Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2013

Spis treści  

Strona główna WPN-u

  

14. WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW W TEKŚCIE

  

  

  

Tabela 1. Zestawienie założonych w 2013 roku ksiąg wieczystych

Tabela 2. Zagrożenia wewnętrzne istniejące

Tabela 3. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne

Tabela 4. Zagrożenia zewnętrzne istniejące

Tabela 5. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne

Tabela 6. Wykorzystanie materiału sadzeniowego w 2013 r.

Tabela 7. Wykorzystanie materiału sadzeniowego  w latach 2002 – 2013

Tabela 8. Wykonanie masowe cięć pielęgnacyjnych (trzebieży) w 2013 r.

Tabela 9. Struktura sortymentowa pozyskania w latach 2012-2013

Tabela 10. Pożary na terenie WPN w latach 2008-2013 odnotowane przez Służby Parku

Tabela 11. Akcje SOPP w 2013 roku

Tabela 12. Wyposażenie baz sprzętu przeciwpożarowego (bez zmian względem roku 2012)

Tabela 13. Liczebność kormorana nad jeziorem Długim w czasie obserwacji w 2013 roku

Tabela 14. Monitoring ptaków Wigier w 2013 r.

Tabela 15. Ewidencja zwierząt przetrzymywanych w ośrodku rehabilitacji zwierząt w Maćkowej Rudzie w 2013 r.

Tabela 16. Liczba godzin przewodnictwa po WPN w 2012 i 2013 r.

Tabela 17. Zestawienie wyników kontroli kajakarzy podczas dyżurów na wodzie w latach 2006-2013

Tabela 18. Tabela Zestawienie podmiotów turystycznych zewnętrznych sprzedających karty wstępu w 2013 roku

Tabela 19. Liczba sprzedanych kart wstępu i licencji wędkarskich w 2012 i 2013 r.

Tabela 20. Zestawienie ilościowe sprzedanych kart wstępu w 2013 roku

Tabela 21. Liczba osób odwiedzających wystawy, ścieżki edukacyjne oraz korzystających ze specjalnych ofert WPN-u w 2013 r.

Tabela 22. Wykorzystanie obiektów noclegowych i rekreacyjnych w zarządzie WPN-u w 2013 r.

Tabela 23. Wykorzystanie niektórych obiektów noclegowych i rekreacyjnych nie będących w zarządzie WPN-u
                w latach 2012 i 2013

Tabela 24. Uczestnictwo w targach i festynach w roku 2013

Tabela 25. Wydawnictwa i portale internetowe w których promowano Park w 2013 roku

Tabela 26. Drzewa i krzewy wyznaczone w 2013 r. do wycinki z terenów objętych ochroną krajobrazową,
                znajdujących się w granicach Wigierskiego Parku Narodowego

Tabela 27. Szkodnictwo i ochrona przed szkodnictwem w 2013 r.

Tabela 28. Wykonanie budżetu zadaniowego w 2013 r.

Tabela 29. Koszty działalności parku w 2013 r.

Tabela 30. Przychody parku w 2013 r.

Tabela 31. Wykaz zadań inwestycyjnych w 2013 r.

Tabela 32. Wykonanie planu finansowego w 2013 r.

Tabela 33. Zestawienie prac remontowych w 2013 r.

Tabela 34. Skład Rady Naukowej WPN na lata 2009 – 2014

  

  

  

Rysunek 1. Liczebność zwierzyny w latach 2002 – 2013

Rysunek 2 .Wartość odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną w latach 2002-2013

Rysunek 3. Analiza wykonania głównych prac z zakresu hodowli lasu w latach 2009 – 2013 (ha)

Rysunek 4. Struktura gatunkowa drewna pozyskanego w 2013 r. w cięciach przygodnych

Rysunek 5. Masa drewna pozyskanego w ramach cięć przygodnych w latach 2006-2013

Rysunek 6. Zasiedlone drewno świerkowe usunięte w latach 1996-2013

Rysunek 7. Udział procentowy stopni zagrożenia pożarowego lasu w miesiącach w okresie  1.04–31.09.2013 r.

Rysunek 8. Liczba dni w miesiącach z wilgotnością ściółki leśnej <28% o godz.9 w okresie 1.04–31.09.2013 r.

Rysunek 9. Liczba turystów zarejestrowanych przez liczniki w okresie od stycznia do września 2013 r.

  

  

  

Dalej »