WIGIERSKI

PARK

NARODOWY


Autorzy tekstów
Joanna Adamczewska, Maciej Ambrosiewicz, Zbigniew Bogusławski, Jarosław Borejszo,
Joanna Górecka, Maciej Kamiński, Anna Krzysztofiak, Lech Krzysztofiak, Wojciech Misiukiewicz,
Piotr Pieczyński, Bazyli Poskrobko, Maciej Romański, Jerzy Solon, Andrzej Strumiłło,
Zdzisław Szkiruć, Lubosza Wesołowska

Autorzy tekstów uzupełniających
Elżbieta Cichanowicz, Jacek Łoziński, Aleksandra Mackiewicz, Elżbieta Sadkowska-Szkiruć,
Marek Wrona

Redakcja
Maciej Ambrosiewicz 

Współpraca przy redakcji 
Anna Ambrosiewicz, Maciej Kamiński, Zdzisław Szkiruć

Tłumaczenie na jęz. angielski
Elżbieta Rzemieniewska

Fotografie
Joanna Adamczewska, Jarosław Borejszo, Maciej Kamiński, Lech Krzysztofiak, Jacek Łoziński,
Piotr Malczewski, Wiesława Malinowska, Wojciech Misiukiewicz, Piotr Pieczyński, Ewa Przytuła,
Maciej Romański

Rysunki
Włodzimierz Zawiślak

WEJDŹ         

Opracowanie wersji internetowej
KAJA Janina Elżbieta Kamińska

  

English summary


Fot. E. Przytuła

© Wigierski Park Narodowy

  

Wydano przy pomocy finansowej
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej