Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

Analiza działalności Wigierskiego Parku Narodowego w roku 1990

Spis treści  

Strona główna WPN-u

  

  

SPIS TREŚCI

  

I. WSTĘP

  

II. ZAGROŻENIA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

  

III. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OBNIŻENIA SKUTKÓW ZAGROŻEŃ WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

  

IV. ANALIZA I OCENA WYPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH FUNKCJI PARKU

1. Ochrona przyrody

2. Działalność naukowa obca i własna

3. Działalność dydaktyczna

4. Turystyka

  

V. ANALIZA I OCENA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Ochrona lasu

2. Hodowla lasu

3. Pozyskanie drewna

4. Gospodarka gruntami rolnymi

5. Gospodarka zwierzyną dziką

6. Gospodarka wodami (gospodarka rybacka)

7. Infrastruktura gospodarcza

8. Zatrudnienie i wynagrodzenia

9. Wypadki przy pracy

  

VI. ZAGROŻENIA EKONOMICZNO-FINANSOWE

6.1. Budżet

6.2. Gospodarstwo pomocnicze

6.3. Zapasy

6.4. Płace

6.5. Inwestycje i kapitalne remonty

 

VII. OMÓWIENIE DZIAŁALNOŚCI RADY PARKU

  

VIII. OMÓWIENIE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI

  

IX. WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI I INNYMI ORGANIZACJAMI W KRAJU I ZA GRANICĄ

  

X. WNIOSKI

  

ZAŁĄCZNIKI

  

  

  

Dalej »