Analiza działalności WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO za rok 2002

opracował:

Jarosław Borejszo

kierownik Działu Ochrony Przyrody i Krajobrazu WPN-u

na podstawie informacji od kierowników jednostek organizacyjnych parku

.

.

.

.

.

wersja dla Internetu:

KAJA Suwałki

  

  

Wszelkie prawa zastrzeżone

© Wigierski Park Narodowy 2003

.

SPIS TREŚCI

Strona główna WPN-u