Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 2012

Spis treści  

Strona główna WPN-u

  

3. ANALIZA I OCENA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

  

  

3.7. Udostępnianie parku

  

  

3.7.1. Analiza liczbowa ruchu turystycznego na terenie WPN

Barbara Perkowska, Paulina Pajer, Adam Januszewicz

  

  

Na podstawie obsłużonych grup zorganizowanych, liczby turystów indywidualnych, sprzedanych kart wstępu, licencji wędkarskich, danych z liczników turystów oraz danych uzyskanych od podmiotów prywatnych obsługujących turystów na terenie Parku szacujemy, że Wigierski Park Narodowy odwiedziło około 110 tys. turystów. Zespół ds. udostępniania parku obsłużył w 2012 r. 168 grupy zorganizowane (5848 osób) czyli 4 grupy mniej niż w 2011roku oraz około 8000 turystów indywidualnych. Zdecydowana większość grup przebywała w parku 1 dzień, zaś około 30% grup zwiedzała park ponad 3 dni.

 

Podobnie jak w 2011 roku duży odsetek turystów indywidualnych stanowili „Łowcy przygód - zbieracze pamiątek”, którzy rozwiązywali zlokalizowany na terenie parku quest „od Krzywego prosto do Krzywego”. W każdy czwartek wakacji organizowane byłe bezpłatne wycieczki rowerowe z przewodnikiem, połączone z konkursami wiedzy o parku i przekazaniem nagród sfinansowanych przez WFOŚiGW w Białymstoku. W sumie odbyło się 8 wycieczek rowerowych, udział w nich wzięło 270 osób.

 

Turyści zagraniczni stanowili około 15% i pochodzili głównie z Niemiec, Szwajcarii, Litwy, Włoch oraz Belgii. Ogromnym zainteresowaniem wśród turystów zagranicznych cieszyły się ścieżki przyrodnicze, wycieczki rowerowe szlakiem zielonym wokół Wigier z przewodnikiem oraz spływ kajakowy rzeką Czarną Hańczą. Prawie każdy turysta zagraniczny pytał gdzie można zobaczyć zwierzę w jego środowisku naturalnym.

 

W sezonie letnim w miesiącach lipiec – sierpień przez „wyrywkowe” 35 dni w godzinach 10.00-14.00 pracownicy parku sprawdzali wśród turystów kajakowych posiadanie kart wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego. Niestety liczba posiadających karty mimo dyżurów nie zwiększyła się i wyglądała podobnie jak w ubiegłych roku czyli - 59,76% posiadało karty, nie posiadający kart stanowili 40,24% (w tym 2% stanowili mieszkańcy parku lub turyści, którzy odmówili kupna karty). W miesiącach maj – czerwiec turyści kajakowi również nie posiadali kart. Wiemy to, ponieważ organizatorzy spływów pobrali karty dopiero po pierwszych kontrolach. Doświadczenie zdobyte poprzez ostatnie lata wskazuje na konieczność stałej kontroli przez jedną wyznaczoną osobę z kasą fiskalną. Jest to uzasadnione efektem ekonomicznym. Większość organizatorów spływów informowała turystów o obowiązku posiadania kart, „ale nie koniecznie trzeba kupować, bo dziś nie kontrolują”. Są też firmy, które proponują, aby nie zwracać uwagi na kontrolujących i płynąć dalej. Wiele firm kajakowych tłumaczy, że jeśli doliczą kartę wstępu – wypożyczenie kajaka staje się droższe o 8 zł! (dwie osoby) w porównaniu do nie sprzedającego kart. Ponadto turyści nie posiadający kart tłumaczyli się często niewiedzą na temat obowiązujących kart. W związku z tym, pod koniec sezonu turystycznego w ośmiu miejscach na terenie parku licznie odwiedzanych przez turystów ustawiono tablice informujące o obowiązku posiadania kart wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego. Widzimy też ogromną potrzebę organizacji spotkania wiosną przed sezonem kajakowym z organizatorami spływów w celu omówienia poprawy wyników sprzedaży kart wstępu.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, do firm, które prawie w 100% sprzedawały karty należą: As-tour (Maćkowa Ruda), Szot, Campa (Augustów) i Strumyk Magdalenowo. Kontrole wykazały, że firmy takie jak Forma-t (Magdalenowo), Hobbit (Maćkowa Ruda), Terlecki Zbigniew (Buda Ruska), Widok (Bryzgiel), U Bociana (Frącki) praktycznie nie sprzedawały kart uczestnikom organizowanych spływów.

  

  

Tabela 17. Liczba godzin przewodnictwa po WPN w 2011 i 2012 r.

 

Lp.

Rodzaj

Lata

2011

2012

1

Przewodnictwo w języku polskim

272

257,5

2

Przewodnictwo w językach obcych (niemiecki, angielski, rosyjski)

40

25

3

Ogółem

312

282,5

  

  

  

Tabela 18. Zestawienie wyników kontroli kajakarzy podczas dyżurów na wodzie w latach 2006-2012

 

Rok

Liczba

dni

kontroli

Liczba

osób

skontro-

lowanych

% osób

nie posiada-

jących kart

wstępu

Liczba

sprzedanych

kart

ogółem

Wartość

(zł)

Liczba

sprzedanych

kart

pełnopłatnych

Wartość

(zł)

Liczba

sprzedanych

kart

ulgowych

Wartość

(zł)

2006

36

3517

50

1753

3681,00

701

2103,00

1052

1578,00

2007

57

5417

44

2359

5367,00

1219

3657,00

1140

1710,00

2008

34

3230

36,2

1170

2434,50

453

1359,00

717

1075,50

2009

38

3676

35,66

1311

3912,00

645

2580,00

666

1332,00

2010

46

4410

28,48

1256

3802,00

645

2580,00

611

1222,00

2011

44

3241

39,4

1965

3788,00

618

2472,00

658

1316,00

2012

35

4090

40,24

1562

4816,00

846

3384,00

916

1432,00

  

  

  

Tabela 19. Liczba sprzedanych kart wstępu i licencji wędkarskich w 2011 i 2012 r.

 

Lp.

Rodzaj

Lata

2011

2012

1

Karty wstępu

29587

34798

2

Licencje wędkarskie

3881

4545

3

Karty wstępu dla żaglówek

83

79

  

  

  

Tabela 20. Zestawienie ilościowe i cenowe sprzedanych kart wstępu w 2012 roku

 

Rodzaje kart wstępu

Jednodniowe

Tygodniowe

Dwutygodniowe

Ogółem

ulgowe

pełnopłatne

ulgowe

pełnopłatne

ulgowe

pełnopłatne

Podmioty zewnętrzne(23)

11684

13319

169

145

314

75

25706

Pracownicy WPN (22)

4605

4334

68

49

17

19

9062

Ogółem

16289

17653

237

194

331

94

34798

  

  

  

Tabele poniżej przedstawiają zestawienia liczb osób odwiedzających wystawy, ścieżki edukacyjne, korzystających ze specjalnych ofert oraz bazy noclegowej parku.

  

  

Tabela 21. Liczba osób odwiedzających wystawy, ścieżki edukacyjne

oraz korzystających ze specjalnych ofert WPN-u w 2012 r.

 

Lp.

Wystawa, ścieżka edukacyjna, oferta

Liczba turystów w latach

2011

2012

1

Centrum informacji turystycznej

10000

8000

2

Muzeum Wigier

18418

17333

3

Wystawa przyrodnicza “Nad Wigrami”

12400

11500

4

Wystawa etnograficzna “Ocalić od zapomnienia”

6505

7100

5.

Wystawa Historia i tradycje rybactwa i rybołówstwa

2161

2563

6

Ścieżka “Las”

15000

16500

7

Ścieżka “Suchary”

16835*

13800***

8

Ścieżka “Jeziora”

6000

7300***

9

Ścieżka “Płazy”

500

560

10

Ścieżka “Puszcza”

700

650

11.

Punkt widokowy Bartny Dół

na trasie Wigierskiej Kolejki Wąskotorowej

20049*

19500**

12. Szlak zielony wokół Wigier

9971*

7287***

13. Szlak kajakowy

8500

9000***

14. Osoby korzystające z rowerów WPN

280

150

15. Wynajem Dziupli

10 razy

8 razy

16. Organizacja ognisk

50

48

*Dane pochodzą z liczników turystów (pomiar 1.01-30.10.2011 r.)

** Dane pochodzą z liczników turystów (pomiar 1.01-19.10.2012 r.)

*** Dane pochodzą z licznika turystów zainstalowanego 29.07.2012 plus dane szacunkowe

  

  

  

Rysunek 8. Liczba turystów zarejestrowanych automatycznie w miejscach z zamontowanymi licznikami

w okresie od 31.07 do 19.10.2012 r.

 

  

  

  

Rysunek 9. Liczba turystów na szlaku zielonym "Wokół Wigier" im. A. Patli

od 1 sierpnia do 30 września 2012 roku

 

  

  

  

Rysunek 10. Liczba turystów zarejestrowanych w kolejnych dniach tygodnia

w różnych punktach pomiarowych, w okresie 29.07 – 19.10.2012 r.

 

  

  

  

Tabela 22. Wykorzystanie obiektów noclegowych i rekreacyjnych w zarządzie WPN-u w 2012 r.

 

Nazwa obiektu, nr posesji

(liczba miejsc noclegowych)

Liczba osób w latach

Liczna osobonocy w latach

2011

2012

2011

2012

Pokoje w leśniczówkach:

Lipniak 23 (6 miejsc noclegowych)

27

16

126

60

Mikołajewo 34 (5 m.n.)

32

24

243

182

Leszczewek 40 (5 m.n.)

48

25

170

55

Gawarzec – Gawrych Ruda 58 (5 m.n.)

48

62

295

189

Maćkowa Ruda 57 (6 m.n.)

41

33

140

152

Bryzgiel (3 m.n.)

25

43

159

126

Królówek (4 m.n.)

0

26

0

119

RAZEM

221

229

1133

883

Pokoje gościnne w dyrekcji parku (12m.n.)

247

246

801

856

RAZEM WSZYSTKIE POKOJE

481

468

1934

1739

Pola biwakowe:

Za Szkołą, Bindużka, Gremzdówka

27

350

126

430

Pola biwakowe Jastrzęby

240

1600

260

1820

  

  

Tabela 23. Wykorzystanie niektórych obiektów noclegowych i rekreacyjnych

nie będących w zarządzie WPN-u w latach 2011 i 2012.

 

Wyszczególnienie

rok 2011

rok 2012

PTTK

Sprzedane karty wstępu

727 szt.

401 pełnopłatnych i 218 ulgowych

Ogólnopolski

Wielodyscyplinowy

Rajd po WPN

12 os.

15 os.

Baza noclegowa

Polacy – 1 684 os. obcokrajowcy - 381 os.

niepełnosprawnych – 5 os.

358 os. w Domu

Wypoczynkowym

1512 os. na campingu

Regaty o Puchar

Dyrektora

Wigierskiego

Parku Narodowego

22 jednostki, 74 uczestników z miast: Augustów, Białystok, Warszawa, Lublin, Pabianice, Sokółka, Suwałki oraz Stary Folwark.

24 jednostki, 79 uczestników z miast: Augustów, Białystok, Warszawa, Pabianice, Sokółka, Suwałki oraz Stary Folwark

PTTK - spływy

723 os.(Polacy) i 58 os.(zagraniczni),

579 spływów (1624 os.)

Ogólna liczba osób,

które obsłużyło PTTK

11 136 os. w tym: 12 grup zorganizowanych (330 osób), obcokrajowców – 450 os., osób niepełnosprawnych – 15 os.

6847 os., w tym - grup zorganizowanych - 19

(754 os.), obcokrajowców - 132 os., osób niepełnosprawnych - 18 os.

Ośrodki

wypoczynkowe

Wigierski Areopag

Nowej Ewangelizacji

b. d.

liczba sprzedanych kart wstępu (WANE) – 44 047 szt.

- liczba osób nocujących: 4 181 osób, w tym 191 gości zagranicznych

- liczba grup odwiedzających WANE - 216 grup (grupy tylko zapisane)

Młodzieżowy

Ośrodek

Wypoczynkowy

Gawrych Ruda

- 662 osoby indywidualne,

- 73 grupy zorganizowane

- 10 osób niepełnosprawnych

- 4 turystów zagranicznych

- 36 polskich uczestników spływów kajakowych.

- 698 turyści indywidualni

- 53 grupy zorganizowane

- 0 obcokrajowcy

- 0 niepełnosprawni

- 60 osób przebywających na festynach i spotkaniach

16 625 noclegów

12.942 noclegów

Sprzedane karty wstępu:

- 24 dwutyg. normalne

- 229 dwutyg. ulgowe

-78 jednodniowych normalnych

-102 jednodniowe ulgowe

- 280 szt. dwutyg. ulgowych

- 30 szt. tygodniowych pełnopłatnych

- 120 szt. tygodniowych ulgowych

- 35 szt. tygodniowych pełnopłatnych

- 230 szt. jednodniowych ulgowych

- 30 szt. jednodniowych pełnopłatnych

Kolejka

wąskotorowa

b. d.

Ok. 18 tys. osób

Kompleks

turystyczny

"U Jawora"

b.d

liczba turystów indywidualnych - 283
liczba grup zorganizowanych - 32 grupy tj. 918 osób

Statek "Kameduła"

4-5 tys. osób

5,5 tys. osób

  

  

  

Żegluga pasażerska po jeziorze Wigry

Rejsy statkiem Kameduła cieszyły się w 2012 roku dużym zainteresowaniem, z tej atrakcji skorzystało ok. 5,5 tys. osób.

 

Spływy kajakowe

Organizatorami spływów były firmy: Hobbit, Campa, Szot, PTTK, Forma-t, Potok, Kajak, Sirocco, As-tour, Neptun, Vista, Łukowy Kąt, Klub Wodny Hańcza, Szekla, Struga, Aquarius, Necko, Rospuda. Z danych otrzymanych od sprawdzających karty oraz danych z licznika turystów zainstalowanego w dniu 31 lipca 2012 roku na rzece Czarna Hańcza w sezonie rzeką płynie około 9000 osób, około 90-100 osób dziennie, maksymalnie było to 413 osób w dniu 8 sierpnia 2012 roku. Turystów kajakowych zachwycała piękna przyroda, czystość oraz niewielka ilość turystów na szlaku kajakowym na Czarnej Hańczy w porównaniu z innymi znanymi szlakami kajakowymi.

  

Żeglarstwo

79 właścicieli jachtów wykupiło karty wstępu na wody WPN. Były to przede wszystkim kluby żeglarskie mające bazę nad Wigrami: Kamena (8), PTTK (32), Hańcza (24), oraz turyści indywidualni (15kart). Zdecydowana większość wykupiła karty na cały sezon.

W roku 2012 na jeziorze Wigry odbyły się następujące regaty:

  • XX Regaty o Puchar Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego w dniu 15.08.2012r. Startowały 24 jednostki w trzech klasach: Omega Standard, MICRO i jachty kabinowe. Udział wzięło 79 uczestników z następujących miast: Augustów, Białystok, Warszawa, Pabianice, Sokółka, Suwałki oraz Stary Folwark.
  • LVI Regaty o Błękitną Wstęgę jeziora Wigry w dniu 2.09.2012r. W regatach udział wzięły 132 osoby 41 załóg m.in. z Suwałk, Białegostoku, Augustowa, Kamienia Pomorskiego, Pabianic, Gdańska i Warszawy. Była to rekordowa frekwencja uczestników w historii regat.
  • VII Regaty o Puchar Wójta Gminy Suwałki w dniu 11.08.2012r. Startowało 14 jednostek w klasie Omega standard i MICRO.

Liczenie jednostek pływających

W okresie 3.07 – 24.08.2012 roku Straż Parku dokonała liczenia sprzętu pływającego na wodach WPN. Liczeniem objęto jeziora: Wigry, Leszczewek, Omułówek, Postaw oraz Pierty. Ogólna liczba zliczonych jednostek wynosiła 514, z czego najwięcej było kajaków – 247, łodzi wiosłowych 159, łodzi żaglowych – 63, rowerów wodnych i pozostałych jednostek – 21. Podczas patroli w ubiegłym roku nie zaobserwowano desek z żaglem, w tym roku w analizowanym okresie ich liczba wyniosła 26 sztuk. Maksymalna dzienna liczba jednostek pływających, jaka przebywała na jeziorze Wigry wyniosła 78 jednostek w dniu 29.07, minimalna 16 jednostek w dniu 10.08. Maksymalna dzienna liczba żaglówek - 13 (nie biorąc pod uwagę dni, kiedy odbywały się regaty). Stosunkowo najwięcej jednostek obserwowano na jeziorze Wigry w okolicach Plosu Wigierskiego i Zatoki Zadworze. Na jeziorach Omułówek i Leszczewek obserwowano przede wszystkim łodzie wiosłowe.

  

  

  

Tabela 24. Wyniki liczenia jednostek pływających po jeziorach WPN

w trakcie patroli Straży Parku w roku 2012

  

Patrolowany

obszar

Data

Żaglówki

Deski

z żaglem

Kajaki

Łodzie

wiosłowe

Rowery

wodne

i inne

RAZEM

Wigry

03.07

9

4

24

13

2

52

26.07

7

2

8

11

3

31

29.07

12

6

37

18

5

78

4.08

13

-

22

21

5

61

17.08

7

2

28

14

2

52

19.08

5

4

17

13

1

40

24.08

6

4

19

18

-

47

Wigry

(Plos Bryzglowski)

10.08

4

-

5

6

1

16

Postaw

23.07

-

-

26

3

-

29

26.07

-

-

11

2

-

13

4.08

-

-

-

2

-

2

10.08

-

-

39

3

-

42

Pierty

03.07

-

1

-

4

-

5

29.07

-

1

-

6

-

7

4.08

-

1

2

4

1

8

10.08

-

1

1

4

-

6

Omułówek

03.07

-

-

-

3

-

3

26.07

-

-

-

2

-

2

Mulaczysko

10.08

-

-

2

3

-

5

Leszczewek

03.07

-

-

-

2

-

2

26.07

-

-

-

3

-

3

4.08

-

-

4

2

1

7

17.08

-

-

2

2

-

4

  

  

  

Promocja walorów WPN

Dnia 31.01 – prezentacja walorów WPN oraz oferty turystyczno-edukacyjnej podczas konferencji rozpoczynającej projekt SIRT „Komunikacja bez granic-tworzenie sieci informacyjno-turystycznej” w Obiekcie Hotelarsko-Gastronomicznym w Starym Folwarku. Uczestnikami konferencji byli: przedstawiciele samorządów, biur turystycznych, lokalnych mediów oraz przyszli uczestnicy szkoleń z zakresu informacji turystycznej, agroturystyki i turystyki aktywnej z Polski i Białorusi.

  

W dniu 16 marca udział w Forum Turystyki Przyrodniczej podczas VII Podlaskich Targach Turystycznych w Białymstoku. Podczas seminarium, w którym licznie udział wzięli touroperatorzy, biura turystyczne, właściciele hoteli i kwater agroturystycznych, studenci i dziennikarze oraz inni uczestnicy targów, została przedstawiona „Oferta turystyczno-edukacyjna Wigierskiego Parku Narodowego”.

  

Dnia 23 marca Wigierski Park Narodowy przystąpił do Suwalskiej Organizacji Turystycznej, której głównym celem jest promocja Suwalszczyzny w kraju i za granicą poprzez udział w targach turystycznych, wydawnictwa, imprezy turystyczno-promocyjne.

W dniach 15 – 18 kwietnia w parku gościli przedstawiciele fundacji Crossbill Guides. Założyciel fundacji, Dirk Hilbers, oraz Bouke Ten Cate odwiedzili Wigierski Park Narodowy w ramach pracy nad przewodnikiem opisującym północno-wschodnią Polskę. Była to pierwsza z trzech odbytych w 2012 roku wizyt, podczas których zbierane były informacje i zdjęcia. Pozostałe wizyty odbyły się w lipcu i sierpniu. Efektem ich wizyt będzie wydawnictwo, które przyczyni się do popularyzacji wartości przyrodniczych parku.

  

W lipcu 2012 roku Polska Organizacja Turystyczna przekazała do Centrum Informacji Turystycznej WPN komputer, który służył turystom oraz miejscowej ludności. Każdy odwiedzający miał możliwość skorzystania z darmowego dostępu do Internetu. Osoby korzystające komputera miały pełny dostęp do naszej oferty turystyczno-edukacyjnej, bazy noclegowej na terenie parku i poza nim, atrakcji turystycznych w całym regionie, mogły korzystać z poczty i bankowości elektronicznej oraz administrować własne profile na portalach społecznościowych.

  

W dniu 23 października Centrum Informacji Turystycznej wzbogaciło się o nowy infokiosk, który został zainstalowany przy siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego. Infokiosk użyczyła w bezpłatne używanie Polska Organizacja Turystyczna w Warszawie, która we współpracy z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi zrealizowała projekt związany z wdrożeniem sieci infokiosków turystycznych „Promujmy Polskę Razem”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Dzięki infokioskom turysta będzie miał dostęp do informacji turystycznej lokalnej, regionalnej i krajowej. Infokioski pozwolą na odnalezienie atrakcji turystycznych, bazy noclegowej czy kalendarza wydarzeń regionalnych.

  

W dniu 27 września 2012 roku Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna przekazała Wigierskiemu Parkowi Narodowemu pływającą platformę – punkt informacji turystycznej. Całkowity koszt zakupu to 42 927  zł. Zakup platformy został dofinansowany w 90% z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013 Pozostałe 10% kosztów zakupu sfinansował Wigierski Park Narodowy. Pływający punkt informacji turystycznej pojawi się na jeziorze Wigry lub rzece Czarna Hańcza w sezonie turystycznym 2013. W zależności do zapotrzebowania, będzie można go przemieszczać i przycumować do brzegu. Kajakarze, bez schodzenia na ląd będą mogli uzyskać informacje na temat atrakcji turystycznych w regionie, zakupić karty wstępu do WPN, mapy lub inne wydawnictwa.

  

  

Tabela 25. Uczestnictwo w targach i festynach

  

Lp.

Nazwa targów lub festynu

Termin

Uwagi

1.

VII Podlaskie Targi Turystyczne w Białymstoku, Forum Turystyki Przyrodniczej

16-18.03.2012

Udział pracowników WPN

2.

XVIII Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego „GLOB” w Katowicach

30.03-1.04.2012

Przekazano komplet materiałów informacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach – Wydział Turystyki i Promocji

3.

Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach

19-21.04.2012

Przekazano komplet materiałów informacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach

4.

Targi Turystyczne „LATO” w Warszawie

20-23.04.2012

Przekazano komplet materiałów informacyjnych dla Suwalskiej Organizacji Turystycznej.

5.

I Targi agroekologiczne w Augustowie

15.07.2012

Przekazano komplet materiałów informacyjnych dla Suwalskiej Organizacji Turystycznej.

6.

Jarmark Kamedulski w Suwałkach

11-12.08.2012

Przekazano komplet materiałów informacyjnych dla Suwalskiej Organizacji Turystycznej.

7.

Blues – Festiwal w Suwałkach

12-14.07.2012

Przekazano komplet materiałów informacyjnych dla Suwalskiej Organizacji Turystycznej.

8.

Odpust Wigierski w Wigrach

15.08.2012

Przekazano komplet materiałów informacyjnych dla Wigierskiego Areopagu Nowej Ewangelizacji

9.

Festyn „Święto wsi”

26.08.2012

Udział pracowników WPN

10.

Warszawskie Targi Turystyczne „Podróże”

16-18.13.5012

Przekazano komplet materiałów informacyjnych dla Suwalskiej Organizacji Turystycznej.

11.

Kongres Polski Wschodniej w Białymstoku

20-23.43.5012

Przekazano komplet materiałów informacyjnych dla Suwalskiej Organizacji Turystycznej.

12.

II Międzynarodowe Targi Turystyczne i Wędkarskie na Pograniczu „Expo Sejny 2012” w dniach 5-6.10.2012. Prezentowało się na nich się ponad 140 wystawców z Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, a nawet RPA. Swoją ofertę prezentowały hotele, biura podróży, centra informacji turystycznej, producenci oraz importerzy sprzętu turystycznego i wędkarskiego, samorządy, stowarzyszenia, lokalne grupy rybackie oraz inne podmioty związane z turystyką i wędkarstwem. Na stoisku Wigierskiego Parku Narodowego prezentowana była oferta turystyczna, wędkarska i edukacyjna parku. Celem targów było nawiązanie współpracy, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między podmiotami z branży turystycznej, sektora rybackiego i Lokalnymi Grupami Rybackimi oraz poprawa atrakcyjności i konkurencyjności obszaru Pojezierza Suwalsko- Augustowskiego w zakresie turystyki, w tym turystyki wędkarskiej. Głównym organizatorem EXPO było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko- Augustowskie”, które pozyskało na ten cel środki z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”.

  

  

  

Tabela 26. Wydawnictwa i portale internetowe w których promowano Park w 2012 roku

  

Lp.

Nazwa wydawnictwa lub portalu

1.

Oficjalna strona internetowa WPN-u: www.wigry.win.pl,

strona na facebook (http://pl-pl.fbjs.facebook.com/pages/Wigierski-Park-Narodowy/176139279097847?sk=wall)

2.

Leśny Przewodnik Turystyczny – wersja papierowa i elektroniczna (promocja pokoi gościnnych w leśniczówkach, wystaw, pól namiotowych, OEŚ, ścieżek edukacyjnych oraz innych)

3.

www.suwalki.info,www.niebywalesuwalki.pl, www.basniowasuwalszczyzna.pl, www.zaplanujurlop.pl, www.najlepsze-noclegi.pl, www.ekspadowcy.pl www.wypoczynek.pl, www.noclegi.com.pl, www.ciekawenoclegi.pl, www.infonoclegi.pl, www.świat-noclegow.pl, www.wrotapodlasia.pl, www.zwiedzaj-polske.pl, www.baza-firm.com.pl, www.przewodnictwo.pl, www.poland-quide.pl (promocja pokoi gościnnych w leśniczówkach, oferty turystycznej), www.krainaekoturystyczna.pl

  

  

  

  

3.7.2. Ważniejsze wydarzenia turystyczne

  

Centrum Informacji Turystycznej podlegało podobnie jak w dwóch ostatnich latach procesowi certyfikacji jednostek informacji turystycznej. Ocenie podlegała m.in. znajomość języków obcych oraz doświadczenie kierunkowe informatorów, oznakowanie i lokalizacja punktu, dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych, wyposażenie punktu, możliwość korzystania z internetu, rodzaj i poziom usług świadczonych w jednostce. W 2012 roku do kategoryzacji zgłosiło się 28 jednostek z województwa podlaskiego z czego 4 jednostki, w tym CIT WPN w Krzywem, uzyskały najwyższą kategorię – czyli 4 gwiazdki.

  

18 maja Wigierski Park Narodowy podobnie jak w latach ubiegłych zorganizował spotkanie informacyjne poświęcone rozpoczynającemu się sezonowi turystycznemu 2012r. W związku z obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku nową ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. (Dz.U. z 2011r. nr 208, poz. 1240) o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, główną tematyką spotkania było zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Wigierskiego Parku Narodowego oraz promocja walorów przyrodniczych jeziora Wigry. Podczas spotkania została przedstawiona „Analiza zagrożeń i programu poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na wodach WPN” oraz planowana działalność Bazy Alarmowej WOPR w sezonie turystycznym 2012 r. oraz zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych w świetle nowych przepisów. Ponadto uczestnicy spotkania wysłuchali bardzo interesujących wykładów: „Ptaki Wigier” oraz „Waloryzacja przyrodnicza jeziora Wigry”. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali przewodniki o Wigierskim Parku Narodowym.

  

21 września 2012 roku miało miejsce otwarcie nowo powstałej ścieżki edukacyjnej "Samle" połączone ze spotkaniem podsumowującym sezon turystyczny 2012. W otwarciu ścieżki udział wzięli: przewodnicy, podmioty turystyczne obsługujące turystów, stowarzyszenia turystyczne, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta, nauczyciele, mieszkańcy wsi Nowa Wieś, lokalne media, pracownicy parku. Spotkanie rozpoczęło się w Ośrodku Maniówka w Nowej Wsi dwoma wykładami: „Promocja regionu i propozycje nowych atrakcji turystycznych na przykładzie projektów realizowanych przez Suwalską Izbę Rolniczo-Turystyczną" oraz „Działania militarne w 1944 roku na Suwalszczyźnie” wraz z omówieniem działalności Suwalskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „Penetrator”.

  

30.10.2012 odbyło się podsumowanie konkursu literackiego „Moje wakacje w Wigierskim Parku Narodowym”, w czasie którego wręczono nagrody i pamiątkowe dyplomy. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęło 105 prac. Prace oceniane były w trzech kategoriach: I grupa - do 15 lat (wpłynęło 67 prac), II grupa – 16-20 lat (wpłynęło 26 prac), III grupa – powyżej 20 lat (wpłynęło12 prac). Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

  

I GRUPA

1 miejsce: Krystyna Korzeniewska, Augustów

2 miejsce: – Jakub i Patryk Jeromin, Słupie

3 miejsce: Ula Tlaga, Gdańsk

W związku z tym, ze w tej kategorii wpłynęło najwięcej prac komisja postanowiła przyznać 7 wyróżnień:

Piotr Musiał, Łajski koło Warszawy

Katarzyna Sawicka, Suwałki

Barbara Stefańska, Łódź

Mikołaj Wiewiór, Łajski

Martyna Choma, Łajski

Magda Kurpiowska, Suwałki

Praca zbiorowa, opiekun Agnieszka Ruszewska, Suwałki – wyróżnienie Dyrektora WPN

  

II GRUPA

1miejsce:Wioleta Nowosadko, Leszczewo

2 miejsce: Kinga Borchet, Grajewo

3 miejsce: Marta Orłowska, Suwałki

  

III Grupa

1 miejsce: Zuzanna Pajer, Suwałki

2 miejsce: Krzysztof Stefański, Łódź

3 miejsce: Józef Wasilewski, Suwałki

  

W czwartym kwartale 2012 roku przygotowano nowe trasy narciarskie na Słupiu (7km). Trasy zostały oznakowane, wyposażone w drogowskazy, tablice informacyjne oraz ławostoły.

  

  

Obsługa ruchu turystycznego

  

W sezonie turystycznym Centrum Informacji Turystycznej wydłużyło godziny pracy i otwarte było w dniach od 1 maja do 30 września codziennie: poniedziałek – piątek 7.00-17.00, sobota – niedziela 9.00-16.00. Ponadto, przy parkingu obok siedziby WPN codziennie w godz. 10.00-18.00 można było nabyć materiały o WPN, zakupić karty wstępu i licencje. Centrum podobnie jak w 2011 roku oferowało sprzedaż kart wstępu, licencji wędkarskich, wydawnictw, przekazywaniem wydawnictw zainteresowanym podmiotom, usługi licencjonowanych przewodników w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, organizację wycieczek po najciekawszych zakątkach Suwalszczyzny, organizację ognisk, wynajem 22 rowerów, pokoje gościnne w leśniczówkach i siedzibie parku, dostęp do Internetu na specjalnie wydzielonym stanowisku, okolicznościowe pieczątki z pobytu na wystawie przyrodniczej i etnograficznej, ścieżek edukacyjnych, audioprzewodniki po wystawie przyrodniczej.

  

W Centrum Informacji Turystycznej turyści pytali najczęściej o szlaki piesze i rowerowe, ścieżki przyrodnicze, pokoje gościnne w leśniczówkach, agroturystykę, miejsca wypożyczenia rowerów, łodzi do wędkowania i kajaków, o terminy kursowania kolejki i statku, Muzeum Wigier, zasady wędkowania w parku, atrakcje dla dzieci, atrakcje kulturalne w regionie. Turyści oceniali pozytywnie stan zachowania przyrody, zagospodarowanie turystyczne, oznakowanie szlaków turystycznych, możliwość porozumiewania się w językach obcych oraz to, że w parku jest czysto. Jeśli chodzi o sugestie turystów dotyczące poprawy jakości usług turystycznych parku, turyści zwrócili uwagę że w parku funkcjonowało tylko jedno strzeżone miejsce wykorzystywane do kąpieli (płatne), niektórym turystom przeszkadzał brak toalet na szlakach parku oraz zdecydowanie za mało miejsc, gdzie można kupić świeżą rybę.

  

  

Finanse

 

Koszty:

Energia (pokoje gościnne, Dziupla, plaża, pole namiotowe Jastrzęby) 14891,17 zł

Materiały (zakup kart, worków na śmieci, impregnatów, drewna, pucharów, doposażenie plaży, pól namiotowych, pokoi itp.) 27895,94 zł

Usługi –pokoje gościnne (pranie pościeli, prowizja za prowadzenie) 17963,64 zł

Usługi- ogniska (prowizja) 2205 zł

Usługi – obsługa plaży Krzywe i usunięcie wysypisk 2535 zł

Usługi – obsługa pól namiotowych 1313 zł

Usługi - przewodnictwo (prowizja) 7954 zł

Usługi - platforma pływająca SIRT 4292,7 zł

Usługi – promocja (opłata za miniboard, dokumentacja filmowa) -1261 zł

Usługi – porządkowanie terenu 16013 zł

Usługi- naprawa i impregnacja urządzeń turystycznych 45860 zł

Usługi – (wykonanie toalet na polach namiotowych, zakup znaków nakazu, zakazów, remont pomostu na Jastrzębach i inne naprawy) 6691 zł

Usługi - powiększanie prześwitów szlaków turystycznych 3672 zł

 

Przychody:

Karty wstępu 65285,80 zł

Pokoje gościnne 57376,34 zł

Pola biwakowe 15765,39 zł

Ogniska 2475,66 zł

Rowery 3414,60 zł

Nurkowanie 317,07 zł

Wynajem Dziupli 780  zł

Udostępnianie wód ruchu turystycznego (statek) 18774 zł

Przewodnictwo 9666 zł

Materiały informacyjne 32019,21 zł

Dotacja I NFOŚiGW 271283,94 zł (dane pochodzą z księgowości)

Dotacja II NFOŚiGW 45860 zł (dane pochodzą z księgowości)

  

  

  

3.7.3. Infrastruktura turystyczna i edukacyjna

Barbara Perkowska, Adam Januszewicz

  

  

W ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej jako element ochrony ekosystemów Wigierskiego Parku Narodowego” ze środków NFOŚiGW w Warszawie w 2012 roku wykonano:

  

Zakres działań

Kosz

(zł)

I. Wykonanie i montaż znaków informacyjnych – drogowskazów na ścieżkach edukacyjnych, szlakach turystycznych i trasach narciarskich oraz zakup i montaż słupów dębowych.

1. Grawerowanie 150 drewnianych tabliczek drogowskazowych o wymiarach 15 cm x 45 (drogowskazy) cm oraz 20 cm x 40 cm (znaki kierunku)

6 728,10

2. Malowanie 150 wygrawerowanych tabliczek

5 800,00

3. Zakup 40 słupów dębowych okorowanych o wymiarach: dł. 3,5 m i średnicy 20 cm w środku długości

4 000,00

4. Montaż w terenie 40 słupów dębowych oraz 150 tabliczek drogowskazowych

9 000,00

II. Wykonanie i ustawienie zadaszonych ławostołów w miejscach odpoczynku przy ścieżkach edukacyjnych i szlakach turystycznych.

1. Wykonanie i ustawienie 12 sztuk drewnianych zadaszonych ławostołów w miejscach odpoczynku przy ścieżkach edukacyjnych i szlakach turystycznych, ustawienie na stopach betonowych i konserwacja drewnianych konstrukcji ławostołów, wymiary ławostołu: wys. 2,9m, szer. 2,6m, dł.3,2m

55 593,01

III. Wykonanie, ustawienie i konserwacja tablic informacyjnych

2. Wykonanie 124 plansz tablic informacyjnych o łącznej powierzchni:

- 6 plansz o wym. 215 x 125 cm

- 54 plansz o wym. 120 x 80 cm

- 45 plansz o wym. 50 x 70 cm

- 1 plansza o wym. 300 x 70 cm

- 18 plansz o wym. 50 x 37 cm

27 330

3. Wykonanie i ustawienie w terenie drewnianych impregnowanych konstrukcji tablic (73 kpl.):

- 2 komplety 215x125cm,

- 47 kompletów 120x80cm,

- 24 kompletów 50x70cm.

40 069,83

4. Montaż 73 plansz tablic informacyjnych do nowych drewnianych konstrukcji tablic i montaż 51 plansz tablic do już istniejących konstrukcji tablic

7 000,00

IV. Monitoring natężenia ruchu turystycznego na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych

1. Zakup i montaż zestawu służącego do pomiaru natężenia ruchu turystycznego na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych (Obręb Ochronny Wigry

i Obręb Ochronny Maćkowa Ruda). W skład zestawu wchodzą elementy:

- pyroelektryczne czujniki ruchu - 4 szt.,

- palmptop do odczytu danych,

- studzienka do zabudowy ziemnej - 4 szt.

82 533,00

V. Wykonanie koszy na śmieci na szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjne oraz miejsca odpoczynku.

1. Wykonanie 50 sztuk drewnianych koszy na śmieci na szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjne i miejsca odpoczynku

7 500,00

VI. Odnowienie oznakowań szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych, tras narciarskich.

1. Prace znakarskie na długości ok. 245 km szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych – odsłonięcie (ok. 30 km) i odnowienie znaków określających przebieg szlaków

25 970,00

VII. Renowacja drewnianych elementów infrastruktury turystycznej w tym:

1. Naprawa i impregnacja drewnianych konstrukcji 2 wież widokowych w Gawrych Rudzie i Kruszniku. Niezbędny zakres robót: wymiana uszkodzonych desek pokładu, impregnacja drewnianej konstrukcji wieży.

13 900,00

2. Naprawa i impregnacja drewnianej kładki na zielonym szlaku turystycznym w Cimochowiźnie, w O.O. Leszczewek. Niezbędny zakres robót: wymiana uszkodzonych elementów poszycia i impregnacja pokładu o pow. 326,3 m2.

4 950,00

3. Naprawa i impregnacja drewnianych konstrukcji 4 sztuk tzw. bram wjazdowych w Gawrych Rudzie, Tartaku, Krzywem i Płocicznie. Niezbędny zakres robót: wymiana uszkodzonych bali, wiatrownic oraz impregnacja poszczególnych elementów

15 100,00

4. Remont budowli - 2 drewnianych konstrukcji platform widokowych oraz 18 stalowych podstaw pod tablice na trasie przebiegu zielonego szlaku i ścieżki Jeziora w O.O. Słupie.

11 910,00

RAZEM

317 383,94

  

  

Ponadto, w kwietniu z funduszy własnych parku (7500 zł) został wymieniony pomost przy wystawie etnograficznej „Ocalić od zapomnienia” oraz dokonano wymiany oznakowania „it” w Krzywem i Muzeum Wigier - 8 znaków nowych, 2 znaki po renowacji – sfinansowane przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną w Białymstoku.

  

  

  

Dalej »