Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2015

Spis treści  

Strona główna WPN-u

  

14. WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW W TEKŚCIE

  

  

Tabela 1. Zagrożenia wewnętrzne istniejące

Tabela 2. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne

Tabela 3. Zagrożenia zewnętrzne istniejące

Tabela 4. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne

Tabela 5. Statystyka przypadków ASF u dzików i świń w 2015 r.

Tabela 6. Wykorzystanie materiału sadzeniowego w 2015 r.

Tabela 7. Wykorzystanie materiału sadzeniowego w latach 2002-2015

Tabela 8. Wykonanie masowe cięć pielęgnacyjnych (trzebieży) w 2015 r.

Tabela 9. Struktura sortymentowa pozyskania w latach 2014-2015

Tabela 10. Pożary na terenie WPN w latach 2008-2015 odnotowane przez Służby Parku

Tabela 11. Akcje SOPP w 2015 roku

Tabela 12. Wyposażenie baz sprzętu przeciwpożarowego

Tabela 13. Liczebność kormorana nad jeziorem Długim w czasie obserwacji w  2015 roku

Tabela 14. Monitoring ptaków Wigier w 2015 r.

Tabela 15. Ewidencja zwierząt przetrzymywanych w ośrodku rehabilitacji zwierząt w Maćkowej Rudzie w 2015 r.

Tabela 16. Podsumowanie ruchu turystycznego na szlakach turystycznych w WPN (na podstawie odczytów z liczników) w roku 2015

Tabela 17. Liczba godzin przewodnictwa po WPN w 2014 i 2015 r.

Tabela 18. Zestawienie wyników kontroli kajakarzy podczas dyżurów na wodzie w  latach 2006-2015

Tabela 19. Zestawienie podmiotów turystycznych zewnętrznych sprzedających karty wstępu w 2015 roku

Tabela 20. Liczba sprzedanych kart wstępu i licencji wędkarskich w 2014 i  2015 r.

Tabela 21. Zestawienie ilościowe sprzedanych kart wstępu w 2015 roku

Tabela 22. Liczba osób odwiedzających wystawy, ścieżki edukacyjne oraz korzystających z  innych ofert WPN w 2014 i 2015 r.

Tabela 23. Wykorzystanie obiektów noclegowych i rekreacyjnych w zarządzie WPN w  2014 i 2015 r.

Tabela 24. Wykorzystanie niektórych obiektów noclegowych i rekreacyjnych nie będących w  zarządzie WPN w latach 2014 i 2015

Tabela 25. Uczestnictwo w targach i festynach w roku 2015

Tabela 26. Wydawnictwa i portale internetowe w których promowano Park w 2015 roku

Tabela 27. Drzewa i krzewy wyznaczone w 2015 r. do wycinki z terenów objętych ochroną krajobrazową, znajdujących się w granicach Wigierskiego Parku Narodowego

Tabela 28. Szkodnictwo i ochrona przed szkodnictwem w 2015 r.

Tabela 29. Zrealizowane zamówienia publiczne w 2015 roku

Tabela 30. Zestawienie prac remontowych w 2015 r.

Tabela 31. Skład Rady Naukowej WPN na lata 2015 – 2019

  

  

Rysunek 1. Liczebność zwierzyny w latach 2002-2015

Rysunek 2. Wartość odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną w  latach 2002-2015

Rysunek 3. Analiza wykonania głównych prac z zakresu hodowli lasu w latach 2011-2015 [ha]

Rysunek 4. Struktura gatunkowa drewna pozyskanego w 2015 r. w cięciach przygodnych

Rysunek 5. Masa drewna pozyskanego w ramach cięć przygodnych w latach 2006-2015

Rysunek 6. Zasiedlone drewno świerkowe usunięte w latach 1996-2015

Rysunek 7. Liczba turystów zarejestrowanych przez liczniki w roku 2015

  

  

  

Dalej »