Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2012

Spis treści  

Strona główna WPN-u

  

14. WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW W TEKŚCIE

  

  

  

Tabela 1. Wykaz nieruchomości zakupionych w 2012 roku

Tabela 2. Zagrożenia wewnętrzne istniejące

Tabela 3. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne

Tabela 4. Zagrożenia zewnętrzne istniejące

Tabela 5. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne

Tabela 6. Liczebność zwierzyny w latach 2002-2012

Tabela 7. Wykorzystanie materiału sadzeniowego w 2012 r.

Tabela 8. Wykorzystanie materiału sadzeniowego w latach 2002-2012

Tabela 9. Wykonanie masowe cięć pielęgnacyjnych (trzebieży) w 2012 r.

Tabela 10. Struktura sortymentowa pozyskania w 2012 roku

Tabela 11. Pożary na terenie WPN w latach 2008-2012 odnotowane przez Służby Parku

Tabela 12. Akcje SOPP w 2012 roku

Tabela 13. Wyposażenie baz sprzętu przeciwpożarowego

Tabela 14. Liczebność kormorana nad jeziorem Długim w czasie obserwacji w 2012 roku

Tabela 15. Monitoring ptaków Wigier w 2012 r.

Tabela 16. Ewidencja zwierząt przetrzymywanych w ośrodku rehabilitacji zwierząt w Maćkowej Rudzie w 2012 r.

Tabela 17. Liczba godzin przewodnictwa po WPN w 2011 i 2012 r.

Tabela 18. Zestawienie wyników kontroli kajakarzy podczas dyżurów na wodzie w latach 2006-2012

Tabela 19. Liczba sprzedanych kart wstępu i licencji wędkarskich w 2011 i 2012 r.

Tabela 20. Zestawienie ilościowe i cenowe sprzedanych kart wstępu w 2012 roku

Tabela 21. Liczba osób odwiedzających wystawy, ścieżki edukacyjne oraz korzystających ze specjalnych ofert WPN-u w 2012 r.

Tabela 22. Wykorzystanie obiektów noclegowych i rekreacyjnych w zarządzie WPNu w 2012 r.

Tabela 23. Wykorzystanie niektórych obiektów noclegowych i rekreacyjnych nie będących w zarządzie WPN-u
               w latach 2011 i 2012 r.

Tabela 24. Wykaz sprzętu pływającego po wodach WPN w trakcie liczenia przez Straż Parku w roku 2012

Tabela 25. Uczestnictwo w targach i festynach

Tabela 26. Wydawnictwa i portale internetowe w których promowano Park w 2012 roku

Tabela 27. Drzewa wyznaczone w 2012 r. do wycinki na terenie Wigierskiego Parku Narodowego

Tabela 28. Szkodnictwo i ochrona przed szkodnictwem w 2012 r.

Tabela 29. Dochody budżetowe w 2012r.

Tabela 30. Koszty w 2012 r.

Tabela 31. Zestawienie prac remontowych w 2012 r.

Tabela 32. Skład Rady Naukowej WPN na lata 2009-2014

  

  

  

Rysunek 1. Wartość odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną w latach 2002-2012

Rysunek 2. Analiza wykonania głównych prac z zakresu hodowli lasu w latach 2008 – 2012 (ha)

Rysunek 3. Struktura gatunkowa drewna pozyskanego w 2012 r. w cięciach przygodnych

Rysunek 4. Masa drewna pozyskanego w ramach cięć przygodnych w latach 2006-2012

Rysunek 5. Zasiedlone drewno świerkowe usunięte w latach 1996-2012

Rysunek 6. Udział liczby dni w stopniach zagrożenia pożarowego od kwietnia do września 2012 r.

Rysunek 7. Liczba dni poniżej 28% wilgotności ściółki mierzonej o godz. 9 w okresie 1.04–31.09.2012 r.

Rysunek 8. Liczba turystów zarejestrowanych automatycznie w miejscach z zamontowanymi licznikami
               w okresie od 31.07 do 19.10.2012 r.

Rysunek 9. Liczba turystów na szlaku zielonym "Wokół Wigier" im. A. Patli od 29 lipca do 19 października 2012 roku

Rysunek 10. Liczba turystów zarejestrowanych w kolejnych dniach tygodnia w różnych punktach pomiarowych,
               w okresie 29.07 – 19.10.2012 r.

  

  

  

Dalej »