Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 1995

Spis treści  

Strona główna WPN-u

  

  

SPIS TREŚCI

  

1. WSTĘP

1.1. Podział administracyjny

1.2. Powierzchnia Parku.

1.3. Wykupy gruntów i budynków

1.4. Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego

1.5. Kronika Parku

1.6. Bibliografia

1.7. Łączność

1.8. Przejmowanie nieruchomości Skarbu Państwa

1.9. Powiększanie Parku.

  

2. ZAGROŻENIA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

  

3. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OBNIŻENIA SKUTKÓW ZAGROŻEŃ

  

4. ANALIZA I OCENA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

4.1. Ochrona przyrody

4.2. Działalność naukowa

4.3. Działalność dydaktyczna

4.4. Turystyka

  

5. ANALIZA I OCENA DZIAŁALNOŚCI OCHRONNEJ.

5.1. Ochrona lasu

5.2. Hodowla lasu

5.3. Pozyskanie drewna

5.4. Grunty rolne

5.5. Ochrona zwierząt podlegających regulacji ilościowej

5.6. Ochrona ekosystemów wodnych

5.7. Infrastruktura gospodarcza

5.8. Zatrudnienie i wynagrodzenia

5.9. Szkolenia

5.10. Wypadki przy pracy

  

6. ZAGADNIENIA EKONOMICZNO-FINANSOWE

  

7. OMÓWIENIE DZIAŁALNOŚCI RADY NAUKOWEJ WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

  

8. OMÓWIENIE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI

8.1. Kontrole zewnętrzne

8.2. Kontrole wewnętrzne

  

9. WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI I INNYMI ORGANIZACJAMI W KRAJU I ZA GRANICĄ

  

10. WNIOSKI

  

ZAŁĄCZNIKI

  

  

  

Dalej »