Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego za  2002 r.