<

 

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2016

Spis treści

   

Strona główna WPN

14. WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW W TEKŚCIE

Tabele:

Tabela 1. Zagrożenia wewnętrzne istniejące

Tabela 2. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne

Tabela 3. Zagrożenia zewnętrzne istniejące

Tabela 4. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne

Tabela 5. Wykorzystanie materiału sadzeniowego w 2016 r.

Tabela 6. Wykorzystanie materiału sadzeniowego w latach 2002 – 2016 r.

Tabela 7. Wykonanie masowe cięć pielęgnacyjnych (trzebieży) w 2016 r.

Tabela 8. Struktura sortymentowa pozyskania w latach 2015-2016.

Tabela 9. Pożary na terenie WPN w latach 2008-2016, odnotowane w WPN

Tabela 10. Akcje SOPP w 2016 roku

Tabela 11. Wyposażenie baz sprzętu przeciwpożarowego

Tabela 12. Zestawienie barci i kłód bartnych wraz z ich lokalizacją

Tabela 13. Liczebność kormorana nad jeziorem Długim w czasie obserwacji w 2016 roku

Tabela 14. Monitoring ptaków Wigier w 2016 r.

Tabela 15. Ewidencja zwierząt przetrzymywanych w ośrodku rehabilitacji zwierząt w Maćkowej Rudzie w 2016 r.

Tabela 16. Ruch turystyczny na szlakach WPN (na podstawie odczytów z  liczników) w roku 2016

Tabela 17. Liczba godzin przewodnictwa po WPN w 2015 i 2016 r.

Tabela 18. Zestawienie wyników kontroli kajakarzy podczas dyżurów na wodzie w latach 2006-2016

Tabela 19. Zestawienie zewnętrznych podmiotów turystycznych sprzedających karty wstępu w 2016 r.

Tabela 20. Liczba sprzedanych kart wstępu i licencji wędkarskich w  2015 i 2016 r.

Tabela 21. Zestawienie ilościowe sprzedanych kart wstępu w 2016 r.

Tabela 22. Liczba osób odwiedzających wystawy, ścieżki edukacyjne oraz korzystających z innych ofert WPN w 2015 i 2016 r.

Tabela 23. Wykorzystanie obiektów noclegowych i rekreacyjnych w  zarządzie WPN w latach 2015 i 2016

Tabela 24. Wykorzystanie niektórych obiektów noclegowych i  rekreacyjnych, nie będących w zarządzie WPN, w latach 2015 i 2016

Tabela 25. Najpopularniejsze filmy na kanale WPN YouTube w 2016 r.

Tabela 26 Najpopularniejsze filmy WPN w całym okresie udostępnienia na kanale YouTube

Tabela 27. Uczestnictwo w targach i festynach w roku 2016

Tabela 28. Wydawnictwa i portale internetowe w których promowano Park w 2016 r.

Tabela 29. Drzewa i krzewy wyznaczone w 2016 r. do wycinki z terenów objętych ochroną krajobrazową, znajdujących się w granicach Wigierskiego Parku Narodowego

Tabela 30. Szkodnictwo i ochrona przed szkodnictwem w 2016 r.

Tabela 31. Zamówienia publiczne zrealizowane w 2016 roku

Tabela 32. Zestawienie prac remontowych w 2016 r.

Tabela 33. Skład Rady Naukowej WPN na lata 2015 – 2019

   

Rysunki:

Rysunek 1. Liczebność zwierzyny w latach 2002 – 2016

Rysunek 2. Wartość odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną w latach 2002-2016

Rysunek 3. Analiza wykonania głównych prac z zakresu hodowli lasu w  latach 2012 – 2016 [ha]

Rysunek 4. Struktura gatunkowa drewna pozyskanego w 2016 r. w cięciach przygodnych

Rysunek 5. Masa drewna pozyskanego w ramach cięć przygodnych w latach 2006-2016

Rysunek 6. Zasiedlone drewno świerkowe usunięte w latach 1996-2016

Rysunek 7. Liczba turystów zarejestrowanych przez liczniki w roku 2016

   

Dalej »

  

  

Spis treści  

Strona główna WPN