Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2015

Spis treści  

Strona główna WPN-u

  

3. ANALIZA I OCENA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

  

  

3.7. Udostępnianie parku

  

  

3.7.1. Analiza liczbowa ruchu turystycznego na terenie WPN

Barbara Perkowska

  

  

Na podstawie obsłużonych grup zorganizowanych, liczby turystów indywidualnych, sprzedanych kart wstępu, licencji wędkarskich, danych z liczników turystów oraz danych uzyskanych od podmiotów prywatnych obsługujących turystów na terenie Parku szacujemy, że Wigierski Park Narodowy odwiedziło około 115 tys. turystów czyli podobnie jak w roku ubiegłym. Trudno jest określić rzeczywistą liczbę odwiedzających Park ze względu na fakt, że przez teren Parku przebiega wiele dróg. Niektórzy turyści mogli być policzeni wielokrotnie, jeśli korzystali z kilku atrakcji np. statku i kolejki, przebywali na szlaku turystycznym i byli jednocześnie zliczeni przez automatyczne liczniki. Najprościej byłoby policzyć turystów na podstawie sprzedanych kart wstępu, w przypadku wykupienia ich przez każdego odwiedzającego, którego takie karty obowiązują.

Zespół ds. Udostępniania Parku wraz z przewodnikami obsłużył w 2015 r. 162 grupy zorganizowane (5 892 osoby), które korzystały z różnych atrakcji oferowanych przez WPN oraz około 7 500 turystów indywidualnych. Zarówno grupy zorganizowane jak i turyści indywidualni korzystali z sześciu ścieżek edukacyjnych, szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, tras narciarskich, Muzeum Wigier, wystaw: przyrodniczej ”Nad Wigrami”, etnograficznej „Ocalić od zapomnienie” oraz rybackiej, ognisk, bezpłatnych projekcji filmów o Wigierskim Parku Narodowym i innych Parkach narodowych Polski oraz z audioprzewodników po wystawie przyrodniczej.

Ruch turystyczny na terenie Parku charakteryzował się zróżnicowaniem sezonowym i przestrzennym. Na początku roku z walorów przyrodniczych Parku, dzięki śnieżnej pogodzie korzystali głównie narciarze biegowi. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się trasy turystyczne w Krzywem i na Słupiu. W miesiącach kwiecień – czerwiec oraz wrzesień – październik dominowały wycieczki szkolne, które realizowały w Parku tzw. zielone lekcje. Grupy pochodziły zazwyczaj z województw: podlaskiego, mazowieckiego warmińsko-mazurskiego, ale też z dość odległych miast takich jak Kraków, Poznań, Lublin, Wrocław, Toruń, Bydgoszcz, Gliwice, Łódź, Nowy Sącz, Elbląg. Pośród zagranicznych turystów przeważali Niemcy i Litwini, ale nie zabrakło również turystów z innych krajów m.in. z: Rosji, Francji, Włoch, Estonii, Czech, Słowacji, Łotwy Ukrainy, Szwajcarii, Hiszpanii, Holandii.

Największą liczbę turystów indywidualnych zanotowaliśmy podobnie jak w latach ubiegłych w lipcu i sierpniu. Słoneczna pogoda podczas lata sprawiła, że tłoczno było nad jeziorami. Łódź z przeszklonym dnem „Leptodora”, podobnie jak w latach ubiegłych cieszyła się dużym zainteresowaniem. Z tej atrakcji skorzystało ponad 2 tys. osób, a z rejsów statkiem Tryton skorzystało około 4,5 tys. odwiedzających Park. Podobnie spływy kajakowe rzeką Czarna Hańcza cieszą się od lat niesłabnącym zainteresowaniem i znajdują wielu zwolenników. W pogodne dni rzeką płynęło nawet ponad 500 osób, średnio w okresie od 1.07.2015 r. do 15.08.2015 r. było to około 120 osób dziennie. Najwięcej kajakarzy na rzece Czarna Hańcza przebywało w dniach: 5 lipca – 320 osób, 18 lipca – 524 osoby, 19 lipca – 229 osób, 24 lipca – 227 osób, 16 sierpnia – 297 osób. Podobnie jak w latach ubiegłych jezioro Wigry przyciągnęło też wielu żeglarzy. Odbyły się tu XXIII Regaty o Puchar Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego (23 jednostki), LIX Regaty „O Błękitną Wstęgę Wigier” (50 jednostek) oraz kilka innych. Również wędkowanie znalazło wielu amatorów, w tym roku wydano 4 379 licencji wędkarskich. Nad bezpieczeństwem wodniaków czuwało Suwalskie WOPR, które na terenie Parku przeprowadziło 14 akcji ratowniczych, podczas których pomocy udzielono 26 osobom. W sezonie letnim w jeziorze Wigry utonęły niestety 2 osoby a w jeziorze Czarnym – 1 osoba.

Kiedy pogoda była mniej „plażowa”, wówczas tłoczniej było na ścieżkach i szlakach turystycznych. Potwierdzają to dane z liczników turystów. Analiza ruchu turystycznego w 5 punktach na szlakach turystycznych Parku (z odczytu liczników) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. przedstawiała się następująco:

     

Tabela 16. Podsumowanie ruchu turystycznego na szlakach turystycznych w WPN

(na podstawie odczytów z liczników) w roku 2015

  

Miejsce zamontowanego

licznika ruchu

Suma osób

zarejestrowanych

w 2015 roku

Średnia

dzienna/

średnia

miesięczna

Najbardziej

ruchliwy

 dzień

Najbardziej uczęszczane dni

na szlakach (liczba osób)

Bartny Dół

20 886

61/1741

sobota

6 sierpnia (560)

5 stycznia(492)

Kładka Czarna Hańcza

7 958

25/755

niedziela

22 sierpnia (196)

2 sierpnia(161)

Krzywe

8 877

26/788

niedziela

31 maja (269)

5 lipca (120)

Piaski

6 666

19/592

sobota

22 sierpnia (206)

15 sierpnia (145)

Słupie

9 353

30/924

niedziela

23 sierpnia (135)

1 sierpnia (131)

     

  

Tabela 17. Liczba godzin przewodnictwa po WPN w 2014 i 2015 r.

  
Lp. Rodzaj Rok
2014 2015
1 Przewodnictwo w języku polskim

80

46

2 Przewodnictwo w  języku obcym

(niemiecki, angielski, rosyjski)

30

-

3 Ogółem

110

46

     

  

Tabela 18. Zestawienie wyników kontroli kajakarzy podczas dyżurów na wodzie w latach 2006-2015

  
Rok Liczba

dni

Liczba

osób

skontrol.

% osób

nie

posiadających

kart wstępu

Liczba

sprzedanych

kart ogółem

Wartość

(zł)

Liczba

sprzedanych

kart

pełnopłatnych

Wartość

(zł)

Liczba

sprzedanych

kart

ulgowych

Wartość

(zł)

2006

36

3517

50

1753

3681

701

2103

1052

1578

2007

57

5417

44

2359

5367

1219

3657

1140

1710

2008

34

3230

36

1170

2434

453

1359

717

1075

2009

38

3676

36

1311

3912

645

2580

666

1332

2010

46

4410

28

1256

3802

645

2580

611

1222

2011

44

3241

39

1965

3788

618

2472

658

1316

2012

35

4090

40

1562

4816

846

3384

916

1432

2013

62

8034

30

2419

7732

1447

5788

972

1944

2014

41

5309

34

3398

5646

1014

4056

795

1590

2015

29

3437

40

1371

4370

814

3256

557

1114

     

  

Tabela 19. Zestawienie podmiotów turystycznych zewnętrznych sprzedających karty wstępu w 2015 r.

  
Lp. Podmiot turystyczny zewnętrzny Karta wstępu

jednodniowa

Karta wstępu

tygodniowa

Karta wstępu

dwutygodniowa

Razem
pełno-

płatna

ulgowa pełno-

płatna

ulgowa pełno-

płatna

ulgowa
1 Wigierska. Kolejka Wąskotorowa

7 550

6 900

14 450

2 PPHU ARMATOR Błażej Bieńkowski

2 500

1 500

4 000

3 Hobbit s.c. Klub Miłośników Dzikiej Przyrody.

1 700

800

2 500

4 AS-TOUR Biuro Turystyki Kajakowej

1 200

1 000

2 200

5 Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy

40

700

25

250

1 015

6 Przedsiębiorstwo turystyczne Szot

700

200

900

7 "PIK" Zbigniew Trocki

450

350

800

8 Jan Grudkowski

300

300

600

9 Honorata Łysenko

90

90

40

40

40

40

340

10 Relax

216

115

331

11 Mirosław Miszkiel

176

150

326

12 Krystyna Chilińska

100

100

20

20

240

13 Wigierski Areopag Nowej Ewangelizacji

86

71

20

19

196

14 Klub Inteligencji Katolickiej

10

160

170

15 Kompleks turystyczny „U Jawora”

35

1 333

168

16 Wypożyczalnia kajaków Strumyk

600

300

150

17 CAMPA Spływy Kajakowe

100

20

120

18 Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna

40

77

117

19 Wypożyczalnia kajaków Grzegorz Pietranis

71

30

101

20 Zofia Tarasiewicz

19

9

33

12

20

2

95

21 Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat

25

25

50

22 Zakątek nad Wigrami

24

6

14

5

49

23 Folwark Hutta

10

10

2

2

24

24 Ośrodek Sportu i Rekreacji

14

5

19

25 Paweł Zabłocki

0

0

4

0

2

0

6

Ogółem

16 056

13 051

158

348

62

42

29 717

     

  

Tabela 20. Liczba sprzedanych kart wstępu i licencji wędkarskich w 2014 i 2015 r.

  
Lp. Rodzaj Lata
2014 2015
1 Karty wstępu

4 067

41 458

2 Licencje wędkarskie

4 769

4 379

3 Karty wstępu dla żaglówek

68

62

4 Karta wstępu wliczona w bilet na Leptodorę

-

2 200

     

  

Tabela 21. Zestawienie ilościowe sprzedanych kart wstępu w 2015 r.

  
Rodzaje kart wstępu Jednodniowe Tygodniowe Dwutygodniowe Ogółem
Ulgowe Pełnopłatne Ulgowe Pełnopłatne Ulgowe Pełnopłatne
Podmioty zewnętrzne(24) 13 051 16 056 348 158 42 62 29 717
Pracownicy WPN (25)

w tym: CIT Krzywe

Muzeum Wigier

6 402

4 300

400

4 997

2 050

400

99

25

10

171

20

60

37

20

-

35

20

-

11 741

6 435

870

Ogółem 19 453 21 053 447 329 79 97 41 458
  

  

  

Tabele poniżej przedstawiają liczby osób odwiedzających wystawy, ścieżki edukacyjne, oraz korzystających ze specjalnych ofert i bazy noclegowej Parku.

     

Tabela 22. Liczba osób odwiedzających wystawy, ścieżki edukacyjne

oraz korzystających z innych ofert WPN w 2014 i 2015 r.

  

Lp. Wystawa, ścieżka edukacyjna, oferta Liczba turystów w latach
2014 2015
1. Centrum informacji turystycznej w Krzywem

7 100

8 050

2. Muzeum Wigier

11 704

12 078

3. Wystawa przyrodnicza „Nad Wigrami”

9 450

9 650

4. Wystawa etnograficzna „Ocalić od zapomnienia”

7 050

7 450

5. Wystawa „Historia i tradycje rybactwa i rybołówstwa”

2 599

2 225

6. Ścieżka „Las”

13 100

13 500

7. Ścieżka „Suchary”

8 548

8 877

8. Ścieżka „Jeziora”

8 037

9 353

9. Ścieżka „Ols”

-

ok. 10 000

10. Ścieżka „Płazy”

810

650

11. Ścieżka „Puszcza”

820

1 100

12. Ścieżka „Samle”

ok. 1 200

ok. 2 500

13. Ścieżka spacerowa „Dąbek”

-

9 100

14. Punkt widokowy Bartny Dół na trasie Wigierskiej Kolejki Wąskotorowej

24 343

20 886

15. Szlak zielony wokół Wigier

14 500

ok. 15 100

16. Szlak kajakowy

ok. 11 700

ok. 12 500

17. Osoby korzystające z rowerów WPN

85

299

18. Organizacja ognisk

48

71

     

 

  

Rysunek 7. Liczba turystów zarejestrowanych przez liczniki w roku 2015

     

  

Tabela 23. Wykorzystanie obiektów noclegowych i rekreacyjnych w zarządzie WPN w 2014 i 2015 r.

  

Nazwa obiektu, nr posesji

(liczba miejsc noclegowych – m.n.)

Liczba osób w latach Liczna osobonocy w latach
2014 2015 2014 2015
Pokoje w leśniczówkach
Lipniak 23 (6 m.n.)

10

7

48

48

Mikołajewo 34 (5 m.n.)

40

39

226

194

Leszczewek 40 (5 m.n.)

46

31

271

155

Gawarzec – Gawrych Ruda 58 (5 m.n.)

43

27

239

210

Maćkowa Ruda 57 (6 m.n.)

22

33

152

120

Bryzgiel (3 m.n.)

33

15

149

89

Królówek (4 m.n.)

15

18

61

85

Lipowe (3 m.n.)

-

4

-

25

RAZEM pokoje w leśniczówkach

209

174

1 146

926

Pokoje gościnne w dyrekcji Parku (8 m.n,, 12 m.n.)

211

284

628

818

RAZEM WSZYSTKIE POKOJE

420

458

1 774

1 744

Pola biwakowe Za szkołą, Bindużka, Gremzdówka

225

229

251

295

Pola biwakowe Jastrzęby

380

655

1 955

3 560

  

  

Pola namiotowe będące w zarządzie Parku

  

 • „Jastrzęby” – obsługą ruchu turystycznego na polu w roku bieżącym (oraz przez najbliższe dwa lata) zajmowała się jak dotychczas pani Honorata Łysenko z Suwałk.
 • „Za szkołą” i „Bindużka” – sprzątaniem pól zajmowała się firma ZUL Barszczewski, a pobieraniem opłat pracownik WPN.
 • „Gremzdówka” – prowadzeniem pola namiotowego „Gremzdówka” w roku 2015 zajmowała się osoba prywatna, z którą Dyrektor WPN podpisał w roku 2014 umowę na obsługę pola do roku 2019.

     

Tabela 24. Wykorzystanie niektórych obiektów noclegowych i rekreacyjnych

nie będących w zarządzie WPN w latach 2014 i 2015

  

Wyszczególnienie Liczba osób w 2014 roku Liczba osób w 2015 roku
Wigierski Areopag Nowej Ewangelizacji 45 094 sprzedanych biletów

247 grup zorganizowanych

3 869 osób nocujących

(3 645 turystów  krajowych,

224 turystów zagranicznych)

brak danych

ze względu na zmiany organizacyjne

Młodzieżowy Ośrodek

Edukacyjno-Wypoczynkowy

"Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie

669 turystów indywidualnych

54 grup

498 turystów indywidualnych

59 grup

11 799 noclegów 13 958 noclegów
Ośrodek Wypoczynkowy „U Jawora” brak danych 2 500 turystów indywidualnych

10 grup (400 osób)

2 208 noclegów

Hotel nad Wigrami liczba turystów,

którzy korzystali z bazy

noclegowej oraz żywieniowej

– 2 753 osób

liczba turystów, którzy korzystali

z bazy noclegowej oraz żywieniowej

– 8 858 osób

  

  

Żegluga pasażerska po jeziorze Wigry

  

31 października 2014 r. zakończyła się 5-letnia umowa z panem Piotrem Łukowskim na prowadzenie żeglugi pasażerskiej po jeziorze Wigry. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego ofertowego na udostępnienie jeziora Wigry w celu prowadzenia turystycznych przewozów pasażerskich w latach 2015 – 2019 wyłoniono podmiot, który będzie prowadził rejsy pasażerskie i jest nim firma PPHU Armator Błażej Bieńkowski. Rejsy statkiem Tryton rozpoczęły się w tym roku z opóźnieniem – około 1 czerwca a zakończyły się około 15 października. Podobnie jak w latach ubiegłych cieszyły się dużym zainteresowaniem, w sumie z tej atrakcji skorzystało około 4 500 osób. Armator sprzedał 4 000 kart wstępu jednodniowych: 2 500 pełnopłatnych oraz 1 500 ulgowych na kwotę 9 750 zł.

 

 

Spływy kajakowe

 

Organizowaniem spływów kajakowych na rzece Czarna Hańcza zajmowało się około 20 firm i były to miedzy innymi: PTTK Oddział Suwałki (83 spływy, 480 osób), Hobbit s.c. Klub Miłośników Dzikiej Przyrody, Campa Spływy kajakowe, Przedsiębiorstwo turystyczne Szot, OSiR, WANE, Biuro Turystyki Aktywnej Forma-t, Wypożyczalnia kajaków Potok, Wypożyczalnia a-kajak, Trojan, Wypożyczalnia kajaków Strumyk, Biuro Turystyczne Sirocco, AS-TOUR Biuro Turystyki Kajakowej, Neptun, Vista, „Zakole” Terlecki Zbigniew, Łukowy Kąt, Klub Wodny Hańcza, Szekla, Struga, Aquarius, Necko, wypożyczalnia Rospuda, gospodarstwo agroturystyczne „U Bociana” i inne. W sezonie letnim w miesiącach lipiec – sierpień przez 29 dni, w godzinach 10.00-14.00 pracownicy Parku sprawdzali wśród turystów kajakowych posiadanie kart wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego. Skontrolowano w sumie 3 437 osób, 60% skontrolowanych posiadało karty wstępu, 40% (1 371 osób) nie posiadało kart i tym osobom sprzedano 814 kart pełnopłatnych i 557 kart ulgowych. W porównaniu do roku ubiegłego liczba posiadających karty na spływach zmalała o 6%. Podobnie jak w latach ubiegłych, do firm, które prawie w 100% sprzedawały karty należą: AS-TOUR Biuro Turystyki Kajakowej (Maćkowa Ruda), Hobbit s.c. Klub Miłośników Dzikiej Przyrody (Maćkowa Ruda), „PIK” Zbigniew Trocki (Wysoki Most) Przedsiębiorstwo turystyczne Szot (Augustów), Campa Spływy Kajakowe (Augustów) i Wypożyczalnia kajaków Strumyk (Magdalenowo). Kontrole wykazały, że firmy takie jak: U Bociana (Frącki), „Zakole” Terlecki Zbigniew (Buda Ruska), Parkowe Centrum Wypoczynku Widok (Bryzgiel), praktycznie nie sprzedawały kart uczestnikom organizowanych spływów.

  

  

Żeglarstwo

  

62 właścicieli jachtów wykupiło karty wstępu na wody WPN. Były to przede wszystkim kluby żeglarskie mające bazę nad Wigrami: Ośrodek Sportu i Rekreacji – Stowarzyszenie Wigierski Wiatr – 11 kart, Klub Wodny Hańcza – 14 kart, Klub Wodny PTTK – 29 kart, Marek Taraszkiewicz – 3 karty, oraz turyści indywidualni – 5. Wszystkie karty wykupione zostały na cały sezon.

W roku 2015 na jeziorze Wigry odbyły się następujące regaty:

 • 12-14 czerwca – Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Suwałki w klasie Cadet. W imprezie udział wzięło aż 51 załóg z całej Polski. Regaty były jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Świata w klasie Cadet, które odbyły się we Włoszech oraz eliminacjami do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Pucku. Organizator: Uczniowski Klub Żeglarski „GROT” i Ośrodek Sportu i Rekreacji.
 • 18-19 lipca – Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego o Puchar Prezesa SOZŻ w klasie Omega Standard i Sport oraz Micro. Organizator: Suwalski Okręgowy Związek Żeglarski i Klub Wodny PTTK.
 • 15 sierpnia – XXIII Regaty o Puchar Dyrektora WPN w klasie Omega Standard, Micro i jachty kabinowe. Startowały 23 jednostki (73 żeglarzy) z Augustowa, Białegostoku, Warszawy, Lublina, Sokółki, Suwałk i okolic. Organizatorzy: Wigierski Park Narodowy i Klub Wodny PTTK Suwałki.
 • 16 sierpnia – X Regaty o Puchar Wójta Gminy Suwałki w klasie Omega Standard i Micro. Organizator: Klub Wodny PTTK i Gmina Suwałki.
 • 29-30 sierpnia – XVIII Regaty o Puchar Prezesa Forte w klasach: Omega Standard, Omega Sport i jachty kabinowe. W regatach startowało 25 jachtów. W dodatkowych regatach „Bieg samotników” (uczestniczą w nim sami sternicy i jest to wyścig poświęcony żeglarzom, którzy odeszli na wieczną wachtę) udział wzięło 14 samotnych żeglarzy. Organizatorem regat był Klub Żeglarski Kamena.
 • 6 września – LIX Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Wigry w klasie Omega Standard, Sport, Micro i jachty kabinowe. W regatach uczestniczyło 50 jednostek (była to rekordowa ilość jednostek) – 153 osoby (m.in. z Suwałk, Białegostoku, Warszawy, Augustowa, Sokółki, Ełku, Mikołajek) oraz Kluby Wodne: PTTK o/Suwałki, „Hańcza” i „Kamena” oraz Stowarzyszenie „Wigierski Wiatr”.

  

  

Plaża w Krzywem

  

Słoneczna pogoda latem dopisała, dlatego też ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Suwałk, Suwalszczyzny i turystów cieszyło się kąpielisko nad jeziorem Czarnym w Krzywem. Korzystało z niego nawet 500 osób dziennie. Dzięki porozumieniu zawartemu między Gminą Suwałki, Miastem Suwałki oraz Wigierskim Parkiem Narodowym nad bezpieczeństwem kąpiących się w tym roku czuwali ratownicy (w miesiącach VII-VIII). Na plaży funkcjonowała też wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz mała gastronomia. Obsługą plaży w Krzywem zajmowała się firma „Gold Salution” Łukasz Łukawski z Suwałk.

  

  

Plaża przy PTTK w Starym Folwarku

  

Z plaży skorzystało 9 700 osób.

  

  

  

3.7.1.1. Promocja walorów WPN

  

  

Wydawnictwa

  

Druk ulotek dotyczących:

 • 6 ścieżek edukacyjnych (mapek „wyrywanek”), schematycznej mapy Parku, turystycznych tras narciarskich;
  w sumie – 7000 sztuk;
 • oferty edukacyjno-turystycznej WPN – 1000 sztuk;
 • Muzeum Wigier – 1000 sztuk;
 • Ośrodka Edukacji Środowiskowej – 1000 sztuk.

Druk sfinansowano ze środków własnych parku.

Gadżety

  

Ze środków własnych WPN zakupiono:

 • zwierzątka drewniane (2 100 szt.);
 • kubki z logo Parku, bobrem i wilkiem (288 sztuk);
 • breloki z logo Parku (300 sztuk).

Promocja oferty turystyczno-edukacyjnej w folderze Suwalskiej Organizacji Turystycznej „Suwalszczyzna – kraina jak baśń. Przyjedź, zobacz, wypocznij”.

  

Filmy krótkometrażowe o Wigierskim Parku Narodowym

  

Pracownik Zespołu ds. udostępniania, w ramach swoich obowiązków przygotował 60 filmów kilkuminutowych dotyczących przyrody WPN, oferty turystyczno-edukacyjnej, atrakcji, imprez turystycznych, działań ochronnych w Parku. Filmy dostępne są na kanale YouTube „WPN – przyroda, turystyka, wydarzenia” pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCIaicEuEP2V5Oi523WhZpmQ/videos.

W 2015 zarejestrowano 52 650 wyświetleń i 53 subskrypcje tego kanału.

Tytuły filmów zrealizowanych w 2015 r.:

 • Turystyczne trasy narciarskie Wigierskiego Parku Narodowego
 • Zimowa akademia przyrody w WPN 2015
 • Zimowe wycieczki w Wigierskim Parku Narodowym
 • Wczesnowiosenna wycieczka dookoła jeziora Wigry, części: I – IV
 • Czarna Hańcza - okolice Bindużki
 • Wylęg sielawy
 • Przedwiośnie
 • Czarna Hańcza, okolice pola biwakowego Gremzdówka
 • Poranna kąpiel
 • Gremzdówka
 • Na szlaku Czarnej Hańczy
 • Krajobraz Wigierskiego Parku Narodowego części: I – XVI
 • Wśród mchów i paproci
 • Zamieńmy nawłocie na malwy przy płocie
 • Wigry MTD Maraton
 • Z nurtem Czarnej Hańczy, część I
 • Projekty Wigierskiego Parku Narodowego
 • I Triathlon Wigierski, części: I – III
 • Nad Wigrami
 • Letnia Akademia Przyrody, części: I – IV
 • Warsztaty bartniczo-pszczelarskie
 • Wystawa przyrodnicza nad Wigrami
 • Regaty o Puchar Dyrektora 2015
 • Wystawa „the treed”
 • Turystyka wodna w WPN
 • Sprzątanie świata w WPN
 • A lunar orbit
 • Jezioro Wigry. Podwodny świat strefy przybrzeżnej
 • Kormorany
 • Cztery pory roku w WPN, części: I – IV
 • Cmentarz w Magdalenowie nad jeziorem Wigry
 • Wiatrołuża
 • Kamionka
 • Kryształowa rzeka

   

Pozostałe działania promocyjne

   

Bezpłatne czwartki

  

W każdy czwartek w okresie 01.10.2014 r.–30.04.2015 r. turyści mieli możliwość bezpłatnego wejścia do Muzeum Wigier w Starym Folwarku, skorzystania z bezpłatnych projekcji filmów i zwiedzania wystaw: przyrodniczej i etnograficznej w Krzywem. Z oferty skorzystało w sumie 564 osoby.

  

Karta Turystyczna Suwalszczyzny

  

W ramach programu, którego pomysłodawcą jest Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, wydano kartę uprawniającą do skorzystania ze zniżek na usługi i produkty w wybranych obiektach noclegowych, gastronomicznych, sportowo-rekreacyjnych, instytucjach kultury i w wielu jednostkach Suwalszczyzny. Kartę otrzymywali turyści, którzy skorzystali z minimum dwóch noclegów w wybranych obiektach na Suwalszczyźnie. W Parku posiadacze takiej karty mieli 10 zł ulgi na wypożyczenie roweru. Z oferty skorzystało w sumie 20 osób.

  

Karta Dużej Rodziny

  

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogli skorzystać z 50% ulgi w opłacie za udział w zajęciach edukacyjnych przyrodniczych, 50% ulgi w opłacie za lekcje muzealne, 30% ulgi za nocleg na polu namiotowym Wigierskiego Parku Narodowego Jastrzęby, 50% ulgi za nocleg na polach namiotowych „Za szkołą” i „Bindużka”, ulgi za wypożyczenie roweru. Z powyższych ulg skorzystało 70 osób. Ponadto funkcjonował bilet rodzinny do Muzeum Wigier, z którego w 2015 roku, w okresie styczeń – grudzień skorzystało 732 rodziny, czyli w sumie około 2 950 osób.

  

Oferta WPN w gazetkach promocyjnych „Wiosna/Lato 2015 w Pogodnych Suwałkach i na Suwalszczyźnie”

  

Posiadaczom kuponu z tej gazetki Park zaproponował w okresie od 1.05.2015 do 30.09.2015 następujące ulgi: zniżka na wynajęcie roweru (cena 20 zł za dzień) plus przewodniki: „Rowerem po Wigierskim Parku Narodowym” i „Suchary” gratis, bezpłatne prezentacje filmu „Wigierski Park Narodowy” w każdy poniedziałek, bezpłatne zwiedzanie wystawy przyrodniczej „Nad Wigrami” z wykorzystaniem audioprzewodników.

Przedstawiciel WPN wziął udział w X Walnym Zebraniu Członków Suwalskiej Organizacji Turystycznej w dniu 25.06.2015 r. Podczas spotkania omówiono między innymi planowane działania promocyjne SOT w 2015 r.

  

Materiały i wydawnictwa WPN przekazano w celach promocyjnych następującym podmiotom:

 • Konsulat Generalny RP w Grodnie
 • Fundacja „Zwierzęta Niczyje” w Suwałkach
 • CIT Suwałki (komplet materiałów promocyjnych do wykorzystania jako nagrody podczas imprez organizowanych przez Miasto Suwałki: mapy turystyczne, przewodniki rowerowe, broszury, ulotki, magnesy, breloki, pocztówki, balony).
 • Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
 • Suwalskie Towarzystwo Brydżowe w Suwałkach
 • Urząd Gminy w Suwałkach (Dożynki Gminne w Starym Folwarku)
 • Kompleks turystyczny „U Jawora” (Turniej piłki siatkowej)
 • Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach
 • Koło przyrodnicze nr 15 w Opolu (Konkurs przyrodniczy)
 • Punkt Informacji Turystycznej przy Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi
 • Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
 • Wigierskie Stowarzyszenie Turystyczne w Starym Folwarku
 • Ogród Bajek w Kaletniku
 • Siedlisko Leszczewek
 • Suwalski Park Krajobrazowy
 • CIT: Puńsk, Sejny, Augustów, Suwałki, Ełk, Olsztyn

     

  

Tabela 25. Uczestnictwo w targach i festynach w roku 2015

  

Lp. Nazwa targów lub festynu Termin Uwagi
Nordic Travel Fair MATKA w Helsinkach 7-13 stycznia Materiały informacyjne przekazano do CIT Suwałki
Międzynarodowe Targi Turystyczne Adventure

w Wilnie

23-25 stycznia Materiały informacyjne przekazano do CIT Suwałki
Międzynarodowe Targi Turystyczne BALTTOUR

w Rydze

6-8 lutego Materiały informacyjne przekazano do CIT Suwałki
Międzynarodowe Targi Turystyki

w Katowicach

27-29 lutego Materiały informacyjne przekazano do CIT Suwałki
Międzynarodowe Targi Turystyki JANTUR

w Kaliningradzie

9-11 kwietnia Materiały informacyjne przekazano do CIT Suwałki
Targi Turystyczne LATO 2015 17-19 kwietnia Materiały informacyjne przekazano do SOT
Blues Festiwal w Suwałkach 9-11 lipca Udział pracowników WPN

– wspólne stoisko z CIT Suwałki

Pawilon Parków Narodowych

Przystanek Woodstock

30 lipca-

1 sierpnia

Udział pracowników WPN

– wspólne stoisko z  innymi parkami narodowymi

Jarmark Kamedulski w Suwałkach 6-9 sierpnia Udział pracowników WPN,

stoisko wspólne z CIT Suwałki

Targi EUROREGION NIEMEN 2015

w Grodnie

11-12

września

Materiały informacyjne przekazano do CIT Suwałki
Targi Poznańskie Tour Salon 15

października

Udział pracowników WPN,

stoisko wspólne z PROT Białystok

Mikołajkowy event

na białostockim Rynku Kościuszki

6 grudnia Materiały informacyjne przekazano do SOT
     

  

Tabela 26. Wydawnictwa i portale internetowe w których promowano Park w 2015 r.

  

Nazwa wydawnictwa lub portalu
Obsługiwane

przez WPN

Oficjalna strona WPN, strona WPN na Facebooku, kanał WPN na YouTube,

kanał Krzysztofa Steczkowskiego na YouTube, Obserwator na YouTube

Obsługiwane

przez inne

podmioty

www.podlaskieit.pl, www.pieknywschod.pl, www.odkryjpodlaskie, www.wrotapodlasia.pl,

profil facebook RCIT Białystok i Podlaski Szlak Bociani, newsletter PROT, www.suwalking.pl,

www.suwalki24.pl, www.suwalki.info, www.basniowasuwalszczyzna.pl, www.najlepsze-noclegi.pl,

 www.wrotapodlasia.pl, www.zwiedzaj-polske.pl, www.przewodnictwo.pl, www.poland-quide.pl,

 www.krainaekoturystyczna.pl

  

  

  

  

3.7.2. Ważniejsze wydarzenia turystyczne

  

Centrum Informacji Turystycznej Wigierskiego Parku zostało laureatem XI Ogólnopolskiego Konkursu „Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce”. Organizatorem konkursu była Polska Organizacja Turystyczna w Warszawie. Centra oceniane były w czterech kategoriach od jedno do czterogwiazdkowej (najwyższa kategoria). Ocenie podlegały przede wszystkim kwalifikacje pracowników, w tym znajomość języków obcych, dostępność materiałów informacyjnych, lokalizacja, funkcjonalność, estetyka wnętrza, dostępność dla turystów (w tym niepełnosprawnych), współpraca z lokalną ludnością, inicjatywy własne. Centrum WPN w najwyższej kategorii czterogwiazdkowej zdobyło trzecie miejsce w Polsce. Uroczyste wręczenie statuetek i dyplomów odbyło się podczas Targów Poznańskich Tour Salon 2015 w dniu 15 października b.r.

Wigierski Park Narodowy otrzymał rekomendację MPR – Miejsca Przyjaznego Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo. WPN pozytywnie przeszedł procedurę weryfikacji, przeprowadzoną przez audytorów szlaku Green Velo. Szlak ma 1985 km długości i jest najdłuższym, spójnie oznakowanym szlakiem rowerowym w Polsce. Blisko 20 – kilometrowy odcinek szlaku Green Velo przebiega także przez obszar Wigierskiego Parku Narodowego (przez miejscowości Krzywe, Stary Folwark, Magdalenowo, Czerwony Folwark, Maćkowa Ruda i Studziany Las). W ramach projektu powstały ścieżki rowerowe (w Parku powstała ścieżka wzdłuż drogi od Ryżówki do Magdalenowa) i miejsca obsługi rowerzystów. Jeden z nich znajduje się przy Dyrekcji WPN w Krzywem, drugi w Magdalenowie. Ponadto w ramach projektu we wrześniu i październiku gościliśmy dziennikarzy sportowych i turystycznych z Polski i zagranicy, którzy pod opieką naszych przewodników testowali Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo oraz zapoznawali się z jego atrakcjami. Zespół ds. udostępniania parku współpracował z Podlaską Organizacją Turystyczną nad opracowaniem Atlasu rowerowego – województwo podlaskie, mapy Łańcuch atrakcji oraz folderu Łańcuch atrakcji.

Organizacja 3 warsztatów przewodnickich dla branży turystycznej:

 • 8 maja – wizyta w Metelskim Parku Regionalnym i Rezerwacie Żuvintas na Litwie.
 • 26 września – prezentacja na terenie WPN nowej bądź wyremontowanej infrastruktury turystycznej.
 • 7 października – wizyta na wystawie poświęconej Jaćwingom w Bibliotece w Jeleniewie i w izbie jaćwieskiej w Szurpiłach oraz zapoznanie się z nową infrastrukturą turystyczną przy Suwalskim Parku Krajobrazowym.

30 maja odbyła się impreza rowerowa „Wigry kontra Wigry”. Uroczyste otwarcie rajdu miało miejsce na placu Marii Konopnickiej w Suwałkach. Do wyboru były trzy trasy: po Suwalskim Parku Krajobrazowym (56 km), Wigierskim Parku Narodowym (33 km) i Puszczy Augustowskiej (85 km). Opiekę nad uczestnikami sprawowali przewodnicy Wigierskiego Parku Narodowego oraz członkowie Klubu Rowerowego MTB Suwałki.

31 maja odbył się pierwszy Wigry MTB Marathon. Była to jedna z największych imprez rowerowych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Na starcie w Nowej Wsi koło Suwałk stawiło się prawie 200 zawodników i zawodniczek z Polski, Litwy, Rosji i Białorusi. Do tak dużej frekwencji przyczynił się fakt, że impreza została włączona w cykl Maratonów Kresowych. Uczestnicy ścigali się na trzech dystansach: Półmarton (34 km), Maraton (68 km) oraz dystans Mini, o długości 9 km, przygotowany dla najmłodszych miłośników kolarstwa. Trasy prowadziły w większości szlakami w północnej części WPN. Były to trasy nie tylko niezwykle ciekawe krajobrazowo, ale także wymagające dobrego przygotowania kondycyjnego. O wysoki poziom organizacyjny zawodów zadbał Klub Rowerowy MTB Suwałki oraz Fundacja Maratony Kresowe. Trasa była zabezpieczona przez pracowników Wigierskiego Parku Narodowego, strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z Nowej Wsi, Sobolewa i Wychodnego oraz harcerzy z 6 Suwalskiego Szczepu Harcerskiego „Zorza”.

Podczas sezonu letniego odbyło się sześć wycieczek w ramach cyklu „piątkowe wycieczki rowerowe” w których wzięło udział 125 osób. Wigierski Park Narodowy jako organizator wycieczek zapewnił obsługę przewodnicką oraz rowery (z których 12 wypożyczano bezpłatnie).

11 lipca odbyła się druga edycja Biegu Przyjaciół Wigierskiego Parku Narodowego. W biegu uczestniczyło 55 biegaczy. Pamiątkowe statuetki i upominki wręczył Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego Jacek Łoziński. Uhonorowano też najstarszego zawodnika z Olecka, zawodnika z najdalszego zakątka Polski – z Lubania, oraz ostatniego zawodnika biegu.

22 sierpnia 2015 roku odbyła się trzecia edycja Maratonu Wigry. W ramach imprezy uczestnicy mieli do wyboru dwie trasy: Maraton Wigry – ok. 42 km wokół jeziora Wigry oraz Pogoń za Bobrem – krótszą trasę o długości ok. 13 km. W obydwu biegach wystartowało ponad 300 zawodników. Organizatorem imprezy był Krzysztof Gajdziński KAYF a współorganizatorem Wigierski Park Narodowy.

W dniach 26 – 30 września 2015 roku odbyła się druga edycja rajdu rowerowego organizowanego przez Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody. Tegoroczny rajd odbywał się pod hasłem „Rowerem przez puszczę Knyszyńską i Białowieską”. Wzięło w nim udział 19 osób. Trasa liczyła ok. 200 km.

  

  

  

3.7.3. Obsługa ruchu turystycznego

  

W sezonie turystycznym na terenie Parku działały 4 punkty informacji turystycznej prowadzone przez Wigierski Park Narodowy: w Muzeum Wigier, w siedzibie Parku (z całorocznym infokioskiem zewnętrznym), na Parkingu w Krzywem oraz na wodach pływający punkt informacji turystycznej „Bóbr”. W sezonie turystycznym Centrum Informacji Turystycznej w Krzywem otwarte było w dniach od 1 maja do 30 września codziennie: poniedziałek – piątek 7.00-17.00, sobota – niedziela 9.00-16.00. Centrum podobnie jak w 2014 r. oferowało sprzedaż kart wstępu, licencji wędkarskich, wydawnictw (również drogą pocztową), pamiątek regionalnych, usługi licencjonowanych przewodników w języku polskim, angielskim, niemieckim, organizację wycieczek po najciekawszych zakątkach Suwalszczyzny, organizację ognisk, wynajem rowerów, obsługę pokoi gościnnych w leśniczówkach i siedzibie Parku, dostęp do Internetu na specjalnie wydzielonym stanowisku, audioprzewodniki po wystawie przyrodniczej. Centrum współpracowało z wieloma centrami informacji turystycznej regionu i województwa podlaskiego (wymiana informacji, regularne przekazywanie wydawnictw). Centrum udzielało informacji turystycznej drogą e-mailową i telefoniczną. Ponadto, w punkcie informacji przy Parkingu codziennie w godz. 10.00-18.00 (w okresie od 1 maja do 30 sierpnia) można było nabyć materiały o WPN, zakupić karty wstępu i licencje wędkarskie. W punktach informacji turyści pytali najczęściej o atrakcje przyrodnicze Parku, szlaki piesze i rowerowe, turystyczne trasy narciarskie, ścieżki przyrodnicze, pokoje gościnne w leśniczówkach, agroturystykę, tanią bazę noclegową, potrawy regionalne, miejsca wypożyczenia rowerów, łodzi do wędkowania i kajaków, terminy kursowania kolejki i statku, Muzeum Wigier, zasady wędkowania w Parku, atrakcje dla dzieci, atrakcje kulturalne w regionie, połączenia PKP. Podobnie jak w latach ubiegłych największym zainteresowaniem turystów cieszyły się bezpłatne wydawnictwa, a zwłaszcza przewodnik „Rowerem po WPN” oraz mapki wszystkich ścieżek edukacyjnych.

  

  

  

3.7.4. Infrastruktura turystyczna i edukacyjna

Barbara Perkowska, Adam Januszewicz

  

2015 rok był dobrym rokiem, jeśli chodzi o rozbudowę i modernizację infrastruktury turystyczno-edukacyjnej. Zrealizowano wiele przedsięwzięć dotowanych ze źródeł zewnętrznych.

 • w ramach projektu p.t. „Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego – zrównoważone udostępnianie przyrody poprzez ograniczanie antropopresji” (kwota dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 780 621 zł). Wykonano następujące zadania:
  • Zbudowano trzy pomosty widokowe: na ścieżce Las w Krzywem (nad Sucharem I – z hanitu) oraz na przystankach Wigierskiej Kolei Wąskotorowej Bartny Dół i Powały;
  • Zainstalowano pływający pomost na Półwyspie Łysocha (z hanitu);
  • Ustawiono trzynaście zadaszonych ław ze stołem w obwodach ochronnych Krzywe, Leszczewek, Krusznik, Mikołajewo, Powały i Lipniak;
  • Wykonano siedemnaście plansz tablic informacyjnych przy szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych;
  • Wykonano dwieście drogowskazów do oznakowania szlaków turystycznych;
  • Ustawiono trzynaście toalet kompostujących na polach namiotowych i w miejscach odpoczynku (w obwodach ochronnych Krzywe, Leszczewek, Krusznik, Mikołajewo, Wysoki Most i Słupie);
  • Wyposażono pola namiotowe Gremzdówka, Bindużka, Za szkołą i Jastrzęby w niewielkie wiaty do przechowywania drewna na ogniska i w urządzone miejsca ogniskowe;
  • Zakupiono i zamontowano pięćdziesiąt koszy na śmieci;
  • Zadbano o drożność pięćdziesięciu kilometrów szlaków turystycznych.
 • w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego w 2015 r.” sfinansowanego przez Fundusz Leśny w wysokości 336 919,46 zł. Zrealizowano następujące zadania:
  • Na ścieżce edukacyjnej Las w Krzywem odbudowano dwie kładki o łącznej długości około dwustu trzydziestu metrów, powstały też nowe schody prowadzące na kładki (z hanitu);
  • Na zielonym szlaku w Cimochowiźnie naprawiono i zakonserwowano kładkę o długości około dwustu pięćdziesięciu metrów;
  • Na trasie ścieżki edukacyjnej Jeziora zbudowano nową platformę widokową nad Zatoką Słupiańską;
  • W Krzywem i na Słupiu odnowiono oznakowanie około piętnastu kilometrów tras narciarskich;
  • Na półwyspie Łysocha zainstalowano szlaban na drodze leśnej.

Latem tego roku zostały rozebrane dwie wieże widokowe: w Kruszniku i w Gawrych Rudzie. Powodem rozbiórki był zły stan techniczny budowli, zagrażający bezpieczeństwu turystów. W miejscu rozebranych powstaną nowe wieże, których projekty techniczne sfinansował WPN. Budowle będą nieco wyższe, dzięki czemu podziwiać będzie można rozleglejsze widoki.

  

Plany na 2016 rok

  

W 2016 roku planowane do realizacji są następujące zadania:

 1. w zakresie infrastruktury turystycznej:
  • odbudowa dwóch wież widokowych w Gawrych Rudzie i Kuszniku,
  • odbudowa trzeciej (ostatniej) kładki na ścieżce Las,
  • odbudowa kładki nad rzeką Wiatrołużą, na trasie szlaku żółtego,
  • odbudowa dwóch pomostów widokowych na trasie ścieżki edukacyjnej Jeziora – nad jeziorem Długim i nad Sucharem Wielkim,
  • odbudowa platformy widokowej na przystanku Wigierskiej Kolei Wąskotorowej Binduga,
  • wykonanie drewnianych barier w miejscach wzmożonego ruchu turystycznego w rejonie Krzywego i Zatoki Słupiańskiej,
  • montaż sześciu szlabanów,
  • ustawienie kolejnych ośmiu toalet kompostujących i sześciu ławostołó1)w.
  • przygotowanie projektu modernizacji wystawy etnograficznej i szukanie źródeł finansowania modernizacji tego obiektu.
 2. w zakresie promocji:
  • opracowanie informatora po WPN, aktualizacja i wznowienie przewodnika „Rowerem po WPN”,
  • udział w targach i imprezach promocyjnych.
 3. w zakresie informacji turystycznej:
  • przygotowanie się do kolejnej certyfikacji centrum informacji turystycznej i utrzymanie najwyższej kategorii.

  

  

  

Dalej »