Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 1997

Spis treści  

Strona główna WPN-u

  

  

SPIS TREŚCI

  

1. WSTĘP

1.1. Podział administracyjny

1.2. Powierzchnia Parku.

1.3. Wykupy gruntów i budynków.

1.4. Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego.

1.5. Kronika Parku

1.6. Bibliografia

1.7. Łączność

1.8. Przejmowanie nieruchomości Skarbu Państwa.

1.9. Powiększanie Parku.

  

2. ZAGROŻENIA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

  

3. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OBNIŻENIA SKUTKÓW ZAGROŻEŃ WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

  

4. ANALIZA I OCENA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

4.1. Ochrona przyrody

4.2. Działalność naukowa

4.2.1. Monitoring środowiska parku

4.3. Działalność dydaktyczna

4.4. Turystyka

  

5. ANALIZA I OCENA DZIAŁALNOŚCI OCHRONNEJ

5.1. Ochrona lasu

5.2. Ochrona przeciwpożarowa

5.3. Hodowla lasu

5.4. Pozyskanie drewna

5.5. Ochrona ekosystemów wodnych

5.6. Ochrona fauny

5.6.1. Ochrona zwierzyny łownej.

5.7. Grunty rolne

5.8. Ochrona przed szkodnictwem

5.9. Infrastruktura gospodarcza

5.10. Zatrudnienie i wynagrodzenia

5.10.1. Szkolenia

5.10.2. Analiza stanu BHP

  

6. ZAGADNIENIA EKONOMICZNO FINANSOWE

  

7. OMÓWIENIE DZIAŁALNOŚCI RADY NAUKOWEJ WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

  

8. OMÓWIENIE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI

8.1 Kontrole zewnętrzne

8.2 Kontrole wewnętrzne

  

9. WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI I INNYMI ORGANIZACJAMI W KRAJU I ZAGRANICĄ

  

10. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

  

11. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

  

  

  

Dalej »