Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2013

Spis treści  

Strona główna WPN-u

  

3. ANALIZA I OCENA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

  

  

3.7. Udostępnianie parku

  

  

3.7.1. Analiza liczbowa ruchu turystycznego na terenie WPN

Barbara Perkowska

  

  

Na podstawie obsłużonych grup zorganizowanych, liczby turystów indywidualnych, sprzedanych kart wstępu, licencji wędkarskich, danych z liczników turystów oraz danych uzyskanych od podmiotów prywatnych obsługujących turystów na terenie Parku szacujemy, że Wigierski Park Narodowy odwiedziło około 110 tys. turystów czyli podobnie jak w roku ubiegłym. Trudno jest określić rzeczywistą liczbę odwiedzających park ze względu na fakt, że teren parku przebiega wiele dróg. Niektórzy turyści mogli być policzeni wielokrotnie, jeśli korzystali z kilku atrakcji np. statku i kolejki, przebywali na szlaku turystycznym i byli jednocześnie zliczeni przez automatyczne liczniki. Najprościej byłoby policzyć turystów na podstawie sprzedanych kart wstępu, w  przypadku wykupienia ich przez każdego odwiedzającego, którego takie karty obowiązują.

  

Zespół ds. udostępniania parku wraz z przewodnikami obsłużył w 2013 r.164 grupy zorganizowane (6311 osób, które korzystały z różnych atrakcji oferowanych przez WPN, nie zawsze z przewodnikiem) czyli 4 grupy mniej niż w 2012 r. oraz około 8500 turystów indywidualnych. Zdecydowana większość grup pochodziła z województwa podlaskiego, grupy z poza województwa zazwyczaj przyjechały z Warszawy, Trójmiasta oraz Lublina. Grupy pochodzące z naszego województwa przebywały w parku zazwyczaj jeden dzień, zaś z innych województw pozostawały w parku kilka dni. Piękna pogoda w październiku przyciągnęła do WPN znacznie więcej niż ubiegłym roku grup przedszkolaków oraz grup szkolnych. Gościliśmy około 400 przedszkolaków z przeszkoli suwalskich nr 1,3,4,6,8, społeczność szkolną Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Suwałkach, uczniów szkół z Puńska, równie często odwiedzali park uczniowie z III LO z Suwałk. Grupy zorganizowane korzystały z sześciu ścieżek edukacyjnych, szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, tras narciarskich, Muzeum Wigier, wystaw: przyrodniczej ”Nad Wigrami”, etnograficznej „Ocalić od zapomnienia” oraz rybackiej, ognisk, bezpłatnych projekcji filmów o Wigierskim Parku Narodowym i innych parkach narodowych Polski oraz z audioprzewodników po wystawie przyrodniczej. Liczba grup, które skorzystały z naszych usług przewodnickich spadła w tym roku o  ponad 55%, ze względu na to, że zdecydowana większość grup przejeżdżała do parku ze swoim przewodnikiem (przeważnie grupy z województwa podlaskiego) lub ze względu na ograniczone możliwości finansowe, grupy rezygnowały z usług przewodnickich i korzystały z darmowej projekcji filmu lub audioprzewodników.

  

  

Tabela 16. Liczba godzin przewodnictwa po WPN w 2012 i 2013 r.

  

Lp. Rodzaj Lata
2012 2013
1Przewodnictwo w języku polskim 257,5 113
2Przewodnictwo obcym (niemiecki, angielski, rosyjski ) 25 20
3Ogółem 282,5 133

  

  

  

Tabela 17. Zestawienie wyników kontroli kajakarzy podczas dyżurów na wodzie w latach 2006-2013

  

Rok Liczba

dni

Liczba

osób

skontro-

lowanych

% osób

nie

posiadających

kart wstępu

Liczba

sprzedanych

kart ogółem

Wartość

(zł)

Liczba

sprzedanych

kart

pełnopłatnych

Wartość

(zł)

Liczba

sprzedanych

kart ulgowych

Wartość

(zł)

2006 36 3517 50 1753 3681,00 701 2103,00 1052 1578,00
200757 5417 44 2359 5367,00 1219 3657,00 1140 1710,00
200834 3230 36,2 1170 2434,50 453 1359,00 717 1075,50
200938 3676 35,66 1311 3912,00 645 2580,00 666 1332,00
201046 4410 28,48 1256 3802,00 645 2580,00 611 1222,00
201144 3241 39,4 1965 3788,00 618 2472,00 658 1316,00
201235 4090 40,24 1562 4816,00 846 3384,00 916 1432,00
201362 8034 30,11 2419 7732,00 1447 5788,00 972 1944,00

  

  

  

Tabela 18. Zestawienie podmiotów turystycznych zewnętrznych sprzedających karty wstępu w 2013 roku

  

L.p. Podmiot turystyczny Karta wstępu

jednodniowa

Karta wstępu

tygodniowa

Karta wstępu

dwutygodniowa

Razem
pełno-

płatna

ulgowa pełno-

płatna

ulgowa pełno-

płatna

ulgowa
1Młodzieżowy

Ośrodek Wypoczynkowy

150 500 20 300 970
2Wigierska

Kolejka Wąskotorowa

7800 7200 15000
3AS-TOUR 1050 697 1747
4Halina Grudkowska 630 410 1040
5Hobbit Motulewski 1100 1000 2100
6Emilia Koncewicz 698 277 22 12 14 12 1035
7PTTK 414 229 643
8Bogdan Łukowski 100 50 150
9CAMPA 300 300
10POTOK 55 30 85
11Hotel nad Wigrami 60 50 10 10 130
12Zofia Tarasiewicz 31 23 50 31 6 6 147
13Wojciech Warciński 60 40 100
14Wigierski Areopag

Nowej Ewangelizacji

106 92 30 29 11 15 283
15Grażyna Pietranis 30 30 60
16„Trojan” Janusz Trocki 54 32 20 18 17 15 156
17Marek Taraszkiewicz 100 100
18Piotr Łukowski 1500 1500 3000
19Zbigniew Trocki 200 100 300
20Honorata Łysenko 110 50 10 10 20 20 220

  

  

  

Tabela 19. Liczba sprzedanych kart wstępu i licencji wędkarskich w 2012 i 2013 r.

  

Lp. Rodzaj Lata
2012 2013
1 Karty wstępu 34798 38557
2 Licencje wędkarskie 4545 5217
3 Karty wstępu dla żaglówek 79 71

  

  

  

Tabela 20. Zestawienie ilościowe sprzedanych kart wstępu w 2013 roku

  

Rodzaje kart wstępu Jednodniowe Tygodniowe Dwutygodniowe Ogółem
ulgowe pełno-

płatne

ulgowe pełno-

płatne

ulgowe pełno-

płatne

Podmioty zewnętrzne (24) 12974 15520 410 162 68 68 29202
Pracownicy WPN (25) 5480 3313 262 233 32 35 9355
Ogółem 18454 18833 672 395 100 103 38557

  

  

  

Tabele poniżej przedstawiają zestawienia liczb osób odwiedzających wystawy, ścieżki edukacyjne, korzystających ze specjalnych ofert oraz bazy noclegowej parku.

  

  

Tabela 21. Liczba osób odwiedzających wystawy, ścieżki edukacyjne

oraz korzystających ze specjalnych ofert WPN-u w 2013 r.

  

Lp. Wystawa, ścieżka edukacyjna, oferta Liczba turystów w latach
2012 2013
1Centrum informacji turystycznej 8000 8500
2Muzeum Wigier 17333 14020
3Wystawa przyrodnicza “Nad Wigrami” 11500 11500
4Wystawa etnograficzna “Ocalić od zapomnienia” 7100 8100
5.Wystawa "Historia i tradycje rybactwa i rybołówstwa" 2563 2007
6Ścieżka “Las” 16500 12500
7Ścieżka “Suchary” 13800*** 7019*
8Ścieżka “Jeziora” 7300*** 6962*
9Ścieżka “Płazy” 560 750
10Ścieżka “Puszcza” 650 730
11.Punkt widokowy Bartny Dół

na trasie Wigierskiej Kolejki Wąskotorowej

19500** 21884*
12.Szlak zielony wokół Wigier 7287*** 15000*
13.Szlak kajakowy 9000*** ok.12000
14.Osoby korzystające z rowerów WPN 150 83
15.Wynajem Dziupli 8 razy 8
16.Organizacja ognisk 48 36

  

* Liczba turystów w okresie1.01-30.09.2013 zarejestrowana przez automatyczne liczniki

** Dane pochodzą z liczników turystów (pomiar 1.01-19.10.2012 r.)

*** Dane pochodzą z licznika turystów zainstalowanego 29.07.2012 plus dane szacunkowe

  

  

   

Rysunek 9. Liczba turystów zarejestrowanych przez liczniki w okresie od stycznia do września 2013 r.

  

  

  

Tabela 22. Wykorzystanie obiektów noclegowych i rekreacyjnych w zarządzie WPN-u w 2013 r.

  

Nazwa obiektu, nr posesji

(liczba miejsc noclegowych)

Liczba osób

w latach

Liczba

osobonocy

w latach

2012 2013 2012 2013
Pokoje w leśniczówkach
Lipniak 23 (6 miejsc noclegowych) 16 25 60 92
Mikołajewo 34 (5 m.n. )24 36 182 176
Leszczewek 40 (5 m.n. )25 54 55 183
Gawarzec – Gawrych Ruda 58 (5 m.n. )62 69 189 330
Maćkowa Ruda 57 (6 m.n. )33 49 152 158
Bryzgiel (3 m.n. )43 7 126 57
Królówek (4 m.n. )26 14 119 51
RAZEM229 254 883 1047
Pokoje gościnne w dyrekcji parku 246 149 856 559
RAZEM WSZYSTKIE POKOJE 468 403 1739 1606
Pola biwakowe

Za szkołą, Bindużka, Gremzdówka

350 187 430 210
Pole biwakowe Jastrzęby 1600 400 1820 brak

danych

  

  

Pola namiotowe w zarządzie parku

 • „Jastrzęby” – obsługą ruchu turystycznego na polu w roku 2013 (oraz przez najbliższe cztery lata) zajmowała się jak dotychczas pani Honorata Łysenko z Suwałk. Podczas przeprowadzonego w marcu 2013 r. postępowania przetargowego , wpłynęła tylko jedna oferta w.w.pani. Spełniała ona wszystkie wymagania formalne i została wybrana do realizacji.
 • „Za szkołą” i „Bindużka” – sprzątaniem pól zajmowała się firma ZUL Bogdanowicz Jolanta, a pobieraniem opłat Marek Barszczewski.
 • „Gremzdówka” – dzierżawa Romuald Jurkun.

  

  

  

Tabela 23. Wykorzystanie niektórych obiektów noclegowych i rekreacyjnych

nie będących w zarządzie WPN-u w latach 2012 i 2013

  

Wyszczególnienie Liczba osób w 2012 r. Liczba osób w 2013 r.
PTTKRajdy narciarskie b. d.3 rajdy (102 os.)
Ogólnopolski

Wielodyscyplinowy

Rajd po WPN

15 os. b.d.
Baza noclegowa 358 os.w Domu Wypoczynkowym

1512 os.na campingu

1080 os.na campingu
Regaty

o Puchar Dyrektora

Wigierskiego Parku

Narodowego

24 jednostki,79 uczestników z miast: Augustów, Białystok, Warszawa, Pabianice, Sokółka, Suwałki oraz Stary Folwark 25 jednostek,82 uczestników z miast: Augustów, Białystok, Warszawa, Łódź, Pabianice, Sokółka, Lublin, Wrocław oraz Suwałki.
PTTK - spływy579 spływów (1624 os. )119 spływów (651 os.)
Wigierski Areopag

Nowej Ewangelizacji

liczba sprzedanych kart wstępu (WANE) – 44 047 szt.

liczba osób nocujących: 4 181 osób, w tym 191 gości zagranicznych

liczba grup odwiedzających WANE - 216 grup (grupy tylko zapisane)

liczba sprzedanych kart wstępu (WANE) – 45 488 szt.

liczba osób nocujących – 3 542 os. w tym: turystów krajowych 3 281 osób (nocleg w hotelu)

turystów zagranicznych 261 osób (nocleg w hotelu)

liczba grup odwiedzających WANE - 222 grupy (grupy tylko zapisane)

Młodzieżowy Ośrodek

Edukacyjno-

Wypoczynkowy

"Zatoka Uklei"

w Gawrych Rudzie

698 turyści indywidualni

53 grupy zorganizowane

0 obcokrajowcy

0 niepełnosprawni

60 osób przebywających na festynach i spotkaniach

814 osób turyści indywidualni

62 grupy zorganizowane

0 obcokrajowcy

0 niepełnosprawni

12 942 noclegów11 799 noclegów
Kolejka wąskotorowa ok.18 tys. osób 
Hotel nad Wigrami b. d.liczba turystów, którzy korzystali z bazy noclegowej oraz żywieniowej - 2753 osób
Statek Kameduła 5,5 tys. osóbok.5 tys. osób

  

  

  

Żegluga pasażerska po jeziorze Wigry

  

Rejsy statkiem Kameduła cieszyły się w 2013 r. dużym zainteresowaniem i odbywały się od 1 maja do około 15 października. W sumie z tej atrakcji skorzystało około 5 tysięcy osób. Armator sprzedał 3 tysiące kart (po 1500 kart jednodniowych ulgowych i pełnopłatnych) na kwotę 6750 zł oraz wniósł opłatę za korzystanie z jeziora Wigry w celu żeglugi w wysokości 18 072 zł.

  

Spływy kajakowe

  

Organizatorami spływów były firmy: Hobbit, Campa, Szot, PTTK, Forma-t, Potok, Kajak, Sirocco, As-tour, Neptun, Vista, Łukowy Kąt, Klub Wodny Hańcza, Szekla, Struga, Aquarius, Necko, Rospuda i inne. W sezonie letnim w miesiącach lipiec – sierpień przez 62 dni, w godzinach 10.00-15.00 pracownicy parku sprawdzali wśród turystów kajakowych posiadanie kart wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego. Skontrolowano w sumie 8034 osoby (prawie 100% osób więcej niżw 2012 r.),69,82% skontrolowanych (5609 osób) posiadało karty wstępu,30,11% (2419 osób) nie posiadało kart i tym osobom sprzedano 1447 kart pełnopłatnych i 972 karty ulgowe. W porównaniu do roku ubiegłego liczba posiadających karty na spływach wzrosła o 10%.Taki wzrost mógł być spowodowany większą liczbą dni, podczas których odbywały się kontrole (62 dni w 2013r.i 35 dni w 2012 r.). Podobnie jak w latach ubiegłych, do firm, które prawie w 100% sprzedawały karty należą: As-Tour (Maćkowa Ruda), Szot (Augustów), Campa (Augustów) i Strumyk (Magdalenowo). Kontrole wykazały, że firmy takie jak U Bociana (Frącki), Zakole Terlecki Zbigniew (Buda Ruska), Parkowe Centrum Wypoczynku Widok (Bryzgiel), ) praktycznie nie sprzedawały kart uczestnikom organizowanych spływów.

  

Żeglarstwo

  

71 właścicieli jachtów wykupiło karty wstępu na wody WPN. Były to przede wszystkim kluby żeglarskie mające bazę nad Wigrami: Ośrodek Sportu i Rekreacji – 10 kart, Klub Wodny Hańcza – 23 karty, Klub Wodny PTTK – 31 kart, Marek Taraszkiewicz - 3 karty, oraz turyści indywidualni - 4.Wszystkie karty wykupione zostały na cały sezon. Kart wstępu nie wykupił Klub żeglarski Kamena.

  

W roku 2013 na jeziorze Wigry odbyły się następujące regaty:

 • II Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2013 w klasie Cadet. Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Suwałki w klasie Cadet w dniach 14 - 16.06.2013, w klasie Optymist 15-16.06. 2013 r.
 • XXI Regaty o Puchar Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego w dniu 15 sierpnia 2013, współorganizowane przez Klub Wodny PTTK w Suwałkach i Wigierski Park Narodowy. Startowało 25 jednostek w trzech klasach: Omega Standard, Mirco i Jachty kabinowe. Wzięło w nich udział 82 uczestników z następujących miast: :Augustów, Białystok, Warszawa, Łódź, Pabianice, Sokółka, Lublin, Wrocław oraz Suwałki.
 • XVI Otwarte Regaty Żeglarskie o Puchar Prezesa F.M.„FORTE” S.A. oraz obchody 30-lecia Klubu Żeglarskiego KAMENA w dniach 24-25.08. 2013 r.
 • LVII Regaty o „Błękitną Wstęgę Jeziora Wigry” w dniu 1.09.2013 r.
 • VIII Regaty o Puchar Wójta Gminy Suwałki w dniu 24.08.2013 r. Startowało ponad 40 żeglarzy skupionych w 12 załogach: z Augustowa, Białegostoku, Warszawy, Lublina, Pabianic, Wrocławia, Sokółki oraz miasta i gminy Suwałki, rywalizacja w klasach Omega Standard i Micro.
 • Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w klasie Omega standard, sport w dniach 7-8.09. 2013 r.

  

Plaża w Krzywem

  

Mimo kapryśnej w tym roku pogody dużym zainteresowaniem mieszkańców Suwałk i Gminy Suwałki oraz turystów cieszyła się plaża w Krzywem, z której korzystało dziennie nawet 600 osób. Obsługą plaży podobnie jak w ubiegłym roku zajmował się Jan Gryszkiewicz.

  

Liczenie jednostek pływających

  

W 2013 roku nie odbyło się liczenia sprzętu pływającego na jeziorach udostępnionych do turystyki. Straż Parku podczas patroli zauważyła nieznacznie większą w porównaniu do 2012 roku ilość sprzętu pływającego. Stosunkowo najwięcej jednostek obserwowano na jeziorze Wigry w okolicach Plosu Wigierskiego i Zatoki Zadworze. Na jeziorach Omułówek i Leszczewek obserwowano przede wszystkim łodzie wiosłowe.

  

  

  

3.7.1.1. Promocja walorów WPN

   

 • Wspólna promocja oferty turystycznej regionu z Urzędem Miasta w Suwałkach podczas sezonu letniego, w tym Blues Festiwal w dniach 11-13 lipiec 2013r. Prezentacja oferty turystyczno-edukacyjnej w gazetce promocyjnej oraz przekazanie albumów, map i innych wydawnictw na nagrody. Organizacja 3 wycieczek rowerowych z przewodnikiem po Wigierskim Parku Narodowym w dniach 11-13.07. Organizacja 3 wycieczek pieszych z przewodnikiem po ścieżce Suchary, zwiedzanie wystaw w dniach 11-13.07. Ulgowy pobyt na polu namiotowym Jastrzęby nad jeziorem Wigry w miejscowości Zakąty (posiadacze gazetki promocyjnej).
 • Promocja oferty turystycznej w gazetce promocyjnej „Lato’2013 w Pogodnych Suwałkach”
 • Udział w VIII Walnym Zebraniu Członków Suwalskiej Organizacji Turystycznej w dniu 10.04.2013r. Podczas spotkania omówiono między innymi planowanedziałania promocyjne SOT w  2013 r.
 • Akcja promocyjna – „Bezpłatne czwartki w Wigierskim Parku Narodowym „w okresie od 1.10.2013r.-30.04.2014r. W ramach akcji Wigierski Park Narodowy zaproponował bezpłatne wejścia do Muzeum Wigier, bezpłatne projekcje filmów przyrodniczych, bezpłatne zwiedzanie wystaw: przyrodniczej i etnograficznej oraz wejścia na szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze. Z tej oferty promocyjnej skorzystało około 150 osób.
 • Prezentacja walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz oferty turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego na konferencji „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków narodowych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” organizowanej przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku w dniu 13.06. 2013r.
 • Udział Centrum it WPN w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki. Ideą konkursu było przekonanie turystów do odwiedzenia regionu jako wyjątkowego miejsca. W tym celu został przygotowany krótki film promujący atrakcje turystyczne Suwalszczyzny.
 • Przygotowanie dokumentacji filmowej dotyczącej oferty turystyczno-edukacyjnej, atrakcji turystycznych, imprez turystycznych, działań ochronnych w parku.
 • Opracowanie i druk ulotek: Oferta turystyczna WPN, Turystyczne trasy narciarskie oraz mapek (wyrywanek): ścieżek edukacyjnych: Las i Suchary oraz Samle
 • Kampania reklamowa „Nice place” przez mini board media (15000 wizytówek na standy reklamowe rozmieszczone w 53 miejscach województwa podlaskiego.

  

  

  

Tabela 24. Uczestnictwo w targach i festynach w roku 2013

  

Lp. Nazwa targów lub festynu Termin Uwagi
1. Targi Turystyczne ITB w Berlinie 6-10.03 Przekazano komplet materiałów informacyjnych Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku
2. XIX Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego „GLOB” w Katowicach 22-24.03 j. w.
3. Festiwal Podróżniczy „Nawigator” w Krakowie 22-24.03 Przekazano komplet materiałów informacyjnych Urzędowi Marszałkowskiemu w Białymstoku
4. Targi Turystyczne w Kielcach 5-7.04 Przekazano komplet materiałów informacyjnych  LGD „Nasza Suwalszczyzna” w Suwałkach
5. Targi Turystyczne w Gdańsku 12-14.04 Przekazano komplet materiałów informacyjnych Urzędowi Miasta Suwałki
6. Targi Turystyczne LATO w Warszawie 19-21.04 j. w.
7. VIII Podlaskie Targi Turystyczne w Białymstoku połączone z obchodami 50-lecia informacji turystycznej w Polsce 17-19.05 Promocja oferty turystyczno-edukacyjnej parku.
8. Blues Festiwal 11-12.07 Promocja oferty turystyczno-edukacyjnej parku, rozdawane były materiały promocyjne WPN oraz zorganizowane zostały konkursy wiedzy o Suwalszczyźnie z nagrodami, które ufundował między innymi WPN
9. Jarmark Kamedulski 11.08 Promocja oferty turystyczno-edukacyjnej parku, rozdawane były materiały promocyjne WPN
10. Dożynki Powiatu Sejneńskiego 8.09 j. w.
11. Warszawskie Targi Turystyczne „Podróże” 6-8.12 Przekazano komplet materiałów informacyjnych Suwalskiej Organizacji Turystycznej.
12. Kampania promocyjna Miasta Suwałki i Suwalszczyzny we Wrocławiu 22.10 Przekazano komplet materiałów informacyjnych Urzędowi Miasta Suwałki
13. Targów Turystycznych Podróże w Warszawie 6-8.12 Przekazano komplet materiałów informacyjnych Suwalskiej Organizacji Turystycznej
14. Wigierski Park Narodowy podobnie jak w roku ubiegłym wziął udział w III edycji Międzynarodowych Targów Turystyczno-Wędkarskich na Pograniczu „Expo Sejny 2013” w dniach 21-22 września w Sejnach. W targach udział brali wystawcy z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, RPA i reprezentowali takie branże jak biura podróży, hotele, stowarzyszenia turystyczne, duże gospodarstwa agroturystyczne czy producenci sprzętu wędkarskiego. Organizatorem targów było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”. Zainteresowanie ofertą turystyczno-edukacyjną parku podobnie jak na innych akcjach promocyjnych było duże.

  

  

  

Tabela 25. Wydawnictwa i portale internetowe w których promowano Park w 2013 roku

  

Lp. Nazwa wydawnictwa lub portalu
1.www.wigry.win.pl, strona na facebook-u
2.www.suwalki.info, www.niebywalesuwalki.pl , www.basniowasuwalszczyzna.pl, www.zaplanujurlop.pl, www.najlepsze-noclegi.pl, www.ekspadowcy.pl www.wypoczynek.pl, www.noclegi.com.pl, www.ciekawenoclegi.pl, www.infonoclegi.pl, www.świat-noclegow.pl, www.wrotapodlasia.pl, www.zwiedzaj-polske.pl, www.baza-firm.com.pl, www.przewodnictwo.pl, www.poland-quide.pl (promocja pokoi gościnnych w leśniczówkach, oferty turystycznej), www.krainaekoturystyczna.pl

 

  

  

  

  

3.7.2. Ważniejsze wydarzenia turystyczne

  

 • 3 lutego odbyło się uroczyste otwarcie sieci turystycznych tras narciarskich na Słupiu. Na starcie pojawiło się ponad 100 narciarzy oraz piechurów. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: przedstawiciele Powiatu Suwalskiego, PTTK Oddział Suwałki oraz Wigierskiego Parku Narodowego. Przewodnikami na trasach narciarskich byli Józef Koncewicz i Jarosław Borejszo, natomiast piechurów nową ścieżką spacerową „Dąbek” poprowadził Adam Januszewicz. Po zakończeniu wędrówki na wszystkich uczestników czekało ognisko i gorący posiłek.
 • 27 marca pracownicy zespołu udostępniania parku i działu edukacji, przewodnicy wraz z dyrektorem zapoznali się z ofertą turystyczno-edukacyjną Międzynarodowego Centrum Dialogu, którego twórcą i realizatorem jest Fundacja Pogranicze. Centrum prowadzi działalność kulturalno-edukacyjną związaną z różnorodnością kulturową obszarów pogranicza i twórczością Czesława Miłosza, kierując swoją ofertę w szczególności do dzieci i młodzieży. Ciekawym elementem spotkania była również możliwość poznania dworu rodziny Czesława Miłosza w Krasnogrudzie, „Alei poetów” i „Alei Kasztanowej” w  zabytkowym parku.
 • Z okazji jubileuszu „50 lat Informacji Turystycznej w Polsce” Centrum Informacji Wigierskiego Parku Narodowego Turystycznej otrzymało wyróżnienie w kategorii: jednostka zasłużona informacji turystycznej w województwie podlaskim. Ponadto decyzją kapituły zostały przyznane dwa wyróżnienia pracownikom parku Barbarze Perkowskiej i Jarosławowi Borejszo jako osobom fizycznym zasłużonym informacji turystycznej w Polsce. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się 17 maja 2013 roku, w pierwszym dniu Podlaskich Targów Turystycznych przez Jacka Piorunka, członka Zarządu Województwa Podlaskiego i Bartłomieja Andruka Prezesa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
 • W dniu 18 maja odbył się Rajd Rowerowy po Wigierskim Parku Narodowym „Jedź rowerem z LGR-em” (Wigierski Park Narodowy był współorganizatorem).
 • W dniach 28.05-1.06.2013 odbyła się XXIII edycja Ogólnopolskiego Wielodyscyplinowego Rajdu po WPN organizowanego przez PTTK. WPN jako współorganizator dostarczył drewno na ogniska w Wysokim Moście oraz Starym Folwarku, zorganizował konkurs wiedzy o parku oraz zafundował i wręczył nagrody uczestnikom rajdu.
 • W lipcu na terenie WPN pojawił się szlak geocachingowy. Geocaching to gra terenowa polegająca na szukaniu skarbów przy pomocy urządzeń GPS. Gracze starają się odnaleźć skrytki geocache (kesze), a następnie dzielą się swoimi wrażeniami w Internecie. Zjawisko to rozwija się bardzo dynamicznie, obecnie w geocaching bawi się ponad 5 mln użytkowników, a na całym świecie ukrytych jest ponad 2 miliony skrzynek. Na terenie parku szlak geocachingowy tworzy 35 skrytek geocache ukrytych wokół jeziora Wigry oraz dwa earthcache, czyli skrytki umieszczane w miejscach ciekawych pod względem geologicznym. Szlak powstał z Inicjatywy Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku i Wigierskiego Stowarzyszenia Turystycznego w Starym Folwarku oraz wsparciu merytorycznym pracowników Wigierskiego Parku Narodowego. Lokalizację skrytek można pobrać ze strony www.geocaching. com.
 • 23 czerwca na plaży w Krzywem odbyła się impreza „Dzień Rybaka”, której głównym organizatorem było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” a współorganizatorem WPN. Na licznie przybyłych gości czekały degustacje ryb, warsztaty kulinarne, pokazy sprzętu wędkarskiego, biesiada rybna przy ognisku w Dziupli i dużo dobrej muzyki, nie zabrało też licznych atrakcji i zabaw dla dzieci.
 • 15 lipca, na łące przy siedzibie parku gościliśmy 999 pielgrzymów dziewięciodniowej XXII Międzynarodowej Pielgrzymki Pieszej Suwałki - Wilno. Był to ich pierwszy przystanek na trasie 270 kilometrowego wędrowania.
 • W dniu 17 sierpnia odbyły się I Zawody Maraton Wigry oraz I Bieg Pogoń za bobrem. Uczestnicy Maratonu Wigry mieli do pokonania 42 km, wokół Jeziora Wigry, głównie szlakiem zielonym. Start wyznaczono przy Zespole Pokamedulskim w Wigrach a metę w Starym Folwarku. Trasa biegu Pogoń za Bobrem miała długość 13 km, start miał miejsce w Starym Folwarku - następnie czerwonym szlakiem przez Leszczewek do Bindasowej Drogi – szlak rowerowy R11 – szlak czarny – „kładka” – dalej zielonym szlakiem przez Cimochowiznę – do Starego Folwarku (meta). Głównym organizatorem rajdu był Krzysztof Gajdziński KAYF, który odpowiadał za wytyczenie i oznakowanie trasy, przygotowanie lokalizacji bufetów na trasie biegu, przygotowanie posiłków i napoi, przygotowanie posiłków regeneracyjnych na mecie, ubezpieczenie zawodników, zabezpieczenie trasy (we współpracy z Policją, służbami medycznymi), przygotowanie materiałów technicznych, posprzątanie po imprezie. Wigierski Park Narodowy – jako współorganizator zajął się odpowiednim przygotowaniem i przecięciem tras, pomocą przy redakcji mapy tras, obsługą stoiska, gdzie sprzedawane były karty wstępy dla uczestników imprez, pamiątki, książki, przewodniki, mapy. W obu rajdach udział wzięło w sumie ponad 330 osób z całej Polski.
 • W dniu 4 października 2013 roku, Wigierski Park Narodowy zorganizował warsztaty poświęcone walorom przyrodniczym oraz formom udostępniania obszaru chronionego sprzyjającym przyrodzie połączone z cyklicznym spotkaniem podsumowującym kończący się sezon turystyczny. W spotkaniu udział wzięli: pracownicy WPN, przewodnicy, pracownicy punktów informacji turystycznej w regionie, kwaterodawcy, żeglarze, organizatorzy spływów kajakowych i inne podmioty turystyczne. Podczas warsztatów przedstawiono założenia projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”LIFE11 NAT/PL/000431” oraz prezentację poświęconą zagrożeniom różnorodności biologicznej przez gatunki obce. Następnie uczestnicy zapoznali się z nowymi ofertami turystyki przyrodniczo-kulturalnej zaproponowanymi przez Suwalską Izbę Rolniczo-Turystyczną oraz Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. Szczególnym zainteresowaniem uczestników cieszył się wykład poświecony geocachingowi jako nowej formy turystyki przyrodniczej w WPN. Po sesji wykładowej, podsumowanie sezonu przedstawili przedstawiciele Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach, Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej, Muzeum Wigier, działu edukacji i zespołu udostępniania parku. Po dyskusji i przerwie obiadowej, uczestnicy warsztatów udali się w teren aby zapoznać się z nowym przebiegiem ścieżki Suchary oraz jej nową infrastrukturą turystyczną. Organizacja warsztatów oraz przebudowa ścieżki Suchary jest jednym z wydarzeń projektu: „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” LIFE11 NAT/PL/000431”.

  

  

  

3.7.3. Obsługa ruchu turystycznego

  

W sezonie turystycznym na terenie parku działały 4 punkty it prowadzone przez Wigierski Park Narodowy: w Muzeum Wigier, w siedzibie parku (z infokioskiem zewnętrznym), na parkingu w Krzywem (w tym roku obsługiwany początkowo przez panią Bożenę Dębską następnie Emilię Koncewicz) oraz na wodach pływający punkt informacji turystycznej „Bóbr”.

  

Szczególnie duże zainteresowanie wśród turystów budził punkt na wodzie. Kajakarze, żeglarze i inni wodniacy bez konieczności schodzenia na ląd mieli możliwość uzyskania informacji turystycznej dotyczącej WPN, atrakcji turystycznych w regionie, zakupu kart wstępu, map i innych wydawnictw. W zależności do zapotrzebowania platforma przemieszczała się na różne akweny. Platformę Wigierskiemu Parkowi Narodowemu przekazała Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna. Całkowity koszt zakupu to 42 927 zł. Zakup platformy został dofinansowany w 90% z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, pozostałe 10% kosztów zakupu sfinansował Wigierski Park Narodowy. Ponadto park doposażył platformę w niezbędne wyposażenie: kotwice, kamizelki, koła ratunkowe, apteczkę. Uroczysty chrzest platformy odbył się 20 września.

  

W sezonie turystycznym Centrum Informacji Turystycznej w Krzywem wydłużyło godziny pracy i otwarte było w dniach od 1 maja do 30 września codziennie: poniedziałek – piątek 7.00-17.00, sobota – niedziela 9.00-16.00. Centrum, podobnie jak w 2012 r. oferowało sprzedaż kart wstępu, licencji wędkarskich, wydawnictw, pamiątek regionalnych, usługi licencjonowanych przewodników w języku polskim, angielskim, niemieckim, organizację wycieczek po najciekawszych zakątkach Suwalszczyzny, organizację ognisk, wynajem rowerów, obsługę pokoi gościnnych w leśniczówkach i siedzibie parku, dostęp do Internetu na specjalnie wydzielonym stanowisku, okolicznościowe pieczątki z pobytu na wystawie przyrodniczej i etnograficznej, ścieżek edukacyjnych, audioprzewodniki po wystawie przyrodniczej.

  

Centrum współpracowało z wieloma centrami informacji turystycznej regionu i niektórymi województwa podlaskiego (wymiana informacji, regularne przekazywanie wydawnictw). Ponadto centrum przekazywało wydawnictwa zainteresowanym podmiotom i były to między innymi: Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Paryżu, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach, Urząd Gminy w Suwałkach (aukcja i loteria podczas III Balu Charytatywnego), Suwalskie Towarzystwo Brydżowe w Suwałkach, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi - Centrum Informacji Turystycznej w Drozdowie, Karkonoski Park Narodowy, Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z pasją”. Na prośbę Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej centrum prowadziło ankietyzację wśród turystów odwiedzających Centrum IT. Tematyka ankiet dotyczyła funkcjonowania punktu it, celu przyjazdu turystów do regionu, długości iczasu ich pobytu, źródeł informacji o regionie, miejscach noclegu, zwiedzanych atrakcjach. Wypełnione ankiety w ilości 150 sztuk zostały przekazane PROT. Centrum udzielało informacji turystycznej drogą e-mailową i telefoniczną. Szacujemy, że w roku 2013 centrum w taki sposób udzieliło ponad 3000 informacji. Ponadto, w punkcie informacji przy parkingu codziennie w godz.10.00-18.00 można było nabyć materiały o WPN, zakupić karty wstępu i licencje. W miesiącach lipiec – sierpień na parkingu obsłużono 1747 aut.

  

W punktach informacji turyści pytali najczęściej o szlaki piesze i rowerowe, ścieżki przyrodnicze, pokoje gościnne w leśniczówkach, agroturystykę, tanią bazę noclegową, potrawy regionalne, miejsca wypożyczenia rowerów, łodzi do wędkowania i kajaków, terminy kursowania kolejki i statku, Muzeum Wigier, zasady wędkowania w parku, atrakcje dla dzieci, atrakcje kulturalne w regionie, połączenia PKP. Wielu turystów pytało o mapy z trasami rowerowymi oraz o mapę batymetryczną jeziora Wigry. Zapytania turystów dotyczyły też innych parków narodowych województwa podlaskiego, Litwy i Białorusi. Turyści oceniali pozytywnie zagospodarowanie turystyczne, oznakowanie szlaków turystycznych, możliwość porozumiewania się w językach obcych oraz to, że w parku jest czysto. Jeśli chodzi o sugestie turystów dotyczące poprawy jakości usług turystycznych parku, podobnie jak w 2012 roku turyści zwrócili uwagę na to, że w parku funkcjonowało tylko jedno strzeżone miejsce wykorzystywane do kąpieli, brak toalet na szlakach parku oraz zdecydowanie za mało miejsc, gdzie można kupić świeżą rybę. Wędkarze proponowali zmiany w regulaminie wędkowania polegające na dozwoleniu trollingu, łowieniu na żywca, stosowania zanęty. Harcerze sugerowali wyznaczenie i urządzenie miejsca na terenie parku na potrzeby harcerzy czy innych większych grup. Niektórzy turyści proponowali zainstalowanie kamery na terenie parku w celu obserwacji zwierząt np. bobra.

  

Przy Centrum it funkcjonował całoroczny infokiosk, gdzie turyści mogli zasięgnąć informacji turystycznej lokalnej, ale też na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim.

  

  

  

  

3.7.4. Infrastruktura turystyczna i edukacyjna

Barbara Perkowska, Adam Januszewicz

  

  

W ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej jako element ograniczający antropopresję na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego - II etap” w 2013 roku wykonano:

  

Zakres działań

Koszt (zł)

I. Dostawa i montaż szlabanów i znaków drogowych
1.Dostawa i montaż 6 szlabanów w terenie - na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych 14 453,72 (NFOŚiGW)
2.Wykonanie 4 kompletów znaków drogowych składających się ze znaku drogowego, obejmek, słupka metalowego 1 600,00 (NFOŚiGW)
3.Montaż 4 kompletów znaków drogowych w terenie 599,99 (NFOŚiGW)
II. Budowa drewnianej kładki i odbudowa pomostu widokowego na szlakach turystycznych
1.Budowa nowej drewnianej kładki na zielonym szlaku turystycznym „Wokół Wigier” w O.O Mikołajewo (Piaski, ścieżka Puszcza). Niezbędny zakres robót: zabicie pali, wykonanie i montaż kleszczy, legarów, elementów poszycia (pokładu), impregnacja kładki (składającej się z 3odcinków) o łącznym wymiarze: 140 m x 1,5 m 74 477,27 (NFOŚiGW)
2.Odbudowa punktu widokowego na jeziorze Długim w O.O. Gawarzec. Niezbędny zakres robót: wymiana pali, kleszczy, legarów, elementów poszycia (pokładu) i barierki, impregnacja poszczególnych elementów o wymiarach pokładu: 25 m x 1,5 m 14 268,41 (NFOŚiGW)
III. Zagospodarowanie miejsca odpoczynku „Jastrzęby”
1.Wykonanie i ustawienie 9 sztuk drewnianych zadaszonych ławostołów w miejscu odpoczynku „Jastrzęby” na zielonym szlaku turystycznym, ustawienie na stopach betonowych i konserwacja drewnianych konstrukcji ławostołów, wymiary ławostołu: wys.2,9m, szer.2,6m, dł.3,2m- 6plansz o wym.215 x 125 cm 29 990,88 (NFOŚiGW)
2.Wykonanie i montaż drewnianego ogrodzenia z żerdzi w miejscu odpoczynku „Jastrzęby” 11 490,82 (NFOŚiGW)
IV. Monitoring natężenia ruchu turystycznego na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych
1.Wykonanie i ustawienie 2 sztuk drewnianych zadaszonych ławostołów w miejscu odpoczynku „Zakąty” na zielonym szlaku turystycznym,1ławostół na skrzyżowaniu dróg gruntowych przebiegu Podlaskiego Szlaku Bocianiego w Czerwonym Krzyżu oraz 1 ławostół w miejscu odpoczynku nad jeziorem Czarne w O.O. Krzywe; ustawienie na stopach betonowych i konserwacja drewnianych konstrukcji ławostołów, wymiary: wys.2,9m, szer.2,6m, dł.3,2m 13 329,28 (NFOŚiGW)
2.Wykonanie i montaż drewnianej bariery ochronnej o wysokości 110 cm, słupki posadowione na stopach betonowych 12 891,60 (NFOŚiGW)
V. Wykonanie i montaż infrastruktury turystycznej w O.O. Krzywe
1.Wykonanie drewnianego ogrodzenia (wys.110cm, dł. 200m) w miejscu przecięcia trzech szlaków turystycznych i ścieżki Las. 24 468,61 (NFOŚiGW)
2. Wykonanie i montaż drewnianej bariery ochronnej na trasie przebiegu zielonego szlaku turystycznego i ścieżki Suchary o wysokości 110 cm, słupki posadowione na stopach betonowych. 16 583,82 (NFOŚiGW)
RAZEM 214 154,40 (NFOŚiGW)

  

  

Ponadto, w 2013 roku w ramach realizacji wniosku: „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” LIFE11NAT/PL/000431”:

 • została przebudowana ścieżka edukacyjna Suchary: dobudowane zostały dwa odcinki kładek wzdłuż wschodniego brzegu jeziora dystroficznego Suchara II oraz bariera ochronna wzdłuż przebiegu ścieżki;
 • wydłużony został system kładek w dolinie rzeki Czarnej Hańczy wraz z poprawieniem fragmentu nawierzchni szlaku zielonego przy zjeździe z „Kładki”

 

  

  

  

Dalej »