość

(zł)

Liczba

sprzeda-

nych

kart

ulgowych

Wartość

(zł)

2006

36

3 517

50,0

1 753

3 681,0

701

2 103

1 052

1 578

2007

57

5 417

44,0

2 359

5 367,0

1 219

3 657

1 140

1 710

2008

34

3 230

36,0

1 170

2 434,0

453

1 359

717

1 075

2009

38

3 676

36,0

1 311

3 912,0

645

2 580

666

1 332

2010

46

4 410

28,0

1 256

3 802,0

645

2 580

611

1 222

2011

44

3 241

39,0

1 965

3 788,0

618

2 472

658

1 316

2012

35

4 090

40,0

1 562

4 816,0

846

3 384

916

1 432

2013

62

8 034

30,0

2 419

7 732,0

1 447

5 788

972

1 944

2014

41

5 309

34,0

3 398

5 646,0

1 014

4 056

795

1 590

2015

29

3 437

40,0

1 371

4 370,0

814

3 256

557

1 114

2016

18

2 857

43,3

1 241

5 202,5

840

4 200

401

1 002

2017

29

5 180

50,6

2 623

8 587,5

1 811

4 528

812

4 060

Tabela 18. Zestawienie zewnętrznych podmiotów turystycznych sprzedających karty wstępu w 2017 r.

Lp.

Podmiot turystyczny

Karta wstępu

jednodniowa

Karta wstępu

tygodniowa

Karta wstępu

dwutygodniowa

Razem

pełno-

płatna

ulgowa

pełno-

płatna

ulgowa

pełno-

płatna

ulgowa

1.

Wigierska Kolejka Wąskotorowa

3 500

3 500

7 000

2.

PPHU ARMATOR
Błażej Bieńkowski

1 500

1 000

2 500

3.

Hobbit s.c.

Klub Miłośników Dzikiej Przyrody

800

600

1 400

4.

AS-TOUR Biuro Turystyki Kajakowej

1 100

900

2 000

5.

Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy

130

800

10

100

1 040

6.

Przedsiębiorstwo turystyczne Szot

1 400

750

2 150

7.

„PIK” Zbigniew Trocki

150

150

300

8.

Jan Grudkowski

100

100

200

9.

Honorata Łysenko

50

200

20

20

20

30

340

10.

Relax

300

200

500

11.

PTTK

200

200

400

12.

Wypożyczalnia kajaków Strumyk

500

300

25

25

850

13.

CAMPA Spływy Kajakowe

200

150

350

14.

Janusz Trocki

50

50

100

15.

Wypożyczalnia kajaków

Grzegorz Pietranis

120

30

150

16.

Zofia Tarasiewicz

19

0

33

15

20

7

94

17.

Fundacja Ultra

171

277

448

18.

Kwiaciarnia Dalia

0

69

69

19.

Marek Taraszkiewicz

50

50

100

20.

Maratony Kresowe

238

121

359

21.

Hotel Nad Wigrami

35

35

70

Ogółem

10 613

9 482

78

60

50

137

20 420

Tabela 19. Liczba sprzedanych kart wstępu i licencji wędkarskich w 2016 i 2017 r.

Lp.

Rodzaj

Lata

2016

2017

1

Karty wstępu

37 277

32 380

2

Licencje wędkarskie

4 200

3995

3

Karty wstępu dla żaglówek

78

78

4

Karta wstępu wliczona w bilet na Leptodorę II

2 260

2 367

Tabela 20. Zestawienie ilościowe sprzedanych kart wstępu w 2017 r.

Rodzaje kart wstępu/

podmioty sprzedające

Jednodniowe

Tygodniowe

Dwutygodniowe

Ogółem

pełno-

płatne

ulgowe

pełno-

płatne

ulgowe

pełno-

płatne

Ulgowe

Podmioty zewnętrzne (21)

10 613

9 482

78

60

50

137

20 420

Pracownicy WPN (25)

4 929

6 229

316

233

19

39

11 765

System e-parki

(od 1.04.2017 r.)

92

25

47

21

9

1

195

Ogółem

15 634

15 736

441

314

78

177

32 380

W 2017 r. liczba sprzedanych kart, w porównaniu do 2016 r., była niższa o prawie 5 000. Przyczyną tego stanu może być nie tyle mniejsza ilość turystów lecz zmiana zasad dystrybucji kart wstępu. Przychód ze sprzedanych kart wyniósł 129 665,7 zł.

Tabele poniżej przedstawiają liczby osób odwiedzających wystawy, ścieżki edukacyjne, oraz korzystających ze specjalnych ofert i bazy noclegowej parku.

Tabela 21. Liczba osób odwiedzających wystawy, ścieżki edukacyjne oraz korzystających z innych ofert WPN w 2016 i 2017 r.

Lp.

Wystawa, ścieżka edukacyjna, oferta

Liczba turystów w latach

2016

2017

1.

Centrum Informacji Turystycznej w Krzywem

9 100

9 400

2.

Muzeum Wigier

15 473

13 393

3.

Wystawa przyrodnicza „Nad Wigrami”

11 200

9 200

4.

Wystawa etnograficzna „Ocalić od zapomnienia”

7 100

5 560

5.

Wystawa „Historia i tradycje rybactwa i rybołówstwa”

2 692

2 606

6.

Ścieżka „Las”

ok. 14 000

21 212

7.

Ścieżka „Suchary”

ok. 9 000

8 485

8.

Ścieżka „Jeziora”

5 115

5 427

9.

Ścieżka „Ols”

10 500

9 600

10.

Ścieżka „Płazy”

700

655

11.

Ścieżka „Puszcza”

900

890

12.

Ścieżka „Samle”

ok. 2 300

ok. 2 100

13.

Ścieżka spacerowa „Dąbek”

5 000

ok. 4 000

14.

Punkt widokowy Bartny Dół

na trasie Wigierskiej Kolejki Wąskotorowej

29 884

25 833

15.

Szlak zielony wokół Wigier

ok. 15 500

8 686 (Piaski)

10 300 (Kładka)

16.

Szlak kajakowy

12 000

ok. 9 000

17.

Osoby korzystające z rowerów WPN

430

ok. 610

18.

Organizacja ognisk (liczba grup)

53

78

Rysunek 7. Liczba turystów zarejestrowanych przez liczniki w roku 2017.

Tabela 22. Wykorzystanie obiektów noclegowych i rekreacyjnych w zarządzie WPN w latach 2016 i 2017.

Nazwa obiektu, nr posesji

(liczba miejsc noclegowych – m.n.)

Liczba osób w latach

Liczba osobonocy

w latach

2016

2017

2016

2017

Pokoje w leśniczówkach:

Mikołajewo 34 (5 m.n.)*

49

52

271

294

Leszczewek 40 (5 m.n.)*

35

-

146

-

Gawarzec – Gawrych Ruda 58 (5 m.n.)*

34

-

150

-

Maćkowa Ruda 57 (6 m.n.)

45

62

172

274

Bryzgiel (3 m.n.)

15

-

71

-

Lipowe (3 m.n.)

6

7

38

62

RAZEM pokoje w leśniczówkach

184

121

848

630

Pokoje gościnne w dyrekcji WPN

(8 m.n,, 12 m.n.)

292

313

1 142

970

RAZEM wszystkie pokoje

476

434

1990

1 600

Pola biwakowe: Za szkołą, Bindużka, Gremzdówka

263

299

263

338

Pole biwakowe Jastrzęby

450

305

3 210

3 100

*Z dniem 31 grudnia 2016 roku pokoje gościnne zostały zlikwidowane

Pokoje gościnne w zarządzie Parku

W 2017 r. z pokoi parkowych skorzystały w sumie 434 osoby. Udzielono 1 600 osobo-noclegów, czyli o 493 mniej niż w 2016 r. Przyczyną tego stanu jest fakt, że w 2017 r. przestały funkcjonować pokoje gościnne leśniczówkach: Bryzgiel, Gawarzec, Królówek, Leszczewek. Przychód z wynajmu pokoi wyniósł 67 302 zł.

Pola namiotowe w zarządzie Parku

„Jastrzęby” – obsługą ruchu turystycznego na polu w roku 2017 zajmowała się, jak dotychczas, pani Honorata Łysenko z Suwałk. Na polu odpoczywało około 305 turystów, którym udzielono w sumie 3 100 osobonoclegów.

W związku z tym, że w kwietniu 2018 r. kończy się umowa z dotychczasowym dzierżawcą, w grudniu został ogłoszony przetarg na dzierżawę i obsługę ruchu turystycznego na tym polu w latach 2018 – 2022.

„Za szkołą” i „Bindużka” – sprzątaniem pól zajmowała się firma ZUL Barszczewski, a pobieraniem opłat pracownik WPN. Na polu przebywało w sumie 149 osób, przede wszystkim kajakarze.

„Gremzdówka” – prowadzeniem pola namiotowego „Gremzdówka” zajmował się pan Romuald Jurkun, z którym dyrektor WPN podpisał w roku 2014 umowę na obsługę pola do roku 2019. Z noclegu na polu skorzystało 150 osób.

Tabela 23. Wykorzystanie niektórych obiektów noclegowych i rekreacyjnych, nie będących w zarządzie WPN, w latach 2016 i 2017.

Wyszczególnienie

Liczba osób w 2016 roku

Liczba osób w 2017 roku

Wigierski Areopag

Nowej Ewangelizacji

38 847 turystów

indywidualnych

3 280 noclegów

55 087 turystów

indywidualnych

242 grupy zorganizowane

3 472 noclegi

Młodzieżowy Ośrodek

Edukacyjno-Wypoczynkowy

„Zatoka Uklei”

w Gawrych Rudzie

774 turystów

indywidualnych

58 grup zorganizowanych

12 980 noclegów

264 turystów

indywidualnych

70 grup zorganizowanych

14 843 noclegi

PTTK Oddział Suwałki

7 783 osoby –

turystów indywidualnych

400 uczestników

spływów kajakowych

267 uczestników regat

420 uczestników

spływów kajakowych

243 uczestników regat

Ośrodek Wypoczynkowy

„U Jawora”

2 700 turystów

indywidualnych

25 grup (900 osób)

2 808 noclegów

brak danych

Hotel nad Wigrami

8 443 noclegi

3 220 noclegów

Folwark Hutta

brak danych

2 184 noclegi

Parkowe Centrum

Wypoczynku

WIDOK

brak danych

450 turystów

indywidualnych

Żegluga pasażerska po jeziorze Wigry

Turystyczne przewozy pasażerskie w roku 2017 prowadziła firma PPHU Armator Błażej Bieńkowski. Rejsy statkiem „Tryton”, podobnie jak w latach ubiegłych, cieszyły się dużym zainteresowaniem, w sumie z tej atrakcji skorzystało około 4 500 osób. Armator sprzedał 2 500 kart wstępu jednodniowych (o 300 sztuk mniej niż w ubiegłym roku, o 1 500 sztuk mniej niż 2015 r.): 1 500 pełnopłatnych oraz 1 000 ulgowych na kwotę 8 000 zł oraz wniósł opłatę w wysokości 45 510 zł za korzystanie z wód jeziora Wigry.

Spływy kajakowe

Organizowaniem spływów kajakowych na rzece Czarna Hańcza zajmowało się, podobnie jak w latach ubiegłych, około 20 firm i były to między innymi: PTTK Oddział Suwałki, Hobbit s.c., Campa Spływy kajakowe, Przedsiębiorstwo turystyczne Szot, OSiR, Fundacja Wigry Pro, Wypożyczalnia kajaków Potok, Wypożyczalnia a-kajak, Trojan, Wypożyczalnia kajaków Strumyk, Biuro Turystyczne Sirocco, AS-TOUR Biuro Turystyki Kajakowej, Neptun, Vista, „Zakole” Zbigniew Terlecki, Łukowy Kąt, Klub Wodny Hańcza, Szekla, Struga, Aquarius, Necko, wypożyczalnia Rospuda, gospodarstwo agroturystyczne „U Bociana” i inne. W sezonie letnim w miesiącach lipiec – sierpień przez wybrane 29 dni, w godzinach 10.00-15.00 pracownicy parku sprawdzali posiadanie przez kajakarzy kart wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego. Skontrolowano w sumie 5 180 osób, tylko niecałe 50% skontrolowanych posiadało karty wstępu, 2 623 osób nie posiadało kart – tym osobom sprzedano 1 811 kart pełnopłatnych i 812 kart ulgowych. Podobnie jak w latach ubiegłych, do firm, które prawie w 100% sprzedawały karty należą: AS-TOUR Biuro Turystyki Kajakowej (Maćkowa Ruda), Hobbit s.c. Klub Miłośników Dzikiej Przyrody (Maćkowa Ruda), „PIK” Zbigniew Trocki (Wysoki Most) Przedsiębiorstwo turystyczne Szot (Augustów), Campa Spływy Kajakowe (Augustów) i Wypożyczalnia kajaków Strumyk (Magdalenowo). Kontrole wykazały, że podobnie jak w latach wcześniejszych firmy takie jak: U Bociana (Frącki), „Zakole” Terlecki Zbigniew (Buda Ruska), Parkowe Centrum Wypoczynku Widok (Bryzgiel), praktycznie nie sprzedawały kart uczestnikom organizowanych spływów.

Żeglarstwo

W 2017 r. 78 właścicieli jachtów wykupiło karty dla jednostek żaglowych. Były to przede wszystkim kluby żeglarskie mające bazę nad Wigrami: Stowarzyszenie Wigierski Wiatr – 10 kart, Klub Wodny Hańcza – 10 kart, Klub Wodny Kamena – 12 kart, Klub Wodny PTTK – 30 kart, Marek Taraszkiewicz – 3 karty oraz turyści indywidualni – 13. Na cały sezon zostało wykupionych 76 kart, 1 na miesiąc, 1 na tydzień.

W roku 2017 na jeziorze Wigry odbyły się następujące regaty:

 • 2–4.06. – Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk w klasie Cadet i Optymist, które były jednocześnie II eliminacją do Mistrzostw Świata (Holandia, Bruinisse) W imprezie udział wzięło ponad 100 osób z całej Polski. Organizator: Uczniowski Klub Żeglarski „GROT” i Ośrodek Sportu i Rekreacji;
 • 12.08. – XII Regaty o Puchar Wójta Gminy Suwałki w klasie Omega standard i MICRO. W regatach wzięło udział 17 jachtów (51 żeglarzy). Organizator: Klub Wodny PTTK i Gmina Suwałki;
 • 15.08. – jubileuszowe XXV Regaty o Puchar Dyrektora WPN w klasie Omega standard, MICRO i jachty kabinowe. W zawodach udział wzięło 29 drużyn (94 żeglarzy) z lokalnych klubów wodnych a także Augustowa, Sokółki, Warszawy i Lublina. Organizatorzy: Wigierski Park Narodowy i Klub Wodny PTTK Suwałki;
 • 26–27.08. – jubileuszowe XX Regaty o Puchar Prezesa Forte rozegrane w trzech klasach: Omega Standard (16 jachtów), Mikro (6 jachtów) i Jachty Kabinowe (11 jachtów). W regatach udział wzięło ponad 100 osób z całej Polski. W Biegu Samotników (ku pamięci żeglarzy, którzy odeszli na wieczną wachtę) wystartowało 8 sterników. Organizatorem regat był Klub Żeglarski Kamena oraz Fabryka Mebli „FORTE” S.A.;
 • 3.09. – LXI Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wigry w klasie Omega standard, sport, MIRCO i jachty kabinowe, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Suwałk. W zawodach udział wzięło 48 załóg (135 osób) pochodzących m.in. z Białegostoku, Warszawy, Augustowa, Podnowinki, Sokółki, Michałowa, Bornego Sulimowa, Pabianic, Ksawerowa k/Łodzi, Leśnej Polany, Suwałk, gminy Suwałki oraz Kluby Wodne: PTTK, Hańcza, Kamena oraz Stowarzyszenie Wigierski Wiatr. Organizatorem regat był Klub Wodny PTTK oraz Urząd Miasta Suwałki

W sezonie letnim, w wybrane 12 dni, Straż Parku liczyła jednostki pływające po jeziorze Wigry. Średnio dziennie przebywało 46 jednostek. Największy ruch turystyczny na wodzie zaobserwowano podczas weekendów. Najwięcej było kajaków, na drugim miejscu znalazły się łodzie wiosłowe a na trzecim żaglówki. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że jezioro Wigry jest w stanie przyjąć kolejnych wodniaków. Poniżej zamieszczono zestawienie z liczenia jednostek pływających po Wigrach:

Tabela 24. Wykorzystanie jeziora Wigry przez jednostki pływające

Lp.

Data,

dzień

tygodnia

Godziny

Żaglówki

Deski

z żaglem

Kajaki

Łodzie

wio-

słowe

Rowery

wodne

i inne

RAZEM

1.

5.05.2017,

piątek

10:00

-14:00

1

-

-

2

-

3

2.

14.05.2017,

niedziela

10:00

-14:30

7

-

2

14

1

24

3.

1.05.2017,

poniedziałek

10:00

-17:00

1

-

4

3

-

8

4.

2.05.2017,

wtorek

9:00

-15:00

-

-

-

2

-

2

5.

24.06.2017,

sobota

10:00

-15:00

3

-

27

9

-

39

6.

28.06.2017,

środa

8:00

-14:00

5

-

59

14

-

78

7.

8.07.2017,

sobota

9:00

-17:00

19

1

34

17

10

81

8.

16.07.2017,

niedziela

9:00

-17:00

52

-

43

33

20

133

9.

24.07.2017,

poniedziałek

10:00

-15:00

5

2

9

11

-

27

10.

5.08.2017,

sobota

10:00

-15:00

23

11

36

19

2

91

11.

23.09.2017,

sobota

9:00

-15:00

15

2

1

15

-

33

12.

24.09.2017,

niedziela

9:00

-14:00

16

1

-

20

-

37

Plaża w Krzywem

Zgodnie z zawartym trójstronnym porozumieniem, za właściwe funkcjonowanie plaży i kąpieliska odpowiedzialne w 2017 r. były: WPN (za porządek na plaży oraz czystość sanitariatów), gmina Suwałki (stan pomostów) oraz Urząd Miasta Suwałki (zapewnienie opieki ratowników). W imieniu parku od 2017 do 2021 r. obsługą plaży nad jeziorem Czarne zajmować się będzie firma „Gold Salution Łukasz Łukawski” z Suwałk. W 2017 r. dokonano generalnego remontu budynku na plaży. Remont sfinansował fundusz leśny.

W 2017 r. roku plaża i kąpielisko cieszyły się dużym zainteresowaniem jedynie w sierpniu, kiedy dopisywała pogoda. Korzystało z niego nawet 450 osób dziennie. Podobnie jak w latach ubiegłych, na plaży funkcjonowała wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz mała gastronomia, a nad bezpieczeństwem kąpiących czuwali ratownicy.

3.7.1.1. Promocja walorów WPN

W 2017 roku wydrukowano następujące materiały informacyjne:

1) Mapy zagospodarowania turystycznego WPN w języku angielskim (łącznie 8 000 egzemplarzy):

 1. mapa ścieżek edukacyjnych „Las” i „Suchary” – 3 000 egz.,
 2. mapa ścieżki edukacyjnej „Jeziora” – 2 000 egz.,
 3. mapa ścieżki edukacyjnej „Samle” – 1 000 egz.,
 4. mapa ścieżki edukacyjnej „Puszcza” – 1 000 egz.,
 5. mapa ścieżki edukacyjnej „Płazy” – 1 000 egz.

2) Ulotki informacyjne – każdy w nakładzie 3000 egz., (łącznie 6 000 egz.):

 1. „Wigry National Park, tourist attractions”
 2. „Kajakiem po Czarnej Hańczy”

3) Wizytówki – 3 wzory: w sumie 6 000 szt.

4) „Wziątki” do Muzeum Wigier - 12 wzorów w 5 językach: rosyjski - 1 000 egz., niemiecki - 1 000 egz., litewski- 1 000 egz., angielski - 2 000 egz., polski - 10 000 egz.

Koszty druku powyższych materiałów w wysokości 8 801,88 złotych brutto pokryte zostały ze środków własnych parku. Ulotki rozdawane były osobom, które wykupiły karty wstępu do WPN lub bilet do Muzeum Wigier.

Ze środków własnych WPN zakupiono do sprzedaży w CIT Krzywe i Muzeum Wigier następujące gadżety i wydawnictwa:

 

Nazwa materiału

Wykonawca

Liczba

Kwota

brutto

Przewodnik

Wigierski Park Narodowy

Fundacja Sąsiedzi

Białystok

317

3 170,00

Mapa WPN foliowana

Mapa Czarna Hańcza

Mapa Czarna Hańcza foliowana

Mapa woj. podlaskiego

Mapa Kanału Augustowskiego

Mapa Biebrza

50

50

30

30

1

1

1 125,30

Mapa WPN/SPK

Mapa Suwalszczyzna

Compass Kraków

350

150

2 437,05

Gipsowy trop wilka

Gipsowy bóbr

Gipsowa głowa wilka

Wisiorek z zębem dzika

Wisiorek drewniany

Brelok drewniany

Magnes drewniany

Andrzej Mydliński

Grajewo

300

200

200

500

400

140

30

5 025,00

Karta wstępu:

Roczne pełnopłatne

Roczne ulgowe

Xpression

200

200

217,71

Zwierzęta drewniane

Marco Jelenia Góra

1 790

3 164,80

Magnes frigo

Magnes z otwieraczem

Brelok metalowy

Flimike Augustów

40

20

20

310,00

Kubek

Lupa

Bodman Tuchów

600

300

3 710,52

Magnes ze zwierzętami

Magnes z logo WPN

Wydawnictwo Mazury

Olsztyn

2000

300

4 120,50

Kalendarz 2018

Xpression Suwałki

100

5 16,60

Razem

23 676,98

Ze środków własnych WPN zakupiono na cele promocyjne (nie do sprzedaży) następujące gadżety:

 

Nazwa materiału

Wykonawca

Liczba

Kwota

brutto

Długopis ekologiczny

SMD Gdańsk

500

14 726,15

Długopis z logo WPN

500

Notatnik z długopisem

500

Stos karteczek z logo WPN

100

Torba bawełniana z logo WPN

500

Torba papierowa z logo WPN

300

Lupa z logo WPN

300

Ołówek

1 000

Nalepka z bobrem, wodoodporna

2 000

Kubek z logo WPN

216

Kalendarz

Xpresion

Suwałki

900

4 649,4

W ramach projektu „Wigierski Park Narodowy znam, rozumiem, wspieram. ZRYW 2017” na cele promocyjne dla uczestników wycieczek pieszych i rowerowych zakupiono następujące gadżety:

 

Nazwa materiału

Wykonawca

Liczba

Kwota

brutto

Koszulki

z elementem odblaskowym

Kando Plus

Bydgoszcz

120

2 636,13

Kubek z logo WPN

Bodman Tychów

120

388,07

Mapa WPN

TD Mapy

120

630,00

Przewodnik

Wigierski Park Narodowy

Fundacja Sąsiedzi

120

1 200,00

Komplet 3 ulotek

Studio Reklamy

Będzin

9 000

1 217,7

Kanał Wigierskiego Parku Narodowego na YouTube

Dodano 8 nowych filmów, 197 nowych subskrypcji, 147 167 wyświetleń (+ 136,26% w porównaniu z 2016 r.).

Dane ogólne z całego okresu (5.08.2013 – 31.12.2017): 79 filmów, 570 subskrypcji, 267 899 wyświetleń.

Tabela 25. Najpopularniejsze filmy na kanale WPN YouTube w 2017 r.

Nazwa filmu

Czas oglądania

(w minutach)

Liczba

wyświetleń

Oceny

pozytywne

Obserwator 30: Śmierć przy wodopoju

153 920

81 173

95

Obserwator 57: Żar tropików

20 703

9 981

28

Obserwator 50: Żywot borsuka poczciwego

13 355

8 872

34

Obserwator 49: Cienka szara linia

13 298

3 726

26

Obserwator 51: Z życia łosi

12 188

6 336

22

Wigry Slow TV: Maniówka

7 843

2 228

22

Obserwator 34: „Dzik jaki jest...”

5 726

3 002

17

Obserwator 36: Leśne życie

5 913

2 565

9

Tabela 26. Najpopularniejsze filmy WPN w całym okresie udostępnienia na kanale YouTube

Nazwa filmu

Czas oglądania

(w minutach)

Liczba

wyświetleń

Oceny

pozytywne

Obserwator 38: Śmierć przy wodopoju

182 429

95 458

127

Obserwator 49: Cienka szara linia

37 159

9 631

69

Obserwator 57: Żar tropików

28 055

13 370

50

Obserwator 29: Potyczka

21 418

11 630

24

Obserwator 51: Z życia łosi

20 198

9 775

42

Obserwator 44: Jesienne serenady

19 185

7 809

24

Obserwator 1: Zielony mosteczek

17 957

7 487

39

Obserwator 50: Żywot borsuka poczciwego

17 956

11 574

46

Obserwator 15: Na rykowisko marsz

14 244

5 033

13

Obserwator 34: Dzik jaki jest.

12 870

6 869

27

Pracownik Zespołu udostępniania parku w ramach swoich obowiązków przygotował 42 filmy dotyczące przyrody WPN, oferty turystyczno-edukacyjnej, atrakcji, imprez turystycznych, działań ochronnych w parku. Filmy dostępne są na kanale YouTube „WPN – przyroda, turystyka, wydarzenia”: https://www.youtube.com/channel/UCIaicEuEP2V5Oi523WhZpmQ?reload=9

W 2017 roku zarejestrowano 32 682 wyświetleń (dotyczy tylko nowych filmów z 2017 r.) i 90 subskrypcji tego kanału. Kanał funkcjonuje od 26 kwietnia 2013 r. i zamieszczono w nim w sumie 179 filmów (287 070 wyświetleń, 205 subskrypcji).

Filmy zrealizowane w 2017 r.:

Lp.

Tytuł filmu

Liczba

wyświetleń

Czas

oglądania

(minuty)

Udostęp-

nienia

1.

Zimowe piękno Wiatrołuży

3 446

22 649

1

2.

Z nutrem Maniówki

1 721

9 996

3.

Wczesnowiosenny pejzaż

1 268

4 838

4.

Noc muzeów w WPN

– wykład dr Jarosława Schabieńskiego

„Ferdynand Ossendowski”

606

3 915

5.

Noc muzeów w WPN – trzy inscenizacje

pokazujące osoby związane ze stacją hydrobiologiczną

666

3 305

6.

Z nurtem Wiatrołuży

1 166

7 999

7.

Wigry National Park – time lapse – Słupiańska Bay

893

2 269

1

8.

Jezioro Białe – perła wigierskich wód

1 220

5 519

9.

Wigry National Park – time lapse – storm

1 304

2 928

10.

Wigry National Park – time lapse – Krusznik

942

3 389

3

11.

Wigry National Park – time lapse – Krusznik at sunset

1 143

3 725

12.

Wigry National Park – time lapse –

Rosochaty Róg and Mikołajewo

924

3 358

13.

Wigry National Park – time lapse –

in the vicinity of Piaski

1 170

3 798

1

14.

Wigry National Park – time lapse –

a charming Wigry National Park part I

911

2 935

15.

Wigry National Park – time lapse –

 charming Wigry National Park part II

1 105

2 614

1

16.

Letnia Akademia Przyrody

484

2 335

4

17.

Podwodne piękno Czarnej Hańczy

1 429

6 189

3

18.

Jezioro Długie

1 458

9 827

2

19.

XXV Regaty o puchar dyrektora

Wigierskiego Parku Narodowego

587

1 184

20.

V Maraton Wigry - 2017

1 028

2 438

8

21.

A może na ryby.

486

940

22.

Piękno Wiatrołuży

920

6 300

23.

Rowerem dookoła Wigier

855

2 998

24.

Wykład Andrzeja Matusiewicza

– Aleksander Połujanski

– zapomniany leśnik i krajoznawca

209

1 176

25.

Lasy i leśnictwo w królestwie polskim

oczyma Aleksandra Połujańskiego

180

929

26.

Wykład Zbigniewa Fałtynowicza

– walory literackie wędrówek

po guberni augustowskiej i innych dzieł

Aleksandra Połujańskiego

190

899

27.

Wykład dr inż. Jacka Łozińskiego

– Połujanski – leśnictwo dawniej czy dziś?

461

1 890

28.

Otwarcie wystawy poświęconej

Aleksandrowi Połujańskiemu

241

743

29.

Tomasza Huszczy opowieści o jeleniach

335

4136

30.

Impresje Wigierskiego Parku Narodowego

727

5 362

5

31.

Dzień Zaduszny

514

1197

1

32.

Spotkania edukacyjne – różnorodność biologiczna

116

870

33.

Wykorzystanie technik

graficznego myślenia i notowania

230

2 289

34.

Inwazyjne gatunki obce roślin

187

1 570

35.

Ścieżka Samle

841

3 412

36.

Ptaki wokół nas – dziuplaki.

Wykład Wojciecha Misiukiewicza

179

1 660

37.

Piesza wycieczka – Kaletnik – Piotrowa Dąbrowa

481

1 583

38.

Ścieżka Las późną jesienią

565

1 563

1

39.

Zachód słońca nad Wigierskim Parkiem Narodowym

361

1 160

40.

Widok na Wigierski Park Narodowy z Nowej Wsi

368

1 063

41.

Wigierski Park Narodowy

na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2018

438

525

2

42.

Kamionka początek zimy

327

1 149

Podsumowanie

32 682

148 624

33

Wigierski Park Narodowy na Facebook-u

Polubienia: 600 nowych osób w 2017 roku, 9 169 osób od początku funkcjonowania.

Najpopularniejsze posty w 2017 r.

Data

Tematyka

Liczba

odbiorców

[tys.]

3.01.2017

Film: Zima w WPN

19,8

25.01.2017

„Lodowe róże” na Wigrach

13,0

8.02.2017

Poklatkowe zdjęcie wilka

21,2

17.02.2017

Zdjęcie rysia na Dzień Kota

20,3

1.03.2017

Sezon lęgowy ptaków

18,0

25.05.2017

Wigry wśród 10 najpiękniejszych jezior,

według National Geographic

14,6

1.06.2017

Zdjęcie bociana czarnego z fotopułapki

12,2

11.07.2017

Zdjęcie Teresy Biziewskiej z pierogami

18,5

19.07.2017

Sprawa drzewa na plaży przy Muzeum Wigier

20,5

25.07.2017

Suwalszczyzna to nie Mazury (link do artykułu Radia 5)

18,4

Promocja oferty turystyczno-edukacyjnej oraz walorów Wigierskiego Parku Narodowego

W 2017 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia służące promocji WPN:

 • Udział w 25 Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu. Przewodnik „Rowerem po Wigierskim Parku Narodowym” oraz „Informator dla odwiedzających Wigierski Park Narodowy” zajęły 3 miejsce w kategorii „informatory krajoznawcze i foldery”. Organizatorem konkursu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, Samorząd Województwa Podlaskiego, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze;
 • Wigierski Park Narodowy otrzymał przedłużenie do 31 stycznia 2018 r. rekomendacji Miejsce Przyjazne Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo. Oznacza to, że park uznawany jest za obszar atrakcyjny dla rowerzystów, a w jego ofercie znajdują się usługi dedykowane turystom rowerowym;
 • Udział w II edycji konkursu „Najlepsze wydawnictwo turystyczne województwa podlaskiego w 2016 r.” w kategorii: mapa turystyczna. Do konkursu zgłoszono „pakiet ścieżek edukacyjnych”, który otrzymał pierwszą nagrodę w tej kategorii. Uroczyste podsumowanie konkursu z prezentacją nagrodzonych wydawnictw odbyło się w dniu 22 kwietnia w Białymstoku;
 • Wizyta dwóch dziennikarzy z Hiszpanii, którzy podczas dwutygodniowej wizyty studyjnej (11-12 czerwca) poznawali przyrodę parków narodowych w województwie podlaskim. W Wigierskim Parku Narodowym dziennikarze mieli okazję zapoznać się z infrastrukturą turystyczną, zobaczyć suchary, jezioro Wigry, Muzeum Wigier oraz uczestniczyć w spływie kajakowym rzeką Czarna Hańcza. Efektem wizyty był artykuł prasowy w dzienniku El Pais (https://elviajero.elpais.com/elviajero/2017/07/06/actualidad/1499356561_904358.html);
 • Udział w II i III edycji akcji promocyjnej „Polska. Zobacz Więcej – weekend za pół ceny”. Akcje zorganizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, mające na celu przedłużenie sezonu turystycznego w Polsce, a także propagowanie udziału Polaków w wyjazdach turystycznych na terenie kraju. Akcje odbyły się wiosną w dniach 31.03-2.04.2017 r. oraz jesienią: 6.10-8.10.2017 r. W ramach akcji turyści mogli skorzystać z 50% ulgi w opłacie za: pokoje gościnne w siedzibie parku, miejsca na polach namiotowych, wypożyczenie roweru, bilet do Muzeum Wigier. W obu akcjach udział wzięły w sumie 123 osoby;
 • Bezpłatne czwartki. W każdy czwartek w okresie 1.11.2016 r.–30.04.2017 r. i 1.11.2017 r.–31.03.2018 r. turyści mieli możliwość bezpłatnego wejścia do Muzeum Wigier w Starym Folwarku (w 2017 r. z tej oferty skorzystało 356 osób), obejrzenia bezpłatnych projekcji filmów i zwiedzania wystaw: przyrodniczej i etnograficznej w Krzywem (skorzystało 256 osób);
 • Karta Dużej Rodziny. Posiadacze Karty mogli skorzystać z bezpłatnego wstępu do parku, z 50% ulgi w opłacie za udział w przyrodniczych zajęciach edukacyjnych, 50% ulgi w opłacie za lekcje muzealne, 30% ulgi za nocleg na polu namiotowym Wigierskiego Parku Narodowego „Jastrzęby”, 50% ulgi za nocleg na polach namiotowych „Za szkołą” i „Bindużka”, ulgi za wypożyczenie roweru. Z powyższych ulg skorzystało 1 250 osób;
 • Przedstawiciel WPN wziął udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Suwalskiej Organizacji Turystycznej w dniu 21.06.2017 r. Podczas spotkania omówiono między innymi planowane działania promocyjne SOT w 2017 r. na targach turystycznych oraz za pośrednictwem własnej strony internetowej;
 • Promocja oferty turystycznej w publikacjach: „Podlaskie na weekend” wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, folder „Camperem przez Podlaskie” oraz „Kalendarz 2018 z najlepszymi atrakcjami województwa podlaskiego” wyd. Podlaska Organizacja Turystyczna;
 • Udział w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej „Najlepszy produkt turystyczny 2017”. Produkt „Wigierski Park Narodowy przyjazny turystom aktywnym” został uznany jednym z 4 najlepszych produktów turystycznych na Podlasiu (ze zgłoszonych 41 propozycji). Wyróżnione produkty zawalczyły o Złoty Certyfikat POT na etapie ogólnopolskim. Ponadto WPN jako jedyny z naszego województwa wziął udział w etapie ogólnopolskim konkursu „Certyfikat Internautów”.

Wigierski Park Narodowy w mediach

Poniżej przedstawiono listę audycji radiowych i telewizyjnych oraz artykułów prasowych dotyczących WPN:

 • „Strażnicy dzikiego królestwa” – Polskie Radio Dzieciom (cykl audycji);
 • „Wigierski Park Narodowy pełny turystów” – Rzeczpospolita, 04.12.2017 r.;
 • „Park otwarty na turystów” – Rzeczpospolita, 20.11.2017 r.;
 • „Wigierski Park Narodowy przyjazny turystom” – suwałki.info, 28.11.2017 r.;
 • „Wigierski Park Narodowy z szansą na prestiżową nagrodę” – onet.pl, 13.11.2017 r.;
 • „Rekord frekwencji” – TVP Białystok, 11.10.2017 r.;
 • „Wilcze menu” – Radio 5, 10.10.2017 r.;
 • „Wielkie sprzątanie w Wigierskim Parku Narodowym” –TVP Białystok, 15.09.2017 r.;
 • „Trasy po Wigierskim Parku Narodowym na smartfonie” – Niebywałe Suwałki, 19.08.2017 r.;
 • „Zaproszenie do parku” – Dwutygodnik Suwalski, 17.08.2017 r.;
 • „Wigierski Park Narodowy: Suchary, twardziele i renifery” – Polskie Radio Czwórka, 12.08.17 r.;
 • „Borejszo dyrektorem WPN” – Radio 5, 20.07.2017 r.;
 • „Polonia salvaje” – El Pais, 7.07.2017 r.;
 • „Lityński i Mościcki w Muzeum Wigier, PRL w Suwałkach.” – Niebywałe Suwałki, 25.05.17 r.;
 • „Noc Muzeów” – Radio 5, 18.05.2017 r.;
 • „Nowości w Wigierskim Parku Narodowym” – TVP Białystok, 13.05.2017 r.;
 • „Ruszył wodny sezon turystyczny na wodach Wigierskiego Parku Narodowego” – wyborcza.biz, 02.05.2017 r.;
 • „Wigierski Park Narodowy przygotowany do majówki” – Niebywałe Suwałki, 21.04.2017 r.;
 • „Wigierski Park Narodowy, klasztor kamedułów i legendy” – onet.pl, 4.04.2017 r.;
 • „W Muzeum Wigier w Starym Folwarku można podziwiać fragment ciosu mamuta” – Radio Białystok, 24.03.2017 r.;
 • „Lodowe kwiaty na jeziorze Wigry” – wp.pl, 24.01.2017 r.;
 • „Ratowanie bielika” – TVP Białystok, 23.01.2017 r.

Materiały i wydawnictwa WPN przekazano w celach promocyjnych następującym podmiotom:

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
 • Zespół Szkół Sióstr Salezjanek - I Międzyszkolny Konkurs wiedzy o Suwałkach i Suwalszczyźnie;
 • Politechnika Rzeszowska;
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku – Festyn „Schizofrenia – Otwórzcie drzwi”;
 • Towarzystwo im Marii Konopnickiej – XXVII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej;
 • XXV Ogólnopolski Przegląd Książki – Konkurs „Znasz li ten kraj?”;
 • Fundacja „Zwierzęta Niczyje” w Suwałkach;
 • CIT Suwałki, Augustów, Kościerzyna, Dowspuda, przy Suwalskim Parku Krajobrazowym, przy Fundacja Wigry Pro;
 • Suwalskie Towarzystwo Brydżowe w Suwałkach – X Międzynarodowy Turniej Brydżowy;
 • Zespół Szkół nr 3 – Impreza charytatywno-prozdrowotna „Dzień trzymana formy”;
 • Urząd Gminy w Suwałkach – Dni Samorządowca, Festyn Rodzinny;
 • Gmina Krasnopol – III edycja biegów „Bieg wśród krasnych pól”;
 • Przedszkole nr 3 - Konkurs wiedzy o przyrodzie;
 • XLIII Olimpiada Geograficzna;
 • Uniwersytet w Białymstoku, Podlaska Olimpiada Wiedzy Biologicznej;
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Białymstoku – IX Seminarium „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”;
 • Wielki Świąteczny Tydzień Konkursowy na portalu suwalki.info.

Tabela 27. Uczestnictwo w targach i festynach w roku 2017.

Lp.

Nazwa targów lub festynu

Termin

Uwagi

1.

Międzynarodowe Targi Turystyczne Adventure

w Wilnie

20-22 stycznia

Materiały informacyjne

przekazano do CIT Suwałki

2.

Targi Regionów i Produktów Turystycznych

w Poznaniu

17-19 lutego

Materiały informacyjne

przekazano do CIT Suwałki

3.

Targi Wiatr i Woda w Warszawie

16-19 marca

Materiały informacyjne oraz nagrody

na konkurs wiedzy przekazano do SOT

4.

Targi Turystyczne „Atrakcje Regionów”

w Chorzowie

18-20 marca

Materiały informacyjne

przekazano do CIT Suwałki

5.

XXIII Międzynarodowe Targi Turystyki,

SPA w Katowicach

31 marca
-2 kwietnia

Materiały informacyjne oraz nagrody

na konkurs wiedzy przekazano do SOT

6.

Międzynarodowe Targi Turystyczne

w Kaliningradzie

13-15 kwietnia

Materiały informacyjne

przekazano do CIT Suwałki

7.

Targi Turystyczne LATO 2017w Warszawie

21-23 kwietnia

Materiały informacyjne oraz nagrody

na konkurs wiedzy przekazano do SOT

8.

Piknik bez granic - transgraniczna majówka

na Kanale Augustowskim w Augustowie

29 kwietnia

Materiały informacyjne oraz nagrody

na konkurs wiedzy przekazano do SOT

9.

Blues Festiwal w Suwałkach

6-9 lipca

Udział pracowników WPN

– wspólne stoisko z CIT Suwałki

10.

Jarmark Kamedulski w Suwałkach

5-6 sierpnia

Udział pracowników WPN

– wspólne stoisko z CIT Suwałki

11.

Międzynarodowy Konkurs Kulinarny

„Sąsiedzi przy stole” w Suwałkach

10 września

Udział pracowników WPN

– wspólne stoisko z CIT Suwałki

12.

Forum Biznesowe Pogranicza

9-10

listopada

Udział pracowników WPN

– wspólne stoisko z SOT

Tabela 28. Wydawnictwa i portale internetowe w których promowano Park w 2017 r.

Nazwa wydawnictwa lub adres portalu

Obsługiwane przez WPN

Oficjalna strona WPN, strona WPN na Facebooku,

kanał WPN na YouTube, kanał Krzysztofa Steczkowskiego na YouTube,

Obserwator

Obsługiwane

przez inne podmioty

www.sot.suwalszczyzna.eu, www.podlaskieit.pl, newsletter PROT,

www.suwalking.pl, www.suwalki24.pl, www.suwalki.info,

www.basniowasuwalszczyzna.pl, www.wrotapodlasia.pl

Ważniejsze wydarzenia turystyczne

 • Uruchomienie systemu E-parki. Od połowy lutego turyści odwiedzający Wigierski Park Narodowy mogli zakupić online karty wstępu, licencje wędkarskie oraz dokonać opłaty za żaglówki i za pobyt na polach namiotowych.
 • 26 marca, charytatywne zawody biegowe „Pomóż Biegiem”. Trasa biegu miała długość ok. 10 km i przebiegała przez WPN. Cały dochód z biegu został przeznaczony na rehabilitację Tomka Nowakowskiego z Suwałk. Organizatorem zawodów była Fundacja Promyk z Suwałk i Fundacja Ultra z Krosna, a współorganizatorami: Wigierski Park Narodowy, Folwark Hutta i firma Ideal Line.
 • W dniach 21-22 kwietnia gościliśmy w parku około 200 uczestników zawodów finałowych XLIII Olimpiady Geograficznej, której głównym organizatorem było I LO z Suwałk. Uczniowie, nauczyciele i jurorzy podczas prezentacji oraz wycieczek terenowych zapoznali się z walorami przyrodniczymi i kulturowymi i ofertą edukacyjno-turystyczną oraz otrzymali pakiety materiałów promocyjnych.
 • 19 maja pracownicy parku oraz przedstawiciele branży turystycznej, a w szczególności przewodnicy turystyczni i pracownicy informacji turystycznej, uczestniczyli w warsztatach w Wiejsiejskim Parku Regionalnym na Litwie. Podobnie jak w latach ubiegłych warsztaty odbyły się w ramach projektu: „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na Obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska” Life 11NAT/PL/000431.
 • W sezonie letnim odbyło się 12 wycieczek pieszych i rowerowych z przewodnikiem w ramach projektu finansowanego ze środków NFOŚiGW „Wigierski Park Narodowy – znam, rozumiem, wspieram”. W wyprawach udział wzięło 240 osób i byli to głównie mieszkańcy parku i otuliny, turyści, niepełnosprawni ruchowo, niedowidzący i głuchoniemi, osoby uzależnione i współuzależnione. Uczestnicy wycieczek poznali tajemnice wigierskich jezior, rzek, ssaków, ptaków, płazów oraz otrzymali drobne upominki: przewodniki, koszulki, mapy, kubki.
 • W sierpniu trzech studentów Uniwersytetu Łódzkiego z kierunku turystyka i rekreacja odbyło trzytygodniowe praktyki, w czasie których zapoznali się z walorami przyrodniczymi parku, jego funkcjonowaniem, ofertą i zagospodarowaniem turystyczno-edukacyjnym.
 • 19 sierpnia – V edycja Maratonu Wigry. W imprezie wystartowało ponad 450 zawodników z całej Polski, a także Grecji, Hiszpanii, Litwy i Wielkiej Brytanii. Uczestnicy mieli do wyboru dwie trasy: 42 – kilometrową dookoła Jeziora Wigry oraz 13 – kilometrową pętlę „Pogoni za Bobrem”. Organizatorem maratonu była Fundacja ULTRA, a współorganizatorem Wigierski Park Narodowy.
 • 3 września Wigierski Park Narodowy był współorganizatorem Europejskich Dni Dziedzictwa „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” w Dowspudzie. Odwiedzającym udostępniono dwie wystawy fotograficzne: „Chronione krajobrazy powiatu suwalskiego” oraz „Walory Wigierskiego Parku Narodowego w fotografii Wojciecha Misiukiewicza”. Wyświetlone zostały filmy prezentujące obiekty dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Suwalszczyzny Huberta Stojanowskiego „Koloryt ziemi suwalskiej” i „Rospudzenie o Rospudzie” oraz filmy Krzysztofa Steczkowskiego „Wigierski Park Narodowy”, „Piękno Wiatrołuży”, „Jezioro Długie”. Odbyły się też spotkania z autorami tych filmów, a także z Wojciechem Misiukiewiczem – autorem albumu „Bóbr – pracowity mąciwoda”. Ponadto, pan Jarosław Borejszo przedstawił prezentację pn. „Zmiany w krajobrazie Suwalszczyzny przełomu XX i XXI w.”.
 • 9 września Wigierski Park Narodowy jako członek Suwalskiej Organizacji Turystycznej wpierał organizacyjnie Piknik Rowerowy w Suwalsko-Augustowskim Królestwie Rowerowym Green Velo w Szelmencie. W rowerowej rywalizacji wystartowało 70 uczestników w 10 kategoriach wiekowych. Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami, medalami i nagrodami, pozostali uczestnicy pikniku mogli skorzystać z doradztwa rowerowego, zakupić sprzęt, skorzystać z możliwości oznakowania roweru przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, wziąć udział w quizach turystyczno-krajoznawczych z upominkami i nagrodami, zapoznać się z ofertą turystyczną członków Suwalskiej Organizacji Turystycznej, która wraz Klubem Rowerowym MTB Suwałki była głównym organizatorem imprezy.
 • 10 września odbył się w Wigierskim Parku Narodowym wyścig kolarzy „Pogodne Suwałki” zaliczany do cyklu Maratonów Kresowych. Organizatorem imprezy, w której wzięło udział 363 uczestników, była Fundacja „Maratony Kresowe” przy wsparciu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, Gminy Suwałki, Wigierskiego Parku Narodowego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 • W dniach 12-13 października gościliśmy dwóch pracowników Parku Narodowego Machu Picchu z Peru. Goście zapoznali się z udostępnianiem i zagospodarowaniem turystycznym parku, monitoringiem przyrodniczym, ochroną ppoż. oraz przedstawili walory kulturowo-przyrodniczego parku, z którego przyjechali.
 • W dniach 16-17 października czworo pracowników wzięło udział w konferencji pt. „Polskie parki narodowe – przyszłość, teraźniejszość, przyszłość” w Jeleniej Górze, zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska oraz Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych. Podczas konferencji dyskutowano o obecnej roli parków, ich przyszłości oraz wartości jaką stanowią dla społeczeństwa.
 • W listopadzie zakończono realizację zadania „Modernizacja infrastruktury turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego w 2017 r.” sfinansowanego przez fundusz leśny w wysokości: 1 184 897,96 zł.
 • 28 listopada odbyło się spotkanie podsumowujące sezon turystyczny na Suwalszczyźnie połączone z prezentacją wybranej nowej infrastruktury turystycznej, zorganizowane przez Suwalską Organizację Turystyczną oraz Wigierski Park Narodowy. W spotkaniu udział wzięli członkowie PROT, SOT, WST, WANE, przedstawiciele branży turystycznej, pracownicy.

Obsługa ruchu turystycznego

W sezonie turystycznym na terenie parku działały 4 punkty informacji turystycznej prowadzone przez Wigierski Park Narodowy: w siedzibie parku, na parkingu w Krzywem, w Muzeum Wigier oraz sporadycznie na wodach – pływający punkt informacji turystycznej „Bóbr”. W sezonie turystycznym Centrum Informacji Turystycznej w Krzywem otwarte było w dniach od 1 maja do 30 września codziennie: poniedziałek – piątek, w godzinach 7.00-16.00; sobota – niedziela, w godzinach 9.00-16.00. CIT, podobnie jak w 2016 r., oferowało sprzedaż kart wstępu, licencji wędkarskich, wydawnictw (również drogą pocztową), pamiątek regionalnych, usługi licencjonowanych przewodników w języku polskim, angielskim, niemieckim, organizację wycieczek po najciekawszych zakątkach Suwalszczyzny (w tym wycieczek pieszych i rowerowych z przewodnikiem w ramach projektu finansowanego ze środków NFOŚiGW ”Wigierski Park Narodowy – znam, rozumiem, wspieram”), organizację ognisk, wynajem rowerów, obsługę pokoi gościnnych w leśniczówkach i siedzibie parku, dostęp do Internetu na specjalnie wydzielonym stanowisku, audioprzewodniki po wystawie przyrodniczej. CIT współpracowało z wieloma centrami informacji turystycznej regionu i województwa podlaskiego (wymiana informacji, regularne przekazywanie wydawnictw), stowarzyszeniami i biurami turystycznymi. Centrum udzielało informacji turystycznej również drogą e-mailową i telefoniczną.

Punkt informacji turystycznej przy parkingu funkcjonował podczas tzw. długich weekendów oraz od 1.07 do 30.08, w godz. 10.00-20.00. Turyści mogli tu również uzyskać informację turystyczną, nabyć wydawnictwa, karty wstępu i licencje wędkarskie.

W punktach informacji turyści najczęściej pytali o atrakcje przyrodnicze parku, szlaki piesze i rowerowe, zwłaszcza o szlak Green Velo, turystyczne trasy narciarskie, ścieżki przyrodnicze, pokoje gościnne w leśniczówkach, agroturystykę i tanią bazę noclegową, potrawy regionalne, miejsca wypożyczania rowerów, łodzi do wędkowania i kajaków, terminy kursowania kolejki i statku, Muzeum Wigier, zasady wędkowania w parku, atrakcje dla dzieci, atrakcje kulturalne w regionie, połączenia PKP. Podobnie jak w latach ubiegłych największym zainteresowaniem turystów cieszyły się bezpłatne wydawnictwa, a zwłaszcza mapki ścieżek edukacyjnych.

Propozycje turystów dotyczyły większej liczby miejsc z regionalnym jedzeniem, miejsc sprzedaży ryb, strzeżonych kąpielisk i atrakcji dla dzieci. Chętnie widzieliby też miejsca, gdzie można zobaczyć zwierzęta. Turyści zwrócili uwagę na potrzebę podniesienia standardu pokoi gościnnych, modernizację wystawy etnograficznej, oznakowanie szlaku kajakowego rzeki Czarna Hańcza, lepsze oznakowanie dojazdu do atrakcji turystycznych.

Odwiedzający park pozytywnie wypowiadali się na temat organizowanych bezpłatnie wycieczek pieszych i rowerowych z przewodnikiem, infrastruktury turystycznej, a zwłaszcza oznakowania ścieżek przyrodniczych i szlaków turystycznych, fachowej, kompleksowej informacji turystycznej oraz przewodnictwa.

3.7.2. Infrastruktura turystyczna i edukacyjna

Barbara Perkowska, Adam Januszewicz

2017 rok był bardzo dobrym rokiem, jeśli chodzi o rozbudowę i modernizację infrastruktury turystyczno-edukacyjnej. Zrealizowano wiele przedsięwzięć dotowanych ze źródeł zewnętrznych. W ramach projektu pt. „Modernizacja infrastruktury turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego w 2017 roku”, sfinansowanego przez fundusz leśny: 1 184 897,96 zł (kwota netto), wykonano następujące zadania:

1) remont i modernizacja infrastruktury pól biwakowych na szlaku rzeki Czarnej Hańczy:

 • pole „Gremzdówka”: odbudowa pomostu, remont 2 ławostołów 6-osobowych, odbudowa ławostołu 6-osobowego, remont tablicy informacyjnej 120 x 80 cm;
 • pole „Za Szkołą”: odbudowa pomostu, remont 2 ławostołów 6-osobowych, remont tablicy informacyjnej 120 x 80 cm;
 • pole „Bindużka”: odbudowa pomostu, remont 4 ławostołów 6-osobowych, remont tablicy informacyjnej 120 x 80 cm.

2) budowa, odbudowa, remont elementów infrastruktury turystycznej przy szlakach i w miejscach odpoczynku:

 • rozbudowa kładki przez rzekę Wiatrołuża;
 • remont budynku sanitariatu w miejscu odpoczynku nad jeziorem Czarnym;
 • budowa nowych ławostołów 6-osobowych (9 szt.);
 • remont ławostołów 6-osobowych (9 szt.);
 • ustawienie ręcznych szlabanów obrotowych na drogach leśnych (8 szt.);
 • budowa nowych tablic informacyjnych (19 szt.);
 • remont tablic informacyjnych (7 szt.);
 • wykonanie projektu na odbudowę pomostu widokowego we wsi Wigry;
 • wymiana ogrodzenia w miejscu pamięci (parking Leszczewek).

3) budowa, odbudowa, remont elementów infrastruktury ścieżek edukacyjnych oraz obiektów edukacji przyrodniczej:

a) na ścieżce „Las”:

 • remont tablic edukacyjnych 120x80 (8 szt. tablic łącznie z planszami; w dwóch tablicach tylko wymiana planszy);
 • wykonanie schodów terenowych z balustradą na podejściu do przystanku „Obozowisko Łowców Reniferów” (21,5 m + 16 m);
 • odbudowa bram wejściowych na ścieżkę „Las” (2 szt.).

b) na ścieżce „Suchary”:

 • remont tablic edukacyjnych (łącznie z planszami, 12 szt.);
 • budowa tablic edukacyjnych (wejściowa);
 • wymiana zadaszenia ławostołu;
 • remont drewnianych barier z bali – 223,6 m;
 • wykonanie planszy tablicy edukacyjnej (pulpit na Sucharze IV).

c) na ścieżce „Jeziora”:

 • wykonanie plansz tablic edukacyjnych (pulpit na Sucharze Wielkim i jeziorze Długim).

d) na ścieżce „Puszcza”:

 • konserwacja i pokrycie siatką drucianą kładki przy jeziorze Konopniak;
 • budowa tablic edukacyjnych (10 szt.).

4) budowa, odbudowa lub remont elementów infrastruktury zielonego szlaku turystycznego „Wokół Wigier” im. A. Patli:

 • remont kładki w dolinie Czarnej Hańczy (749 m);
 • remont kładki na Piaskach (190 m);
 • miejsce odpoczynku „Jastrzęby” – wykonanie projektu na odbudowę pomostu widokowego na Jastrzębach;
 • modernizacja nawierzchni szlaku turystycznego (779 m – droga dojazdowa na Jastrzęby);
 • ustawienie 3 toalet kompostujących;
 • zagospodarowanie miejsca odpoczynku „Zakąty”;
 • budowa bariery w punkcie widokowym Czerwony Krzyż (55 m);
 • wykonanie projektu na odbudowę platformy widokowej w Bryzglu;
 • budowa nowych ławostołów 6-osobowych (12szt.);
 • remont ławostołów 6-osobowych (9szt.) i 12 osobowych (2 szt.);
 • konserwacja drewnianych barier (4 szt. – parkingi: Bartny Dół, Binduga i Piaski oraz punkt widokowy „Binduga”);
 • remont tablic informacyjnych (7 szt.);
 • wykonanie plansz tablic informacyjnych (2 pulpity na wieży w Kruszniku i 1 pulpit na Bindudze).

5) modernizacja parkingów leśnych – wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego, wykonanie zjazdów i wzmocnienie skarp:

 • modernizacja nawierzchni miejsca postojowego dla samochodów w miejscu odpoczynku przy leśniczówce Leszczewek;
 • modernizacja nawierzchni miejsca postojowego dla samochodów (dojście do punktu widokowego „Binduga”);
 • modernizacja nawierzchni miejsca postojowego dla samochodów w Bryzglu;
 • modernizacja nawierzchni miejsca postojowego dla samochodów (dwa miejsca parkingowe obok siebie, dojście do miejsca odpoczynku „Piaski”);
 • modernizacja miejsca postojowego dla samochodów przy leśniczówce Wysoki Most.

  


Spis treści

Dalej »

Strona główna WPN