Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 1992

Spis treści  

Strona główna WPN-u

  

  

SPIS TREŚCI

  

I. WSTĘP

1. Podział administracyjny

2. Powierzchnia parku

3. Wykupy gruntów i budynków

4. Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego

5. Kronika parku

6. Łączność

7. Przejmowanie nieruchomości Skarbu Państwa

8. Powiększenie parku

  

II. ZAGROŻENIA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

  

III. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OBNIŻENIA SKUTKÓW ZAGROŻEŃ WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

  

IV. ANALIZA I OCENA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

1. Ochrona przyrody

2. Działalność naukowa obca i własna

3. Działalność dydaktyczna

4. Turystyka

  

V. ANALIZA I OCENA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Ochrona lasu

2. Hodowla lasu

3. Pozyskanie drewna

4. Gospodarka gruntami rolnymi

5. Gospodarka zwierzyną dziką

6. Gospodarka wodami (gospodarka rybacka)

7. Infrastruktura gospodarcza

8. Zatrudnienie i wynagrodzenia

9. Wypadki przy pracy

10. Szkolenia

  

VI. ZAGADNIENIA EKONOMICZNO-FINANSOWE

1. Budżet

2. Gospodarstwo pomocnicze

3. Zapasy

4. Płace

5. Inwestycje i remonty kapitalne

  

VII. OMÓWIENIE DZIAŁALNOŚCI RADY PARKU

  

VIII. OMÓWIENIE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI

1. Kontrole zewnętrzne

2. Kontrole wewnętrzne

  

IX. WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI I INNYMI ORGANIZACJAMI W KRAJU I ZA GRANICĄ

  

X. WNIOSKI

  

ZAŁĄCZNIKI

  

  

  

Dalej »