Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

 

 

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2016

 

Spis treści 

   

Strona główna WPN 

3.7. Udostępnianie Parku

3.7.1. Liczba turystów na terenie WPN

Barbara Perkowska

Na podstawie liczby obsłużonych grup zorganizowanych, liczby turystów indywidualnych, sprzedanych kart wstępu, licencji wędkarskich, danych z liczników turystów oraz danych uzyskanych od podmiotów prywatnych obsługujących turystów na terenie Parku szacujemy, że Wigierski Park Narodowy odwiedziło około 125 tys. turystów czyli około 10 tys. więcej niż w roku ubiegłym. Trudno jest określić rzeczywistą liczbę odwiedzających Park ze względu na fakt, że przez teren parku przebiega wiele dróg. Niektórzy turyści mogli być policzeni wielokrotnie, jeśli korzystali z kilku atrakcji np. statku i kolejki, przebywali na szlaku turystycznym i byli jednocześnie zliczeni przez automatyczne liczniki.

Zespół ds. Udostępniania Parku wraz z przewodnikami obsłużył w 2016 r. 213 grup zorganizowanych (7 290 osób), które korzystały z różnych atrakcji oferowanych przez WPN oraz około 9 500 turystów indywidualnych. Zarówno grupy zorganizowane jak i turyści indywidualni korzystali z sześciu ścieżek edukacyjnych, szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, tras narciarskich, Muzeum Wigier, wystaw: przyrodniczej „Nad Wigrami”, etnograficznej „Ocalić od zapomnienia” oraz rybackiej „Historia i tradycje rybołówstwa nad Wigrami”, ognisk, bezpłatnych projekcji filmów o Wigierskim Parku Narodowym i innych parkach narodowych Polski oraz z audio przewodników. Prawdziwym hitem, który przyciągnął wielu turystów do regionu, a tym samym Wigierskiego Parku Narodowego, był Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo.

Ruch turystyczny na terenie parku charakteryzował się zróżnicowaniem sezonowym i przestrzennym. Na początku roku z walorów przyrodniczych parku, dzięki śnieżnej pogodzie korzystali głównie narciarze biegowi. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się trasy turystyczne w Krzywem i na Słupiu. W miesiącach kwiecień – czerwiec oraz wrzesień – październik dominowały wycieczki szkolne, które realizowały w parku tzw. zielone lekcje. Najwięcej wycieczek szkolnych przyjechało z województwa podlaskiego i z Warszawy, ale też z dość odległych miast, takich jak: Gdańsk, Kraków, Poznań, Wrocław, Toruń, Bydgoszcz, Olsztyn, Łódź. Zdecydowana większość grup szkolnych korzystała z noclegów w Młodzieżowym Ośrodku Edukacyjno-Wypoczynkowym „Zatoka Uklei” w Gawrych Rudzie. Pośród zagranicznych turystów przeważali Niemcy, Finowie, Łotysze, Estończycy i Litwini, ale nie zabrakło również turystów z innych krajów m.in. z Rosji, Francji, Włoch, Czech, Słowacji, Ukrainy, Szwajcarii, Hiszpanii, a nawet z Australii, Nowej Zelandii, RPA i Angoli.

Zanotowaliśmy większą w porównaniu do 2015 r. liczbę turystów indywidualnych, zwłaszcza rodzin wielodzietnych. Przyczyny tego stanu rzeczy dopatrujemy się w rządowych programach wsparcia rodzin: Karta Dużej Rodziny (posiadacze takiej karty nie płacili za wstęp do parków narodowych) i program „500+”. Pogoda podczas lata nie rozpieszczała, więc nad jeziorami nie było tłoczno. Turyści wybierali aktywne formy wypoczynku: wycieczki piesze, rowerowe, kajakarstwo. Rejsy łodzią z przeszklonym dnem „Leptodora II” i statkiem „Tryton” podobnie jak w latach ubiegłych też cieszyły się dużym zainteresowaniem. Łodzią „Leptodora” pływało 2 260 osób, a statkiem około 5 700 osób. Podobnie spływy kajakowe rzeką Czarną Hańczą cieszą się od lat niesłabnącym zainteresowaniem. W pogodne dni rzeką spływało do 389 osób dziennie; średnio w okresie od 26.06.2016 r. do 21.08.2016 r. – około 159 osób dziennie, czyli 30 osób dziennie więcej niż w ubiegłym roku. Najwięcej kajakarzy na Czarnej Hańczy przebywało w dniach: 10 lipca – 262 osób, 31 lipca – 273 osoby, 13 sierpnia – 389 osób. Większa liczba turystów na rzece ma prawdopodobnie związek z ogłoszeniem „Roku Czarnej Hańczy” przez Urząd Miasta Suwałki oraz zgłoszeniem Czarnej Hańczy przez Podlaską Organizację Turystyczną do konkursu „Rzeka Roku 2016”, organizowanego przez Klub Gaja. Podobnie jak w latach ubiegłych, jezioro Wigry przyciągnęło też wielu żeglarzy. Odbyły się tu XXIV Regaty o Puchar Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego (23 jednostki), LX Regaty „O Błękitną Wstęgę Wigier” (44 jednostki) oraz kilka innych. Również wędkowanie znalazło wielu amatorów, w tym roku sprzedano około 4 200 licencji wędkarskich. Nad bezpieczeństwem wodniaków czuwało Suwalskie WOPR, które na terenie parku przeprowadziło 6 akcji poszukiwawczych osób zaginionych na wodzie, a podczas działań ratowniczych udzieliło pomocy 47 osobom. W sezonie letnim w jeziorze Wigry utonęło 5 osób.

Kiedy pogoda była mniej „plażowa”, wówczas tłoczniej było na ścieżkach i szlakach turystycznych. Potwierdzają to dane z automatycznych liczników turystów. Analiza ruchu turystycznego w 5 punktach na szlakach turystycznych Parku w okresie od 1 stycznia do 20 listopada 2016 r. przedstawiała się następująco:

Tabela 16. Ruch turystyczny na szlakach WPN (na podstawie odczytów z liczników) w roku 2016

Lokalizacja

licznika

ruchu

Liczba osób

zarejestrowanych

w 2016 roku

Średnia dzienna/

średnia miesięczna

Najbardziej

ruchliwy

dzień

tygodnia

Maksimum ruchu:

data (liczba osób)

Bartny Dół

29 884

92/2717

niedziela

9 czerwca (1 134)

Kładka na

Czarnej Hańczy

7 624

23/693

niedziela

20 sierpnia (296)

Piaski*

1823

11/304

niedziela

26 maja (134)

Słupie

5118

16/465

niedziela

14 sierpnia (86)

Samle**

1089

6/181

poniedziałek

25 maja (51)

* Dane z okresu 1.01.– 20.06.2016 r., w pozostałym okresie licznik nie funkcjonował

**Dane z okresu 1.01 – 30.06.2016 r., w pozostałym okresie licznik nie funkcjonował

 

Tabela 17. Liczba godzin przewodnictwa po WPN w 2015 i 2016 r.

Lp.

Rodzaj

Rok

2015

2016

1

Przewodnictwo w języku polskim

46

91

2

Przewodnictwo w języku obcym (niemiecki, angielski, rosyjski)

-

-

3

Ogółem

46

91

  

Tabela 18. Zestawienie wyników kontroli kajakarzy podczas dyżurów na wodzie w latach 2006-2016

Rok

Liczba

dni

Liczba

osób

skontro-

lowanych

% osób bez

kart wstępu

Liczba

sprzeda-

nych

kart

ogółem

Wartość

(zł)

Liczba

sprzedanych

kart

pełnopłatnych

Wartość

(zł)

Liczba

sprzeda-

nych

kart

ulgowych

Wartość

(zł)

2006

36

3 517

50,0

1 753

3 681,0

701

2 103

1 052

1 578

2007

57

5 417

44,0

2 359

5 367,0

1 219

3 657

1 140

1 710

2008

34

3 230

36,0

1 170

2 434,0

453

1 359

717

1 075

2009

38

3 676

36,0

1 311

3 912,0

645

2 580

666

1 332

2010

46

4 410

28,0

1 256

3 802,0

645

2 580

611

1 222

2011

44

3 241

39,0

1 965

3 788,0

618

2 472

658

1 316

2012

35

4 090

40,0

1 562

4 816,0

846

3 384

916

1 432

2013

62

8 034

30,0

2 419

7 732,0

1447

5 788

972

1 944

2014

41

5 309

34,0

3 398

5 646,0

1014

4 056

795

1 590

2015

29

3 437

40,0

1 371

4 370,0

814

3 256

557

1 114

2016

18

2 857

43,3

1 241

5 202,5

840

4 200

401

1 002

  

Tabela 19. Zestawienie zewnętrznych podmiotów turystycznych sprzedających karty wstępu w 2016 r.

Lp.

Podmiot turystyczny

Karta wstępu

jednodniowa

Karta wstępu

tygodniowa

Karta wstępu

dwutygodniowa

Razem

pełno-

płatna

ulgowa

pełno-

płatna

ulgowa

pełno-

płatna

ulgowa

1

Wigierska Kolejka Wąskotorowa

5 500

5 500

 

 

 

 

11 000

2

PPHU ARMATOR
Błażej Bieńkowski

1 700

1 100

 

 

 

 

2 800

3

Hobbit s.c. Klub Miłośników Dzikiej Przyrody

700

700

 

 

 

 

1 400

4

AS-TOUR Biuro Turystyki Kajakowej

1 202

1 142

 

 

 

 

2 344

5

Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy

50

800

10

50

20

200

1 130

6

Przedsiębiorstwo turystyczne Szot

600

250

 

 

 

 

850

7

„PIK” Zbigniew Trocki

151

150

 

 

 

 

301

8

Jan Grudkowski

100

100

 

 

 

 

200

9

Honorata Łysenko

110

110

20

20

25

25

310

10

Relax

400

400

 

 

 

 

800

11

Mirosław Miszkiel

200

150

 

 

 

 

350

12

Krystyna Chilińska

100

100

20

20

 

 

240

13

Wigierski Areopag Nowej Ewangelizacji

50

50

 

 

 

 

100

14

Klub Inteligencji Katolickiej

100

100

100

 

 

 

300

15

Kompleks turystyczny „U Jawora”

25

25

 

 

 

 

50

16

Wypożyczalnia kajaków Strumyk

700

400

25

25

 

 

1 150

17

CAMPA Spływy Kajakowe

500

250

 

 

 

 

750

18

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna

50

150

 

 

 

 

200

19

Wypożyczalnia kajaków Grzegorz Pietranis

70

30

 

 

 

 

100

20

Zofia Tarasiewicz

47

16

44

26

12

17

162

21

Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat

100

100

 

 

 

 

200

22

Zakątek nad Wigrami

30

19

15

15

0

2

81

23

Marek Taraszkiewicz

50

50

 

 

 

 

100

24

Ośrodek Sportu i Rekreacji

50

50

20

20

10

10

160

25

Gajdziński Krzysztof

398

202

 

 

 

 

600

 

Hotel Nad Wigrami

20

20

 

 

 

 

40

Ogółem

12 003

11 964

254

176

67

254

25 718

  

Tabela 20. Liczba sprzedanych kart wstępu i licencji wędkarskich w 2015 i 2016 r.

Lp.

Rodzaj

Lata

2015

2016

1

Karty wstępu

41 458

37 277

2

Licencje wędkarskie

4 379

4 200

3

Karty wstępu dla żaglówek

62

78

4

Karta wstępu wliczona w bilet na Leptodorę II

2 200

2 260

  

Tabela 21. Zestawienie ilościowe sprzedanych kart wstępu w 2016 r.

Rodzaje kart wstępu/

podmioty sprzedające

Jednodniowe

Tygodniowe

Dwutygodniowe

Ogółem

pełno-

płatne

ulgowe

pełno-

płatne

ulgowe

pełno-

płatne

ulgowe

Podmioty zewnętrzne(26)

13 003

11 964

254

176

67

254

25 718

Pracownicy WPN (22)

5 023

5 824

314

275

57

66

11 559

Ogółem

18 026

17 788

568

451

124

320

37 277

  

W 2016 r. liczba sprzedanych kart, w porównaniu do 2015 r., była niższa o około 4 000. Trudno uzasadnić ten fakt, zwłaszcza że liczba turystów była większa, np. na Bartnym Dole wzrosła o 8 998 osób.

Tabele poniżej przedstawiają liczby osób odwiedzających wystawy, ścieżki edukacyjne, oraz korzystających ze specjalnych ofert i bazy noclegowej Parku.

  

Tabela 22. Liczba osób odwiedzających wystawy, ścieżki edukacyjne oraz korzystających z innych ofert WPN w 2015 i 2016 r.

Lp.

Wystawa, ścieżka edukacyjna, oferta

Liczba turystów w latach

2015

2016

1.

Centrum informacji turystycznej w Krzywem

8 050

9 100

2.

Muzeum Wigier

12 078

15 473

3.

Wystawa przyrodnicza „Nad Wigrami”

9 650

11 200

4.

Wystawa etnograficzna „Ocalić od zapomnienia”

7 450

7 100

5.

Wystawa „Historia i tradycje rybactwa i rybołówstwa”

2 225

2 692

6.

Ścieżka „Las”

13 500

ok. 14 000

7.

Ścieżka „Suchary”

8 877

ok. 9 000

8.

Ścieżka „Jeziora”

9 353

5 115

9.

Ścieżka „Ols”

ok. 10 000

10 500

10.

Ścieżka „Płazy”

650

700

11.

Ścieżka „Puszcza”

1 100

900

12.

Ścieżka „Samle”

ok. 2 500

ok.2 300

13.

Ścieżka spacerowa „Dąbek”

9 100

5 000

14.

Punkt widokowy Bartny Dół na trasie Wigierskiej Kolejki Wąskotorowej

20 886

29 884

15.

Szlak zielony wokół Wigier

ok. 15 100

ok.15 500

16.

Szlak kajakowy

ok. 12 500

12 000

17.

Osoby korzystające z rowerów WPN

299

430

18.

Organizacja ognisk (liczba grup)

71

53

Rysunek 7. Liczba turystów zarejestrowanych przez liczniki w roku 2016

  

Tabela 23. Wykorzystanie obiektów noclegowych i rekreacyjnych w zarządzie WPN w latach 2015 i 2016

Nazwa obiektu, nr posesji

(liczba miejsc noclegowych – m.n.)

Liczba osób

w latach

Liczba osobo-nocy

w latach

2015

2016

2015

2016

Pokoje w leśniczówkach:

Lipniak 23 (6 m.n.)

7

0

48

0

Mikołajewo 34 (5 m.n.)

39

49

194

271

Leszczewek 40 (5 m.n.)

31

35

155

146

Gawarzec – Gawrych Ruda 58 (5 m.n.)

27

34

210

150

Maćkowa Ruda 57 (6 m.n.)

33

45

120

172

Bryzgiel (3 m.n.)

15

15

89

71

Królówek (4 m.n.)

18

26

85

103

Lipowe (3 m.n.)

4

6

25

38

RAZEM pokoje w leśniczówkach

174

210

926

951

Pokoje gościnne w dyrekcji Parku

(8 m.n., 12 m.n.)

284

292

818

1 142

RAZEM wszystkie pokoje

458

502

1 744

2 093

Pola biwakowe: Za szkołą, Bindużka, Gremzdówka

229

263

295

263

Pole biwakowe Jastrzęby

655

450

3 560

3 210

  

Pokoje gościnne w zarządzie Parku

W 2016 r. z pokoi parkowych skorzystały w sumie 502 osoby (udzielono 2 093 osobo-noclegów). Z dniem 1.12.2016 r. przestały funkcjonować pokoje gościnne w następujących leśniczówkach: Bryzgiel, Gawarzec, Królówek, Leszczewek. W dalszym ciągu turystom dostępne będą pokoje w leśniczówce w Maćkowej Rudzie, Mikołajewie, Lipowem oraz w siedzibie dyrekcji parku w Krzywem (ogółem 27 miejsc noclegowych).

Pola namiotowe w zarządzie Parku

„Jastrzęby” – obsługą ruchu turystycznego na polu w roku 2016 zajmowała się, jak dotychczas, pani Honorata Łysenko z Suwałk. Na polu odpoczywało około 450 turystów, którym udzielono w sumie 3 210 osobo-noclegów.

„Za szkołą” i „Bindużka” – sprzątaniem pól zajmowała się firma ZUL Barszczewski, a pobieraniem opłat pracownik WPN. Na polu przebywało w sumie 263 osób ­ przede wszystkim kajakarze.

„Gremzdówka” – prowadzeniem pola namiotowego „Gremzdówka” zajmował się mieszkający w pobliżu pola pan Romuald Jurkun, z którym dyrektor WPN podpisał w roku 2014 umowę na obsługę pola do roku 2019. Z noclegu na polu skorzystało około 150 osób.

  

Tabela 24. Wykorzystanie niektórych obiektów noclegowych i rekreacyjnych,
nie będących w zarządzie WPN, w latach 2015 i 2016

Wyszczególnienie

Liczba osób w 2015 roku

Liczba osób w 2016 roku

Wigierski Areopag Nowej Ewangelizacji

Brak danych

ze względu na zmiany organizacyjne

38 847 turystów indywidualnych

3 280 noclegów

Młodzieżowy Ośrodek

Edukacyjno-Wypoczynkowy

"Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie

498 turystów indywidualnych

59 grup

13 958 noclegów

774 turystów indywidualnych

58 grup

12 980 noclegów

PTTK Oddział Suwałki

Brak danych

7 783 osoby – turyści indywidualni

400 uczestników spływów kajakowych

267 uczestników regat

Ośrodek Wypoczynkowy „U Jawora”

2 500 turystów indywidualnych

10 grup (400 osób)

2 208 noclegów

2 700 turystów indywidualnych

25 grup (900 osób)

2 808 noclegów

Hotel nad Wigrami

liczba turystów, którzy korzystali

z bazy noclegowej oraz żywieniowej

8 858 osób

liczba turystów, którzy korzystali

z bazy noclegowej oraz żywieniowej

8 443 osób

  

Żegluga pasażerska po jeziorze Wigry

Turystyczne przewozy pasażerskie w roku 2016 prowadziła firma PPHU Armator Błażej Bieńkowski. Rejsy statkiem „Tryton”, podobnie jak w latach ubiegłych, cieszyły się dużym zainteresowaniem, w sumie z tej atrakcji skorzystało około 5 700 osób. Armator sprzedał 2 800 kart wstępu jednodniowych (o 1 200 sztuk mniej niż w ubiegłym roku): 1 700 pełnopłatnych oraz 1 100 ulgowych na kwotę 11 250 zł oraz wniósł opłatę w wysokości 45 510 zł za korzystanie z wód jeziora Wigry.

Spływy kajakowe

Organizowaniem spływów kajakowych na rzece Czarna Hańcza zajmowało się, podobnie jak w latach ubiegłych, około 20 firm i były to między innymi: PTTK Oddział Suwałki, Hobbit s.c., Campa Spływy kajakowe, Przedsiębiorstwo turystyczne Szot, OSiR, Fundacja Wigry Pro, Biuro Turystyki Aktywnej Forma-t, Wypożyczalnia kajaków Potok, Wypożyczalnia a-kajak, Trojan, Wypożyczalnia kajaków Strumyk, Biuro Turystyczne Sirocco, AS-TOUR Biuro Turystyki Kajakowej, Neptun, Vista, „Zakole” Zbigniew Terlecki, Łukowy Kąt, Klub Wodny Hańcza, Szekla, Struga, Aquarius, Necko, wypożyczalnia Rospuda, gospodarstwo agroturystyczne „U Bociana” i inne. W sezonie letnim w miesiącach lipiec – sierpień przez wybrane 18 dni, w godzinach 10.00-14.00 pracownicy parku sprawdzali posiadanie przez kajakarzy kart wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego. Skontrolowano w sumie 2 857 osób, 56,7% skontrolowanych posiadało karty wstępu, 1 241 osób nie posiadało kart – tym osobom sprzedano 840 kart pełnopłatnych i 401 kart ulgowych. W porównaniu do roku ubiegłego liczba posiadających karty na spływach wzrosła o 3,3%. Podobnie jak w latach ubiegłych, do firm, które prawie w 100% sprzedawały karty należą: AS-TOUR Biuro Turystyki Kajakowej (Maćkowa Ruda), Hobbit s.c. Klub Miłośników Dzikiej Przyrody (Maćkowa Ruda), „PIK” Zbigniew Trocki (Wysoki Most) Przedsiębiorstwo turystyczne Szot (Augustów), Campa Spływy Kajakowe (Augustów) i Wypożyczalnia kajaków Strumyk (Magdalenowo). Kontrole wykazały, że firmy takie jak: U Bociana (Frącki), „Zakole” Terlecki Zbigniew (Buda Ruska), Parkowe Centrum Wypoczynku Widok (Bryzgiel), praktycznie nie sprzedawały kart uczestnikom organizowanych spływów.

Żeglarstwo

Od 4 stycznia 2016 roku obowiązuje nowe zarządzenie w sprawie udostępniania parku, niektóre zmiany dotyczą żeglarzy i polegają na wprowadzeniu zakazu przebywania w Zatoce Hańczańskiej w okresie od stopnienia lodu do 15 czerwca. Wyznaczono również miejsca cumowania jednostek pływających oraz określono ich maksymalne wymiary. Ponadto, inną istotną zmianą w cenniku opłat za wstęp do parku jest wprowadzenie obowiązku posiadania przez żeglarzy karty wstępu, poza właścicielem lub sternikiem, który wykupił kartę dla jednostek żaglowych.

W 2016 r. 78 właścicieli jachtów wykupiło karty dla jednostek żaglowych. Były to przede wszystkim kluby żeglarskie mające bazę nad Wigrami: Stowarzyszenie Wigierski Wiatr – 15 kart, Klub Wodny Hańcza – 11 kart, Klub Wodny Kamena – 12 kart, Klub Wodny PTTK – 30 kart, Marek Taraszkiewicz – 3 karty, oraz turyści indywidualni – 7. Wszystkie karty wykupione zostały na cały sezon.

W roku 2016 na jeziorze Wigry odbyły się następujące regaty:

 • 25-26.06. – Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk w klasie CADET, które były jednocześnie II eliminacją do Mistrzostw Świata (grudzień, Argentyna) i Mistrzostw Europy (29.07-6.08 Tihany, Węgry) w tej żeglarskiej klasie. W imprezie udział wzięło ponad 20 jachtów z Giżycka, Mikołajek, Pisza, Kartuz i 4 jachty z klubu UKŻ Grot OSiR Suwałki. Organizator: Uczniowski Klub Żeglarski „GROT” i Ośrodek Sportu i Rekreacji.
 • 30.07. – III Regaty o Puchar Wigierskiego Wiatru w klasie jachtów kabinowych. W regatach startowało 18 jachtów (49 żeglarzy i żeglarek) z klubów wigierskich i spoza Suwałk. Organizator: Stowarzyszenie Wigierski Wiatr.
 • 13.08. – XI Regaty o Puchar Wójta Gminy Suwałki w klasie Omega standard i MICRO. W regatach wzięło 48 żeglarzy. Organizator: Klub Wodny PTTK i Gmina Suwałki.
 • 15.08. – XXIV Regaty o Puchar Dyrektora WPN w klasie Omega standard, MICRO i jachty kabinowe. W zawodach udział wzięło 29 drużyn (78 żeglarzy) z lokalnych klubów wodnych a także Augustowa, Sokółki, Warszawy. Organizatorzy: Wigierski Park Narodowy i Klub Wodny PTTK Suwałki.
 • 27-28.08. – XIX Regaty o Puchar Prezesa Forte w klasach: Omega Standard, MICRO i Jachty Kabinowe. W regatach startowało 18 jachtów. W dodatkowych regatach „Bieg samotników” (uczestniczą w nim sami sternicy i jest to wyścig poświęcony żeglarzom, którzy odeszli na wieczną wachtę) udział wzięło 13 samotnych żeglarzy. Organizatorem regat był Klub Żeglarski Kamena oraz Fabryka Mebli „FORTE” S.A.
 • 4.09. – LX Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wigry w klasie Omega standard, sport, MIRCO i jachty kabinowe, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Suwałk. W zawodach udział wzięły 44 załogi (144 osoby) pochodzące m.in. z Białegostoku, Warszawy, Augustowa, Sokółki, Michałowa, Bornego Sulimowa, Pabianic, Ksawerowa k/Łodzi, Leśnej Polany, Suwałk, Gminy Suwałki oraz Kluby Wodne: PTTK, Hańcza, Kamena oraz Stowarzyszenie Wigierski Wiatr. Organizatorem regat był Klub Wodny PTTK oraz Urząd Miasta Suwałki.

Plaża w Krzywem

W ciepłe, słoneczne dni dużym zainteresowaniem mieszkańców Suwałk, Suwalszczyzny i turystów cieszyło się miejsce do kąpieli nad jeziorem Czarnym w Krzywem. Korzystało z niego nawet 400 osób dziennie. W tym roku kąpiący nie mieli zapewnionej opieki ratowników, gdyż nie było osób zainteresowanych prowadzeniem tej działalności. Podobnie jak w latach ubiegłych, na plaży funkcjonowała wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz mała gastronomia. Obsługą plaży w Krzywem zajmowała się firma „Gold Solution” Łukasz Łukawski z Suwałk. W związku tym, że trzyletnia umowa z wyżej wymienioną firmą na prowadzenie plaży zakończyła się 31 sierpnia, w dniu 30 listopada został ogłoszony przetarg na dzierżawę nieruchomości w celu obsługi plaży nad jez. Czarne w Krzywem w latach 2017-2021. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, przez kolejne pięć lat obsługą plaży będzie zajmowała się ta sama firma, co dotychczas.

3.7.1.1. Promocja walorów WPN

W 2016 roku wydrukowano następujące ulotki:

 • 6 wzorów mapek „wyrywanek” dotyczących ścieżek edukacyjnych: „Las” i „Suchary” (2 000 sztuk), „Jeziora” (1 000 sztuk), „Płazy”, „Samle”, „Puszcza” (po 500 sztuk);
 • ulotkę z mapą parku (2 000 sztuk);
 • dotyczącą oferty edukacyjno-turystycznej WPN (1 000 sztuk);
 • dotyczącą Muzeum Wigier (1 000 sztuk).

Koszty druku, w wysokości 2 822,85 złotych brutto pokryte zostały ze środków własnych parku. Ulotki rozdawane były osobom, które wykupiły karty wstępu do WPN.

Opracowano i wydrukowano też następujące wydawnictwa:

 • przewodnik „Rowerem po Wigierskim Parku Narodowym” – 2 000 sztuk;
 • „Informator dla odwiedzających Wigierski Park Narodowy” – 1 000 sztuk.

Projekty, skład graficzny i druk powyższych wydawnictw, w wysokości 8 224,2 złotych, sfinansowano ze środków własnych parku. Wydawnictwa te zostały nagrodzone na 25 Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu (III miejsce w kategorii „Informatory krajoznawcze i foldery”.

Ze środków własnych WPN zakupiono do sprzedaży w CIT Krzywe i Muzeum Wigier następujące gadżety i wydawnictwa:

Nazwa materiału

Wykonawca

Liczba

Kwota brutto

Mapa WPN

Agencja TD

350

3 172,92

Mapa WPN foliowana

50

Mapa Suwalszczyzna

50

Mapa Czarna Hańcza

50

Mapa Czarna Hańcza foliowana

20

Puszcza Białowieska

10

Dolina Biebrzy

10

Narwiański Park Narodowy

10

Mapa WPN/SPK

Campus

400

2 399,76

Mapa Suwalszczyzna

50

Koszulka z nadrukiem bobra, wilka i sielawy

Koszulki pl

1440

14 464,80

Karta wstępu:

Jednodniowe pełnopłatne

Jednodniowe ulgowe

Dwutygodniowe pełnopłatne

Dwutygodniowe ulgowe

Xpression

30 000

20 000

1 000

1 000

2 208,02

Filiżanka

OMEL

100

1 353,00

Brelok drewniany

Mydliński

340

1 530,00

Magnes drewniany

Mydliński

160

470,00

Magnes ze zwierzętami

Biuro Usług Turystycznych

860

2 020,89

Zabawki drewniane

Marco

3 380

5 312,03

Torba bawełniana

SMD Gdańsk

800

3 787,17

Zakładka lupa

Leszek Kuczyński

190

654,36

Bóbr, wilk, trop (z gipsu)

Mydliński

480

1 750,00

Wisior

Mydliński

430

1 650,00

Kubek

Bodman

392

2 335,72

Przewodnik Suwalszczyzna kraina jak baśń

SIRT

10

260,00

Książka Bajki Suwalszczyzny

SIRT

10

270,00

Przewodnik WPN

Fundacja Sąsiedzi

50

750,23

Książki:

SPK

Sztetl z długą ulicą

Stowarzyszenie

Nad Czarną Hańczą

5

5

525,00

Magnes

Wydawnictwo Mazury

1 100

2 121,75

Zabawki drewniane

Jan Biziewski

110

934,80

Brelok z logo

Bodman

300

450,48

Znaczek metalowy

Impress

500

2 822,85

Odznaka z logo

Octopus

500

1 359,15

Maskotka Bóbr

Gonzo

400

9 102,00

Pocztówka

Xpression

13 000

2 927,40

Razem

64 632,33

     

Ze środków własnych WPN zakupiono na cele promocyjne (nie do sprzedaży) następujące gadżety:

Nazwa materiału

Wykonawca

Liczba

Kwota brutto

Kalendarz z bielikiem

Xpression

750

5 313,60

Notatnik

SMD Gdańsk

500

4 120,50

Torba bawełniana z logo

SMD Gdańsk

1 000

6 346,80

Brelok odblaskowy

SMD Gdańsk

300

693,72

Lupa

SMD Gdańsk

300

660,51

Ołówek

SMD Gdańsk

1 000

590,40

Plan Lekcji

SMD Gdańsk

1 000

356,70

Maskotka Bóbr

Gonzo

200

4 5510

Razem

22 633,23

     

Kanał Wigierskiego Parku Narodowego na YouTube

Dane z 2016 roku: 12 dodanych nowych filmów, 178 nowych subskrypcji, 61 562 wyświetlenia (+ 50,29% w porównaniu z 2015 r.).

Dane ogólne z całego okresu (5.08.2013 – 26.12.2016): 71 filmów, 363 subskrypcje, 115 677 wyświetleń.

    

Tabela 25. Najpopularniejsze filmy na kanale WPN YouTube w 2016 r.

Nazwa filmu

Czas oglądania (w minutach)

Liczba wyświetleń

Oceny pozytywne

Obserwator 49: Cienka, szara linia

23044

5693

42

Obserwator 38: Śmierć przy wodopoju

19805

10095

17

Obserwator 44: Jesienne serenady

9759

4076

11

Obserwator 51: Z życia łosi

7588

3265

19

Obserwator 57: Żar tropików

6297

2889

21

Obserwator 29: Potyczka

5731

3389

9

Obserwator 34: Dzik jaki jest…

4722

2645

6

Obserwator 50: Żywot borsuka poczciwego

4438

2585

12

Obserwator 36: Leśne życie

3318

1333

7

Obserwator 1: Zielony mosteczek

3157

1590

5

  

Tabela 26 Najpopularniejsze filmy WPN w całym okresie udostępnienia na kanale YouTube

Nazwa filmu

Czas oglądania (w minutach)

Liczba wyświetleń

Oceny pozytywne

Obserwator 38: Śmierć przy wodopoju

24668

12213

25

Obserwator 49: Cienka szara linia

23044

5693

42

Obserwator 29: Potyczka

18680

10055

19

Obserwator 44: Jesienne serenady

15207

6151

22

Obserwator 1: Zielony mosteczek

13545

5446

29

Obserwator 15: Na rykowisko marsz

13049

4521

12

Obserwator 51: Z życia łosi

7588

3265

19

Obserwator 26: Gdy wilk nie patrzy

7479

4271

3

Obserwator 34: Dzik jaki jest

7052

3822

9

Obserwator 57: Żar tropików

6297

2889

21

    

Pracownik zespołu udostępniania parku – Krzysztof Steczkowski, w ramach swoich obowiązków przygotował 27 filmów dotyczących przyrody WPN, oferty turystyczno-edukacyjnej, atrakcji, imprez turystycznych, działań ochronnych w parku. Filmy dostępne są na kanale YouTube „WPN – przyroda, turystyka, wydarzenia”: https://www.youtube.com/ channel/UCIaicEuEP2V5Oi523WhZpmQ/videos

W 2016 roku zarejestrowano 25 760 wyświetleń (dotyczy tylko nowych filmów z 2016 r.) i 62 subskrypcje tego kanału. Kanał funkcjonuje od 26 kwietnia 2013 r. i zamieszczono w nim w sumie 133 filmy (162 629 wyświetleń, 115 subskrypcji).

Tytuły filmów zrealizowanych w 2016 r.

Lp.

Nazwa filmu

Liczba

wyświetleń

Czas

oglądania

(minuty)

Udostęp-

nienia

1

Kamionka w zimowej szacie

1 113

5 074

4

2

Ogień żywiołem

119

870

4

3

W krainie pszczół i miodu

1 143

7 296

3

4

Noc sów

577

3 014

 

5

Krajobraz WPN. Część XVII. Zima

1 088

6 325

 

6

Wielkanoc w Wigierskim Parku Narodowym

854

1 506

 

7

W oczekiwaniu na wiosnę

1 319

6 466

 

8

Wczesna wiosna nad Kamionką

2 192

14 737

2

9

Motyle Wigierskiego Parku Narodowego

858

6 024

 

10

Noc Muzeów

1 159

1 700

 

11

40 Lat Ochrony krajobrazu w Polsce

1 129

3 215

1

12

Dwa Parki Suwalszczyzny. Część I. Wigierski Park Narodowy

2 416

22 347

13

13

Dwa Parki Suwalszczyzny. Część II. Suwalski Park Krajobrazowy

1 247

8 223

6

14

Regaty o Puchar Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego. XXIV Edycja

1 009

4 605

4

15

Maraton Wigry 2016

1 326

13 220

7

16

Rowerem wokół Wigier. Część I

808

4 208

 

17

Rowerem wokół Wigier. Część II

853

5 258

 

18

Rowerem wokół Wigier. Część III

1 121

9 093

 

19

Jezioro Białe

1 204

6 906

 

20

Czarna Hańcza

1 093

10 375

2

21

Eksperymenty przyrodnicze w praktyce

388

11 568

 

22

Pierwszy śnieg

645

2 628

6

23

Uczta

513

1 084

 

24

Pozyskanie materiału zarybieniowego WPN. Część I

851

3672

1

25

Wieża widokowa w Kruszniku

390

720

2

26

W oczekiwaniu na zimę

345

1 210

 

27

WPN – zimowe pejzaże

188

1 358

 

Suma

25 760

162 702

55

     

Wigierski Park Narodowy na Facebook-u

Polubienia: 1 400 osób w 2016 roku, 8 501 osób od początku funkcjonowania.

Najpopularniejsze posty

Tytuł postu

Liczba

odbiorców

Liczba udostępnień

lub komentarzy

Zima na Suwalszczyźnie

68 019

3 286

Wiosenne Suchary

23 727

1 042

Bieliki

22 084

717

Wilki nad Wigrami

18 503

200

    

Promocja oferty turystyczno-edukacyjnej oraz walorów Wigierskiego Parku Narodowego

W 2016 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia służące szeroko rozumianej promocji WPN:

 • Atlas rowerowy województwa podlaskiego (wydawca: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego). Do dystrybucji wśród turystów otrzymaliśmy 1 000 szt. tego wydawnictwa;
 • Gazetka turystyczna „Lato 2016 w Suwałkach i na Suwalszczyźnie”, nakład 5 000. Wersja polska, niemiecka i angielska (wyd. Urząd Miasta Suwałki);
 • Pakiet podróżnika po województwie podlaskim – oferty dla rodzin z dziećmi (wyd. SIRT);
 • Folder Turystyka wodna województwa podlaskiego (wyd. PROT);
 • Gazetka turystyczna: „Zima 2016/2017 w Pogodnych Suwałkach i regionie", nakład 5 000. Wersja polska, niemiecka i angielska (wyd. Urząd Miasta Suwałki);
 • Folder Suwałki turystycznie (wyd. Urząd Miasta Suwałki);
 • Audioprzewodniki po trasach tematycznych Suwalszczyzny (wyd. SIRT);
 • 25 Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej: promocja naszych wydawnictw – przewodnika „Rowerem po WPN” i „Informatora dla odwiedzających WPN”;
 • Prezentacja oferty WPN dla delegacji z Białorusi w dniu 9.12.2016 r. (spotkanie (zorganizowane przez PARP);
 • Realizacja na terenie parku, za zgodą dyrekcji, projektu „Wynurzeni. Ekspedycja wigierska”. Głównym jego celem było poznanie jezior i rzek Wigierskiego Parku Narodowego podczas serii nurkowań rozłożonych na kilka miesięcy, stworzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej fauny i flory wybranych jezior (nad i pod wodą), realizacja filmu dokumentalnego o nurkowaniu oraz promocja Wigierskiego Parku Narodowego. Podczas podsumowania projektu w dniu 3.12.2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach odbyła się promocja filmu ukazującego walory przyrodnicze wód WPN, połączona z występem zespołu Otako;
 • Wielki Świąteczny Tydzień Konkursowy w dniach 18-24.12.2016 r. – promocja WPN na portalu www.suwalki.info. Konkurs wiedzy o parku z nagrodami, które ufundował WPN (kalendarze, maskotka – bóbr).

Wigierski Park Narodowy w mediach

Poniżej przedstawiono listę audycji radiowych i telewizyjnych oraz artykułów prasowych dotyczących WPN:

 • 27.03.2016 r. TV Białystok Obiektyw. Tematyka: Oferta i infrastruktura turystyczna WPN.
 • 17.04.2016 r. TV Białystok Obiektyw. Tematyka: Kornik na tarczy.
 • 10.04.2016 r. Radio Białystok. Tematyka: audycja poświęcona projektowi Huberta Stojanowskiego „Wynurzeni. Ekspedycja wigierska”.
 • 27.04.2016 r. Agencja PAP. Tematyka: Sezon turystyczny na wodzie.
 • 29.04.2016 r. Gazeta Współczesna. Tematyka: Rozpoczyna się sezon turystyczny.
 • 30.04.2016 r. Gazeta Wyborcza. Tematyka: Wigierski Park Narodowy zaprasza.
 • 3.05.2016 r. TV Białystok Obiektyw. Tematyka: Wędkowanie w WPN.
 • 4.05.2016 r. Radio 5. Tematyka: Turystyka w WPN.
 • 10.05.2016 r. Radio 5. Tematyka: Noc Muzeum.
 • 25.06.2016 r. TV ABC. Turystyka rowerowa.
 • 3.07.2016 r. Gazeta Współczesna. Tematyka: Ktoś zabił wilka w WPN. Wigierski Park Narodowy – w kajaku też trzeba mieć bilet wstępu.
 • 12.07.2016 r. Gazeta Współczesna. Tematyka: Ścigali się na ziemi, wodzie, powietrzu.
 • 23.08.2016 r. Gazeta Rzeczpospolita. Krążąc wokół Wigier.
 • 4.10.2016 r. TVP, Teleexpres. Tematyka: Hit turystyczny (Green Velo. Turystyka rowerowa).
 • 5.10.2016 r. Radio Białystok. Czarna Hańcza – córka Niemna. Opowieść o rzece.
 • 14.11.2016 r. Radio 5. Tematyka: Darmowe czwartki, nowa infrastruktura turystyczna i platformy dla drapieżników.

Pozostałe działania promocyjne

Konkurs Podlaska Marka Roku. Zespół ds. udostępniania parku zgłosił do konkursu produkt „Turystyka rowerowa w Wigierskim Parku Narodowym”. W konkursie udział wzięły 142 produkty, z nich wyłoniono 18, które zakwalifikowały się do finału konkursu. Wśród nich niestety nie znalazł się produkt Wigierskiego Parku Narodowego. Organizatorem konkursu był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Akcja promocyjna „Polska. Zobacz Więcej – weekend za pół ceny”. Akcja zorganizowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, mająca na celu przedłużenie sezonu turystycznego w Polsce, a także propagowanie udziału Polaków w wyjazdach turystycznych na terenie kraju. Akcja odbyła się w dniach 23-25 września 2016 r. W ramach akcji turyści mogli skorzystać z 50% ulgi w opłacie za: pokoje gościnne w siedzibie parku, leśniczówkach oraz miejsca na polach namiotowych, wypożyczenie roweru, bilet do Muzeum Wigier, udział w wycieczce rowerowej lub pieszej (ulga dotyczyła obsługi przewodnickiej i wypożyczenia roweru – minimum 10 osób). W akcji udział wzięły 23 osoby.

Bezpłatne czwartki. W każdy czwartek w okresie 1.10.2015 r. – 30.04.2016 r. i 1.11.2016 r. – 31.12.2016 r. turyści mieli możliwość bezpłatnego wejścia do Muzeum Wigier w Starym Folwarku (skorzystało 350 osób), obejrzenia bezpłatnych projekcji filmów i zwiedzania wystaw: przyrodniczej i etnograficznej w Krzywem (skorzystało 425 osób).

Karta Dużej Rodziny. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogli skorzystać z bezpłatnego wstępu do parku, z 50% ulgi w opłacie za udział w przyrodniczych zajęciach edukacyjnych, 50% ulgi w opłacie za lekcje muzealne, 30% ulgi za nocleg na polu namiotowym Wigierskiego Parku Narodowego Jastrzęby, 50% ulgi za nocleg na polach namiotowych „Za szkołą” i „Bindużka”, ulgi za wypożyczenie roweru. Z powyższych ulg skorzystało prawie 960 osób. Ponadto funkcjonował bilet rodzinny do Muzeum Wigier, który w 2016 roku sprzedano w ilości 1027 – czyli z tej formy promocji skorzystało około 5 135 osób czyli 2 185 osób więcej niż w 2015 r.

Oferta WPN w gazetkach promocyjnych „Wiosna/Lato 2016 w Pogodnych Suwałkach i na Suwalszczyźnie”. Posiadaczom kuponu z tej gazetki park zaproponował w okresie od 1.05.2016 r. do 30.09.2016 r. następujące ulgi: zniżka na wynajęcie roweru (cena 20 zł za dzień) plus przewodniki: „Rowerem po Wigierskim Parku Narodowym” i „Suchary” gratis, bezpłatne prezentacje filmu „Wigierski Park Narodowy” w każdy poniedziałek, bezpłatne zwiedzanie wystawy przyrodniczej „Nad Wigrami” z wykorzystaniem audioprzewodników. Z tej oferty skorzystało niecałe 300 osób, głównie grupy szkolne.

Przedstawiciel WPN wziął udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Suwalskiej Organizacji Turystycznej w dniu 5.04.2016 r. Podczas spotkania omówiono między innymi planowane działania promocyjne SOT w 2016 r. na targach turystycznych oraz za pośrednictwem własnej strony internetowej. Zastanawiano się również nad źródłami finansowania działalności stowarzyszenia.

Materiały i wydawnictwa WPN przekazano w celach promocyjnych następującym podmiotom:

 • Ambasada RP w Berlinie – materiały promocyjne;
 • Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach – Międzyszkolny konkurs wiedzy turystycznej;
 • Niepubliczna terapeutyczna szkoła podstawowa „Bajka” – III Turniej bowlingowy dzieci niepełnosprawnych;
 • Fundacja „Zwierzęta Niczyje” w Suwałkach;
 • CIT Suwałki (komplet materiałów promocyjnych do wykorzystania jako nagrody podczas imprez organizowanych przez Miasto Suwałki: mapy turystyczne, przewodniki rowerowe, broszury, ulotki, magnesy, breloki, pocztówki, balony);
 • CIT Augustów – materiały promocyjne;
 • Ośrodek Wsparcia w Lipniaku;
 • Suwalskie Towarzystwo Brydżowe w Suwałkach – IX Międzynarodowy Turniej Brydżowy;
 • Zespół Szkół nr 3 – Impreza charytatywno-prozdrowotna „Dzień trzymana formy”;
 • Parafia św. Wojciecha – Światowe Dni Młodzieży;
 • Urząd Gminy w Suwałkach – Dni Samorządowca, Festyn Rodzinny
 • Stowarzyszenie Dąbrowskie – wypożyczenie wystawy o WPN;
 • Wigierskie Stowarzyszenie Turystyczne w Starym Folwarku;
 • Fundacja Wigry Pro;
 • Siedlisko Leszczewek;
 • Suwalski Park Krajobrazowy.

  

Tabela 27. Uczestnictwo w targach i festynach w roku 2016

Lp.

Nazwa targów lub festynu

Termin

Uwagi

1.

Międzynarodowe Targi Turystyczne Adventure w Wilnie

22-25
stycznia

Udział pracowników WPN – wspólne stoisko z CIT Suwałki

2.

Międzynarodowe Targi Turystyczne BALTTOUR w Rydze

5-7
lutego

Materiały informacyjne przekazano do CIT Suwałki

3.

Targi regionów i produktów turystycznych TOUR SALON w Poznaniu

12-14
lutego

Materiały informacyjne przekazano dla SOT

4.

Międzynarodowe Targi Turystyki w Katowicach

18-20
marca

Materiały informacyjne przekazano do CIT Suwałki

5.

Międzynarodowe Targi Turystyki JANTUR w Kaliningradzie

7-9
kwietnia

Materiały informacyjne przekazano do CIT Suwałki

6.

Targi Turystyczne LATO 2016 w Warszawie

22-24
kwietnia

Materiały informacyjne oraz nagrody na konkurs wiedzy przekazano do SOT

7.

Światowy Dzień Ziemi na Polach Mokotowskich w Warszawie

24
kwietnia

Wspólne stoisko z parkami narodowymi, udział pracownika WPN

8.

Promocja miast i gmin turystycznych województwa podlaskiego w Białymstoku

22
maja

Materiały informacyjne oraz nagrody na konkurs wiedzy, przekazano do SOT

9.

VII Lubelski Kiermasz Turystyczny w Lublinie

4-5
czerwca

Materiały informacyjne oraz nagrody na konkurs wiedzy przekazano do SOT

10.

Blues Festiwal w Suwałkach

7-10
lipca

Udział pracowników WPN – wspólne stoisko z CIT Suwałki

11.

Jarmark Kamedulski w Suwałkach

4-7
sierpnia

Udział pracowników WPN – wspólne stoisko z CIT Suwałki

12.

Międzynarodowy Konkurs Kulinarny „Sąsiedzi przy stole” w Suwałkach

11
września

Udział pracowników WPN – wspólne stoisko z CIT Suwałki

  

Tabela 28. Wydawnictwa i portale internetowe w których promowano Park w 2016 r.

 

Nazwa wydawnictwa lub adres portalu

Obsługiwane przez WPN

Oficjalna strona WPN, strona WPN na Facebooku, kanał WPN na YouTube, kanał Krzysztofa Steczkowskiego na YouTube, Obserwator

Obsługiwane przez inne podmioty

www.sot.suwalszczyzna.eu, www.podlaskieit.pl (Katalog ofert na święta, Turystyka wodna w woj. podlaskim), www.pieknywschod.pl, www.odkryjpodlaskie, www.wrotapodlasia.pl, profil facebook RCIT Białystok i Podlaski Szlak Bociani, newsletter PROT, www.suwalking.pl (Promocja Kalendarza),www.suwalki24.pl, www.suwalki.info (Wielki Świąteczny Tydzień Konkursowy 18-24.12.2016 r.), www.basniowasuwalszczyzna.pl, www.najlepsze-noclegi.pl, www.wrotapodlasia.pl, www.zwiedzaj-polske.pl, www.bialystok.wyborcza.pl (Wigierski Park Narodowy zaprasza. Ruszył sezon turystyczny. Odkryj Suwalszczyznę.), turystycznesuwalki.pl (Sobotnie wycieczki rowerowe), www.podlaskieit (Imprezy turystyczne, infrastruktura, http://vod.tvp.pl/26864303/v--odc-4-kto-przygarnie-pszczoly, http://vod.tvp.pl/27700961/v-odc-13-jak-ryba-w-wodzie, http://www.polskieradio.pl/18/4908,Straznicy-dzikiego-krolestwa, http://sudawcy.blogspot.com/2016/12/fina-projektu-wynurzeni-ekspedycja.html

     

Ważniejsze wydarzenia turystyczne

Centrum Informacji Turystycznej WPN podlegało certyfikacji punktów informacji turystycznej i otrzymało wzorem lat ubiegłych najwyższą kategorię, czyli cztery gwiazdki. W województwie podlaskim proces certyfikacji punktów prowadzony jest co 2 lata, od 2010 roku, przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną. Certyfikacja przeprowadzana jest na zasadzie dobrowolności, na podstawie indywidualnych zgłoszeń podmiotów informacji turystycznej. Nadanie kategorii równoznaczne jest z włączeniem danego punktu informacji turystycznej do sieci Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. W tym roku podczas certyfikacji szczególną uwagę zwrócono na: kwalifikacje pracowników IT, znajomość języków obcych, dostępność i oznakowanie podmiotów IT, dostęp dla osób niepełnosprawnych, dostęp do Internetu, świadczenie dodatkowych usług, prowadzenie statystyk ruchu turystycznego, udział w badaniach ankietowych przeznaczonych dla turystów, organizowanych przez Podlaską ROT. W dniu 20 września 2016 roku w ramach Regionalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów punktom informacji turystycznych.

20 maja 2016 r. zorganizowano warsztaty przewodnickie dla branży turystycznej. Warsztaty były kolejnym spotkaniem organizowanym w ramach projektu: „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 Ostoja Wigierska LIFE11 NAT/PL/000431”. W warsztatach udział wzięło 30 osób – przewodnicy turystyczni, nauczyciele, pracownicy informacji turystycznej, przedstawiciele branży turystycznej, właściciele hoteli oraz kwater agroturystycznych oraz pracownicy Suwalskiego Parku Krajobrazowego i Wigierskiego Parku Narodowego. Podczas kilkugodzinnych warsztatów uczestnicy zapoznali się z walorami przyrodniczymi i kulturowymi Wisztynieckiego Parku Regionalnego, działaniami ochronnymi oraz zasadami udostępniania parku dla edukacji i turystyki. Podczas sesji terenowej zapoznano się z obszarami chronionymi oraz infrastrukturą turystyczną parku. Kolejnym punktem warsztatów było odwiedzenie zabytkowego, odnowionego dworku w Pojeziorach z 12 hektarowym parkiem (obecnie pomnik przyrody).

Podczas sezonu letniego odbyło się osiem wycieczek w ramach cyklu „Sobotnie wycieczki rowerowe” w których wzięło udział 120 osób. Wigierski Park Narodowy, jako organizator wycieczek, zapewnił obsługę przewodnicką oraz rowery (z których 12 wypożyczano bezpłatnie).

17 lipca odbyła się trzecia edycja Biegu Przyjaciół Wigierskiego Parku Narodowego. W biegu uczestniczyło 76 biegaczek i biegaczy, którzy do pokonania mieli 12 km. Trasę pokonał najszybciej (niecałe 45 minut) Mateusz Wielgus z Gołdapi. Pamiątkowe statuetki i upominki wręczył zastępca dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego Jarosław Borejszo. Na zakończenie na uczestników rajdu i zaproszonych gości czekał poczęstunek w postaci potraw regionalnych.

W dniach 25-28 lipca Wigierski Park Narodowy gościł pielgrzymów z Ukrainy, Włoch, Wielkiej Brytanii i Angoli podczas Światowych Dni Młodzieży. 220 pielgrzymów odwiedziło Muzeum Wigier, 100 osób skorzystało ze spływu kajakowego rzeką Czarna Hańcza, 150 osób odwiedziło z przewodnikiem wystawę przyrodniczą i wystawę etnograficzną oraz zwiedziło ścieżki „Las” i „Suchary”. Na zakończenie zorganizowano pielgrzymom ognisko w Dziupli.

20 sierpnia odbyła się czwarta edycja Maratonu Wigry. W ramach imprezy uczestnicy mieli do wyboru dwie trasy: Maraton Wigry – ok. 42 km wokół jeziora Wigry oraz Pogoń za Bobrem – krótszą trasę o długości ok. 13 km. W Maratonie wystartowało 235 zawodników, a w Pogoni za bobrem 257 osób. Organizatorem imprezy była Fundacja Ultra z Krosna, a współorganizatorem Wigierski Park Narodowy.

  

3.7.2. Obsługa ruchu turystycznego

W sezonie turystycznym na terenie parku działały 4 punkty informacji turystycznej prowadzone przez Wigierski Park Narodowy: w Muzeum Wigier, w siedzibie parku (z całorocznym infokioskiem zewnętrznym), na parkingu w Krzywem oraz na wodach – pływający punkt informacji turystycznej „Bóbr”. W sezonie turystycznym Centrum Informacji Turystycznej w Krzywem otwarte było w dniach od 1 maja do 30 września codziennie: poniedziałek – piątek, w godzinach 7.00-17.00, sobota – niedziela, w godzinach 9.00-16.00. CIT, podobnie jak w 2015 r., oferowało sprzedaż kart wstępu, licencji wędkarskich, wydawnictw (również drogą pocztową), pamiątek regionalnych, usługi licencjonowanych przewodników w języku polskim, angielskim, niemieckim, organizację wycieczek po najciekawszych zakątkach Suwalszczyzny, organizację ognisk, wynajem rowerów, obsługę pokoi gościnnych w leśniczówkach i siedzibie parku, dostęp do Internetu na specjalnie wydzielonym stanowisku, audioprzewodniki po wystawie przyrodniczej. CIT współpracowało z wieloma centrami informacji turystycznej regionu i województwa podlaskiego (wymiana informacji, regularne przekazywanie wydawnictw). Centrum udzielało informacji turystycznej drogą e-mailową i telefoniczną. Ponadto, w punkcie informacji przy parkingu codziennie w godz. 10.00-18.00 (w okresie od 1 maja do 30 sierpnia) można było nabyć materiały o WPN, zakupić karty wstępu i licencje wędkarskie. W punktach informacji turyści pytali najczęściej o atrakcje przyrodnicze parku, szlaki piesze i rowerowe, zwłaszcza o szlak Green Velo, turystyczne trasy narciarskie, ścieżki przyrodnicze, pokoje gościnne w leśniczówkach, agroturystykę, tanią bazę noclegową, potrawy regionalne, miejsca wypożyczania rowerów, łodzi do wędkowania i kajaków, terminy kursowania kolejki i statku, Muzeum Wigier, zasady wędkowania w parku, atrakcje dla dzieci, atrakcje kulturalne w regionie, połączenia PKP. Podobnie jak w latach ubiegłych największym zainteresowaniem turystów cieszyły się bezpłatne wydawnictwa, a zwłaszcza przewodnik „Rowerem po WPN” oraz mapki wszystkich ścieżek edukacyjnych.

Wzorem lat ubiegłych Centrum prowadziło w miesiącach lipiec – wrzesień badanie ankietowe turystów. Ankietyzację wykonano na prośbę Regionalnej Organizacji Turystycznej, która od 2004 r. monitoruje ruch turystyczny na terenie całego województwa, na podstawie corocznie otrzymywanych danych z poszczególnych jednostek informacji turystycznej. Ankietowani turyści zwracali uwagę na potrzebę większej liczby miejsc z regionalnym jedzeniem i miejsc sprzedaży ryb, brak strzeżonych kąpielisk, niewiele atrakcji dla dzieci. Chętnie widzieliby też miejsca, gdzie można zobaczyć zwierzęta. Turyści zwrócili uwagę na ogrodzone brzegi jezior, utrudniony dostęp do nich. Inne postulaty turystów: wydłużenie okresu spinningowania (o miesiąc wrzesień) i dozwolenie trollingu, podniesienie standardu pokoi w siedzibie parku, modernizację wystawy etnograficznej (lepsze zabezpieczanie zbiorów), oznakowanie szlaku kajakowego rzeki Czarna Hańcza, lepsze oznakowanie dojazdu do atrakcji turystycznych takich jak kolejka, zespół pokamedulski, potrzebę szerszej informacji na ulotkach i tablicach w języku angielskim.

Na terenie parku zauważono ogólny wzrost ruchu turystycznego, zwłaszcza rowerzystów, którzy po raz pierwszy przemierzali szlak Green Velo. Stanowili oni w tym roku największy odsetek indywidualnych turystów odwiedzających nasze centrum. Zatrzymywali się w MOR-rze (miejscu obsługi rowerów), przychodzili po informację turystyczną oraz po Atlas Green Velo. Więcej było również rodzin z dziećmi, rodzin wielodzietnych. Być może ma to związek z rządowym programem 500+ oraz z realizowanym w parku programem Karta Dużej Rodziny, której posiadacze nie płacą na wstęp do parku oraz mogą skorzystać z różnych ulg. Zwiększył się również ruch po sezonie turystycznym. Tu z pewnością wpływ miała nowa infrastruktura turystyczna oraz akcja „bezpłatne czwartki”.

     

3.7.3. Infrastruktura turystyczna i edukacyjna

Barbara Perkowska, Adam Januszewicz

2016 rok był dobrym rokiem, jeśli chodzi o rozbudowę i modernizację infrastruktury turystyczno-edukacyjnej. Zrealizowano wiele przedsięwzięć dotowanych ze źródeł zewnętrznych. W ramach projektu p.t. „Modernizacja infrastruktury turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego w 2016 roku” sfinansowanego przez fundusz leśny: 451 796 zł (kwota netto), wykonano następujące zadania:

a) na ścieżce „Las”:

- odbudowa kładki o wym.: dł. 118 m, szer. 1,5 m oraz podestu o wymiarach 4x3 m;

- wykonanie drewnianych barier – bariera z wypełnieniem z bali. Łączna długość 105 m, wysokość nad ziemią 110 cm.

b) na ścieżce „Jeziora”:

- odbudowa punktu widokowego nad Sucharem Wielkim w kształcie litery "L" o wymiarach: pokład dłuższy 22x1,5 m oraz pokład krótszy 4x6 m;

- remont pomostu widokowego nad Jeziorem Długim w kształcie litery "L" o wymiarach: pokład dłuższy 18,6x2 m oraz pokład krótszy 3,8x2,75 m;

- wykonanie drewnianych barier – bariera z wypełnieniem z bali. Łączna długość 107,5 m, wysokość nad ziemią 110 cm.

c) na trasie szlaku żółtego turystycznego:

- odbudowa kładki przez rzekę Wiatrołuża o wymiarach: dł. 7,5m, szer. 1,25m;

- wykonanie drewnianych barier – bariera z wypełnieniem z desek. Łączna długość 150 m, wysokość nad ziemią 110 cm;

- ustawienie szlabanu automatycznego – szlaban elektromechaniczny z ramieniem 7m;

- wykonanie i ustawienie wiat ze stołem i ławami – wiata 6-osobowa (2 sztuki).

d) na trasie zielonego szlaku turystycznego „Wokół Wigier” im. A. Patli:

- budowa wieży widokowej w Kruszniku na 4 stopach fundamentowych o wys. 15 m wraz z zadaszeniem;

- odbudowa pomostu widokowego Binduga o wymiarach: dł. 22 m, szer. 1,5 m;

- ustawienie toalet kompostujących (6 sztuk).

e) na drogach leśnych, drogach rowerowych, parkingach leśnych, miejscach odpoczynku:

- wykonanie drewnianych barier – bariera z wypełnieniem z desek. Łączna długość 50 m, wysokość nad ziemią 110 cm;

- ustawienie ręcznych szlabanów obrotowych (6 sztuk);

- ustawienie toalet kompostujących (2 sztuki);

- wykonanie i ustawienie wiat ze stołem i ławami: wiata 12-osobowa (1 sztuka) oraz wiata 6-osobowa (3 sztuki).

Ponadto, wykonana została dokumentacja projektowa wieży widokowej (o wysokości 15 m, zadaszona), która zastąpi platformę widokową na czarnym szlaku w O.O. Lipniak, w Nowej Wsi.

Plany 2017 rok

W 2017 roku planowane do realizacji są następujące zadania:

a) w zakresie infrastruktury turystycznej:

- remonty parkingów leśnych: Leszczewek (przy leśniczówce), Binduga, Bryzgiel (przy leśniczówce), Piaski, Wysoki Most (przy leśniczówce);

- odbudowa pomostów na polach biwakowych: Za szkołą, Gremzdówka, Bindużka, Jastrzęby;

- modernizacja drogi dojazdowej do pola namiotowego Jastrzęby;

- zagospodarowanie miejsca odpoczynku przy Centrum Informacji Turystycznej w Krzywem;

- wykonanie i ustawienie na szlakach 5 sztuk nowych ławostołów;

- wymiana pokryć dachowych na 53 ławostołach rozmieszczonych na szlakach;

- remonty kładek: przez dolinę rzeki Czarnej Hańczy, na Piaskach, przy jeziorze Konopniak;

- wykonanie i montaż 11 nowych szlabanów;

- wykonanie i remonty barier drewnianych na szlakach turystycznych;

- remonty sanitariatów w Krzywym i na Jastrzębach;

- 3 nowe toalety kompostujące: Jastrzęby i Powały;

- budowa wieży widokowej w Nowej Wsi, odbudowa platformy widokowej w Bryzglu;

- wykonanie projektu na pomost przy Zespole Pokamedulskim;

- zagospodarowanie cumowiska łodzi „Zakąty”;

- odnowienie oznakowania szlaków turystycznych i modernizacja tras narciarskich w Krzywem;

- wykonanie projektu modernizacji wystawy etnograficznej wraz z otoczeniem oraz projektu modernizacji Dziupli;

- wykonanie okiennic w Ośrodku Edukacji Środowiskowej na Słupiu;

- wykonanie nowych tablic informacyjnych typu pulpit w punktach widokowych oraz postawienie nowych konstrukcji tablic informacyjnych w miejsce starych.

Realizacja powyższych planów możliwa będzie w przypadku otrzymania funduszy zewnętrznych. Ponadto istnieje potrzeba remontu pokoi gościnnych oraz przylegających korytarzy w siedzibie parku.

b) w zakresie promocji:

- opracowanie, tłumaczenie i druk ulotki dla kajakarzy w języku polskim (5 000 szt. i angielskim (2 000 szt.);

- opracowanie materiałów informacyjnych w języku angielskim (informatora po WPN, przewodnika „Rowerem po WPN”, mapek – wyrywanek ścieżek, ulotki z informacją turystyczną);

- udział w targach i imprezach promocyjnych, współpraca z Suwalską Organizacją Turystyczna, Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną;

- organizacja warsztatów dla branży turystycznej.

c) w zakresie obsługi ruchu turystycznego:

- opracowywanie programów zwiedzania dla grup zorganizowanych;

- wdrożenie internetowego systemu sprzedaży kart wstępu i licencji wędkarskich;

- organizacja 6 wycieczek rowerowych i 6 wycieczek pieszych w ramach programu „Poznaj Wigierski Park Narodowy”.

  

  

Dalej »

  

  

Spis treści   

Strona główna WPN