Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 1999

Spis treści  

Strona główna WPN-u

  

  

SPIS TREŚCI

  

1. WSTĘP

1.1. Podział administracyjny

1.2. Powierzchnia Parku

1.3. Wykupy gruntów i budynków

1.4. Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego

1.5. Plany zagospodarowania przestrzennego, operat urządzeniowy

1.6. Kronika Parku

1.7. Bibliografia

1.8. Łączność

1.9. Przejmowanie nieruchomości Skarbu Państwa

1.10. Projekt powiększenia Parku

  

2. ZAGROŻENIA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

2.1. Zagrożenia wypełniania podstawowych funkcji Parku

2.2. Działania zmierzające do redukcji skutków zagrożeń wypełniania podstawowych funkcji parku

  

3. ANALIZA I OCENA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

3.1. Ochrona przyrody

3.2. Działalność naukowa

3.2.1. Badania własne

3.2.2. Badania innych instytucji

3.3. Działalność edukacyjna

3.4. Turystyka

  

4. INFORMATYKA

  

5. ANALIZA I OCENA DZIAŁALNOŚCI PRZYRODNICZEJ I OCHRONNEJ

5.1. Ochrona ekosystemów leśnych

5.1.1. Strefy ochrony ścisłej

5.1.2. Ochrona lasu

5.1.2.1. Ochrona lasu.

5.1.2.2. Redukcja zwierząt podlegających regulacji ilościowej

5.1.3. Hodowla lasu

5.1.3.1. Hodowla lasu

5.1.3.2. Pozyskanie i sprzedaż drewna

5.1.4. Ochrona przeciwpożarowa

5.2. Ochrona ekosystemów nieleśnych lądowych

5.3. Ochrona ekosystemów wodnych

5.4. Ochrona flory i fauny

5.5. Zagospodarowanie przestrzenne, ochrona wartości kulturowych

5.6. Analiza stanu BHP

5.7. Ochrona przed szkodnictwem

5.8. Infrastruktura gospodarcza

5.9. Zatrudnienie, wynagrodzenia, szkolenia

  

6. ZAGADNIENIA EKONOMICZNO-FINANSOWE

6.1. Budżet

6.2. Gospodarstwo pomocnicze

6.3. Fundusze celowe

  

7. RADA NAUKOWA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

  

8. KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

8.1. Kontrole wewnętrzne

8.2. Kontrole zewnętrzne

  

9. WSPÓŁPRACA

9.1. Współpraca krajowa

9.2. Współpraca zagraniczna

  

10. REALIZACJA WNIOSKÓW Z 1998 ROKU

  

11. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

11.1. Podsumowanie

11.2. Wnioski

  

12. WYKAZ TABEL, RYSUNKÓW I ZAŁĄCZNIKÓW

12.1. Tabele w tekście

12.2. Rysunki w tekście

12.3. Załączniki

  

  

  

Dalej »